Aktuality

OZNÁMENÍ VOLNÝCH DNÍ - (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020. Volné dny uděluji z organizačních a technických důvodů.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní družiny.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

Slavnostní předání vysvědčení

Vážení rodiče,
vzhledem k rozvolnění opatření pro tento týden proběhne slavnostní předání vysvědčení pro žáky 9. tříd dne 25. 6. 2020 od 16:00 v kongresovém sále. Každý žák musí přinést čestné prohlášení.

Předání vysvědčení pro žáky 1. - 8. tříd proběhne dne 26. 6. 2020 od 8:00 na travnatém hřišti a následně ve třídách. Zúčastnit se mohou všichni žáci. Každý žák předá při příchodu třídnímu učiteli čestné prohlášení.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

Letní příměstský tábor Horní Benešov
13. 7. – 17. 7. 2020

Společnost Eurotopia o. p. s ve spolupráci se Sociální komisí města Horního Benešova, Základní Školou Horní Benešov a SRPDŠ Horní Benešov, pořádají Letní příměstský tábor v termínu od 13. 7. 2020 do 17. 7. 2020. Celková cena tábora je 2030,- Kč. Dětem, které mají zaplacený příspěvek na SRPDŠ bude cena tábora snížena o 530,- Kč na 1500,- Kč. V ceně jsou zahrnuty vstupy a doprava, v ceně není zahrnuta strava. Vyplněné přihlášky odevzdávejte ve škole třídním učitelům, případně paní Kuchařové. Podrobné informace naleznete v přihlášce. Veškeré případné dotazy zodpoví paní Dobešová tel. 732806507.

Program tábora naleznete zde

Přihlášku do tábora naleznete zde

• • •

Setkání rodičů dětí přijatých ke školní docházce od 1. 9. 2020

Srdečně zveme všechny rodiče dětí, které byly přijaty ke školní docházce od 1. 9. 2020, na setkání, které se uskuteční 24. 6. 2020 od 16:00 v přízemí budovy 1. stupně. Na setkání budou rodičům předány veškeré informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

• • •

Schůze SRPDŠ

Dnes 23. 6. 2020 od 18:00 v budově 2. stupně základní školy proběhne volební schůze SRPDŠ. Všichni jsou srdečně zváni.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

• • •

DALŠÍ POSTUP V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Jak postupovat po oznámení výsledků v přijímacím řízení? Zde jsou dokumenty ke stažení.

Další postup po přijímacích zkouškách

Žádost o nové rozhodnutí o přijetí

• • •

Celá škola sportuje - olympiáda

Milí žáci,
na konci školního roku probíhají každoročně OLYMPIJSKÉ DNY.
Vzhledem k současné situaci nemůžeme zorganizovat "OLYMPIÁDU" tradičním způsobem, ale o sportovní zážitek ani v letošním roce nepřijdete.

Od 15. do 24. června proběhne projekt s názvem CELÁ ŠKOLA SPORTUJE. Veškeré informace naleznete zde

Tabulku disciplín naleznete zde

• • •

Fotografická soutěž - příroda, fauna a flóra kolem nás

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili květového projektu NAŠE PLANETA.
Všechny výtvory, básně a komiksy budou vystaveny od 7. 9. 2020 v IC a MK Horní Benešov.

Na tento projekt navazuje FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ. Veškeré informace naleznete zde

• • •

Volba předsedy a místopředsedy SRPDŠ

Dne 23. 6. 2020 v 18:00 proběhne schůze SRPDŠ. Na programu schůze bude volba nového předsedy a místopředsedy spolku.
Zájemci o kandidaturu se mohou přihlásit do 18. 6. 2020 do 14:00 na email – zanda.zshb@seznam.cz.
Děkujeme za spolupráci.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

• • •

Závěr školního roku 2019 - 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

tento týden byly zaslány poslední výukové materiály za letošní školní rok. Děkujeme Vám za trpělivost, snahu a spolupráci při plnění zadaných úkolů.
Závěrečné hodnocení prospěchu a chování proběhne následujícím způsobem.
Při stanovování závěrečné známky bude brána na zřetel známka, kterou měli žáci na pololetním vysvědčení, dále známky, které získali v době před uzavřením školy a také budeme přihlížet k plnění úkolů z domácí výuky. Při nedostatečném prospěchu budou rodiče informováni prostřednictvím EŽK. Informace o předávání vysvědčení boudou zveřejněny na webových stránkách školy. V den, kdy bude žákům předáváno vysvědčení, bude také vyhodnocena soutěž "Naše planeta".
V týdnu od 15. června do 20. června proběhne pro žáky fotosoutěž a olympiáda netradičním způsobem. Podrobné podmínky soutěží naleznete 15. června na webových stránkách školy a na EŽK.
Odevzdání učebnic proběhne na naší škole následujícím způsobem.
Žáci 9. třídy odevzdají veškeré učebnice, tabulky, atlasy atd. ve středu 10. a 17. června v době od 8.00 do 10.00. Ostatní žáci (1. - 8. třída) odevzdají učebnice na začátku příštího školního roku.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

letošní zápis do školní družiny pro rok 2020/2021 bude probíhat elektronickou formou na webových stránkách ZŠ Horní Benešov.
Žádáme Vás o vyplnění přihlášky, kterou naleznete zde

Na přihlášce nemusíte vyplňovat odchody dětí a podpis rodičů, tyto informace doplníme v září. Vyplněnou přihlášku prosím odešlete na email: zahumenska.zshb@seznam.cz nejpozději do 20. 6. 2020. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÝCH VRŠKŮ

Ve středu 17. června 2020 proběhne na škole každoroční sběr papíru a plastových vršků. Výtěžek bude opět poukázán na účet SRPDŠ.

Informace ke sběru naleznete zde

• • •

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ NA KONZULTACE

Vážení rodiče,

žádám Vás o elektronické přihlášení žáků 2. stupně k docházce na konzultace, které začnou 8. června 2020 za daných podmínek.
Dotazník vyplňte nejpozději do pátku 5. 5. 2020 do 10:00.

Podrobné podmínky naleznete zde

Přihlášením dítěte vyjadřujete souhlas s podmínkami. Konzultace budou probíhat v době od 8:00 do 11:00 a to následujícím způsobem:
6. třída – pondělí (8. 6., 15. 6., 22. 6.)
7. třída – úterý (9. 6., 16. 6., 23. 6.)
9. třída – středa (10. 6., 17. 6., 24. 6.)
8. A – čtvrtek (11. 6., 18. 6, 25. 6.)
8. B – pátek (12. 6., 19. 6.)

Zároveň budou od 8. 6. 2020 ukončeny konzultace pro žáky 9. třídy na přijímací zkoušky.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Soutěž "Naše planeta"

V 9. týdnu byla na celé naší škole vyhlášená ve čtyřech kategoriích soutěž nazvaná "Naše planeta". Každá kategorie dostala blíže specifikovaný úkol.
Mladší děti své výrobky přinesly do školy, starší žáci zatím posílali fotografie básní a komiksů na e-maily třídním učitelům.

(Protože od pondělí 8. 6. mohou žáci 2. stupně opět do školy, žádáme všechny žáky od 6. do 9. třídy, kteří se zapojili do soutěže, aby v týdnu od 8. do 12. června přinesli své práce v originální podobě do školy.)

Ve všech kategoriích se nám sešlo velmi mnoho úžasných prací, a proto jsme ustanovili několik nezávislých komisí, aby se ujaly hodnocení jednotlivých výrobků.
Proto také posouváme termín vyhodnocení a vyhlášení celé soutěže.

Během příštího týdne (8. 6. - 12. 6.) budou vyhodnoceny práce dětí na 1. stupni a v následujícím týdnu (15. 6. - 19. 6.) proběhne hodnocení básní a komiksů na 2. stupni.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne v den předávání vysvědčení.

• • •

Informace k vyučování na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020

Žádám rodiče a děti, aby před začátkem vyučování dodržovali vymezené prostory a rozestupy (2 metry). Ve vymezeném prostoru budou děti vyzvednuty vyučujícím v 8:00.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Rozdělení žáků do výukových skupin naleznete zde

Rozvrhy hodin platné od 25. 5. 2020 naleznete zde

Časový plán dne naleznete zde

 

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 11. až 16. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do mateřské školy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Bavorsko k nezaplacení

Na duben jsme pro naše žáky plánovali poznávací zájezd do německého Bavorska, ale vzhledem ke koronavirové karanténě jsme po dohodě s rodiči žaků a s cestovní kanceláří, se kterou spolupracujeme, přesunuli celou akci na jaro 2021. Věříme, že tento termín již bude na cestu do Německa bezpečný.
Těm, kteří ze zájezdu odstoupili, vrátíme celou finanční částku, kterou do pobytu vložili. Všichni, jichž se vrácení peněz týká, budou telefonicky osloveni a bude jim oznámeno, kdy a kde si mohou peníze vyzvednout.

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ OD 25. 5. 2020 - aktualizováno

Žádám všechny rodiče o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do školy od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do ZŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ K DOCHÁZCE DO MŠ OD 25. 5. 2020

Žádám všechny rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu, o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do MŠ od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do MŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Jednotná přijímací zkouška bude 8. a 9. června

Jednotná přijímací zkouška bude mít jen jeden termín, nikoli dva. Ministerstvo školství připravilo projekt "Přijímačky bez obav", v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit. Na čtyřleté obory se budou zkoušky konat 8. června, na víceletá gymnázia o den později. "Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka," uvedl ministr školství Robert Plaga.

• • •

KONZULTACE PRO DEVÁTOU TŘÍDU

od 11. května 2020 budou na naší škole probíhat konzultace k přípravě na přijímací zkoušky.

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde
Podmínky konzultací pro devátou třídu naleznete zde

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do mateřské školy. Veškeré informace jsme zpracovali a po dohodě se zřizovatelem (Městem Horní Benešov) jsme se rozhodli, že mateřská škola bude znovuotevřena dne 25. 5. 2020. Během pobytu v mateřské škole nebudou mít děti povinnost mít na obličeji roušku.

Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření mateřské školy zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu mateřských škol naleznete zde

1. STUPEŇ ZŠ

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do školy. Od 25. 5. 2020 mohou děti 1. - 5. tříd (za dodržení zvláštních hygienických podmínek) navštěvovat výuku na základní škole.
Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření 1.stupně z zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste předešlý dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

2. STUPEŇ ZŠ

Dle rozhodnutí MŠMT bude od 11. května 2020 umožněno žákům 9. tříd navštěvovat konzultace k přijímacím zkouškám ve škole. Veškeré podrobné informace budou zveřejněny v úterý 5. května 2020 na webových stránkách školy (včetně krátkého dotazníku).

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 6. až 26. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do 1. třídy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

zápis mš

• • •

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - informace

Vážení rodiče,
v měsíci květnu proběhne zápis do Mateřské školy v Horním Benešově. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny ve středu 29. dubna 2020 na webových stránkách školy.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

zápis 1.třídy

• • •

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ON-LINE

Vážení rodiče,
pro děti z mateřské školy Vám nabízíme odkazy na webové stránky, které Vám pomohou s rozvíjením Vašich dětí během pobytu doma.
Pro přípravu budoucích prvnáčků máte ke stažení k dispozici E-book - Chystáme se do 1. třídy. Věříme, že Vám tyto webové stránky zpestří den s Vašimi dětmi.

E-book - Chystáme se do 1. třídy

Česká televize:

ČT - předškolní vzdělávání

Pracovní listy (grafomotorika, předmatematické představy, zrakové vnímání, uvolňovací cvičení, motorika mluvidel, příprava na první třídu, tvoření s dětmi, omalovánky, písničky, říkanky a různé aktivity pro děti:

Předškoláci

Šikovný cvrček

Bc. Lenka Kynclová, vedoucí učitelka MŠ

• • •

VLÁDNÍ NÁVRH UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLSTVÍ

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
Tělesná výuka bude zakázána.
Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Schéma uvolnění ve školách

Mimořádné opatření ve školách

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

• • •

VYZVEDNUTÍ VELIKONOČNÍCH FOTOGRAFIÍ

Oznamujeme rodičům žáků 1. stupně ZŠ, že fotky z velikonočního focení budou k vyzvednutí v kanceláři u paní Kuchařové, ve čtvrtek 9. 4. v době od 7.00 do 13.00 hodin..

• • •

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd a to ve dnech 6. až 26. dubna 2020.
Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny nejpozději den před začátkem zápisu.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ - aktuální informace o přijímacím řízení na SŠ

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání na střední školy na stránce MŠMT

Přijímací zkoušky - informace

• • •

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ROUŠKY

Upozorňuji všechny návštěvníky školních budov, že jsou povinni nosit ochranu úst a nosu i v budovách školy..
Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ - kontrola přihlášení do elektronické ŽK

Žádám všechny rodiče a žáky, aby provedli kontrolu svého přihlášení do elektronické žákovské knížky na dmsoftware.cz, a to nejpozději do úterý 17. 3. 2020 do 20 hodin. Pokud jste zapomněli heslo nebo Vám přihlášení z jakéhokoliv důvodu nefunguje, kontaktujte prosím pana učitele Imricha na emailu: imrich.zshb@seznam.cz.
Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Veškeré výukové materiály v papírové podobě si můžete vyzvednout po telefonické domluvě v kanceláři školy (paní Kuchařová) v době od 8:00 do 14:00. Materiály si mohou vyzvednout pouze zákonní zástupci dítěte, dětem je osobní přítomnost ve škole zakázána.

Návod na domácí úkoly v Dm Software

Metodický návod

• • •

MATERIÁLY PRO VÝUKU - AKTUÁLNÍ INFO

Vážení rodiče, milí žáci, vhledem k tomu, že v minulém týdnu probíhaly v našem okrese jarní prázdniny, budou veškeré studijní materiály, informace a doporučení týkající se domácí výuky zveřejněny na webových a facebookových stránkách školy dnes tj. 16. 3. 2020. Děkujeme za pochopení.

• • •

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU

Vzhledem k mimořádné situaci budou všem žákům a zároveň rodičům základní školy zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky materiály pro domácí výuku. Všechny materiály budou zároveň zveřejňovány na webových stránkách školy www.zshornibenesov.cz, kde bude možné jejich stažení.
Nemá-li někdo možnost přístupu k internetu, telefonicky kontaktujte hospodářku školy v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 (tel. 554748015), která Vám zajistí a předá materiály v písemné podobě.
Pro případné dotazy volejte 775318429 (Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy).

• • •

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - AKTUALIZACE

Od pondělí 16. 3. 2020 bude uzavřena Základní škola Horní Benešov a dle rozhodnutí zřizovatele i Mateřská škola Horní Benešov. Více podrobnějších informací společně se zřizovatelem připravujeme a budeme je distribuovat během zítřka.

• • •

OZNÁMENÍ O VÝSKYTU SPÁLY V MŠ - informace již není aktuální

Upozorňujeme na výskyt spály v naší MŠ. Zatím je nahlášen naštěstí pouze jeden případ. PROSÍME, VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ZDRAVOTNÍMU STAVU VAŠICH DĚTÍ !

Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace zde

• • •

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Z nařízení vlády ČR jsou od 11. března 2020 základní školy pro žáky uzavřeny. U nás se jedná o 1. a 2. stupeň, školní jídelnu a školní družinu. Mateřská škola zůstává otevřená a má zcela normální provoz.
Toto nařízení platí do odvolání!

Průběžně Vás budeme informovat o dalším dění.
Děkujeme za pochopení.

Kontakt na ředitele školy: 775 318 429

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Otázky a odpovědi ohledně koronaviru

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ:

Informace ČSSZ - nárok na ošetřovné dětí do 10 let

Žádost o ošetřovné (potvrdí škola)

• • •

VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Z důvodu větru došlo k uvolnění omítky komína na střeše budovy 2. stupně ZŠ. Dbejte tedy o zvýšenou opatrnost v těsné blízkosti budovy. Nevstupujte na ohraničený prostor na travnaté ploše!
Děkujeme za pochopení.

• • •

Pozvánka na výtvarnou dílničku pro předškoláky - BUDE PŘESUNUTA NA JINÝ TERMÍN

Ve středu 18. března od 15:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ Horní Benešov

• • •

Recitační soutěž na základní škole

Školní kolo recitační soutěže proběhlo na naší základní škole ve čtvrtek 27. února 2020, soutěž byla určena pro žáky od 5. až do 9. třídy. Většina žáků si pro přednes vybrala poezii, ale mezi recitátory se objevil také prozaický text.
S největším zápalem recitovali páťáci a porota se shodla na faktu, že vítězem se stal Fabiano Speranza, na záda mu dýchali Sára Zbořilová a Josef Monsport a na 3. místě se umístili Filip Pecháček a Marek Swaczyna. V kategorii pro žáky 6. a 7. tříd recitovalo celkem 20 žáků, mezi nimiž výrazně zabodovala Jiřina Hradečná (7. třída), svým přednesem příjemně překvapila Nela Bradová (6. třída), která se o 2. místo dělila s Monikou Komárovou (7. třída) a třetí příčku mezi recitátory obsadili Markéta Pražáková (6. třída), Barbora Pospíšilová (6. třída) a Matěj Havránek (7. třída)
V nejstarší kategorii soutěžilo 10 žáků. Porota vybrala nejzajímavější přednes v podání Adély Kozelkové (8. A), velmi sympatickým vystoupením zaujala Adéla Rýparová (8. A) a o třetí místo se podělili Jan Palánek (8. A) a Jiří Skladan (8. A). Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pondělí 2. 3. v malé tělocvičně, kde výše jmenovaní obdrželi z rukou poroty diplomy a drobné odměny.

Mgr. Eva Jelínková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Pexesový turnaj a další činnosti školní družiny ve 3. oddíle aneb kdo si hraje nezlobí

Hned na začátku 2. pololetí, v týdnu od 3. 2. – 7. 2. 2020 jsme s dětmi v našem oddíle uspořádali plánovaný pexesový turnaj. Celkem se zúčastnilo 12 dětí, první kola ve dvojicích proběhla v pondělí a úterý, další 2 dny se utkaly děti v semifinálových kolech a poslední a nejšikovnější trojice se utkala v pátek v samotném finále. Děti si celý průběh turnaje užily, také děti, které nepostoupily ani z prvního kola nesmutnily a všechny fandily všem postupujícím, nakonec finalistům. Všechny děti dostaly sladkou odměnu a pochvalu za sportovního ducha a finalisté si odnesli odměnu v podobě diplomu a symbolické medaile.
Kromě pexesového turnaje podnikáme s dětmi každý den různé soutěže a postřehové hry. Děti velmi rády a aktivně pracují se stavebnicemi (hlavně chlapci se vyřádí ve vytváření různých nákladních aut, jeřábů, mašin, atd.).
Nedílnou součástí v našem oddíle jsou také soutěže ve skupinách, kdy chci v dětech podporovat spolupráci v kolektivu, podporovat povzbuzování slabších těmi šikovnějšími a snad se nám to všem daří. Trénujeme paměť pomocí různých her a to děti velmi baví.
V rámci školní družiny jsme letos zahájili práci v tzv. "Čtenářském klubu", který navštěvují děti vedené ve školní družině ve všech oddílech, a ve kterém s dětmi pracujeme na podpoře čtení s porozuměním – čtení nahlas, práce s textem, ústní rozbor textu (pohádky, básničky, bajky aj.) nebo pracovní listy, kresba na základě čteného, informace o českých autorech, ilustrátorech, seznamování se aktivně s dětskými knihami, vzájemná doporučení ostatních o své knize, 10 - 15 minutové čtení vlastní knihy, apod. Děti získávají za účast každý týden odměnu v podobě razítka a samolepky na tzv. Kartičku odměn.
Děti bych touto cestou chtěla pochválit, protože jsou šikovné, krásně reagují na otázky, zvládají vnímání textu při čtení apod. Také děti, které mají potíže se čtením, se v klubu velmi snaží a věřím, že jim to alespoň trochu pomůže získat ještě větší motivaci, aby si denně přečetly alespoň kousek pohádky.

Za celý 3. oddíl a čtenářský klub Taťána Knapová, vychovatelka

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Upozornění pro rodiče vycházejících žáků - PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Připomínáme rodičům vycházejících žáků, že přihlášky ke střednímu vzdělávání musí být poslány na vybrané školy nejpozději v pátek 28. 2. 2020.

• • •

Upozornění pro rodiče vycházejících žáků - ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Žádáme rodiče vycházejících žáků, aby si vyzvedli zápisové lístky v kanceláři školy. Zápisový lístek poté odevzdáte ve škole, na kterou bude vaše dítě ke studiu přijato.

• • •

Pozvánka na den otevřených dveří v mateřské škole

V úterý 7. dubna od 14:00 do 15:00 hodin a ve středu 8. dubna od 8:00 do 10:30 hodin v budově MŠ Horní Benešov

• • •

Pozvánka na zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021

V úterý 5. května od 10:00 do 16:00 hodin a v pondělí 11. května 2020 od 9:00 do 13:00 hodin v budově MŠ Horní Benešov. Nezapomeňte sebou vzít rodný list dítěte, očkovací průkaz a občanský průkaz.

Podrobnější nformace pro rodiče k zápisu do MŠ naleznete zde

Kritéria k zápisu do MŠ naleznete zde

Rady pro rodiče k zápisu do MŠ naleznete zde

Důležité informace o MŠ Horní Benešov naleznete zde

Formuláře k zápisu do MŠ

Přihláška k zápisu do MŠ - přední strana ke stažení zde

Přihláška k zápisu do MŠ - zadní strana ke stažení zde

Žádost pro rodiče k zápisu do MŠ ke stažení zde

• • •

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 2020

V letošním školním roce 2019 - 2020 se uskutečnil další ročník školního kola "Olympiády v anglickém jazyce".
Vybraní žáci si zde mohli prověřit dosavadní znalosti v anglickém jazyce.
Žáci své znalosti prokázali v těchto oblastech: gramatického testu, práci s textem, reakce na otázky – komunikace.

Soutěž proběhla ve dvou kategoriích:

Kategorie I. 6. – 7. třída (Chlup A., Čubík J., Krasula J., Kozárek D., Vaněk L.)

Kategorie II. 8. – 9. třída (8. A: Kozelková I., Kozelková A, Kretová N., Mikšík E., Lantová K., Lesáková S., 8. B: Kašík R., Kašpárek M., Kouřil A., Láčíková D., Vaňková T., Dostálová K., Krpcová T., Kučerová V., Petrová A., Maderová T., 9. třída: Zajacová K., Šrámková K., Králík T., Ružarovský J.)...

Celý článek

Martina Chamrádová - vyučující AJ

• • •

Dějepisná olympiáda

V letošním roce se uskutečnil 49. ročník dějepisné olympiády s tematickým zaměřením: "Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)" pro žáky 8. a 9. ročníku. Školního kola se zúčastnilo celkem 11 žáků, z nichž bylo 6 úspěšných řešitelů. Do okresního kola postoupili 3 úspěšní řešitelé s největším počtem bodů. Byli jimi Stanislava Kubačáková (9. tř.), Kristýna Zajacová(9. tř.) a Jan Palánek (8. a).
Kristýna, Stanislava a Jan vyrazili v úterý 14. ledna 2020 změřit své síly do okresního kola, které se odehrávalo, jako již tradičně, v SVČ Méďa v Krnově. Všichni tři si vyzkoušeli, jaká je konkurence, a jaké to je, proti ní obstát.
Okresní kolo olympiády zvládli naši žáci se ctí, ale okresní kolo bylo pro všechny tři reprezentanty konečným.
Všem řešitelům, zvláště Stanislavě, Kristýně a Janovi, děkuji za účast a snahu.

Mgr. Roman Imrich

• • •

Lyžařský kurz MŠ

Již čtvrtým rokem jsme se s dětmi z velké třídy zúčastnili lyžařského výcviku ve Ski areálu Karlov pod Pradědem. Lyžařský kurz probíhal v týdnu od 13. do 17. 1. 2020. Všechny děti se na lyžařský výcvik těšily a lyžování pro ně bylo zábavou. Půlka skupiny byla tak zdatná, že jezdila na vleku a sjížděla velký kopec. Všem dětem se na výcviku dařilo a všechny děti byly velmi šikovné. Lyžování se pro děti stalo zábavou a oblíbeným zimním sportem. Poslední den se konal lyžařský závod, za který byly všechny děti odměněny diplomem. Velké poděkování patří všem příjemným a obětavým instruktorům, kteří dětem pomáhali. Příští rok si lyžařský kurz rádi zopakujeme. Všechny fotografie jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách.

Bc. Lenka Kynclová, vedoucí učitelka MŠ

• • •

"Co všechno je na obloze"

Právě tento název dal své přednášce Jan Blažek, student oktávy bruntálského gymnázia. Akci jsme uspořádali v rámci Fyzikálně-chemického kroužku, ale pozvání dostaly i ostatní děti z naší školy. V pondělí 20. ledna jsme se sešli v učebně fyziky-chemie a byli jsme zvědaví na informace o vesmíru.
Honza měl připravenou moc pěknou prezentaci a bylo vidět, že toto téma je jeho velkým koníčkem. Některé informace děti znaly, ale většina pro ně byla nová.
Probrali jsme naši sluneční soustavu včetně planet, měsíců a Slunce; Mléčnou dráhu, mlhoviny, souhvězdí. Mrkli jsme se na zoubek jednotkám času v mezihvězdném měřítku a po více než 50 minutách jsme odcházeli zase o něco chytřejší.

Honzovi moc děkujeme, protože to byl právě jeho nápad přednášku uspořádat a těšíme se zase někdy na viděnou.

Mgr. Beata Dostálová, vedoucí kroužku

• • •

Lyžařský výcvikový kurz 2020

Na lyžařský výcvikový kurz jela šestá a sedmá třída. Odjížděli jsme v sobotu 11. ledna do penzionu Roháč v Karlově. Po příjezdu jsme měli oběd, potom jsme si vybalovali kufry a k večeru jsme měli poučení o bezpečnosti. V neděli ráno jsme šli po snídani na svah a rozdělili nás do skupin. Odpoledne jsme byli na svahu a dělali jsme srandičky na lyžích, k večeru jsme se rozdělili do týmů, ve kterých jsme pak celý týden hráli hry. Bylo pondělí a my jsme byli celý den na svahu, večer jsme hráli hry. V úterý jsme měli odpočinkový den. Dopoledne jsme byli na bazéně a odpoledne jsme šli na procházku, potom jsme hráli hry. Ve středu jsme byli na svahu a měli jsme půjčené snowboardy. Ve čtvrtek odpoledne jsme jeli závody a užívali si jedno z posledních lyžování. A najednou tu byl pátek, náš poslední den lyžování. Nikomu se nechtělo domů a všichni jsme byli smutní. Celý den jsme jenom volně lyžovali, pak jsme si zabalili kufry a po večeři bylo vyhlášení her a závodů. Večer jsme měli tu nejlepší diskotéku, na které jsme si dali "šampáňo". Pak byla sobota, den odjezdu. Rychle jsme se nasnídali, uklidili pokoje a dobalili poslední věci. Odjeli jsme zpátky domů. Byl to úplně nejlepší lyžaský kurz, na který budeme určitě všichni rádi vzpomínat.

Martina Kleinová, žákyně 6. třídy

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Ohlédnutí za 1. pololetím ve školní družině

První pololetí školního roku uběhlo jako voda, proto i my s dětmi ve ŠD chceme zavzpomínat na to, jak jsme ho prožili. V průběhu měsíce září jsme se připravovali na tradiční "Drakiádu", která úspěšně proběhla v sobotu 21. 9. 2019.

Podzimní dny jsme si v oddílech zpříjemňovali různými výrobky, u kterých děti využily různorodé výtvarné techniky. Radost dětem udělal panáček "Podzimníček", dráček v podobě zápichu, papírový ježek, jablko a hruška tištěná pomocí barev a papírové ruličky.

Halloween si děti připomněly zhotovením papírové dýně, oddíly zdobily omalovánky s halloweenskou tématikou a lucerničky v podobě broučka.

V průběhu celého pololetí se děti věnovaly oblíbené činnosti - vyšívání obrázků na papír (zvířátka, květiny, státní vlajky, obrázky s podzimní a vánoční tematikou). Nechyběla také každodenní četba oblíbených pohádek po obědě a relaxační a odpočinkové hry...

Celý článek

Lenka Zahumenská a Anna Šidliáková, vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Stavby ze sněhu

Letošní zima je skoupá na sníh. Proto při první příležitosti využili žáci 5. třídy napadaného sněhu a vyrazili ven, aby si sníh užili. Úkolem dětí bylo vytvořit sněhové stavby dle vlastního výběru. Práce byla těžká, protože sníh neměl dobrou kvalitu. Ovšem to děti neodradilo. Fantazie v dětech jen kvetla. Výsledkem byla sněhová želvička, obličej mimozemšťana, sněhový tunel, Olaf z pohádky Ledové království a další krásné výtvory.
Těšíme se na další zimu a už dnes přemýšlíme, co budeme příští rok tvořit.

Mgr. Markéta Ivanovová

• • •

Lidské tělo

Součástí výuky přírodopisu 5. třídy je téma "Lidské tělo". Žáci této třídy se v rámci uvedeného projektu snažili zjistit nejdůležitější informace o orgánech lidského těla, jejich funkcích a seznámili se s celkovou životaschopností člověka. Při vyučování si žáci vytvořili plakáty, na kterých zpracovali zjištěné informace. Pro lepší představu obohatily děti své výtvory různými obrázky. Nakonec žáci své vytvořené projekty prezentovali před ostatními spolužáky. Žáci nabyli nové vědomosti hravou formou a naučili se předávat získané informace dál. Akce měla mezi dětmi veliký úspěch.

Mgr. Markéta Ivanovová

• • •

Beseda o ochraně životního prostředí – 2. stupeň

Všichni si jistě uvědomují velký význam ochrany prostředí, ve kterém žijeme a to, jak bychom se my všichni měli k životnímu prostředí chovat. Právě proto se také uskutečnily ve škole dvě besedy na toto téma.
Obě besedy měly společného jmenovatele a tím byl náměstek ministra životního prostředí pan Ing. Vladimír Mana.
Na druhém stupni se besedy zúčastnili žáci sedmých až devátých tříd a měli nachystáno plno otázek, na které chtěly znát od pana inženýra odpovědi.
Beseda plynule přecházela v různá témata. Od problematiky odpadového hospodářství, skládek, recyklace, spaloven. Nechyběly otázky na kůrovce v našich lesích, ochrana vodních zdrojů, návrat vody do krajiny. Objevily se i dotazy na alternativní zdroje energie a jadernou energetiku.
Žáci byli vnímaní, pozorní a aktivní. A tak hodinka určená pro setkání uběhla velmi rychle. Děti dostaly dárečky z ministerstva a nezbylo než se rozloučit.
Děkujeme panu inženýru Manovi za setkání a třeba někdy na viděnou.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Beseda o ochraně životního prostředí – 1. stupeň

5. prosince obvykle chodí Mikuláš. Do naší třídy zavítal také host, také nám přinesl dárky, ale hlavně si přišel popovídat s našimi malými žáčky. Kdo to byl a o čem si přišel s tak malými dětmi popovídat? Náměstek pana ministra životního prostředí, pan inženýr Mana. Navštívil naše město a vybral si naši druhou třídu, abychom si společně uvědomili, co je životní prostředí a jak ho můžeme chránit. Děti velmi hezky reagovaly a několikrát pana náměstka mile překvapily svými znalostmi, zejména z oblasti ekosystému les. Na závěr děti potěšil milými dárečky a pexesem s přírodní tématikou, které jsme si s dětmi ihned vystřihli.
Děkujeme za milou návštěvu a paní Andree Šindlerové za zprostředkování akce.

Mgr. Daniela Blažková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Pečení a zdobení perníčků

Dne 20. 11. 2019 si děti z 1. tříd samy vyzkoušely výrobu a zdobení perníčků.
Rozhodly se, že hotovými perníčky ozdobí vánoční stromeček, kterým se zúčastní ,"Soutěže o nejhezčí vánoční stromeček".
S chutí se děti pustily do práce. S pomocí paní učitelek si vyzkoušely výrobu perníčků úplně od začátku. Nejdříve musely navážit suroviny, pak uhnětly těsto, které vyválely a začaly vykrajovat různé tvary.
Po upečení si perníčky všichni nazdobili cukrovou polevou podle své fantazie. Nazdobený perníček nalepili malí pekaři na barevný papír a ozdoba na stromeček byla hotová.
Všem dětem se výroba perníčků velmi líbila a všechny ozdoby se vydařily.

Mgr. Ivona Kozelková a Mgr. Dagmar Janáková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček a betlém"

V letošním školním roce se uskutečnil již 14. ročník soutěže:
"O nejkrásnější vánoční stromeček a betlém"
Děti, žáci a žákyně MŠ, ŠD, 1. A + 1. B, 2. tř., 3. tř., 4. A + 4. B, 5. tř., 6. tř., 7. tř., 8. A + 8. B a 9. tř. začali vyrábět ozdůbky a postavičky již v měsíci říjnu. Snažili se, aby právě jejich stromeček, který vyráběli menší žáčci, a betlémy, které vyráběli žáci z vyšších ročníků, byly co nejoriginálnější, nejzajímavější, nejpěknější a nejnápaditější, prostě ty nej...

Celý článek

Mgr. Eva Krsková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Řemeslo má zlaté dno

Dne 5. 12. 2018 se vybraní žáci 9. třídy zúčastnili soutěže, kterou tradičně pořádá Střední odborná škola v Bruntále a je zaměřena na řemeslnou zručnost a propagaci učebních oborů v regionu.
Letos soutěžní družstvo tvořili Jan Ružarovský, Adam Bauer a Viktor Rapušák.
Kluci měli ztíženou pozici, protože obhajovali loňské vítězství.
Soutěže se zúčastnilo celkem 12 škol z bruntálského okresu. Soutěžilo se v šesti disciplínách, např. zatloukání hřebíků na čas, skládání hlavolamu, rozdělávání a sestavování šroubového spoje, poznávání nářadí apod. Disciplíny vyžadovaly zručnost, znalosti, rychlost a spolupráci celého týmu.
Kluci požadavky soutěže splnili na jedničku a loňské vítězství obhájili. Cenou bylo kromě diplomu tradičně kvalitní nářadí.
Děkuji družstvu za vzornou reprezentaci školy a za dosažený krásný úspěch.

Hodnocené pořadí:
1. místo: Základní škola a MŠ Horní Benešov
2. místo: Základní škola a MŠ Karlovice
3. místo: Základní škola, Školní 2 Bruntál

Ing. Ingrid Řepková

• • •

Vánoční koncert

4. prosince jsme pořádali náš první vánoční koncert. K vystoupení jsme přizvali i mateřskou školu. Děti pod vedením paní učitelky Lenky Kynclové a paní učitelky Barbory Rapušákové přednesly vánoční báseň, zazpívaly a také zatančily. Se svým svátečním programem přispěli i prvňáci a třeťáci – slyšeli jsme anglické básně a vánoční písně. S dětmi vše nacvičily paní učitelky Dagmar Janáková, Ivona Kozelková a Veronika Maňásková. Náš školní sbor zazpíval písně od Vlasty Redla, skupin Nerez, Fleret, Čechomor, Spirituál kvintet a Nezmaři. Na závěr zazněly tradiční koledy, které zpíval spolu s námi celý kongresový sál.
Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme předali SRPDŠ, za což Vám všem moc děkujeme. Rovněž děkujeme za to, že jste si přišli v předvánočním shonu zazpívat a nasát vánoční atmosféru.
Děkuji všem dětem, paním učitelkám, mým kolegyním ze sboru, Městu Horní Benešov za nulový nájem Kongresového sálu a panu řediteli Žandovi za nápad pořádat tento koncert.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Termíny vánočních vystoupení sboru NIC MOC

• • •

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Přijďte s námi zazpívat koledy na náměstí v Horním Benešově, dne 11. 12. 2019 v 17.00 hodin.

• • •

INFO PRO RODIČE - LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Oznamujeme, že v úterý, dne 19. 11. 2019 se uskuteční schůzka ohledně lyžařského výcviku,
od 16.30 hodin (po třídních schůzkách) v učebně přírodopisu ve druhém patře budovy 2. stupně ZŠ. Účast je nutná.
Děkujeme za pochopení.

• • •

Pozvánka na vánoční koncert sboru NIC MOC

Ve středu 4. prosince v 17 hodin se v kongresovém sále uskuteční vánoční koncert školního pěveckého sboru NIC MOC a hostů.
Srdečně zveme.

Mgr. Beata Dostálová

• • •

Artifex 2019

Dne 14. 11. 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili Veletrhu řemesel a zaměstnanosti s názvem ARTIFEX, který pořádá každoročně Úřad práce v Bruntále. Ve Společenském domě se prezentovaly střední školy bruntálského i opavského okresu, také školy z Ostravy a firmy z blízkého okolí. Žáci si mohli vyzkoušet práci s různými druhy nářadí, vyzkoušet si chemické pokusy i kreslení na počítači. Měli možnost si popovídat se žáky a učiteli daných škol. Nakonec zúčastnění žáci dostali Atlas školství, ve kterém najdou informace potřebné k přijímacímu řízení.
Věříme, že účast na veletrhu byla jako každý rok pro žáky přínosem a pomůže jim s výběrem školy.

• • •

Prezentace středních škol a středních odborných učilišť

13. 11. 2019 v 16.00 se sešlo zhruba 25 žáků z 8. a 9. ročníků naší základní školy společně s rodiči v budově Informačního centra a knihovny Horním Benešově se zástupci několika středních škol.
Prezentovalo se zde 12 středních škol z Opavy, Bruntálu, Krnova a Rýmařova.
Akci uvedla výchovná poradkyně a informovala žáky a jejich rodiče o přijímacím řízení a seznámila je s důležitými termíny podávání přihlášek.
Zástupci středních škol přítomné podrobně informovali o oborech, které se na jejich školách vyučují a také přestavili různé akce středních škol, jako např. studijní pobyty Erasmus, vědomostní a sportovní soutěže a spoustu dalšího vyžití ve školách a na domovech mládeže.
Zvláštní důraz věnovali možnosti získání stipendia v učebních oborech, které podporuje krajský úřad. Všichni zástupci škol pozvali žáky a jejich rodiče na dny otevřených dveří.

Děkujeme všem zúčastněným školám za účast, dárky a propagační materiály a přejeme našim deváťákům šťastnou ruku při výběru té správné školy a oboru pro další studium.

Ing. Ingrid Řepková

• • •

Sametová revoluce

30. výročí sametové revoluce jsme si na naší základní škole připomněli projektovou výukou zaměřenou na období od listopadu do prosince 1989. Projekt byl naplánován pro žáky od 5. až 9. třídy, cílem projektu bylo seznámit žáky s událostmi kolem 17. listopadu, přiblížit jim atmosféru ve společnosti v uvedené době a připomenout, proč se vlastně 17. listopadu slaví Mezinárodní den studenstva, proč se v kalendáři vedle roku 1989 objevuje i rok 1939.
Vyučující zprostředkovali žákům prostřednictvím dataprojektorů jako příklad demonstrací roku 1989 záběry z Palachova týdne roku 1989, poté dostali žáci balíček fotografií, které zachycovaly události v časovém rozsahu 17. 11. – 29. 12. 1989, s fotografiemi žáci dále pracovali a připomněli si osobnost Václava Havla.
Žáci se rovněž seznámili s peticí Charty 77 nazvanou "Několik vět" a vyslechli si některé "sametové" písně Karla Kryla či Marty Kubišové.

Na získané znalosti navazovala prohlídka venkovní fotografické výstavy na Horním náměstí v Opavě. Osm panelů zde rekapituluje události sametové revoluce v Opavě.
Autoři výstavy téměř rok sbírali snímky, které by co nejlépe sametovou revoluci v Opavě vystihly.

V rámci mezipředmětových vazeb projekt volně navazoval v dalších vyučovacích předmětech, např. dějepise, informatice, literatuře, občanské výchově, hudební výchově či výtvarné výchově.

Mgr. Roman Imrich

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Babička drsňačka

Slezské divadlo v Opavě uvedlo na divadelní prkna vtipnou a místy napínavou hru s názvem Babička drsňačka, která vznikla podle stejnojmenného bestseleru britského spisovatele Davida Walliamse. Protože spousta našich žáků knihu četla, rozhodli jsme se představení navštívit.

Oč v příběhu jde?

Hlavním hrdinou je jedenáctiletý Ben, jehož rodiče tráví každý pátek tancem. Teenager Ben proto musí každý pátek k babičce. K nudné babičce, která mu pravidelně připravuje kapustové menu, na stůl rozkládá scablle a před spaním mu čte pohádku, což všechno Bena neskutečně nudí. Babička se o nevoli vnuka dozví a rozhodne se vztah se svým vnukem zásadně změnit. Promění se z nudné babičky v akční, mezinárodní lupičku šperků a vzácných diamantů Černou kočku. Dobrodružství vyvrcholí krádeží královských korunovačních klenotů v londýnském Toweru a setkáním s britskou královnou Alžbětou II.
V roli Bena jsme na opavských divadelních prknech obdivovali studenta II. ročníku ostravské konzervatoře. Pro herce Jiřího Hábu to prý byla první zkušenost s profesionálním divadelním souborem.
Hra byla plná černého humoru, nadsázky, ale i vážných témat. Rozesmála nás, ale místy nám bylo i do pláče. Ale to k životu patří. Stejně jako skutečnost, že bychom si měli udělat čas a pochopení pro své blízké... i když se na první pohled zdají být staří a nudní.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Prezentace středních škol a SOU

Dne 13. 11. 2019 od 16.00 hodin se uskuteční v budově Informačního centra a knihovny Horním Benešově Prezentace středních škol a středních odborných učilišť.
Akce je určena především pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče. Přijďte se seznámit s možností studia vašich dětí, školami v okolí a studijními a maturitními obory, které nabízí.
Na začátku proběhne informace k přijímacímu řízení.

Harmonogram

 • 16:00 - 16:10 Informace k přijímacímu řízení
 • 16:10 - 16.20 Masarykova střední zemědělská škola Opava
 • 16:20 - 16.30 Střední průmyslová škola stavební Opava
 • 16:30 - 16.40 Střední škola technická Opava
 • 16:40 - 16.50 Střední odborné učiliště stavební Opava
 • 16:50 - 17:00 Gymnázium a SOU Rýmařov
 • 17:00 - 17.10 Střední škola průmyslová a Obchodní akademie Bruntál
 • 17:20 - 17:30 Střední odborná škola Bruntál, Krnovská
 • 17:30 - 17.40 Střední škola průmyslová Krnov
 • 17:40 - 17.50 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov
 • 17.50 - 18:00 Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola Krnov

• • •

Z nedávné čínnosti v MŠ

"KLOKANICE MAJDA"

V měsíci říjnu se naše mateřská škola zapojila do projektu MAS Hrubý Jeseník "Klokanice Majda". Do naší mateřské školy nám byly zapůjčeny hry pro děti předškolního věku. Děti střední třídy měly možnost si vyzkoušet hry zaměřené na orientaci v prostoru, v čase, dále hry rozvíjející řeč, sluchové vnímání, paměť a základní matematické představy. Tyto hry byly pro děti nejen naučné, vzdělávací, ale i zábavné. Děti hlavně zaujaly hry, které v naší školce nemáme. Celý týden byl pro děti zajímavý a především zábavný. Jsme rádi, že nám bylo umožněno se tohoto projektu zúčastnit a těšíme se na další spolupráci

BESEDA S LESNÍKEM LESY ČR

Ve dnech 23. a 25. 10. 2019 navštívil děti v mateřské škole lesník. Beseda byla organizovaná pro děti ze střední a velké třídy. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých poznatků o životě zvířat v našich lesích. Beseda probíhala formou zábavné hry, která děti velmi bavila. Všechny děti se do připravených činností zapojily s radostí a nadšením. Děkujeme panu Lubinovi, za dárky a jeho ochotu.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Jako každý rok, tak i letos, proběhlo v naší MŠ podzimní tvoření, do kterého se zapojily děti ze všech tříd spolu se svými rodiči. Děti vyráběly podzimáčky, ježky z papíru a přírodnin, které jim paní učitelky předem připravily na ukázku. Děti stříhaly, lepily, vybarvovaly a zdobily své podzimáčky dle své fantazie a tvořivosti. Práce na výrobě podzimáčka je velmi zaujala a bavila. Děti byly snaživé a šikovné, a tak si za svou snahu a píli mohly své výrobky vzít domů na výzdobu, jako dáreček. Společným tvořením jsme se tak rozloučili s podzimem. Děkujeme dětem a rodičům za velkou účast a výbornou atmosféru. Už teď se všichni těšíme na další společné tvoření.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

• • •

Když se řekne Halloween

halloween 2019

Když se řekne Halloween, tak se některým vybaví americký zvyk. Jiným se vybaví možnost se vyřádit, některým staré keltské kořeny. Nám ve škole se promítne velká akce, se kterou je spojena hodně náročná příprava. Ale výsledek stojí za to a odměnou jsou spokojené děti, odcházející ráno ze školy. Letos jsme se ve škole sešli večer 1. listopadu. I přesto, že nás potrápilo chladné a větrné počasí během průvodu a stezky odvahy, všichni to zvládli ve zdraví. Náměstí bylo krásně nasvíceno dýněmi a svíčkami, které krásně dotvořily halloweenskou atmosféru. Diskotéku zajistil Patrik Černoch, pomocníků byla spousta z řad bývalých žáků školy. Děkuji moc i všem mým kolegům, kteří pomáhali s přípravami i na akci samotné. V porotě, která hodnotila masky, letos zasedli většinou noví porotci: starosta Pavel König, ředitel školy Zdeněk Žanda, knihovnice Klára Kelemenová a Kateřina Baierová, pan Michal Blažek a student pedagogické fakulty David Rábek. Měli velmi složitou situaci, protože rozhodovat v šesti kategoriích nebylo vůbec jednoduché.

Celý článek

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Slavnost Slabikáře v 1. třídách

25. říjen byl pro všechny děti z prvních tříd významným, protože se ve škole konala tzv. "Slavnost Slabikáře".
Děti již od září prošly předslabikářovým obdobím, naučily se poznávat několik prvních písmen, zvládly skládání i rozkládání slabik, a tak si mohly vyzkoušet, zda úspěšně projdou cestou ke Slabikáři.
Celá cesta představovala splnění úkolů v podobě čtyř pracovních listů. V prvních dvou pracovních listech si děti zopakovaly znalosti v poznávání naučených písmen z Živé abecedy.
Třetí pracovní list byl zaměřený na vyhledávání slabik a v posledním pracovním listu děti vyzkoušely hláskování jednoduchých slov. Výborně!
Všechny děti se svých úkolů zhostily velmi dobře a tak se ke Slabikáři dostali všichni.
Ze své první knížky měli prvňáci velkou radost.
Přejeme prvňáčkům hodně pěkných zážitků při čtení nejen příběhů, ale i básniček a hádanek v nově objeveném (pro ně) Slabikáři.

Mgr. Dagmar Janáková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

INFO PRO RODIČE - STÁVKA

Oznamujeme, že ve středu, dne 6. 11. 2019 NEBUDE PROVOZ základní školy ani mateřské školy PŘERUŠEN.
Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

• • •

Vánoční focení v MŠ

Ve středu 6. 11. 2019 proběhne v mateřské škole vánoční focení.
Děti z velké třídy se budou fotit již od 7.00 hodin ve velké třídě. Z tohoto důvodu, prosíme, přiveďte děti z velké třídy do školky do 7 hodin.
Focení malé třídy od 8.00 hodin, střední třídy od 9.00 hodin

Děkujeme za pochopení

Letáček s informacemi o focení zde

• • •

Sluneční soustava

V měsíci říjnu se žáci 5. třídy zapojili do třídního projektu v rámci výuky přírodovědy. Projekt se jmenoval Sluneční soustava. Každý žák dostal jedno téma, které se týkalo sluneční soustavy. Vypracoval si plakát na určené téma, který obsahoval nejdůležitější informace doplněné o obrázek. Své vytvořené plakáty pak každý žák prezentoval před celou třídou, aby předal zjištěné informace svým spolužákům. Tyto plakáty jsou vystavené v budově 2. stupně základní školy na chodbách, kde si je mohou ostatní žáci prohlédnout.

Mgr. Markéta Ivanovová

soustava 1 soustava 2

• • •

Turnaj ve 3. oddíle školní družiny - "Člověče, nezlob se!"

Ve druhém říjnovém týdnu jsme v našem oddíle družinky zahájili turnaj v deskové hře "Člověče, nezlob se!". Nejprve si děti rozlosovaly jednotlivé skupiny (celkový počet skupin byl 6), kdy v každé skupině byly 3 děti. Z každé skupiny postoupil do semifinále vždy ten, který se jako první se svými figurkami dostal do "domečku". Do dalšího kola postoupilo celkem 6 dětí, které pak soutěžily ve dvojicích v semifinále o postup do samotného finále. Finále tří nejlepších hráčů proběhlo v pondělí 14. 10., následně v úterý jsme celý turnaj v družince vyhodnotili, děti si odnesly upomínkový diplom a drobnou odměnu, všechny hráče jsem pochválila za účast a za sportovního ducha, kterého do turnaje vložili:)
Už teď se těšíme na další turnaje jiných her a další společně strávené chvíle v naší družince.

Krásný podzim přejí děti 3. oddílu ŠD a vychovatelka Taťána Knapová.

• • •

Pozvánka na HALLOWEEN 2019

Jako tradičně každý rok Vás zveme i letos na okouknutí halloweenské výzdoby naší školy.
Škola bude pro veřejnost otevřená 1. listopadu 2019 v čase 17:45 - 18:15. Budete mít možnost prohlédnout si přízemí včetně tělocvičny a první patro budovy druhého stupně ZŠ.

Mgr. Beata Dostálová

• • •

Přírodovědný klokan

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci pořádá soutěž, jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Žáci 1. a 2. ročníků středních škol a kvinty a sexty osmiletých gymnázií soutěží v kategorii Junior, žáci 8. a 9. tříd základních škol "bojují" v kategorii Kadet. V této kategorii se do vědomostní soutěže přihlásila i naše základní škola.
V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci.

A jak to u nás na škole dopadlo? Nejlepší řešitele v jednotlivých třídách uvádíme v následujících řádcích:
Martina Gajdáčová - 50 bodů (8. a)
Robin Kašík - 54 bodů (8. b)
Viktor Rapušák - 61 bodů (9. třída)

Celkový výsledek soutěže ve třídách 8. a, 8. b a 9. třída je:
1. Viktor Rapušák - 61 bodů (9. třída)
2. Robin Kašík - 54 bodů (8. b)
3. Jaroslav Kovář - 53 bodů (8. b)

Mgr. Beata Dostálová

• • •

UPOZORNĚNÍ - výstavba oválu pro odrážedla u MŠ

Oznamujeme, že na hřišti u mateřské školy probíhá výstavba oválu pro odrážedla. Hřiště je uzavřeno. Při případném vstupu dbejte na dodržování osobní bezpečnosti.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Změna konzultačních hodin výchovného poradce

Od 7. 10. 2019 budou konzultační hodiny výchovného poradce vždy ve středu od 14:00 do 15:00 hodin.

Děkuji za pochopení, Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

Pozvánka na podzimní tvoření v MŠ

V úterý 22. října 2019 od 15:00 hodin ve velké třídě v budově MŠ Horní Benešov

• • •

Planeta Země 3000

Každým rokem navštěvujeme s našimi žáky od 6. do 9. třídy filmovou projekci projektu "Planeta Země 3000", což je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně -- zeměpisným přesahem.
V letošním školním roce nám byl nabídnut pořad o jihoamerické Kolumbii s podtitulem "ráj neřesti a slasti", a proto jsme se vydali na dobrodružnou cestu na americký kontitent.
Kolumbie je prý zemí dobrodružných příběhů, přírodních krás a úžasných lidí. Vypínají se zde také mocné vrcholky And, svá tajemství ukrývá i nespoutaná džungle plná diamantových kolibříků, opic, jedovatých hadů, bazilišků a jiných živočichů. Na společné filmové cestě jsme se prostřednictvím dokumentu "posílili" výbornou kolumbijskou kávou, ale až poté, co jsme kávové boby spolu s cestovatelem Adamem Lelkem sesbírali a složitě zpracovali. Díky zhlédnutému pořadu jsme se např. dozvěděli, že ze 60 kg syrových bobů zůstane po zpracování pouhých 8 kg. Během naší filmové cesty jsme poznali duhovou řeku s názvem A Caňo Cristales i život kovbojů či nelehké životní podmínky vymírajícího kmene Nukak Makú.
Jak jsme viděli, nepřeberné je i podvodní bohatství Kolumbie. Našimi průvodci podmořským světem se stali na chvíli žraloci kladivouni i dravé murény.
A viděli jsme spoustu dalších zajímavostí, jako např. temperamentní tanečnice salsy, páté nejlidnatější město světa Bogotu, grafiti v ulicích Bogoty, trosky věznice na ostrově Gorgona.
Dobrodružná jízda rájem slasti a neřesti byla naprosto fantastická!

• • •

<< Archiv článků

online výuka

dm software

čestné prohlášení

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: změna od února - každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2019 - 2020

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz