Aktuality

Projekt cquot;Zvelebujeme své město Horní Benešov"

handicap 1

Dne 23. dubna 2019 se žáci 6. třídy Základní školy v Horním Benešově zapojili v rámci projektu "Zvelebujeme své město Horní Benešov" - úklidu památníku nad firmou Hobes.
Celkem jsme nasbírali 5 velkých pytlů odpadu. Aktivní účast na zlepšení životního prostředí vybízela žáky k ohleduplnému chování k přírodě a k městu Horní Benešov.

Mgr. Martin Polok, učitel

• • •

Májová notička - školní kolo

Ve středu 10. dubna 2019 proběhlo na naší škole školní kolo již tradiční pěvecké soutěže s názvem "Májová notička"

Fotografie ze soutěže naleznete zde >>

• • •

Pozvánka na den otevřených dveří v mateřské škole

Ve čtvrtek 2. května 2019 od 14:00 do 16:00 hodin a v úterý 7. května 2019 od 8:00 do 10:30 hodin v budově MŠ Horní Benešov

• • •

Pozvánka na zápis do mateřské školy pro školní rok 2019 - 2020

Ve dnech 14. a 16. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v budově MŠ Horní Benešov. Nezapomeňte sebou vzít rodný list dítěte, očkovací průkaz a občanský průkaz.

Podrobnější nformace pro rodiče k zápisu do MŠ naleznete zde

Kritéria k zápisu do MŠ naleznete zde

Rady pro rodiče k zápisu do MŠ naleznete zde

Formuláře k zápisu do MŠ

Přihláška k zápisu do MŠ ke stažení zde

Žádost pro rodiče k zápisu do MŠ ke stažení zde

• • •

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

zápis 19

bude probíhat v pátek 5. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ.

Připomínáme rodičům, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, aby doložili nejen odborný posudek z PPP, ale i posouzení příslušného dětského lékaře.

Děkujeme za pochopění.

Kontakty:
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda – 775 318 429, 554 719 296
Zástupce ředitele Mgr. Eva Krsková – 739 206 429
Administrativní pracovnice Lenka Kuchařová - 554 748 015

Plakát k zápisu pro školní rok 2019/2020 naleznete zde

Termíny pracovních dílniček pro budoucí prvňáčky naleznete zde

Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, o odklad, prohlášení - GDPR, dotazník pro rodiče) naleznete zde

• • •

Modrý den porozumění autismu

Na 2. dubna připadá každý rok Mezinárodní den porozumění autismu.
Naše škola se rovněž k obrovskému množství akcí, které na celém světě probíhají a přispívají k porozumění autismu mezi veřejností.
Všichni se nejen oblékli do modrého, ale hlavně se dozvěděli co nejvíce o této problematice a ve skupinkách vyrobili "modré" plakátky, které ve škole upozorňují na to, že i my jsme se přidali.

modrý den 1 modrý den 2

PhDr. Jana Semerová, učitelka

• • •

I děti z mateřské školy podporují děti s Downovým syndromem a poruchou autistického spektra.

• • •

2. dubna - Světový den autismu

• • •

"DEN S HANDICAPEM, aneb když jedna ruka netleská" ve školní družině

handicap 1

S dětmi jsme se domluvili, že si v pátek 22. 3. 2019 v rámci odpoledne uděláme v naší družince ,"den s handicapem". Většina dětí to přijala s nadšením a tak si hned po příchodu do oddílu schovaly jednu ruku do trička, případně do šátku. Připravila jsem dětem ,"stanoviště" u jednotlivých stolů, kde si děti zkoušely, jak by určité činnosti zvládly jen s jednou rukou.
Např.: oblékání ponožek, zapnutí zipu u mikiny, zvednutí židle na stůl a postavení zpět na zem, odšroubování vršku z PET lahve, míchání karet a jejich uložení zpět do krabičky, stavění ze stavebnice či kostek, otevření plastového ,"kinder" vajíčka, rozbalit bonbón z papírku, lepení lepidlem, stříhání papíru a práci s pravítkem. Děti si vyzkoušely, jak fungovat s pomocí jedné ruky také na obědě, kdy si musely nalít polévku, odnést si talíř na tácek, atd. Na závěr jsme si celou situaci ztížili a všichni (včetně mě ) jsme schovali obě ruce za záda, vzali tužku nebo štětec do pusy a zkusili něco namalovat – vyšly nám z toho velmi zajímavé obrázky, které si můžete prohlédnout v galerii s fotkami.

Dětem v oddíle jsem od srdce poděkovala za to, že se této výzvy nezalekly, a jak krásně všechny činnosti zvládly. Bylo vidět, že si všichni tento zajímavý den v družince užili (a nejen ony ). Chtěla bych, ale i touto cestou dětem ještě jednou poděkovat a před Vámi všemi je pochválit. Už teď se těšíme na náš další nápad a to prožít "Den nevidomých". Dětem oznámím termín v předstihu včas. Na závěr bych se s vámi ráda podělila o dobrý pocit, jak hezké bylo sledovat děti, jak se s úkoly ,"perou", jak si většina z nich se vším poradila. Na druhou stranu skoro všichni uznali, že dané aktivity byly náročné!

Věřím, že si všichni o to víc si váží toho, že jsou zdraví a nemusí se potýkat s denodenními překážkami, které nám život přináší.

Za celou naši družinku vychovatelka Táňa Knapová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

zápis 19

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 8:00 do 17:00 hodin, mohou děti, které se chystají k zápisu, navštívit výuku ve třídě 1. A a 1. B v budově 1. stupně ZŠ Horní Benešov.
Pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče budou přichystány první dvě vyučovací hodiny.
Rodiče, kteří nemohou s dětmi přijít dopoledne, budou mít možnost prohlédnout si školu až do 17:00 hodin..

Žádáme rodiče, aby respektovali školní zvonění:
1. vyučovací hodina: 8:00 - 8:45 hod
2. vyučovací hodina: 8:55 - 9:40 hod

Kontakty:
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda – 775 318 429, 554 719 296
Zástupce ředitele Mgr. Eva Krsková – 739 206 429

Plakát k zápisu pro školní rok 2019/2020 naleznete zde

Termíny pracovních dílniček pro budoucí prvňáčky naleznete zde

Pozvánku na první pracovní dílničku 20. 3. 2019 naleznete zde

Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, o odklad, prohlášení - GDPR, dotazník pro rodiče) naleznete zde

• • •

Matematický klokan 2019

klokan

Přibližně v roce 1980 vznikla v Austrálii mezinárodní soutěž s názvem Matematický klokan a odtud se rozšířila do Evropy.
V současnosti se této soutěže účastní asi dva až tři miliony soutěžících ze 30 evropských zemí. V České republice byl Matematický klokan poprvé organizován pro žáky základních škol v roce 1995. Soutěžící žáci jsou rozdělení podle věku do jednotlivých kategorií:

Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ)
V kategorii Cvrček je na řešení vyhrazeno 45 minut čistého času, v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet je na řešení 60 minut času.
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže naši žáci absolvovali "Klokana" v pátek 22. března 2019.

Mgr. Markéta Ivanovová

• • •

Ponožkový den

ponožkový den

Každoročně připadá na datum 21. března tzv. ponožkový den, který nám připomíná Downův syndrom. Proč zrovna toto datum? Jedná se o ztrojení 21. chromozómu v každé buňce. V tento den jako podpora "dowňáčků" se chodí "na každé nožce v jiné ponožce".
I naše škola se do této akce zapojila. Děti se dozvěděly o tomto onemocnění, vyrobily plakátky a dnes přišly s různými ponožkami.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Jak se dělá komiks?

Protože březen je měsíc knih a čtenářů, zprostředkovalo Informační centrum Horní Benešov pro žáky naší základní školy komiksový workshop s panem Danielem Vydrou, což je komiksový scénárista, autor komiksů pro dětské časopisy, tvůrce námětů kresleného humoru např. pro časopis Dikobraz atd. Workshop proběhl ve středu 20. 3. 2019 v prostorách městské knihovny.
Neobvyklé dopoledne zažily nejprve děti ze 4. a 5.třídy a po nich se komiksové dílny zúčastnili žáci z 2. stupně. Pan Vydra návštěvníky nejdříve seznámil s historií komiksu a postupem při jejich tvorbě. Poté přítomné žáky aktivně zapojil do tvorby komiksů vlastních. S vymýšlením vtipných vyústění příběhů neměly děti žádný problém a velmi tím pobavily nejen sebe navzájem, ale i dospělé účastníky workshopu. Jeden z vtipných příběhů si návštěvníci i zdramatizovali a jejich scénka veselé dopoledne ještě podpořila.

Pracovnice Informačního centra a městské knihovny zorganizovaly velmi příjemnou, zábavnou a také naučnou akci, za což jim všichni zúčastnění děkujeme

PhDr. Jana Semerová

• • •

Zpívali jsme pro UNICEF

unicef 1

Náš školní sboreček se letos připojil k mnoha sborům v České republice, které zpívaly v první jarní den pro UNICEF – projekt Dobrý start do života. Vstupné bylo 50,- Kč a náš koncert se konal v Kongresovém sále, který jsme měli pronajatý zdarma. Na úvod koncertu zpívaly nejstarší zpěvačky sboru z osmé a deváté třídy, následovala Adélka Kozelková s písněmi Lucie Vondráčkové a největší část vystoupení patřila celému sboru. Zazněly písně od Čechomoru, Tomáše Kočka a orchestru, skupiny Kryštof, Jaromíra Nohavici a dalších. Sál byl zaplněn a posluchačům patří velký dík, protože na vstupném vybraná výsledná částka se vyšplhala na úžasných 5 210 korun. Částka byla zaslána na účet organizace UNICEF.

Děkuji moc všem za pomoc s organizací koncertu...

Celý článek

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Recitační soutěž na základní škole

Školní kolo recitační soutěže jsme letos zorganizovali na naší základní škole ve čtvrtek 14. března 2019 v prostorách školní knihovny. Do recitace jsme zapojili žáky od 5. do 9. třídy a obsadili jsme tak celkem tři soutěžní kategorie. V nižších ročnících byla účast hojnější, žáci vyšších tříd zcela podlehli trémě a do recitační soutěže se přihlásili jen ti nejodvážnější. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 dětí.

Porota ocenila u jednotlivců výběr textů, přednes, snahu, recitaci a odvahu vystoupit před ostatními soutěžícími.

A vítězové?

2. kategorie:
1.místo: Petra Křenková (5. tř.)
2. místo: Markéta Pražáková (5. tř.)
3.místo: Adam Chlup (5. tř.)

3. kategorie:
1.místo : Adéla Kozelková (7. A)
2.místo: Martin Bělk a Jaroslav Pecháček (7. A)
3.místo: Iva Kozelková (7. A)

4. kategorie:
Porota umístění nerozhodla, protože výkony soutěžících byly naprosto vyrovnané a nebylo možné někoho upřednostnit před ostatními.
Nejlepší soutěžící budou naši školu reprezentovat na okresní přehlídce ve Středisku volného času Méďa v Krnově.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Zpíváme pro UNICEF

• • •

Pozor na padající kokosové ořechy!

borneo 1

Do Horního Benešova přijela ve čtvrtek 21. 2. 2019 paní Saša Ryvolová, knihkupec, trampka a dlouholetá životní partnerka známého trampského písničkáře Wabiho Ryvoly, nezávislá spisovatelka a publicistka, autorka knih a tisková mluvčí cestovatelské expedice.
Přijela na pozvání pracovnic Informačního centra Horní Benešov, aby zprostředkovala na dvou besedách starším dětem ze základní školy zážitky z cest po ostrově Borneo.
Školáci ze 7. A, 7. B, 8. třídy a 9.třídy se během cestovatelské besedy dozvěděli zajímavosti o orangutanech, o "pupkatých nosálech", jejichž správné jméno je kahau nosatý, seznámili se se zvláštní rostlinou s názvem raflésie, která po odkvětu smrdí. Snad poprvé všichni slyšeli informaci, že ročně zemře asi stovka lidí tak, že je zabijí z palem padající kokosové ořechy.
Neméně zajímavé byly fotografie z muslimské svatby, na níž byli ženich i nevěsta oblečení v zelených šatech.
A co teprve hejna milionů netopýrů, kteří předvádějí na obloze svým letem kouzelné obrazce.
Naši žáci celý čas poslouchali paní cestovatelku se zaujetím a po skončení si ještě někteří ledacos přečetli na webových stránkách www.hicsuntleones.info, kde se dočetli ještě spoustu dalších zajímavostí.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Cizí jazyky u nás na škole

Vědomostní soutěže a olympiády patří už několik let do "programu" naší školy. Každoročně pořádáme pro starší žáky školní kola olympiád zejména v anglickém a německém jazyku. Vítěze většinou posíláme do okresního kola, aby tam ukázali, co se u nás ve škole naučili.
Za angličtinu v letošním školním roce naši školu reprezentovaly v okresním kole Anežka Petrová (7. B) a Vanesa Speváková (9. třída).
Naše žákyně 9. třídy Vanesa Speváková potvrdila rovněž výborné znalosti němčiny i v okresním kole Olympiády v německém jazyce, které se konalo ve středu 6. února 2019 ve Středisku volného času v Krnově.
Umístila se na krásném 3. místě. Gratulujeme!

PhDr. Jana Semerová a Martina Chamrádová, učitelky cizích jazyků

• • •

Aktuální zdravotní obtíže v mateřské škole

Dobrý den,

dostala se ke mně informace ohledně onemocnění ve školce způsobené špatnou stravou ve školce.
Toto je samozřejmě nepravdivá informace. Veškerá strava je pravidelně kontrolována Krajskou hygienickou stanicí Ostrava, územní pracoviště Bruntál.
Co se týká onemocnění, opravdu jsme během měsíce ledna a února v mateřské škole zaznamenali onemocnění, které se projevovalo zvracením, případně průjmem. Jedná se však o běžné virové onemocnění, které během několika dnů odezní...

Celý článek

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Plavecký výcvik 1. - 3. třídy 2018 - 2019

Máme po pololetí a s ním dětem končí oblíbený plavecký kurz. Poslední lekce byla vedena formou her a soutěží, které si děti skvěle užily.
Téměř všichni žáčci zvládli základy plavání a potápění a za své sportovní výkony získali Mokrá vysvědčení. Rok od roku jsou plavci šikovnější a vůbec se nebojí, a to také díky plaveckému výcviku, který je veden již od mateřské školy.
Děkujeme plavecké škole v Krnově za skvělé vedení a trpělivost a těšíme na září na další pokračování plavání :)

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Prožili jsme "Den s armádou"

Dne 30. ledna 2019 od 9.00 do 14.00 hodin se v Karlově Studánce před Lázeňským domem Libuše uskutečnil Den s Armádou České republiky, který se konal v rámci 25. ročníku zimního víceboje AČR Winter Survival 2019. Akce byla určena pro žáky základních a středních škol a jejím cílem bylo dětem a studentům blíže představit Armádu ČR a pořádající Univerzitu obrany.
Výše uvedené akce se zúčastnilo 20 žáků z naší základní školy. Během mrazivého dopoledne absolvovali naši vojenští nadšenci orientační běh s mapami, lukostřelbu, seznámili se s pistolovým trenažérem, prohlédli si armádní techniku (Dingo, Iveco, Pandur), dostali se do kontaktu s ručními zbraněmi naší armády.
Děti nevynechaly ani minikurz zdravovědy, kdy mohly vidět ukázky záchrany lidského života a připomněly si pravidla první pomoci.
Důležitou součástí armádního dopoledne bylo seznámení se s chováním za mimořádných situací a ochranou před nebezpečnými látkami.
Účastníci akce se vrátili do školy naprosto nadšeni. Všechny zajímalo, kdy bude pokračování.

Mgr. Martin Polok, učitel

• • •

Olympiáda v českém jazyku

olympiáda čj

Národní institut pro další vzdělávání pořádal v letošním školním roce již 45. ročník Olympiády v českém jazyce. Po absolvování školního kola jsme se posunuli dál do kola okresního, které se každoročně pořádá pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro studenty osmiletých a šestiletých gymnázií.
Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v maximálním časovém rozpětí – jazyková část do 60 minut a slohová část do 60 minut. Letošní sloh měl být napsán libovolnou formou v próze na téma "Co se jinde nevidí ani neslyší". Gramatika nebyla zase až tak těžká, ale záludné otázky mnohé řešitele zmátly.
V pondělí 28. ledna 2019 proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce v Krnově ve SVČ Méďa, kterého se zúčastnily premiantky 9. třídy naší základní školy Viktorie Brázdová a Vanesa Speváková.
V silné konkurenci to neměly vůbec jednoduché, ale svůj úkol zvládly dobře ke všeobecné spokojenosti.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Lyžařský výcvikový kurz opět nezklamal

V termínech 12. – 19. ledna 2019 odjelo 43 žáků ze sedmých tříd a šesté třídy na lyžařský výcvikový kurz do Karlova. Překrásná sněhová nadílka je čekala necelých 40 km od domova. Ubytování v penzionu Roháč bylo báječné. Kopce pokryté třpytivou vrstvou sněhu a krásné až pohádkové počasí nám všem umožnilo lyžovat každý den. Žáci byli rozděleni do družstev dle lyžařských či snowboardových dovedností. Po dvou dnech náročného výcviku se zařadili mezi lyžaře i ti, kteří na lyžích dosud nikdy nestáli. S radostí tak lyžovali všichni účastníci výcviku. Byl to "náš další skvělý a nezapomenutelný lyžák"!...

Celý článek

Martina Chamrádová, vedoucí LVK

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Lyžařský kurz MŠ

Již třetím rokem jsme se s dětmi z velké třídy zúčastnili lyžařského výcviku ve Ski areálu Karlov pod Pradědem. Lyžařský kurz probíhal v týdnu od 14. do 18. 1. 2019. Děti se hravou formou seznamovaly se základy lyžování. Lyžování se pro děti stalo zábavou a oblíbeným zimním sportem.
Poslední den se konal lyžařský závod. Děti byly odměněny sladkou odměnou v podobě čokoládové medaile. Velké poděkování patří všem příjemným a obětavým instruktorům, kteří dětem pomáhali při jejich prvních lyžařských zkušenostech. Lyžařský kurz měl u dětí velký ohlas a v příštím školním roce si ho rádi zopakujeme.
Všechny fotografie jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách.

Bc. Lenka Kynclová, vedoucí učitelka MŠ

• • •

Klokanice Majda v MŠ

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že se naše mateřská škola zapojila do projektu, který zajišťuje akční skupina Hrubý Jeseník v rámci projektu MAP pro Bruntálsko. Jedná se o projekt rozvoje vzdělávání na Bruntálsku. Organizátoři zakoupili pro děti předškolního věku didaktické hry, které si mohou mateřské školy bezplatně zapůjčit. Naše mateřská škola měla k dispozici Klokanův kufr od 4. 1. 2019 do 21. 1. 2019.
Klokanův kufr obsahuje hry, které pomáhají dětem v rozvoji jejich percepcí, schopností a dovedností. Celkově přispívají k rozvíjení veškerých důležitých oblastí, které mají vliv na další učení v životě dítěte.
Děti měly možnost se seznámit s různými druhy her a didaktických pomůcek, které prakticky v naší mateřské škole nenajdete.

Bc. Lenka Kynclová, vedoucí učitelka MŠ

• • •

Dějepisná olympiáda - okresní kolo v Krnově

V letošním roce se uskutečnil 48. ročník dějepisné olympiády se zaměřením "Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace" pro žáky 8. a 9. ročníku. Školního kola se zúčastnilo 6 žáků z 8. třídy a 8 žáků z 9. třídy. Do okresního kola se probojovali 2 úspěšní řešitelé, Leontýna Zdena Pohlová a Daniel Duškevič, oba žáci 9. třídy.
Leontýna a Daniel vyrazili 16. ledna změřit své síly do okresního kola s ostatními milovníky historie, které se odehrálo v SVČ Méďa v Krnov. Vyzkoušeli si, jaká je konkurence, a jak proti ní obstojí. Zvládli to se ctí, ale okresní kolo bylo pro oba naše reprezentanty konečným.
Všem řešitelům, zvláště Leontýně a Danielovi, děkuji za účast a snahu.

Mgr. Roman Imrich, učitel

• • •

Vánoční besídka školní družiny

I letos jsme dětem ve školní družině připravily vánoční besídku, která proběhla 12.´12. 2018 od 13:30 hodin, kdy se sešly v družince všechny děti po vyučování. I přesto, že jsme letos měli méně času, jsme si snad všichni naši besídku užili. Po zahájení jsme daly slovo jednotlivým oddílům, aby děti mohly vystoupit se svým připraveným vystoupením: děti z 1. a 2. oddílu měly připraveno pásmo básniček a písniček a Peťka Křenková ze 3. oddílu si připravila krásné 2 písničky na flétničku. Všem, kteří vystoupili, jsme hlasitě zatleskali a obdivovali jsme je, že se nebáli před celou družinkou ukázat své vystoupení, včetně prvňáčků :). Potom už jsme se mohli vrhnout na připravené soutěže, u kterých jsme všechny povzbuzovali a fandili jim. Všechny děti dostaly sladkou odměnu v podobě bonbónů, oplatků a jiných drobných sladkostí. Pro děti jsme měly připraveno bohaté občerstvení, dbaly jsme na pitný režim a to vše bylo zakoupeno z příspěvku od SRPDŠ, kterému chceme touto cestou ze srdce poděkovat. Děti si mohly prohlédnout nové hry, stavebnice, puzzle do jednotlivých oddílů, které jim letos přinesl Ježíšek :) No a jak jinak zakončit vánoční besídku, než parádní diskotékou, při které se zapotily nejen děti, ale i my vychovatelky? Věříme, že se všem dětem besídka líbila minimálně jako nám a za rok, pokud dětí bude hodné, si to znovu užijeme. Všem touto cestou chceme popřát krásné svátky vánoční, dětem splněná přání pod stromečkem a vám všem v novém roce 2019 hlavně mnoho zdraví a štěstí...

vychovatelky školní družiny

Fotografie naleznete zde >>

• • •

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Přijďte s námi zazpívat koledy na náměstí v Horním Benešově, dnes 12. 12. 2018 v 17.00 hodin.

• • •

Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček 2018"

V letošním školním roce se uskutečnil již 13. ročník soutěže:
"O nejkrásnější vánoční stromeček"
Děti, žáci a žákyně MŠ, ŠD, 1. A + 1. B, 2. tř., 3. A + 3. B, 4. tř., 5. tř., 6. tř., 7. A + 7. B, 8. tř. a 9. tř. začali vyrábět ozdůbky již v měsíci říjnu. Snažili se, aby právě jejich stromeček byl co nejoriginálnější, nejzajímavější, nejpěknější a nejnápaditější, prostě ten nej...

Celý článek

Mgr. Eva Krsková

• • •

Řemeslo má zlaté dno 2018

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se vybraní žáci 9. třídy zúčastnili soutěže, kterou tradičně pořádá Střední odborná škola v Bruntále. SOutěž je zaměřena na řemeslnou zručnost a propagaci učebních oborů v regionu.
Naše školní družstvo tvořili Jakub Sedláček, Daniel Duškevič a Erik Glamoš.
Akce se zúčastnilo celkem 14 škol z bruntálského okresu. Soutěžilo se celkem v sedmi disciplínách, např. v zatloukání hřebíků na čas, skládání hlavolamu, rozdělávání a sestavování šroubového spoje, poznávání nářadí apod. Disciplíny vyžadovaly zručnost, znalosti, rychlost a spolupráci celého týmu.
Tyto požadavky naše družstvo splnilo na jedničku a soutěž jsme vyhráli. Kluci dostali kromě diplomu kvalitní nářadí, které určitě v životě využijí.

Děkuji družstvu za vzornou reprezentaci školy a za dosažený krásný úspěch.

Hodnocené pořadí:

1. místo: Základní škola a MŠ Horní Benešov
2. místo: Základní škola Cihelní Bruntál
3. místo:Základní škola a MŠ Velké Heraltice

Ing. Ingrid Řepková, učitelka

• • •

<< Archiv článků

Nepřehlédněte

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A VRŠKŮ - plakát

• • •

Zápis dětí do MŠ plakáty

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2018 - 2019

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

NEVYŠLO NA VAŠE DÍTĚ VOLNÉ MÍSTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Řešení najdete u nás!

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Výsledky voleb do školské rady ze dne 4. 6. 2018

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

OVOCE DO ŠKOL
Informace pro rodiče

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz