Aktuality

JAK NA OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL OD 14. 10. 2020

Oznamujeme rodičům, kteří budou žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy od 14. 10. 2020, že škola již formuláře nepotvrzuje. Více informací v příloze.

Informace ČSSZ o změnách v ošetřovném.

• • •

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. 10. 2020

Základní škola
Dle usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Všichni žáci přecházejí na distanční výuku. Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná pro všechny žáky a může být hodnocena.

Všem žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, je poskytována dotovaná strava, kterou si mohou vyzvednout v době od 12:00 do 13:00 do jídlonosičů nebo v době od 11:30 do 13:30 stravu zkonzumovat v jídelně. Vstup pro výdej do jídlonosičů je z boční strany budovy jídelny. Strava je automaticky odhlášena. Pokud budete mít zájem stravu odebírat je nutné ji přihlásit nejpozději do 8:00 daného dne u vedoucí školní jídelny (jancalkova.zshb@seznam.cz, tel.: 554 748 017). Školní jídelna bude otevřena i pro cizí strávníky.


Provoz mateřské školy je bez omezení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ze dne 12. 10. 2020

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 12. 10. 2020 č.j. KHSMS 51947/2020/BR/EPID dochází od chvíle doručení tj. od 12. 10. 2020, 13:52 do 18. 10. 2020 k uzavření této třídy: 2. třída. Všechny děti z této třídy jsou umístěny do karantény, pokud jim nebylo řečeno jinak.

Zákonní zástupci těchto žáků kontaktují dětského lékaře z důvodu testování na Covid -19.

Nákaza Covid – 19 byla v tuto chvíli prokázána u jednoho žáka.
Pro žáky uzavřené třídy (2. třída) začne od zítřka tj. úterý 13. 10. 2020 probíhat distanční (online) výuka a to do konce karantény.
Zákonnému zástupci dítěte umístěného do karantény vzniká nárok na ošetřovné. Potvrzení si můžete vyzvednout v kanceláři školy.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení KHS v příloze

• • •

OPATŘENÍ VLÁDY - od pondělí 12. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí následující:

  • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.
  • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci veškerého vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; sportovní činnosti nejsou omezeny).

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

OPATŘENÍ PRO CHOD ŠKOLY OD 12. do 25. října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 se zavádí následující opatření.

2. stupeň ZŠ
Rozdělení docházky jednotlivých tříd 2. stupně:

Týden 12. 10. - 16. 10. 2020
Běžná výuka - 6. A, 6. B, 7. třída
Distanční (online) - 8. třída, 9. A, 9. B

Týden 19. 10. - 23. 10. 2020
Distanční (online) výuka - 6. A, 6. B, 7. třída
Běžná výuka - 8. třída, 9. A, 9. B

V rámci vzdělávání je zakázán zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ale bez zpěvu. Jsou zakázány veškeré sportovní činnosti.

Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná pro všechny žáky a může být hodnocena. Žákům v běžné výuce nebudou tvořeny materiály pro distanční výuku.
Žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, je poskytována dotovaná strava (běžná cena), kterou si mohou vyzvednout v době od 12:00 do 13:00 do jídlonosičů. Vstup pro výdej do jídlonosičů je z boční strany budovy jídelny. Není možná konzumace v jídelně. Pokud nebudete mít zájem tuto stravu odebírat, je nutno ji odhlásit u vedoucí jídelny (554 748 017, jancalkova.zshb@seznam.cz). Strava nebude automaticky odhlašována.

1. stupeň ZŠ
Žáci 1. stupně (1. - 5. třída) se vzdělávají standartním způsobem. V rámci vzdělávání je zakázán zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ale bez zpěvu.
Provoz školní družiny je bez omezení.


Provoz mateřské školy je bez omezení.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775 318 429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020 NEBUDE VYHLÁŠEN VOLNÝ DEN (ředitelské volno). Provoz školy bude v běžném režimu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - NORMÁLNÍ VÝUKA od 21. 9. 2020

Od pondělí 21. 9. 2020 probíhá opět normální výuka ve všech třídách.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROUŠKY BĚHEM VYUČOVÁNÍ - 2. stupeň ZŠ

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí všichni žáci 2. stupně od pátku 18. 9. 2020 nosit roušky i během vyučování.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Ukončení karantény pro testované žáky

Dle rozhodnutí KHS Ostrava nemusí děti umístěné do karantény (1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B) podstoupit kontrolní testy na Covid-19.
O ukončení karantény však musí rozhodnout dětský lékař. Všechny děti tedy musí navštívit svého dětského lékaře. V případě příznaků onemocnění bude dítě odesláno na kontrolní testy přímo lékařem. Návštěva pro děti u MUDr. Michaely Knoppové je domluvena na čtvrtek 17. 9. 2020 mezi 9:30 až 12:00 bez předchozího objednání. Pokud je dítě u jiného lékaře, je nutné si domluvit návštěvu předem. V případě vyloučení onemocnění může dítě od pondělí 21. 9. 2020 nastoupit do školy. V opačném případě musíte počkat do doby, kdy budete mít výsledek kontrolního testu. Pokud jste již své dítě objednali na kontrolní testy, nemusíte navštívit dětského lékaře a čekáte na výsledek testu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Výsledky testování na Covid-19

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme Vám za vstřícnost, spolupráci a trpělivost (dětem za statečnost), kterou jste projevili při čtvrtečním testování na Covid – 19.
Chtěl bych Vás seznámit s výsledky testování: dle zprávy KHS Ostrava vyšel všem 31 testovaným zaměstnancům NEGATIVNÍ výsledek. Mezi 98 testovanými žáky byly prokázány 2 pozitivní nálezy. Rodiče těchto žáků byli informováni.
Tímto testováním však ochranná opatření nekončí.

Chtěl bych Vás upozornit na skutečnost, že všichni žáci i zaměstnanci ZŠ, kteří jsou od 9. 9. 2020 v karanténě, musí toto nařízení respektovat do 18. 9. 2020 (viz rozhodnutí KHS Ostrava). Toto se týká následujících tříd 1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B.

Pro žáky uzavřených tříd pokračuje distanční (online) výuka, a to do konce karantény tj. do 18. 9. 2020.
Pro žáky ostatních tříd bude probíhat standartní výuka ve škole. Pokud se jako zákonní zástupci nadále rozhodnete ponechat si své dítě doma do 18. 9. 2020, budou se Vaše děti vzdělávat pomocí online výuky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Testování žáků a zaměstnanců na Covid-19

Testování se týká žáků 1. A, 1. B, 4. třídy, 9. A, 9. B a přihlášených žáků.

  • testování začne zítra tj. ve čtvrtek 10. 9. 2020 mezi 8. a 9. hodinou mezi budovami 1. a 2. stupně ZŠ
  • jedná se o neinvazivní vyšetření, 1 hodinu před vyšetřením nejíst, nepít
  • žáci musí mít písemný souhlas zákonného zástupce (ke stažení níže), možno vyplnit na místě
  • žáci se dostaví s dospělou osobou (nemusí být zákonný zástupce)
  • všechny osoby musí mít nasazeny roušky
  • žáci budou děleni do skupin podle tříd, v případě příznaků nemoci dodržujte odstup od ostatních osob a informujte odběrový tým
  • v případě, že se testování nezúčastníte, budete kontaktováni KHS a navštívíte jiné testovací místo

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Důležité informace pro rodiče o testování

Souhlas s testováním

• • •

Zkrácení vyučování

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace dochází ve dnech 9. - 11. 9. 2020 ke zkrácení vyučování.
1. stupeň - konec vyučování 11:40
2. stupeň - konec vyučování 12:35

Provoz školní družiny:
ranní - 6:00 - 7:40
odpolední - 11:40 - 15:00

Školní jídelna je v provozu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Vernisáž zrušena

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace je dnešní vernisáž v ICaMK Horní Benešov zrušena.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE - COVID-19

Vážení rodiče,
Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 8. 9. 2020 č.j.KHSMS 47388/2020/BR/EPID dochází od chvíle doručení tj. od 8. 9. 2020, 15:43 do 18. 9. 2020 k uzavření těchto tříd: 1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B. Všechny děti z těchto tříd jsou umístěny do karantény po dobu 10 dní.

Všechny děti z těchto tříd budou testovány ve čtvrtek v dopoledních hodinách v mobilní testovací stanici v areálu školy. Pro přesnou hodinu testování budou kontaktováni zákonní zástupci dětí. S testem musí souhlasit zákonný zástupce a tuto skutečnost potvrdí vyplněním písemného souhlasu. Pokud některé z dětí z těchto tříd tento týden již testem na Covid – 19 prošlo nebo ho má již naplánovaný jinde, prosím o oznámení této skutečnosti na email: zanda.zshb@seznam.cz. Pokud Vaše dítě z jiné než vyjmenované třídy vykazuje příznaky nákazy Covid – 19 a chcete ho nechat otestovat, prosím o oznámení na výše uvedený email.

Dále, dle nařízení, proběhne testování pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy. Ti, kteří byli v přímém kontaktu s pozitivně testovanými osobami, jsou již umístěni do karantény.

Nákaza Covid – 19 byla v tuto chvíli prokázána u dvou pedagogických pracovníků a jednoho žáka.
Pro žáky uzavřených tříd (1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B) začne od zítřka tj. středy 9. 9. 2020 probíhat distanční (online) výuka a to do konce karantény.
Pro žáky ostatních tříd bude probíhat standartní výuka ve škole. Pokud se jako zákonní zástupci rozhodnete ponechat si své dítě doma do doby, než budou oznámeny výsledky testů, budou se i tito žáci vzdělávat dálkově.
Výsledky testů budou známy v pátek 11. 9. 2020. Dle těchto výsledků rozhodne KHS Ostrava o dalším postupu.
Zákonnému zástupci dítěte umístěného do karantény vzniká nárok na ošetřovné. Potvrzení si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žanda, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení KHS v příloze

• • •

DŮLEŽITÁ INFORMACE OHLEDNĚ SITUACE VE ŠKOLE - COVID-19

Vážení rodiče,
chtěl bych Vás informovat o pozitivních testech na nový typ koronaviru Covid-19 u dvou pedagogických pracovníků naší školy.

V tuto chvíli vedení školy velice úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a řídí se jejími doporučeními. Všechny kroky jsou také konzultovány se zřizovatelem.
V následujících dnech proběhne testování vybraných pracovníků a žáků školy na Covid-19 a základě výsledků testů pak Krajská hygienická stanice rozhodne o dalším postupu.
I když KHS doposud nenařídila karanténu žákům školy, přesto doporučuji rodičům, kteří mají možnost ponechat si své děti v domácí karanténě, aby tak učinili.
Z výše uvedených důvodů se ruší plavecký výcvik 1. - 3. třídy v úterý 8. 9. 2020.

Další aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách a facebookové stránce školy a města.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775 318 429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - roušky ve škole od 7. 9. 2020

rouška

Milí žáci, vážení rodiče,
vzhledem ke vzniklé epidemiologické situaci v našem městě a na doporučení KHS Ostrava, budou všichni žáci ve společných prostorách a při třídních a jiných skupinových aktivitách nosit ROUŠKY (např. ve třídě při samostatné práci rouška být nemusí, v jídelně mimo konzumaci jídla a ve školní družině musí být rouška nasazena).
Zaměstnanci školy budou roušky používat nepřetržitě.
Toto nařízení platí od pondělí 7. 9. 2020 do odvolání.

DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE ROUŠKY NOSIT NEMUSÍ.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí pro 1. září 2020 a zákazu shromažďování velkých skupin osob v uzavřených prostorách proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v jednotlivých třídách 1. a 2. stupně základní školy v 9 hodin. Slavnostní přivítání a šerpování prvňáčků proběhne v malé tělocvičně v budově 2. stupně ZŠ v 9 hodin.

Rozmístění tříd:

1. stupeň - 1. B (Mgr. Dagmar Janáková), 3. B (Mgr. Eva Žandová) - přízemí
1. stupeň - 1. A (Mgr. Ivona Kozelková), 2. třída (Mgr. Hana Melichárková), 3. A (Mgr. Daniela Blažková), 4. třída (Mgr. Veronika Maňásková) - 1.patro
2. stupeň - 5. A (Mgr. Petra Prchlíková), 5. B (Mgr. Martin Polok) - přízemí
2. stupeň - 6. B (Mgr. Beata Dostálová), 7. třída (Mgr. Kateřina Kupčíková) - 1.patro
2. stupeň - 6. A (Mgr. Markéta Ivanovová), 8. třída (Mgr. Roman Imrich), 9. A (PhDr. Jana Semerová), 9. B (Martina Chamrádová) - 2.patro

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

SEZNAMY POMŮCEK A SEŠITŮ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

(soubory pdf)

• • •

Informace o rozdělení 3. třídy ve školním roce 2020-2021

Z důvodu velkého počtu dětí ve třetím ročníku, dělíme tuto třídu na 3. A a 3. B. Rozdělení zůstává stejné jako bylo v první třídě.

• • •

Informace o rozdělení 6. třídy ve školním roce 2020-2021

Z důvodu velkého počtu dětí v šestém ročníku, dělíme tuto třídu na 6. A a 6. B.

Seznam žáků 6. A

Seznam žáků 6. B

• • •

Zahájení školního roku dne 1. září 2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. 9. 2020 na travnatém hřišti u školy
!!! v 9.00 hodin !!!.

provoz školní družiny bude od 9.30 do 12.00 hodin.
výdej obědů bude od 10.30 do 11.30 hodin.

• • •

Oznámení pro rodiče dětí v MŠ - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2020 dochází k navýšení cen stravného v MŠ
všechny třídy - 36 Kč/den
děti s odkladem povinné školní docházky - 38 Kč/den

Děkujeme za pochopení.

• • •

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020 - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2020 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ.

Ceny za 1 oběd:
cizí strávníci - 78 Kč
žáci do 10 let věku - 28 Kč
žáci od 10 do 14 let věku - 30 Kč
žáci 15 let a více - 32 Kč

Vybírání stravného:
ve čtvrtek, pátek a v pondělí 27. 8., 28. 8. a 31. 8. 2020
vždy od 8.00 - 12.00 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny (telefon: 554 748 017)

V těchto dnech je také možnost přihlašování nových strávníků a vyzvednutí variabilních symbolů pro platbu stravného na účet.

• • •

Den dětí v MŠ

Dne 1. 6. 2020 proběhla na zahradách MŠ oslava Dne dětí.
Děti z malé třídy se na den staly indiány a plnily soutěže, při kterých si mohly vyzkoušet činnosti ze života indiánů jako např. výrobu indiánské čelenky, indiánské tance nebo lov bizona. Děti ze střední třídy a velké třídy se proměnily v broučky a čekaly na ně soutěže, během kterých se seznamovaly s životem hmyzu a jiných zvířat žijících na zahradách.
Na závěr soutěží a her dostaly všechny děti odměnu v podobě balíčku sladkostí, za které velmi děkujeme SRPDŠ.
I když letošní Den dětí proběhl s omezením a v jiných podmínkách, než tomu bylo v předešlých letech, měl u dětí velký úspěch a všichni jsme si ho moc užili.

Mateřská škola Horní Benešov

• • •

Projektový den v ŠD - "Život v lese"

V rámci projektového dne navštívil 6. 3. 2020 naši školní družinu pan Michal Hrabec, revírník z Lesů ČR z pobočky Horní Benešov. Projektové odpoledne na téma: "Život v lese" bylo připraveno pro děti 1. a 2. oddílu ŠD. Předem jsme se s revírníkem společně domluvili na obsahu a rozsahu náplně projektu (naštěstí pro nás jsme projekt stihli jen pár dní před uzavřením školy z důvodu koronaviru).
Na úvod vyprávění pan Hrabec zahrál dětem na lesnici uvítací melodii "Vítáme vás", která se hraje při zahájení lovu. Nejdříve dětem vysvětlil, co je náplní práce revírníka. Děti se během velmi zajímavého vyprávění dozvěděly vše o ochraně mladých lesních porostů a okusování větviček zvěří. Prohlédly si názornou ukázku zničeného mladého výhonku způsobenou okusem lesní zvěře. Revírník všem vysvětlil, co jsou, a k čemu slouží oplocenky proti zvěři, proč se v lese provádějí prořezávky a probírky. Své vyprávění lesník prokládal obrázky a videoukázkami na interaktivní tabuli, kde mohly děti vidět kácení stromů, poznaly práci lesních dělníků a těžbu dřeva v náročném terénu.
Děti se také seznámily s výrobky ze dřeva, zhlédly práci na pile, poznávaly hudební nástroje (lesní roh, lesnice). Během projektu měly děti i krátké přestávky, které využily k občerstvení a dotazům na pana revírníka. Chtěly bychom všechny děti pochválit za vzorné chování během celého odpoledne a taky za zájem o to, co vše se v lese děje.
Na závěr si pan revírník připravil zábavnou formou soutěž v poznávání volně žijících ptáků a vysvětlil dětem pojem kynologie a sokolnictví. Panu Hrabcovi patří velké poděkovaní za příjemné odpoledne plné nových zkušeností a poznatků o životě v lese.

Lenka Zahumenská a Anna Šidliáková, vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

OZNÁMENÍ VOLNÝCH DNÍ - (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020. Volné dny uděluji z organizačních a technických důvodů.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní družiny.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

Slavnostní předání vysvědčení

Vážení rodiče,
vzhledem k rozvolnění opatření pro tento týden proběhne slavnostní předání vysvědčení pro žáky 9. tříd dne 25. 6. 2020 od 16:00 v kongresovém sále. Každý žák musí přinést čestné prohlášení.

Předání vysvědčení pro žáky 1. - 8. tříd proběhne dne 26. 6. 2020 od 8:00 na travnatém hřišti a následně ve třídách. Zúčastnit se mohou všichni žáci. Každý žák předá při příchodu třídnímu učiteli čestné prohlášení.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

Letní příměstský tábor Horní Benešov
13. 7. – 17. 7. 2020

Společnost Eurotopia o. p. s ve spolupráci se Sociální komisí města Horního Benešova, Základní Školou Horní Benešov a SRPDŠ Horní Benešov, pořádají Letní příměstský tábor v termínu od 13. 7. 2020 do 17. 7. 2020. Celková cena tábora je 2030,- Kč. Dětem, které mají zaplacený příspěvek na SRPDŠ bude cena tábora snížena o 530,- Kč na 1500,- Kč. V ceně jsou zahrnuty vstupy a doprava, v ceně není zahrnuta strava. Vyplněné přihlášky odevzdávejte ve škole třídním učitelům, případně paní Kuchařové. Podrobné informace naleznete v přihlášce. Veškeré případné dotazy zodpoví paní Dobešová tel. 732806507.

Program tábora naleznete zde

Přihlášku do tábora naleznete zde

• • •

Setkání rodičů dětí přijatých ke školní docházce od 1. 9. 2020

Srdečně zveme všechny rodiče dětí, které byly přijaty ke školní docházce od 1. 9. 2020, na setkání, které se uskuteční 24. 6. 2020 od 16:00 v přízemí budovy 1. stupně. Na setkání budou rodičům předány veškeré informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

• • •

Schůze SRPDŠ

Dnes 23. 6. 2020 od 18:00 v budově 2. stupně základní školy proběhne volební schůze SRPDŠ. Všichni jsou srdečně zváni.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

• • •

DALŠÍ POSTUP V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Jak postupovat po oznámení výsledků v přijímacím řízení? Zde jsou dokumenty ke stažení.

Další postup po přijímacích zkouškách

Žádost o nové rozhodnutí o přijetí

• • •

Celá škola sportuje - olympiáda

Milí žáci,
na konci školního roku probíhají každoročně OLYMPIJSKÉ DNY.
Vzhledem k současné situaci nemůžeme zorganizovat "OLYMPIÁDU" tradičním způsobem, ale o sportovní zážitek ani v letošním roce nepřijdete.

Od 15. do 24. června proběhne projekt s názvem CELÁ ŠKOLA SPORTUJE. Veškeré informace naleznete zde

Tabulku disciplín naleznete zde

• • •

Fotografická soutěž - příroda, fauna a flóra kolem nás

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili květového projektu NAŠE PLANETA.
Všechny výtvory, básně a komiksy budou vystaveny od 7. 9. 2020 v IC a MK Horní Benešov.

Na tento projekt navazuje FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ. Veškeré informace naleznete zde

• • •

Volba předsedy a místopředsedy SRPDŠ

Dne 23. 6. 2020 v 18:00 proběhne schůze SRPDŠ. Na programu schůze bude volba nového předsedy a místopředsedy spolku.
Zájemci o kandidaturu se mohou přihlásit do 18. 6. 2020 do 14:00 na email – zanda.zshb@seznam.cz.
Děkujeme za spolupráci.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

• • •

Závěr školního roku 2019 - 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

tento týden byly zaslány poslední výukové materiály za letošní školní rok. Děkujeme Vám za trpělivost, snahu a spolupráci při plnění zadaných úkolů.
Závěrečné hodnocení prospěchu a chování proběhne následujícím způsobem.
Při stanovování závěrečné známky bude brána na zřetel známka, kterou měli žáci na pololetním vysvědčení, dále známky, které získali v době před uzavřením školy a také budeme přihlížet k plnění úkolů z domácí výuky. Při nedostatečném prospěchu budou rodiče informováni prostřednictvím EŽK. Informace o předávání vysvědčení boudou zveřejněny na webových stránkách školy. V den, kdy bude žákům předáváno vysvědčení, bude také vyhodnocena soutěž "Naše planeta".
V týdnu od 15. června do 20. června proběhne pro žáky fotosoutěž a olympiáda netradičním způsobem. Podrobné podmínky soutěží naleznete 15. června na webových stránkách školy a na EŽK.
Odevzdání učebnic proběhne na naší škole následujícím způsobem.
Žáci 9. třídy odevzdají veškeré učebnice, tabulky, atlasy atd. ve středu 10. a 17. června v době od 8.00 do 10.00. Ostatní žáci (1. - 8. třída) odevzdají učebnice na začátku příštího školního roku.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

letošní zápis do školní družiny pro rok 2020/2021 bude probíhat elektronickou formou na webových stránkách ZŠ Horní Benešov.
Žádáme Vás o vyplnění přihlášky, kterou naleznete zde

Na přihlášce nemusíte vyplňovat odchody dětí a podpis rodičů, tyto informace doplníme v září. Vyplněnou přihlášku prosím odešlete na email: zahumenska.zshb@seznam.cz nejpozději do 20. 6. 2020. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÝCH VRŠKŮ

Ve středu 17. června 2020 proběhne na škole každoroční sběr papíru a plastových vršků. Výtěžek bude opět poukázán na účet SRPDŠ.

Informace ke sběru naleznete zde

• • •

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ NA KONZULTACE

Vážení rodiče,

žádám Vás o elektronické přihlášení žáků 2. stupně k docházce na konzultace, které začnou 8. června 2020 za daných podmínek.
Dotazník vyplňte nejpozději do pátku 5. 5. 2020 do 10:00.

Podrobné podmínky naleznete zde

Přihlášením dítěte vyjadřujete souhlas s podmínkami. Konzultace budou probíhat v době od 8:00 do 11:00 a to následujícím způsobem:
6. třída – pondělí (8. 6., 15. 6., 22. 6.)
7. třída – úterý (9. 6., 16. 6., 23. 6.)
9. třída – středa (10. 6., 17. 6., 24. 6.)
8. A – čtvrtek (11. 6., 18. 6, 25. 6.)
8. B – pátek (12. 6., 19. 6.)

Zároveň budou od 8. 6. 2020 ukončeny konzultace pro žáky 9. třídy na přijímací zkoušky.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Soutěž "Naše planeta"

V 9. týdnu byla na celé naší škole vyhlášená ve čtyřech kategoriích soutěž nazvaná "Naše planeta". Každá kategorie dostala blíže specifikovaný úkol.
Mladší děti své výrobky přinesly do školy, starší žáci zatím posílali fotografie básní a komiksů na e-maily třídním učitelům.

(Protože od pondělí 8. 6. mohou žáci 2. stupně opět do školy, žádáme všechny žáky od 6. do 9. třídy, kteří se zapojili do soutěže, aby v týdnu od 8. do 12. června přinesli své práce v originální podobě do školy.)

Ve všech kategoriích se nám sešlo velmi mnoho úžasných prací, a proto jsme ustanovili několik nezávislých komisí, aby se ujaly hodnocení jednotlivých výrobků.
Proto také posouváme termín vyhodnocení a vyhlášení celé soutěže.

Během příštího týdne (8. 6. - 12. 6.) budou vyhodnoceny práce dětí na 1. stupni a v následujícím týdnu (15. 6. - 19. 6.) proběhne hodnocení básní a komiksů na 2. stupni.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne v den předávání vysvědčení.

• • •

Informace k vyučování na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020

Žádám rodiče a děti, aby před začátkem vyučování dodržovali vymezené prostory a rozestupy (2 metry). Ve vymezeném prostoru budou děti vyzvednuty vyučujícím v 8:00.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Rozdělení žáků do výukových skupin naleznete zde

Rozvrhy hodin platné od 25. 5. 2020 naleznete zde

Časový plán dne naleznete zde

 

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 11. až 16. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do mateřské školy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Bavorsko k nezaplacení

Na duben jsme pro naše žáky plánovali poznávací zájezd do německého Bavorska, ale vzhledem ke koronavirové karanténě jsme po dohodě s rodiči žaků a s cestovní kanceláří, se kterou spolupracujeme, přesunuli celou akci na jaro 2021. Věříme, že tento termín již bude na cestu do Německa bezpečný.
Těm, kteří ze zájezdu odstoupili, vrátíme celou finanční částku, kterou do pobytu vložili. Všichni, jichž se vrácení peněz týká, budou telefonicky osloveni a bude jim oznámeno, kdy a kde si mohou peníze vyzvednout.

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ OD 25. 5. 2020 - aktualizováno

Žádám všechny rodiče o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do školy od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do ZŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ K DOCHÁZCE DO MŠ OD 25. 5. 2020

Žádám všechny rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu, o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do MŠ od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do MŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Jednotná přijímací zkouška bude 8. a 9. června

Jednotná přijímací zkouška bude mít jen jeden termín, nikoli dva. Ministerstvo školství připravilo projekt "Přijímačky bez obav", v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit. Na čtyřleté obory se budou zkoušky konat 8. června, na víceletá gymnázia o den později. "Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka," uvedl ministr školství Robert Plaga.

• • •

KONZULTACE PRO DEVÁTOU TŘÍDU

od 11. května 2020 budou na naší škole probíhat konzultace k přípravě na přijímací zkoušky.

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde
Podmínky konzultací pro devátou třídu naleznete zde

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do mateřské školy. Veškeré informace jsme zpracovali a po dohodě se zřizovatelem (Městem Horní Benešov) jsme se rozhodli, že mateřská škola bude znovuotevřena dne 25. 5. 2020. Během pobytu v mateřské škole nebudou mít děti povinnost mít na obličeji roušku.

Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření mateřské školy zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu mateřských škol naleznete zde

1. STUPEŇ ZŠ

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do školy. Od 25. 5. 2020 mohou děti 1. - 5. tříd (za dodržení zvláštních hygienických podmínek) navštěvovat výuku na základní škole.
Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření 1.stupně z zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste předešlý dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

2. STUPEŇ ZŠ

Dle rozhodnutí MŠMT bude od 11. května 2020 umožněno žákům 9. tříd navštěvovat konzultace k přijímacím zkouškám ve škole. Veškeré podrobné informace budou zveřejněny v úterý 5. května 2020 na webových stránkách školy (včetně krátkého dotazníku).

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 6. až 26. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do 1. třídy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

zápis mš

• • •

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - informace

Vážení rodiče,
v měsíci květnu proběhne zápis do Mateřské školy v Horním Benešově. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny ve středu 29. dubna 2020 na webových stránkách školy.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

zápis 1.třídy

• • •

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ON-LINE

Vážení rodiče,
pro děti z mateřské školy Vám nabízíme odkazy na webové stránky, které Vám pomohou s rozvíjením Vašich dětí během pobytu doma.
Pro přípravu budoucích prvnáčků máte ke stažení k dispozici E-book - Chystáme se do 1. třídy. Věříme, že Vám tyto webové stránky zpestří den s Vašimi dětmi.

E-book - Chystáme se do 1. třídy

Česká televize:

ČT - předškolní vzdělávání

Pracovní listy (grafomotorika, předmatematické představy, zrakové vnímání, uvolňovací cvičení, motorika mluvidel, příprava na první třídu, tvoření s dětmi, omalovánky, písničky, říkanky a různé aktivity pro děti:

Předškoláci

Šikovný cvrček

Bc. Lenka Kynclová, vedoucí učitelka MŠ

• • •

VLÁDNÍ NÁVRH UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLSTVÍ

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
Tělesná výuka bude zakázána.
Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Schéma uvolnění ve školách

Mimořádné opatření ve školách

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

• • •

VYZVEDNUTÍ VELIKONOČNÍCH FOTOGRAFIÍ

Oznamujeme rodičům žáků 1. stupně ZŠ, že fotky z velikonočního focení budou k vyzvednutí v kanceláři u paní Kuchařové, ve čtvrtek 9. 4. v době od 7.00 do 13.00 hodin..

• • •

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd a to ve dnech 6. až 26. dubna 2020.
Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny nejpozději den před začátkem zápisu.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ - aktuální informace o přijímacím řízení na SŠ

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání na střední školy na stránce MŠMT

Přijímací zkoušky - informace

• • •

<< Archiv článků

online výuka

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2020 - 2021

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz