Aktuality

Informace pro rodiče dětí v MŠ - DŮLEŽITÉ

Informace ohledně focení dětí a výletu do Davidova mlýna

Focení dětí úterý 30. 5. 2017

Školní výlet MŠ 8. 6. 2017

• • •

Den Země

Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Protože letos se počasí umoudřilo až ve čtvrtek 11. května, absolvovali žáci naší základní školy Den Země se zpožděním.
Všichni žáci od 1. do 7. třídy byli stejně jako vloni rozděleni do 30 skupin, nejstarší ve skupince byl jmenován velitelem a dohlížel na mladší spolužáky. Každá skupinka prošla stanovenou trasu a po úspěšném splnění daných úkolů na jednotlivých stanovištích, získaly děti razítka a obrázkové kartičky.
Jednotlivá stanoviště "obhospodařovali" deváťáci a osmáci a dohlíželi na poctivé a plnohodnotné plnění úkolů. Sklo, papír, nebezpečný odpad, elektroodpad a plasty. To byla témata, s nimiž se děti setkávaly.
Osmáci pro změnu svým mladším spolužákům připravili různé pohybové aktivity podle jednotlivých zvířat, žijících v naší přírodě. A o která zvířata se jednalo? Byli to zajíc, veverka, vlk, jezevec, skokan.
Po cestě sbírali žáci do připravených pytlů odpadky, které neukáznění spoluobčané nevhodně vyhodili do přírody. Proto byly děti vybaveny gumovými rukavicemi.
Nejenže děti odvedly kus poctivé práce, ale také se pobavily, zaskotačily si, dokonce se i ledacos přiučily.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

• • •

Velká výprava do Rýmařova

sport 17

V pátek 5. 5. 2017 jsme vyrazili autobusem do Rýmařova na atletický pětiboj. Dvacet atletických nadějí se vydalo na svoji první velkou atletickou soutěž. Soutěžilo se v tzv. atletickém pětiboji složeném z těchto disciplín: kliky (2 min), trojskok, přeskoky přes švihadlo (2 min), hod medicinbalem, běh na 1000 m. Tyto disciplíny jsou součástí atletické soutěže OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů, jejímž cílem je zvyšovat pohybové aktivity dětí a pomoci jim získat lásku ke sportu. OVOV podporují naši olympionici a pro náš kraj je garantem Šárka Kašpárková, držitelka olympijské medaile a mistryně světa ve trojskoku. Žáci tak viděli slavnou sportovkyni na vlastní oči...

Celý článek

• • •

Turisticko - vzdělávací pobyt žáků 4. a 5. třídy 2017

Po Velikonočních prázdninách jsme s žáky 4. a 5. třídy vyrazili na čtyřdenní pobyt na chatu Relaxa ve Staré Vsi. To jsme ještě netušili, jak extrémní počasí nás tam bude čekat.
Po příjezdu byli žáci poučeni o pravidlech chování na chatě i mimo ni, poté rozděleni do pokojů a následovalo ubytování. Pobyt jsme zahájili výborným obědem a po odpoledním klidu mohla začít zábava. O tu se během dne starali instruktoři Dany a Kuba. Pro děti byl připraven program zvaný Kryštof Kolumbus. Děti se rozdělily do šesti skupin, každá skupina tvořila loď, kterou si děti samy nazvaly a namalovaly. Jednotlivé lodě spolu soupeřily po celý týden v různých aktivitách, za které získávaly body. Tyto body mohly poté zúročit v závěrečné tvorbě své lodě.
Během týdne se děti nejen dozvěděly nové informace o Kryštofu Kolumbovi, ale mohly si vyzkoušet i adrenalinové atrakce jako např. lanové centrum, lezeckou stěnu a lukostřelbu. Bylo úžasné sledovat, jak se děti překonávají a povzbuzují se k větším výkonům. Po dva večery se děti vyřádily i v krytém bazénku na chatě Orientka.
Program byl nabitý. A když nám druhý den nasněžilo půl metru sněhu, neváhali jsme využít i aktivit ve sněhu. Pobyt byl zakončen poslední večer oblíbenou diskotékou, která neměla chybu. V reflektorech světel své taneční kreace předvedli i žáci, kteří se běžně neprojevují. Poslední ráno patřilo balení kufrů, úklidu pokojů a vyhodnocení celého týdne. Diplom za účast dostali všichni včetně učitelů a instruktorů. Nadšení dětí bylo veliké, přesto jsme se těšili domů.
Děkuji učitelům Evě Krskové, Martině Chamrádové a Martinu Polokovi za spolupráci a přípravu tohoto projektu. Děkujeme také Městu Horní Benešov za finanční podporu při tomto projektu.

Mgr. Hana Melichárková, učitelka

• • •

Představte si, lidé drazí...

Adéla Kozelková

Těmito slovy začíná báseň, se kterou jsme se vydali na recitační přehlídku.
V Ostravě v Mariánských Horách v DDM Korunka se konalo v pátek 28. dubna 2017 krajské kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnila Adéla Kozelková z 5. A třídy z naší základní školy.
Ve druhé kategorii Adéla vzorně reprezentovala nejen naši školu, ale i okres Bruntál, protože do krajského kola postoupila z 1. místa v okresním kole konaném v Krnově.
Přestože Adéla podala skvělý výkon, pobavila svým vystoupením spoustu diváků, na stupeň vítězů nedosáhla. Porota jmenovala první 3 umístění a ostatní recitátoři obdrželi účastnické listy a velkou pochvalu za podané výkony.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

Diplom za účast žákyně Adély Kozelkové

• • •

Celostátní kolo olympiády v německém jazyce v Praze

V Goethe institutu v Praze se konalo v pátek 21. 4. 2017 celostátní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kde naši školu reprezentoval Jan Jirásko, žák 9. třídy, který byl do Prahy nominován z prvního místa v krajském kole konaném v Ostravě.
Německá olympiáda je neoficiální název Soutěže v jazyce německém. Garantem soutěže je v současné době Národní institut dětí a mládeže MŠMT.
Soutěž je určena dětem ve věku cca do 15 let a studentům středních škol ve věku do 17 let.
Dopoledne proběhly poslechové testy a od 10 hodin následovaly podle rozpisu ústní pohovory se členy komise.
Závěrečné ukončení a vyhlášení výsledků proběhlo o půl čtvrté odpoledne, takže jsme měli i čas trochu se projít po našem hlavním městě.
Protože Honza bez jakýchkoliv problémů úspěšně zvládl obě části zkoušky, v konkurenci 13 dalších soutěžících obstál na výbornou – skončil na laureátském 3. místě.

Děkujeme Honzovi za reprezentaci naší školy a přejeme mu mnoho dalších úspěchů nejen v německém jazyce, ale i v jeho dalších studijních aktivitách.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

Diplom za třetí místo žáka Jana Jiráska

• • •

Strávili jsme "velikonoční" víkend v Polsku

Ve dnech 1. a 2. dubna 2017 se konal turisticko-vzdělávací pobyt v polském Pszówě pro 10 dětí z druhého stupně základní školy.
První den se konaly soutěže ve vyrábění velikonočních "palem", což byly březové větve zdobené papírovými květy a zdobení velikonočních kraslic. Na večer jsme měli připravenou prezentaci o českých velikonočních zvycích a tradicích, pro polské přátele jsme nachystali zdobená velikonoční vajíčka, vlastnoručně vyrobené pomlázky a společně jsme ochutnávali domácí "jidáše" a velikonočního "beránka".
Druhý den jsme měli možnost ochutnávat typická polská jídla a přihlíželi jsme k přípravě vaječiny ze 700 vajec. Prohlédli jsme si město (např. gotický kostel sv. Kateřiny či krásně zrekonstruované náměstí) a seznámili jsme se i s některými místními tradicemi (např. jak se vaří "žur" - polská velikonoční polévka).
Všem se nám tam moc líbilo a budeme rádi, když pojedeme znovu.

Denisa Vaňková, žákyně 8. třídy

• • •

Pozvánka na přednášku "Návykové látky a drogy"

Vážení rodiče,
základní škola a Mateřská škola Horní Benešov pokračuje v projektu "Cestou inkluze".
Nedávno proběhlo první úspěšné setkání rodičů a pedagogů s panem Veličkou na téma "INTERNET, FACEBOOK A JEHO NÁSTRAHY".
V této spolupráci dále budeme pokračovat tématy, která jsou v dnešní době velice aktuální.

Dne 25. 4. 2017 v 16:00 hodin se v učebně AJ uskuteční setkání na téma
"NÁVYKOVÉ LÁTKY A DROGY".
Setkání povede opět externí pracovník pan Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Bílovci.
Jste všichni srdečně zvání, drobné občerstvení zajištěno.
O následujících setkáních budete aktuálně informováni. Těšíme se na vás.

• • •

Zápis do 1. třídy jíž proběhl

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov letos pozvala budoucí prvňáčky (děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) a jejich rodiče na ZÁPIS do 1. třídy ve středu 12. dubna 2017.
Zápis se konal v budově 1. stupně ZŠ a děti se zde mohly na každém kroku setkat s obrázky různých dinosaurů, protože letošní zápis měl podtitul "Hodný dinosaurus".
Děti během zápisu určovaly geometrické tvary, poznávaly barvy a předvedly své početní znalosti. Budoucí prvňáčci se nezapomněli pochlubit s básničkou či písničkou. Grafomotorické dovednosti předvedly děti při dokreslování obrázků, kde se projevilo držení tužky. Důležitou součástí zápisu bylo prověřit soustředěnost, pozornost, spolupráci a nebojácnost v komunikaci s p. učitelkami.
Děti byly odměněny malými dárky, stejně jako i v minulých letech si odnesly puzzle a sladkosti, na které finančně přispělo SRPDŠ.
Malým předškolákům pomáhali žáci ze 7. třídy, vodili je na jednotlivá stanoviště, dodávali jim odvahu a podporovali je při čekání.
Na ZÁPIS se vzorně dostavili všichni a teď už jim nezbývá, než se těšit na 1. září do školy.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

zápis 1 zápis 2

• • •

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

zápis 17

Blíží se Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Dne 11. 4. 2017 mohou děti, které se chystají k zápisu, navštívit výuku v prvních třídách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče budou přichystány ukázkové hodiny.
Rodiče, kteří nemohou s dětmi přijít dopoledne, budou mít možnost prohlédnout si školu v den zápisu 12. 4. v odpoledních hodinách.

Program Dne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

8.00 - 10.45 - možnost návštěvy výuky ve třídách 1. A a 1. B

Kontakty:
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda – 775 318 429, 554 719 296
Zástupce ředitele Mgr. Eva Krsková – 739 206 429

Bližší informace k zápisu pro školní rok 2017/2018 naleznete zde

Informace o školní zralosti dítěte naleznete zde

• • •

Josef Brukner - Proč má pes jazyk v hubě

poezie 17

Představte si, lidé drazí,
jak se jazyk z huby plazí,
jak utíká po ulici
za voňavou jitrnicí,
jak přiběhne k uzenáři,
který právě dršťky vaří,
jak tam párky obletuje
na vuřty se vyplazuje,
jak se chvástá, jak se chlubí,
že utekl psovi z huby.
A najednou stojí, bledne,
od dvanácti do půl jedné,
až je bledý jako stěna,
vápnem čerstvě nabílená.
To, co vidí, to jsou přeci –
to jsou přeci hrozné věci!
Tam na pultě v aspiku
leží deset jazyků...
Čekají tam vypláznutí,
až je lidé někteří
nejdřív koupí a pak s chutí
snědí třeba k večeři.
Představte si, lidé drazí,
jak se jazyk zpátky plazí,
jak je tiše u psa v hubě,
i když ten pes štěká hrubě,
i když k večeři má kosti,
a to jen když přijdou hosti.
Ale jazyk co má, to má.
Hlavně, že je zase doma.

Víte, proč je tato báseň zveřejněna na webových stránkách školy?
Protože Adéla Kozelková z 5. A s touto básničkou obsadila 1. místo v okresním kole recitační soutěže ve II. kategorii a postoupila do krajského kola, kde bude naši školu reprezentovat 28. 4. 2017.
Kromě Adély recitovali v krnovském Domě dětí i další recitátoři.
Martin Bělk z 5. A, Mária Košíková ze 7. třídy a Robin Černoch z 8. třídy.

• • •

Máme želízko v ústředním republikovém kole!

nj olympiada 2017

V Olympiádě z německého jazyka Jan Jirásko, žák 9. třídy naší základní školy, postoupil z okresního kola do kola krajského, které se konalo v pondělí 27. 3. 2017 v Ostravě. Poté co absolvoval poslech, test, konverzační téma (vytáhl si téma "Wohnung" - bydlení), popis obrázku a pohovor s porotou, zvítězil i zde a postupuje do republikového kola do Prahy. Zde pořádá soutěž Goethe - Institut (Goethe - Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci.)

• • •

Fotbalový turnaj žáků 3. - 5. třídy

Ve středu 22. 3. 2017 jsme se vydali autobusem do Lichnova reprezentovat naší školu v sálové kopané s vybranými žáky 3. - 5.třídy.
Po příchodu jsme se zabydleli v šatně, spolu s ostatními účastníky udělali nástup družstev v tělocvičně a po milém přivítání pana učitele a ředitele ZŠ Lichnov byl turnaj zahájen. Utkalo se zde celkem 5 týmů: Lichnov A, Lichnov B, Horní Benešov, Zátor a Brantice. Hrálo se krátkých 2 x 5 minut systémem každý s každým. Náš úvodní souboj s vítězem turnaje Zátorem skončil výsledkem 2:1 pro Zátor. Poté nás porazil těsně soupeř Brantice 1:0, který získal stříbrnou medaili. Po krátké přestávce na svačinu jsme ale zabojovali a utkání s oběma týmy Lichnova vyhráli. Naše konečné umístění tak bylo 3. místo. Za pochvalu stojí naše celkové skóre, kdy jsme dostali pouze 3 góly, ale také jsme pouze 3 góly dali.
Moc děkujeme našim zúčastněným žákům Matěji Havránkovi, Jakubu Nikodémovi, Martinu Kovářovi, Tobiáši Kučerkovi, Eriku Mikšíkovi, Jaroslavu Kovářovi, Ondřeji Rýparovi, Petru Blokšovi, Martinu Kašpárkovi a Dominiku Šlapetovi za snahu a bojovnost při reprezentaci školy.

Mgr. Hana Melichárková, učitalka MŠ

• • •

Předškoláci v knihovně

mš v knihovně 17

Dne 22. 3. 2017 navštívili předškoláci Informační centrum + knihovnu v Horním Benešově. Děti měly besedu na téma "Knihy", pod vedením místních knihovnic Zuzanky a Verunky. Děti se dozvěděly jaké knihy v knihovně můžou najít, jaké si můžou vypůjčit – jejich označení (červené – dětské), jak se ke knížkám chováme a mnoho dalšího. Dále si děti mohly prolistovat vybranou pohádkovou knihou a na závěr děti dostaly od hodných knihovnic záložku do knížky, omalovánku k pohádkové knížce, nálepku. Děti si z knihovny odnesly mnoho poznatků a zážitků.

Blanka Lichevníková, učitelka MŠ

• • •

Maňáskové divadlo v MŠ

Dne 13. 3. 2017 do mateřské školy přijelo MAŇÁSKOVÉ DIVADLO SMÍŠEK, které potěšilo všechny děti z mateřské školy. Maňáskové divadlo dětem zahrálo pohádku "Jarní vodnická pohádka".

Blanka Lichevníková, učitalka MŠ

• • •

Výběr stravného ve školní jídelně na měsíc duben 2017

Oznamujeme, že výběr stravného proběhne ve středu 29. 3. v době od 7.30 do 15.30 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny.

• • •

Co je Matematický klokan?

klokan 2017

Tato mezinárodní soutěž není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.
Vlastní soutěž probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den. I tento fakt přispívá ke kouzelné atmosféře celého dění, neboť ve stejný okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy.
Soutěžící na základních školách jsou rozdělení podle věku:
Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ)
V kategorii Cvrček je na řešení vyhrazeno 45 minut čistého času, v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet je na řešení 60 minut času. Žáci naší školy se jednotlivými příklady prokousávali v pátek 17. 3. 2017.

A nejlepší řešitelé?
kategorie Cvrček – Jan Stiborský (3. třída)
kategorie Klokánek – Martin Kašpárek (5. B
kategorie Benjamín – Ota Brežák (7. třída)
kategorie Kadet – Michal Krupa (9. třída)

Ing. Ingrid Řepková, učitelka

• • •

Další novou volnočasovou aktivitou na naší škole je klub logiky a deskových her pro žáky od 3. do 5. třídy.

logika 1 logika 2
logika 3 logika 4
logika 5 logika 6

• • •

Street Hockey 2017

street hockey 17

Už v loňském roce jsme začali tradici účastí v soutěži Street Hockey. Jedná se o soutěž ve florbale s věkovým omezením. Letos se mohli zúčastnit žáci narození po 1. 9. 2003. Náš tým tak doplnili i žáci z 1. stupně.
Našimi soupeři se stali hoši ze ZŠ Šrámkova v Opavě. V momentě, kdy jsme je spatřili, jsme polkli úžasem. Hoši svým vzrůstem připomínali naše deváťáky, ale podle soupisky bylo vše v pořádku.
Se smíšenými pocity začalo naše první utkání. Hned zkraje nás soupeř zaskočil rychlými góly a my rázem prohrávali 4:0. Pak už se hra ustálila a vyrovnala, ale nakonec první zápas skončil porážkou 1:8. Druhý zápas už byl lepší, začala se projevovat únava i na soupeři, ale ani to nakonec na vítězství nestačilo a i tento zápas skončil naší prohrou 2:7.
Ačkoli výsledky zápasů pro nás nejsou lichotivé, musíme se uvědomit, že družstvo Opavy tvořili hráči, kteří florbal profesionálně trénují v opavském klubu a zároveň jsou žáky uvedené školy. Všichni naši hráči bojovali statečně, seč jim síly stačily, za což jim patří velký dík. Složení družstva: Jakub Nikodém 4. tř., Jaroslav Kovář 5. B, Erik Mikšík 5. A, Jan Černík, Pavel Černík, Tomáš Kret a pomocník Erik Glamoš.

Mgr. Zuzana Holušová, učitelka TV

• • •

V únoru zahájil činnost školní čtenářský klub pro žáky od 7. do 9. třídy

čtení 1 čtení 2
čtení 3 čtení 4
čtení 5 čtení 6

• • •

Prožili jsme "masopustní pátek"

masopust 2017

Protože období masopustu je spojeno s tanečními zábavami, hýřením, lidovou zábavou v maskách a maškarními bály, připravily si děti z 1. stupně naší školy kostýmy a masky a těšily se na pátek 3. března, kdy pro ně paní učitelky připravily celodenní masopustní program.
Ráno se děti ve škole převlékly do svých kostýmů a během dopoledne absolvovaly spoustu her a zábavy, např. chůze na chůdách se dala zvládnout, ale tanec ve dvojici na třech nohou už byl horší. A což teprve chůze v kokosových skořápkách!
Stejně nejlepší byl průvod městem, alespoň si všechny masky mohli pořádně prohlédnout nejen kolemjdoucí, ale i ti, kteří na děti v maškarních kostýmech čekali na náměstí nebo někde kolem.
Děti byly spokojené, "maškarní den" se jim moc líbil.

• • •

Divadélko pro školy z Hradce Králové nás navštívilo v Horním Benešově

divadlélko 17

Divadélko pro školy z Hradce Králové je komorní divadlo, které klade důraz na kontakt s divákem, upřednostňuje zábavnou formu, přesto žákům nabízí faktický odborný výklad, úryvky ze slavných divadelních her a názorné ukázky různorodosti žánrů.
V pondělí 6. 3. 2017 měli žáci 1. a 2. stupně možnost shlédnout divadelní představení právě z dílny tohoto "divadélka".
Děti z 1. stupně viděly představení s názvem "Africká pohádka". Představení děti upoutalo, bylo velmi zábavné a nápadité. Herci s dětmi po celou dobu představení komunikovali a nenásilně je vtáhli do děje...

Celý článek

Více informací zde >>

• • •

Poezii se nebráníme

poezie 2017

Školní kolo recitační soutěže se letos konalo v úterý 28. 2. 2017 v učebně angličtiny a zúčastnili se ho žáci od 5. do 9. třídy. Letos jsme obsadili celkem tři kategorie, protože jsme do recitace zapojili i žáky pátých tříd. V nižších ročnících byla účast hojná, žáci vyšších tříd zřejmě trpěli trémou a postupně odpadali, ale rozhodně byl letošní ročník co do účasti nejúspěšnější.
Kdo porotu zaujal nejen svými schopnostmi, ale i výběrem vhodné básně, odcházel s diplomem a pěknými cenami, ostatní obdrželi účastnické listy.

A vítězové?
2. kategorie: Adéla Kozelková (5.A)
3. kategorie: Mária Košíková (7.třída)
4. kategorie: Robin Černoch (8.třída)

Mgr. Eva Jelínková, učitelka

• • •

ZMĚNA ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY V MŠ OD 1. 3. 2017

Žádáme rodiče, aby si své děti v MŠ odhlašovali nejpozději den předem do 10. hodiny.
V případě onemocnění je možné stravu první den vyzvednout do jídlonosičů.
Nebude-li strava včas odhlášena, propadá a nebude odečtena v měsíčním vyúčtování.

Děkuji za pochopení, vedoucí školní jídelny MŠ

Možnosti odhlašování
telefonicky: 554 748 019
osobně: u vedoucí jídelny nebo paní učitelky
e-mail: teperova.zshb@seznam.cz

• • •

Do you speak English?

olympiada aj

Přátelé anglického jazyka se vydali v pondělí 13. 2. 2017 do Krnova na okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce.
V kategorii mladších žáků pojmenované I. A reprezentovaly naši školu Viktorie Brázdová a Vanesa Speváková ze 7. třídy. Za starší žáky v kategorii II. A se chopila pomyslného vesla Denisa Vaňková z 8. třídy a jazykovými soutěžemi již ostřílený Jan Jirásko z 9.třídy.
Všichni čtyři byli totiž nejlepší ve školním kole olympiády z anglického jazyka a postoupili tak do kola okresního, které se konalo tradičně ve Středisku volného času v Krnově.
Všichni čtyři se rovněž shodli na tom, že v Krnově to bylo dost těžké.Co po soutěžících porota chtěla?...

Celý článek

Martina Chamrádová, učitelka AJ

• • •

Sprechen Sie auch Deutsch?

olympiada nj

Jan Jirásko, letos už žák 9. ročníku hornobenešovské základní školy, obhajoval 1. místo v okresním kole Olympiády z německého jazyka z loňského roku. V Krnově v SVČ Méďa se konalo v pondělí 6. 2. 2017 klání nejšikovnějších žáků němčinářů v našem okrese.
Soutěž se skládala ze dvou částí.
Písemný úkol se týkal čtení a porozumění německého textu.
V ústní části se měli žáci nejprve představit tříčlenné porotě, poté bylo jejich úkolem vypravovat něco o své rodině a na závěr každý účastník popisoval obrázek.
A protože byl Honza Jirásko nejlepší, 1. místo obhájil a postoupil do krajského kola.

PhDr. Jana Semerová, učitelka NJ

• • •

Malé florbalistky bojovaly v kraji

Již od začátku září se žákyně 1. stupně postupně seznamovaly s florbalem. Ze začátku hokejky chvílemi držely jako smeták, ale postupně se zlepšovaly, Děvčata poctivě trénovala ve svém volném čase každé úterý. Střelba, přihrávky a tah na branku byly hlavní součástí tréninků. Ze začátku chodilo hodně žákyň, ale postupně se vykrystalizovala závěrečná sestava pro zápasy. Protože nebylo v okrese dost dívčích družstev, naše družstvo postoupilo přímo do krajského kola, které se konalo 30. ledna v Ostravě – Dubině.
Pod vedením Mgr. Romana Imricha holky bojovaly, běhaly a střílely seč mohly. Kristýna Lantová v bráně čarovala a svými zákroky zachránila spoustu gólů. Bohužel nasazení na vítězství nestačilo a my nakonec skončili na 4. místě v kraji.
Děvčatům patří poděkování za bojovnost a úsilí s jakým se do trénování i bojů zapojily.
Složení družstva: Iva Kozelková, Kristýna Lantová, Štěpánka Monsportová,(všechny z 5. A) Alexandra Koňaříková, Tereza Maderová, Diana Láčíková, Klára Hušková, Tereza Vaňková, (žákyně 5. B) a Michaela Pelcová (4. třída).

Mgr. Zuzana Holušová, učitelka TV

• • •

Smím prosit?

V sobotu 21. ledna 2017 se konal společenský ples, který pořádalo SRPDŠ při ZŠ a MŠ Horní Benešov.
Na plese se ujali rolí uvaděčů, kteří vítali a odváděli plesové hosty ke stolům, žáci současné deváté třídy.

• • •

Děti z mateřské školy na lyžařském výcviku

lyžák mš 2017

Hned se začátkem nového kalendářního roku v týdnu od 9. 1. do 13. 1. 2017 se zúčastnilo 19 dětí z mateřské školy lyžařského výcviku ve SKI AREÁLU KARLOV. Denně jsme s dětmi dojížděli autobusem do Karlova, kde už na nás čekal tým instruktorů. Instruktoři nám pomáhali připravit děti na lyžařský výcvik. Po obutí lyžařských bot jsme s dětmi šli na lyžařský svah, kde jim instruktoři pomáhali se zacvaknutím lyží.
Každý den před lyžováním děti čekala rozcvička na zahřátí a protažení svalů. Po ranní rozcvičce se děti začaly učit základům lyžování pod vedením několika zkušených instruktorů. Děti byly na svahu hodinu a po hodině se odebraly do dětského koutku na teplý čaj a dobrou svačinku. Když se děti posílily svačinkou, tak se odebraly zpět na svah, kde do 11 hodin lyžovaly a následně se chystaly na odjezd do mateřské školy.
Organizace kurzu byla výborná, usměvavé a trpělivé instruktory si děti velmi rychle oblíbily. Během pěti dnů se děti zábavnou formou učily základům lyžování. Bylo radostí pozorovat malé lyžaře, jak se den ode dne ve svých lyžařských dovednostech zlepšují, zvládají jízdu na lyžích. Celým týdnem je provázel velký plyšový maskot "ježek Kája". Poslední den se konal lyžařský závod. Všichni lyžaři získali diplomy za získané lyžařské dovednosti. Velké poděkování patří všem příjemným a obětavým instruktorům, kteří dětem pomáhali při jejich prvních lyžařských zkušenostech. Celá tato akce se setkala s velkým ohlasem a v příštím školním roce si ji rádi zopakujeme. Všechny fotografie jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách.

Lenka Ježová, učitelka MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Lyžařský výcvikový kurz 2017

lyžák zš 2017

Rok se s rokem sešel a naši školu čekal další skvělý týden na horách. Zúčastnili se ho žáci šesté, sedmé, osmé třídy a pár "deváťáků". V sobotu, 7. ledna jsme se všichni sešli na autobusové zastávce a vyrazili směr Karlov. Po náročném výstupu do kopce na penzion Roháč nás konečně čekal oběd, ubytování a poučení o bezpečnosti.
Lyžovat se začalo v neděli dopoledne, a protože někteří z nás stáli na lyžích a na snowboardu poprvé, v úterý byl odpočinkový den. Na každý večer jsme měli připravený program ve formě hry "Ostrov pokladů". Vše pro nás připravil a nachystal Michal Klich. Řešili jsme křížovky, morseovky a nechyběla ani trocha tělocviku.
Pátek, poslední den lyžování, se nemohl obejít bez tradiční soutěže ve slalomu. A výsledky?
Snowboardisté: 3. místo - Jan Černík, 2. místo – Radek Premus, 1. místo – Ota Brežák. První skupina lyžařů: 3. místo – Jana Karafiátová, 2. místo – Alena Raková, 1. místo – Šimon Svoboda. Druhá skupina lyžařů: 3. místo – Vendula Žižková, 2. místo – Daniel Duškevič, 1. místo – Denisa Vaňková. Třetí skupina lyžařů: 3. místo – Jana Ledabylová, 2. místo – Tereza Karafiátová, 3. místo – Petra Karafiátová.
Velké díky patří učitelům, kteří se o nás celý ten týden starali – paní Martině Chamrádové, paní Ivoně Kozelkové, panu Zdeňku Žandovi, paní Evě Krskové, paní Zuzaně Holušové a Michalu Klichovi. Všem se nám tam moc líbilo a myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že se těším na příští rok. :)

Denisa Vaňková, žákyně 8. třídy

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Přání dětí z mateřské školy

• • •

Výběr stravného ve školní jídelně na měsíc leden 2017

Oznamujeme, že výběr stravného proběhne ve středu 21. 12. v době od 7.30 do 15.30 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny.

• • •

Žáci páté třídy navštívili Prahu

Žáci páté třídy Základní školy z Horního Benešova na Bruntálsku vyrazili na výlet do Prahy. Čekal je tam nabitý program, který připravil poslanec Ladislav Velebný. Zároveň se setkali také s ministryní školství Kateřinou Valachovou.

Do hlavního města České republiky – Prahy se na dva dny vydalo devětadvacet žáků a pět pedagogů ze Základní školy v Horním Benešově na Bruntálsku. V úterý 13. prosince 2016 zahájili svůj program v Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského, kde žáci plnili různé odborné vzdělávací úkoly. "První naší zastávkou bylo Pedagogické muzeum, které nás všechny mile překvapilo a navíc poučilo z hlediska naší historie," komentoval první část úterního programu třídní učitel 5. B Martin Polok.
Odpoledne školní delegaci z Horního Benešova přijala ve svém rezortu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. "Paní ministryně s dětmi vedla velmi příjemný rozhovor. Žáci obdrželi dárky a podpisovou kartičku s věnováním a podpisem paní ministryně", vypráví další část programu pedagog Polok.
V podvečer se dětem a pedagogům věnoval poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný, který všechny provedl budovami Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děti si například vyzkoušely, jak jedná dolní komora. "Jsem velmi rád, že jsem mohl podpořit školní výlet žáků 5. ročníků ze ZŠ Horní Benešov a připravit jim program v Praze. Je důležité podporovat rozvoj našich dětí ve vzdělávání, v poznávání našich státních institucí a tradic, které jsou typické pro Českou republiku", řekl poslanec Ladislav Velebný.
Tradice, zvyky, historii i zajímavá místa pak delegace z Bruntálska obdivovala večer na Staroměstském náměstí anebo na druhý den, kdy žáci zavítali do ZOO anebo na Václavské náměstí. Všude na ně dýchala předvánoční atmosféra. "Pobyt hodnotím jako velmi úspěšný a vydařený", uzavřel jeden z učitelů Martin Polok.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Školní sbor v Polsku

sbor Polsko

Na devátého prosince se celý sbor moc a moc těšil. Čekala nás dvoudenní návštěva Polska se zpíváním na Jarmarku Bożonarodzeniowym v Pszówě. Čekalo nás toho ovšem daleko více. Ale popořádku.
V pátek dopoledne jsme na náměstí netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás po půl dvanácté vysadil v Pszówě u základní školy. Hned se nás ujali polští kolegové a začal nám nabitý program. Naše děti se seznámily se skupinou polských žáků, kteří nám dělali společnost po oba dny.
Hrála se přehazovaná, proběhly i pokusy o volejbal. Poobědové aktivity začaly rozdělením na dvě skupiny a do večeře bylo opravdu co dělat: bruslení na zimním stadionu a pořad "Bum Bum Rurki". Do samého začátku jsme nevěděli, o jaký pořad půjde. Šlo o rytmicky hudební aktivity s rourami různých délek, které zněly v tónech stupnice C dur. Hodina a půl byla nabitá i dalšími nástroji. Připojuji odkaz pro ty, které by Bum Bum Rurki zajímalo více.

Večerní program byl plně v naší režii, a tak jsme zkoušeli repertoár na sobotní vystoupení v parku. Následovala nezbytná hygiena a spánek v tělocvičně.
Probuzení do soboty bylo pohodové, i přesto, že někteří toho moc nenaspali. Snídaně a párečky a přesun do MOK (kulturního domu). Děvčata malovala velké vánoční baňky a měla hodinku a půl moderního tance s instruktorkou Marcelinou. Zapotila se ažaž, ale šlo jim to tančení náramně. Zbytek dne utekl velmi rychle. Oběd, odpolední klid, zvuková zkouška a v 16 hodin samotné vystoupení. Proběhlo také slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a nás čekal už jen návrat domů.
Celá akce proběhla v rámci projektu polsko-české spolupráce a my moc děkujeme organizátorům a polským kolegům, že se o nás báječně starali.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

První úspěchy ve florbale se dostavily

V letošním školní roce na naší škole vládne florbal. Nejprve se florbalové soutěže zúčastnili žáci 1. stupně. Poctivě se připravovali na soutěž pořádanou Českým florbalovým svazem a pak se jeli utkat s ostatními týmy do Bruntálu. Bohužel, ačkoliv se hoši snažili, vítězství v zápasech jim těsně uniklo. Dívky, které jsou také do soutěže přihlášeny na svoji příležitost zatím čekají a pilně se připravují.
Družstvo chlapců z 2. stupně ve složení: Tomáš Kocourek, Šimon Svoboda, Robin Černoch, Pavel Černík, Jan Černík, Tomáš Kret, Radek Premus a Antonín Pražák vyrazilo 6. 12. do Bruntálu, kde se konalo okrskové kolo. Hrálo se systémem 3 + 1. Ve skupině jsme první zápas hladce vyhráli, ale v druhém zápase jsme střelecky propadli. Ze skupiny jsme postoupili z druhého místa a o finále hráli s vítězem druhé skupiny. Bohužel ani tady se nám střelecky nedařilo a ačkoli Honza Černík v brance čaroval, do finále jsme nepostoupili. Zápas o 3. místo byl ale plně v naší režii. Odpor protivníka jsme zlomili na začátku šťastnou brankou a pak přidávali další. Hoši tak potvrdili zlepšení výkonnosti a zaslouženě obsadili 3. místo.
Všem žákům patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Zuzana Holušová, učitelka TV

• • •

Oznámení o udělení volného dne (ředitelské volno) 9. 12. 2016

Ředitelství školy uděluje žákům ZŠ volný den, a to v pátek 9. 12. 2016.
Volný den se uděluje z těchto organizačních důvodů:
Projektový den v polském Pszowě pro vybrané žáky naší školy s pedagogickým dozorem.
V tento den nebude žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně.
V tento den nebude zajištěn provoz školní družiny (z důvodu malého zájmu).

Děkujeme za pochopení.

• • •

Setkali jsme se skandinávskými mořeplavci

vikingové

Aktéři umělecké agentury Pernštejni po roce znovu navštívili Horní Benešov, aby naše žáky od 3. do 9. třídy v rámci cyklu zábavně vzdělávacích pořadů zaměřených na výuku dějepisu a vlastivědy poučili prostřednictvím představení "Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci".
Dozvěděli jsme se, jak se Vikingové oblékali, jaké postavení měly ve společnosti vikingské ženy, jaké zbraně skandinávští mořeplavci v 8.- 11. století používali. Zajímavostí, kterou většinou nikdo nevěděl, byl fakt, že Vikingové nikdy nenosili přilby s rohy, neboť o tom nejsou žádné historické důkazy. Patrně jde o moderní výmysl současné kinematografie. Dále jsme se např. dozvěděli, kdo byli jarlové (bohatá šlechta), nebo že král si nemohl dělat, co chtěl, ale jeho moc byla omezena mocí lidu, či co byla Walhalla (síň padlých v boji). Zajímavé bylo také, že Vikingové vařili zvláštní pivo z bylin a hub, kterým se posilovali před každou bitvou.
Oba hlavní aktéři pořadu si připravili velmi zábavnou podívanou, kdy se jim podařilo vtáhnout do děje i diváky, tedy naše žáky, do doby a života Vikingů. Někteří žáci měli dokonce i možnost si na chvíli vyzkoušet, jaké je to být Vikingem a spolu s hereckými profesionály si na Vikingy zahrát. Předvedli pak ostatním některé bojové pozice vikingských formací pro obranu a útok.
Na konci celého vystoupení byl bojový souboj dvou hlavních aktérů, který umocnil už tak velké nadšení ze zhlédnutého představení.
Na úplný závěr si mohly všechny děti prohlédnout zbraně, štíty, dokonce i maketu vikingské lodi.

Pro více informací

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Konverzační soutěž v německém jazyce 2016

konverzace nj

Na Gymnáziu ve Šternberku se již od roku 1997 koná každoročně konverzační soutěž, která je určena žákům základních škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje, soutěží se v konverzačních schopnostech v anglickém a německém jazyce.
Protože naše základní škola vyučuje němčinu jako druhý cizí jazyk, rozhodli jsme se, že se soutěže zúčastníme. A kdo byl tím odvážným? Jan Jirásko, žák 9.třídy.
A co po něm (a jeho soupeřích) porota chtěla?
1. poslech – cca 15 minut
2. popis/ srovnání obrázku - max. 3 minuty na žáka (po přestávce postupovali žáci s nejvyšším počtem bodů)
3. řízený dialog: dvojice dostala instrukce, podle kterých vedla dialog – max. 3 min. na dvojici, postupným vyřazováním zůstala ve hře jedna dvojice. Tito dva žáci postoupili do finále, kde vedli rozhovor na daná témata s vybraným učitelem němčiny Gymnázia Šternberk.
A o která témata se jednalo? Meine Familie, Mein Tag, Einkaufen, Hobbys, Schule, Mein Haus/Meine Wohnung, Essen, Meine Stadt.
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 škol, které reprezentovalo 18 žáků.
Náš žák Jan Jirásko ve velmi silné konkurenci obstál na výbornou, protože se v konverzační soutěži umístil na krásném 2. místě.

PhDr. Jana Semerová, učitelka NJ

• • •

Spanilá jízda sluneční soustavou

planetárium

Protože ve vyučovacích osnovách pro přírodovědu 5. třídy je zařazeno téma "Vesmír", navštívily třídy 5. A a 5. B hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy v Ostravě, kde přítomní žáci zhlédli program s názvem "Spanilá jízda sluneční soustavou". Žáci se během hodinového pořadu dozvěděli, že sluneční soustava - to není jen Slunce, planety a jejich měsíce.
Kromě zajímavé projekce absolvovali "páťáci" rovněž prohlídku planetária s průvodcem. Když si pak děti o návštěvě planetária ve škole vyprávěli, zmiňovali vystavené kusy meteoritů, vesmírné modely planet, zajímal je také původ vlny tsunami nebo jaké to je, když se letí na Měsíc či ztroskotá kosmická loď.
Žáci pátých tříd využili k cestě do Ostravy autobus, který byl uhrazen z prostředků SRPDŠ.

Pro více informací

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Maňáskové divadlo v MŠ

maňáskové divadlo

Dne 23. 11. 2016 do mateřské školy přijelo MAŇÁSKOVÉ DIVADLO, které potěšilo všechny děti z mateřské školy. Maňáskové divadlo dětem zahrálo pohádku "Jak babička s dědečkem měnili, až přeměnili". Děti zhlédly pohádku o lakomé babičce, která měla starého hřebce, který jí nepřinášel žádný užitek, a tak se jednoho dne rozhodla, že pošle dědečka, aby hřebce vyměnil za lepší zvířátko, které jim bude více užitečné (kráva - mléko). Dědeček s babičkou měnili, tak dlouho, až přeměnili a nakonec neměli žádné domácí zvířátko, které by jim přinášelo užitek. Děti si z viděné pohádky odnesly mravní ponaučení, zážitek a příjemně strávenou chvíli.

Lenka Ježová, učitelka MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček 2016"

stromecek 16

V letošním školním roce se uskutečnil již 12. ročník soutěže
"O nejkrásnější vánoční stromeček"
.

Děti, žáci a žákyně ŠD, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. tř., 4. tř., 5. A, 5. B, 6. tř., 7. tř., 8. tř. a 9. tř. začali vyrábět ozdůbky již v měsíci říjnu. Snažili se, aby právě jejich stromeček byl co nejoriginálnější, nejzajímavější, nejpěknější a nejnápaditější, prostě nej...
Myslím, že letos se jim to určitě podařilo a všichni tak připravili porotě velmi těžké rozhodování. Porota složená ze 17 členů po dlouhém přemýšlení nakonec rozhodla takto:...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Okresní florbalový turnaj v Bruntále

Dne 23. listopadu 2016 proběhl okresní florbalový turnaj základních škol. Florbalový turnaj se uskutečnil na 4. ZŠ v Bruntále, kde náš tým i přes veškerou snahu a odhodlání skončil na 5. místě.

• • •

Netradiční referát

skupina maraton

Zcela netradiční referát vyslechli v hudební výchově žáci 5. A na naší základní škole. Jednotliví žáci měli za úkol představit spolužákům oblíbené hudební skupiny současnosti, a tak si jedna žákyně vybrala z domácích zdrojů a seznámila třídu s rockovou skupinu Maraton. A to doslova.
Nejenže přiblížila kamarádům ze třídy historii a písňovou tvorbu hornobenešovské kapely, ale do třídy pozvala dva kytaristy, pana Michala Kozelka a pana Tomáše Kozelka, kteří dětem přiblížili hudební nástroje, s nimiž okouzlují své publikum, jednu kytaru si páťáci mohli dokonce osahat a vyzkoušet. Oba hudebníci rovněž přinesli ukázat vydaná CD a "kapelní" knihu vydanou pod názvem Poušť stínů. Nakonec si všichni společně zazpívali oblíbenou písničku z cédéčka "Všechno se smí" nazvanou Bláznivá

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Výběr stravného ve školní jídelně na měsíc prosinec 2016

Oznamujeme, že výběr stravného proběhne v pondělí 28. 11. v době od 7.30 do 15.30 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny.

• • •

Předvánoční vystoupení školního sboru "Nic Moc"

• • •

Oznámení o udělení volného dne (ředitelské volno) 18. 11. 2016

Ředitelství školy uděluje žákům ZŠ volný den, a to v pátek 18. 11. 2016.
Volný den se uděluje z těchto technických a organizačních důvodů:
dokončení rekonstrukce školní jídelny, oprava zárubní dveří, zajištění plynulosti školní docházky v souvislosti s listopadovým státním svátkem.
V tento den nebude žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. Ze stejného důvodu bude přerušen i provoz školní družiny.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Informace pro rodiče dětí v MŠ

Od pondělí 14. 11. 2016 dochází k výměně učitelek v mateřské školce. V malé třídě bude od tohoto data p. uč. Lenka Ježová. Paní učitelka Hana Skotnicová bude společně s p. učitelkou Lichevníkovou ve velké třídě. Děkujeme za pochopení.

• • •

Halloweenský čas

halloween

Přišel podzim, listí se zbarvilo a nadešel dušičkový (pro jiné halloweenský) čas. Tento rok se strašidla ve škole sešla až 4. listopadu a na počasí to bylo znát. Teplota povážlivě klesala k nule a foukal silný studený vítr. Ale tradiční průvod jsme si přece nemohli nechat ujít. A tak teple oblečeni jsme se vydali na cestu městem, kde se i přes nepřízeň počasí sešla spousta lidí, aby nás omrkla.
Po návratu do vyhřáté školy čekala na děti promenáda v maskách před porotou a ocenění masek. Letos se porotci sešli v tomto obsazení: Zdeněk Žanda, Angelika Fadrná, Lenka Dobešová, Ludmila Klichová, Svatava Pečírková a Dagmar Petřeková. A protože dětí je hodně a masky úžasné, bylo pět kategorií a v každé z nich byly rozdány čtyři ceny...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Mateřská škola uspala SKŘÍTKY PODZIMNÍČKY

uspávání skřítků 16

Je podzim. Nastává čas, kdy se příroda pomalu začíná připravovat na příchod zimy. Stromy už zlátnou a opadávají. Fouká vítr, občas zaprší. Ještě sice svítí sluníčko, ale už moc nehřeje.
A právě v tento podzimní čas 2. 11. 2016 MŠ uspořádala lampiónový průvod a na školní zahradě uspávala Skřítky podzimníčky. Ty si děti ze všech tříd v uplynulém týdnu společně s rodiči vyrobily z rozmanitých darů přírody. V malé třídě děti vytvořily Ježečka z brambory, středňáčci vyráběly princezny, autíčka z kukuřice nebo sovičku ze šišky, děti z velké třídy panáčka ze šišky.
Počasí nám ten den moc nepřálo. Od rána pršelo. Ale když se blížil čas, kdy se měly děti s rodiči sejít, počásí se trochu umoudřilo. V 16.30 přišla spousta natěšených dětí s rodiči.
Když se začalo šeřit, všichni rozsvítili lampióny a vydali se společně na cestu k náměstí. Poté jsme v průvodu prošli kolem budovy 1. a 2. stupně ZŠ a zpět k MŠ, kde na zahradě čekalo na všechny překvapení v podobě Skřítků podzimníčků uložených již v trávě.
Jen silný vítr nám zhasl svíčky, které tvořily cestičku až ke Skřítkům. Tam se ale svítilo, a tak rodiče měli možnost prohlédnout si výtvory všech dětí.
Průvod přívítala hudba a zpěv Terezky Klapetkové. Mravenčí ukolébavkou jsme tak společně uspali Skřítky Podzimníčky. Pod peřinkou z chvojí jsme je nechali spát zimním spánkem.
Děti si odnesly domů nejen pěkný zážitek z večera, ale i vlastnoručně vyrobenou lucerničku.

Zdeňka Urbanová, učitelka MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Filipíny - za obry a trpaslíky

želva

Planeta Země 3000, populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko – zeměpisným zaměřením, je pro naši školou již několikaletou stálicí.
Tentokrát cestovatelé jako hlavní cíl putování zvolili pestrobarevné a velice zajímavé Filipíny. Pořad nazvali "Filipíny - za obry a trpaslíky".
Jak již název programu napovídá, na Filipínách jsme se seznámili s velikány i drobečky této pestrobarevné země. V průběhu filmového příběhu jsme navštívili několik ze 7 107 filipínských ostrovů a poznali tradice a kulturu místních obyvatel. V tajemné džungli cestovatel Adam Lelek, který nás Filipínami provázel, pátral po nártounovi filipínském (nejmenším primátu na světě, podívali jsme se do hlavního města Manily, na filmovém plátně jsme prožili cestu tradičním jeepney a prostřednictvím programu jsme "ochutnali" nejednu specialitu místní kuchyně.
Na Filipíny jsme se vypravili v době Velikonoc a seznámili jsme se se svéráznými tradicemi těchto křesťanských svátků.
Adam Lelek se potopil do hlubin oceánu, aby nám zprostředkoval pohled na filipínské obry žraloky velrybí a provedl nás korálovými ostrovy.

DÍKY OBROVSKÉMU ZÁJMU žákovské a studentské veřejnosti SE PROJEKT PLANETA ZEMĚ 3000 STAL NEJVĚTŠÍM VZDĚLÁVACÍM PROJEKTEM V HISTORII ČESKÉ REPUBLIKY!

PhDr. Jana Semerová

Více informací naleznete zde >>

• • •

Spolupráce s partnerským městem Pszów pokračuje

polsko 16

Jedná se o projekt polské strany (partnerského města Pszów), který je hrazen z rozpočtu EU v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (Překračujeme hranice 2014 – 2020).
V rámci tohoto projektu došlo a ještě dojde k několika společným setkáním a akcím.
Prvním společným programem dvanácti polských a šesti našich dětí bylo prázdninové setkání, kdy 27. – 28. 8. 2016 proběhl dvoudenní fotografický kurz, jehož hlavní náplní bylo získání základních dovednosti při práci s fotoaparátem. Uvedený kurz se uskutečnil v partnerském městě Pszówě u příležitosti tradičního srazu motocyklistů. Děti měly možnost fotografovat motocyklisty v terénu a zároveň navštívily motocyklový závod. Kromě fotografování absolvovaly děti i zábavný program ve škole v Pszówě. Pedagogický dozor našich dětí zabezpečily Mgr. Blažková a Mgr. Prchlíková...

Celý článek

• • •

Beseda "Nástrahy internetu"

internet

V rámci svých preventivních aktivit jsem se rozhodla uspořádat přednášku na téma Nástrahy internetu. Pro realizaci jsem vybrala prostory IC a městské knihovny v Horním Benešově, čímž děkuji za podporu Veronice Hudečkové. Cílovou skupinou byli rodiče žáků naší školy a dále dospělá veřejnost.
Mým záměrem bylo seznámit rodiče s riziky, která dětem při používání internetu hrozí. Některé nástrahy samozřejmě nečíhají jen na děti, ale i na dospělé. V úvodu jsme zhlédli část filmu "Seznam se bezpečně 1" a poté jsem se věnovala jednotlivým problémům. Osvětlila jsem pojmy KYBERŠIKANA, KYBERSTALKING, KYBERGROOMING...

Celý článek

• • •

Den zvířátek v mateřské škole

den zvířátek mš

Dne 5. 10. 2016, se v naší mateřské škole konal "Den zvířátek". Tento tematicky zaměřený den probíhal ve všech třídách mateřské školy. Děti si v tento den mohly do mateřské školy donést svého domácího mazlíčka. Především se jednalo o zvířátka, která jsou umístěna v akváriu (šneci, rybičky, křečci atd.). Mnohé děti této příležitosti využily a do mateřské školy si zvířátka donesly. Všechny děti si na tento den vzaly tričko se zvířecím potiskem nebo si s sebou donesly zvířecího plyšáčka. V každé třídě probíhaly hudební, pohybové, dramatické i jazykové činnosti motivované zvířátky. Děti se na tento den moc těšily a všechny paní učitelky dětem umožnily tento den prožít příjemně s největším množstvím prožitých pozitivních prožitků.

Lenka Ježová, učitelka MŠ

• • •

Plavání mateřské školy

plavání mš

Dne 4. 10. 2016, již třetím rokem, zahájila naše "školka" plavecký kurz v Opavě, který organizuje BabyClub Kačka. Na plavání odjedlo autobusem, který byl přistaven k MŠ, 18 dětí z 22 přihlášených. Děti se seznámily s prostředím bazénu, kolektivem p. učitelek (Jana, Lucie, Kateřina). Děti se ve 45 minutách stihly seznámit s vodou - sbíraly malé míčky, hračky do košíku, plavaly za sebou ve vláčku - i v tunelu, ručkovaly kolem kraje bazénu, foukaly do vody, zkoušely si "fajfky a špičky", zkoušely plavat na zádech, a také zkoušely co nejrychleji přeplavat šířku bazénu. Důležitější součástí první lekce byla bezpečnost dětí jak v bazénu, tak okolo bazénu.
Přesto nejdůležitější bylo, že se dětem líbilo, že vše zvládly. Děti byly nadšené, usměvavé, spokojené. Doufám, že toto dětem zůstane i nadále.

Blanka Lichevníková, ved. učitelka MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

<< Archiv článků

Nepřehlédněte

Oznamujeme, že v pondělí 29. 5. bude zkouška pěveckého sboru jen do 16:00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2016 - 2017

• • •

NEVYŠLO NA VAŠE DÍTĚ VOLNÉ MÍSTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Řešení najdete u nás!

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDKY

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Sběr tonerů - informace

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

OVOCE DO ŠKOL
Informace pro rodiče

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz