Aktuality

STUDIE - ROZŠÍŘENÍ BUDOVY STARÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY

• • •

Letní příměstský tábor

 • Termíny: 19. 7. - 23. 7. 2021, 16. 8. – 20. 8. 2021
 • Délka: 5 dní
 • Čas: 8:00 – 16:00 (čas je orientační, může se měnit)
 • Věk dětí: 6 – 12 let
 • Cena: zdarma

Program:
zážitkový program obsahující aktivity prohlubující vzájemné vztahy a spolupráci mezi žáky, podporující studijní návyky zaměřený na doplnění a ověření znalostí z minulého školního roku, pohybové aktivity, hry, soutěže, návštěvy zajímavých míst (zoo, wellness, atd.)

Počet osob: v každém turnuse se může přihlásit 15 osob, tábor je primárně určen pro děti ZŠ a MŠ Horní Benešov

Přihláška: zde ke stažení

Přihlášky zasílejte na email zanda.zshb@seznam.cz, každá přihláška bude potvrzena, v případě většího zájmu než je kapacita tábora, bude rozhodovat datum a čas odeslání.

Strava a pitný režim bude zajištěn
V případě dalších dotazů volejte 775 318 429

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Slavnostní ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 pro žáky od 1. do 8. třídy proběhlo v pátek 26. 6. 2021 na travnatém hřišti v areálu základní školy.
Svým proslovem se jak s žáky, tak i s učiteli a asistenty rozloučil nejprve ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda a poté i zástupkyně ředitele Mgr. Eva Krsková. Vše proběhlo za účasti místostarosty Ing. Miroslava Petra.
Poté všichni spěchali do svých tříd, kde je čekalo vysvědčení, pochvaly a drobné odměny.
A pak už hurá na prázdniny!

• • •

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s vycházejícími žáky proběhlo ve čtvrtek 24. 6. 2021 v tělocvičně sportovní haly.
Proč ve sportovní hale, když k podobným účelům využíváme kongresový sál? V letošním roce končí základní školní docházku dvě 9.třídy, což je celkem 36 žáků a do útulného sálu by se všichni i s rodiči a pozvanými hosty nevešli.
Po úvodním přivítání byli všichni přítomní seznámeni s jednotlivými žáky jednak prostřednictvím drobných medailonků z úst třídních učitelek, jednak prostřednictvím prezentace, na které byli žáci představeni díky fotografiím a drobným videím. Rodiče i ostatní hosté se tak dozvěděli, kam se vycházející teenageři chystají, co budou studovat a kam budou od září dojíždět.
Rozloučení s vycházejícími žáky naší školy proběhlo ve velmi vlídném a přátelském duchu a všichni tak společně strávili příjemné odpoledne.

• • •

Slavnostní rozloučení s předškoláky

17. 6. 2021 jsme měli v naší MŠ velkou slávu, konalo se "Slavnostní vyřazení předškoláků". Stejně, jako naše tablo, byla tato akce v námořnickém stylu s našim třídním mottem "Jsme na jedné lodi". Děti si se svými paními učitelkami připravily krátké vystoupení pro své rodiny, pana starostu, pana ředitele a ostatní kamarády z MŠ. Po zhlédnutí programu předal pan ředitel a pan starosta dětem dárky a společně jsme jim popřáli štěstí do života i školních let.

Za dárky pro děti mockrát děkujeme SRPDŠ a Městu Horní Benešov.

kolektiv učitelek MŠ

• • •

Výlet do Úvalna - velká třída MŠ

Ve středu 9. 6. 2021 odjela naše velká třída na výlet do Úvalna. Jeli jsme malým autobusem, který se nám velmi líbil, protože byl útulný, akorát pro nás. Cestou jsme zpívali a těšili se, co všechno uvidíme. Nejdříve jsme navštívili muzeum hraček, ve kterém byly zajímavé, staré, ale krásné hračky a nábytek z dřívější doby. Velké nadšení nás čekalo při vstupu do zrcadlového království. Bylo opravdu úžasné, když jsme se viděli tisíckrát, ale nemohli jsme na sebe dosáhnout a marně se snažili jeden druhého zachraňovat. Když jsme se vymotali z bludiště, čekala nás prohlídka sklepů se strašidly a pohádkovými bytostmi. Děti s odstupem času tvrdily, že se jich vůbec nebály, ale v danou chvíli paní učitelce nestačily dvě ruce, aby je zachránila. No a nakonec nás čekala pěší chůze až na rozhlednu, kterou všichni zvládli bez problémů. Obrovská rozhledna nás zaujala, protože působila strašidelně. Obešli jsme ji dokola a prohlíželi si, jak je obrovská a mohutná. Poté proběhlo společné focení, proběhnutí a ještě jsme se stihli pohoupat, sklouznout, projet se na kolotoči a vyzkoušet prolézačky. Výlet se nám líbil, počasí nám přálo a my si odnesli pěkné zážitky. A pak už hurá do školky za ostatními kamarády, kterým budeme vyprávět, jaký jsme měli krásný den.

Děkujeme SRPDŠ za financování výletu.

učitelky velké třídy MŠ

• • •

Návštěva u hasičů

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se s dětmi z malé a velké třídy byli podívat, jak je náročná, a co všechno obnáší práce hasičů. A co jsme zjistili? Že hasiči nejezdí jen k požárům, ale také k povodním a jiným přírodním neštěstím a katastrofám, autonehodám, u kterých musí často poskytnout první pomoc a tu jsme si společně s dětmi a pány hasiči vyzkoušeli.
A co se nám nejvíce líbilo? Možnost sednou si za volant hasičského auta, osahat si hasičský oblek a nářadí, které ke své práci využívají a také nás velmi zaujalo, jak složité je usušit hasičské hadice.
Děkujeme JSDH Horní Benešov nejen za prohlídku hasičské zbrojnice a perfektní přednášku, ale i za to, že nasazují vlastní životy za záchranu druhých.

učitelky velké třídy MŠ

• • •

Turisticko vzdělávací pobyt

Už to málem vypadalo, že se nic letos neuskuteční. Ale proběhla rychlá akce a Štramberk na tři dny se podařilo zajistit. A tak 7. června se páté a šesté třídy vydaly do Příbora a Štramberku. Program byl nabitý a všichni si přišli na své. V prvním dnu nás čekala piaristická zahrada, NERF aréna v Příboru a Interaktivní centrum pohybu. Tam si děti vyzkoušely svou sílu, vytrvalost, obratnost, postřeh. Tím jejich aktivity nekončily, po večeři měly ještě spoustu energie na přehazovanou a fotbal. Pak jsme se nočním klidem rozešli do chatek U Kateřiny.
Druhého dne nás ráno přivítalo sluníčkem a příjemnými letními teplotami. Čekala nás pekárna štramberských uší, Štramberská Trúba a Mini ZOO. Po výtečném obědě jsme vyrazili do jeskyně Šipka. Závěr bohatého programu patřil čtyřkolkám a lukostřelbě.
A nadešel třetí, tedy poslední den. Opět kopec dlouhý a vysoký – tentokrát rozhledna Bílá hora, pak sešup dolů, Muzeum Zdeňka Buriana, keramická dílna a skákací hrad. Agentura Rikitan, která se o nás výborně starala po celou dobu, nás ještě vzala na oběd ve Štramberku a pak tradá domů.
Tři dny utekly jako voda, zážitků bylo plno a ze Štramberku jsme si odvezli plno fajn vzpomínek.

Mgr. Beata Dostálová, učitelka

Fotografie naleznete zde >>

• • •

PODĚKOVÁNÍ

Žáci vycházejících tříd (9. A a 9. B) zažili letos naprosto netradiční školní rok – stejně jako jejich mladší spolužáci.
Prezenční výuka, rotační výuka, distanční výuka a zase prezenční výuka a tak nějak pořád dokola.
Kvůli koronavirovým opatřením přišli deváťáci o veškeré radosti spojené s posledním ročníkem na základní škole, jako jsou např. oblíbená filmová projekce Planeta 3 000, Haloween, reprezentační ples SRPDŠ, zájezd do Německa, celoškolní projekt Poznej své okolí apod.
Proto se vedení SRPDŠ rozhodlo věnovat deváťákům na rozloučenou vaky a trička.
Kromě toho SRPDŠ zafinancovalo oběma devítkám tablo, za což jim všichni moc děkujeme.

• • •

Výsledky ve sběru starého papíru

Po dlouhé koronavirové pauze se nám na naší základní škole podařilo uspořádat sběr starého papíru a plastových vršků. Sběrový den se uskutečnil ve středu 26. 5. 2021 a podívejte se,
kolik jsme toho nasbírali.

Výtěžek ze sběru bude poukázán na účet SRPDŠ při ZŠ Horní Benešov a bude použit v příštím školním roce pro žáky naší školy

• • •

CYKLOTURISTICKÝ KURZ

V druhé polovině června se někteří žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Tentokrát jsme zamířili do Budišova nad Budišovkou.
V úterý 15. 6. v 9 hodin jsme nasedli na kola a vydali se směrem k přehradě Kružberk. Přes Bohdanovice a Hořejší Kunčice jsme dojeli na hráz a odtud jsme pěknou lesní cestou šlapali až do Budišova. Ubytovali jsme se v místním autokempu, poobědvali a zbytek dne jsme se věnovali prohlídce města a sportování v areálu kempu. Užívali jsme si především bazénu, trampolíny a tenisových kurtů. Ti méně unavení se ještě projeli po okolí.
Druhý den nás čekala trasa údolím Moravice, do Vítkova a zpět do Budišova. Ve čtvrtek jsme nechali kola odpočívat a pěšky jsme se šli podívat na novou rozhlednu Halaška, odpoledne pak proběhl turnaj v minigolfu a večer jsme opekli špekáčky.
Páteční návrat probíhal rychle. Po ujetých 120 km jsme byli sice hodně unavení, ale spokojení.

Mgr. Eva Jelínková, učitelka

Fotografie naleznete zde >>

• • •

UPOZORNĚNÍ - ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

Upozorňujeme všechny zájemce o účast na slavnostním "Rozloučení s deváťáky" konaném ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 16 hodin ve sportovní hale v Horním Benešově, že z důvodu protiepidemických opatření je nutné prokázat se potvrzením o očkování, potvrzením o negativním testu na covid-19, nebo potvrzením o prodělaném onemocnění v u plynulých 180 dnech.

• • •

Výdej stravy v týdnu od 21. 6. do 25. 6.

Z důvodu rekonstrukce školní jídelny bude v týdnu od 21. 6. do 25. 6. strava vydávána a konzumována v náhradních prostorech kongresového sálu velké tělocvičny na Nerudově ulici. Výdej stravy do jídlonosičů bude v době od 11:00 do 11:30 a 13:15 do 13:30. Obědy do jídlonosičů mohou odebírat pouze žáci první den nepřítomnosti ve škole a cizí strávníci. Stravu je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Setkání rodičů dětí přijatých ke školní docházce od 1. 9. 2021

Srdečně zveme všechny rodiče dětí, které byly přijaty ke školní docházce od 1. 9. 2021, na setkání, které se uskuteční ve středu 23. 6. 2021 od 16:00 v budově 1. stupně. Na setkání budou rodičům předány veškeré informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

• • •

Dopoledne s koňmi - 2. třída

Ve čtvrtek 10. 6. jsme prožili s druháky krásné dopoledne s koňmi. V rámci prvouky jsme se učili o hospodářských zvířatech, a tak jsme si chtěli nějaké osahat naživo. Díky mamince jednoho z našich žáků se nám to povedlo uskutečnit. První hodinu jsme si ve škole připomněli základní poznatky o koních, například čím se živí, za jakým účelem se chovají, kolika let se dožívají. V další hodině už jsme vyrazili na procházku směr Luhy.
Počasí nám přálo, a tak jsme se o koních nejen hodně dozvěděli, ale na koni jménem Argo se i povozili. Jak nám bylo řečeno, byl to třiadvacetiletý valach. Moc milý koník, protože měl velkou trpělivost povozit tolik dětí i paní učitelku. Děti si vyzkoušely také péči o tato nádherná zvířata, pomocí speciálních kartáčů je hřebelcovaly. Jako poděkování pro Arga, plnokrevníka Tasmina a dva poníky přinesly děti sušené chleby, mrkev a jablka, na kterých si čtyřnozí přátelé moc pochutnali.

Tímto chceme moc poděkovat paní Filové.

Mgr. Hana Melichárková, třídní učitelka 2. třídy

• • •

Projdeme se do pohádky s 2. družinkou

Jak jsme strávili chvilky v naší družince? Celkem dobře. Nejvíce nás mrzelo, že jsme nemohli být dohromady se všemi kamarády.
Většinu času jsme v družině vyráběli různé 3D obrázky (krmítko s ptáčkem, sáňkaře, sněhuláčka i medvídka k Valentýnu, nechyběla čarodějnice a větrník). Neopomenuli jsme ani drobné dárky k MDŽ a Dni matek.
V květnu byla u nás na praxi studentka střední pedagogické školy. Zažívali jsme s ní pěkné chvilky. Naučili jsme se s ní nové hry, zazpívali a zatančili, vyrobili si drobné papírové hračky. Na podnět paní vychovatelky jsme si s praktikantkou nacvičili dvě pohádky "O budce" a "O řepě". Společně jsme si vyrobili jednoduché kulisy a masky. Pohádky jsme zahráli dětem z 1. a 3. oddílu ŠD, přišli se podívat také paní učitelky. Doufáme, že se jim naše divadélko pro zpestření líbilo.
Nakonec jsme oslavili Mezinárodní den dětí kreslením křídami na cestě v okolí školy. Ke kreslení se připojily i děti z 1. oddílu. Pod jejich rukama vznikaly obrázky zvířat, květin a pohádkových postaviček. Za krásné kresby byly děti odměněny sladkostmi.
Teď už se těšíme na prázdniny a zároveň na shledání v příštím školním roce. Přejeme všem dětem i dospělým krásné slunečné prázdniny.

Anna Šidliáková, vychovatelka 2. oddělení ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 28. 6. 2021 až 30. 6. 2021. Volné dny uděluji z důvodu rekonstrukce školní jídelny a nemožnosti zajistit školní stravování. Při rekonstrukci dojde k výměně vstupních otvorů (okna, dveře), výměna vzduchotechniky v kuchyni, zateplení fasády.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude v těchto dnech žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech bude zajištěn provoz školní družiny bez nároku na stravu. Školní družina bude v těchto dnech v provozu od 6:00 do 16:00. Školní družina bude k dispozici všem žákům školy. Děti je nutno přihlásit u vedoucí školní družiny osobně nebo na email: zahumenska.zshb@seznam.cz. Dětem je nutno zajistit studenou stravu ne celý den.
V případě dotazů kontaktujte ředitele školy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Naše společné chvíle ve ŠD

Blíží se konec školního roku, proto jsme se s dětmi 1. oddělení rozhodli zavzpomínat na společně prožité chvíle ve druhém pololetí. Doba pandemie družinové aktivity téměř nepoznamenala a děti toho stihly opravdu hodně.
Hned na začátku února jsme si připomněli svátek sv. Valentýna a připravili pro své nejbližší přáníčka. Letošní zima nám moc zimních radovánek nedopřála, tak jsme si zimu zpestřili výrobou papírové čelenky se sněhulákem. Únor byl zakončen připomenutím významu "Masopustu", v oddíle proběhl malý rej vlastnoručně vyrobených masek.
I v průběhu opětovného uzavření školy z důvodu pandemie děti nezahálely a v rámci vydávání učebních materiálů si vyzvedly i připravené zábavné tvoření ze ŠD (omalovánky, číselné spojovačky, grafomotorické listy), takže i když jen na dálku, ale byli jsme spolu stále v kontaktu a musím děti pochválit za svědomitou práci...

Celý článek

Lenka Zahumenská, vychovatelka 1. oddělení ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Dva týdny s Tondou Obalem

Každoročně se na naší škole koná projekt ke Dni Země. Letos, v době distanční výuky, jsme se spojili s firmou EKO-KOM, která pořádá online vzdělávací besedy s názvem "Tonda Obal na cestách" adresované žákům základních škol.
Během dvou týdnů se tak žáci 1. - 8. tříd dozvěděli od lektorů jak a co třídit, jaká jsou úskalí a novinky ve světě zpracování odpadů a jaký význam má jejich recyklace.
Děkuji všem žákům a jejich učitelům za zdárný průběh a aktivitu při realizaci projektu. Věřím, že si opět spousta z nás uvědomila, jak důležité je odpad třídit, a jak je nutné chovat se k naší planetě šetrně.

Mgr. Daniela Blažková

• • •

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. 6. 2021

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Ve dnech 3. až 16. května 2021 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do mateřské školy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Vyučování od pondělí 24. 5. 2021

Dle usnesení vlády bude od pondělí 24. 5. probíhat výuka dle standardního rozvrhu pro všechny třídy. Vstup do školy pro žáky bude bez omezení v běžných časech od 7:40 do 8:00. Žáci budou testováni v 8:00 ve svých třídách. Šatny se mohou využívat. Žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně a žáci 2. stupně 1x týdně. Výuka tělesné výchovy bude probíhat s přihlédnutím k opatřením vlády. Výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu. Testování žáků ranní školní družiny bude probíhat v budově 1.stupně vždy v pondělí. Při vstupu do budovy školy musí všichni mít chráněna ústa a nos pomocí roušky nebo respirátoru.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce května můžete přihlásit své dítě do ŠD pro příští školní rok 2021/2022.
Přihlášky děti dostanou od p. vychovatelek ve ŠD. Vyplněnou a podepsanou přihlášku (odchody ze ŠD doplníme až v září) prosím odevzdejte co nejdříve p. vychovatelkám. Můžete poslat po dětech nebo osobně přinést kterékoliv odpoledne do ŠD.

Do ŠD se mohou přihlásit i děti, které v letošním roce družinu nenavštěvovaly nebo docházku přerušily, s případnými dotazy se můžete obrátit na email: zahumenska.zshb@seznam.cz.

Doufáme, že od září se všichni potkáme v příznivější situaci, přivítáme v naší družině nové prvňáčky a budeme moci pracovat s dětmi v plném režimu a bez omezení, tak jak jsme byli zvyklí v předešlých letech.

Vychovatelky ŠD

• • •

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNÍNÁCH

• • •

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VRŠKŮ

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 17. 5. do 21. 5. 2021

• • •

Testování od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
Testování pro žáky školní družiny bude probíhat od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.

Žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu se budou testovat ve svých třídách. 7:35 - 1. A, 7:40 - 1. B, 7:45 - 2. třída, 7:50 - 3. A, 7:55 - 3. B, 8:00 - 4. třída. Prosíme děti a rodiče, aby vyčkali na příchod vyučujícího před vstupem do šaten do budovy 1. stupně. Šatny budou v provozu.
Žáci 5. A se budou testovat ve své třídě v budově 2. stupně v 7:50 a žáci 5. B se budou testovat ve své třídě v budově 2. stupně v 7:50. Vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) na příchod třídního učitele.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti. Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 20 minut. Žáci 1. stupně se testují 1x týdně (pondělí).

Žáci 2. stupně se budou testovat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Při příchodu vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) dokud nebudete vyzváni ke vstupu do školy. 7:20 - 7. třída, 7:40 - 9. A, 8:00 - 9. B. Po testování žáci budou odvedeni vyučujícími do své třídy přes šatny. Šatny budou v provozu.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti.
Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut. Žáci 2. stupně se testují 2x týdně (pondělí, čtvrtek).

V případě, že se žák neotestuje v řádném termínu (pondělí ráno, případně čtvrtek ráno) z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit před vstupem do budovy školy. Toto testování bude probíhat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Žák zazvoní na budovu školy, kde se ho ujme pracovník školy a provede testování.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

zápis mš

• • •

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, vyhlašuje termín zápisu do mateřské školy a to ve dnech 3. až 16. května 2021.
Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 10. 5. do 14. 5. 2021

• • •

Aktuální nařízení vlády - mateřská škola opět pro všechny děti

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády se od 10. května 2021 otevírá mateřská škola pro všechny děti bez povinnosti testování dětí.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Testování od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády je od 10. 5. 2021 umožněna přítomnost poloviny žáků 2. stupně, z tohoto důvodu je nutné změnit systém testování.

Testování pro žáky školní družiny bude probíhat od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.

Žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu se budou testovat ve svých třídách. 7:40 - 1.B, 7:50 - 4. třída, 8:00 - 2. třída. Prosíme děti a rodiče, aby vyčkali na příchod vyučujícího před vstupem do šaten do budovy 1. stupně. Šatny budou v provozu.
Žáci 5. B se budou testovat ve své třídě v budově 2. stupně v 7:40. Vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) na příchod třídního učitele.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti. Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut. Žáci 1. stupně se testují 1x týdně (pondělí).

Žáci 2. stupně se budou testovat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Při příchodu vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) dokud nebudete vyzváni ke vstupu do školy. 7:20 - 6. A, 7:40 - 8. třída, 8:00 - 6. B. Po testování žáci budou odvedeni vyučujícími do své třídy přes šatny. Šatny budou v provozu.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti.
Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut. Žáci 2. stupně se testují 2x týdně (pondělí, čtvrtek).

V případě, že se žák neotestuje v řádném termínu (pondělí ráno, případně čtvrtek ráno) z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit před vstupem do budovy školy. Toto testování bude probíhat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Žák zazvoní na budovu školy, kde se ho ujme pracovník školy a provede testování.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Výuka od 10. 5. 2021 v základní škole - 2. stupeň

1. skupina

Vážení rodiče,
od 10. 5. 2021 se otevírá škola pro třídy 6. A, 6. B, 8. třída. V následujícím týdnu od 17. 5. 2021 bude pro tyto třídy opět distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.

2. skupina

Vážení rodiče,
od 17. 5. 2021 se otevírá škola pro třídy 7. třída, 9. A, 9. B. V týdnu od 10. 5. 2021 bude pro tyto třídy probíhat distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.

Pro všechny žáky 2. stupně

V rámci prezenční výuky se bude vyučovat podle běžného rozvrhu, hodiny TV budou nahrazeny jinými předměty nebo vycházkami a v hodinách HV nebude vyučován zpěv.

V době prezenční výuky budou žákům přihlášeným ke stravování zajištěny automaticky obědy ve školní jídelně. V případě nezájmu o oběd, je nutné jej odhlásit telefonicky na čísle 554 748 017.

Svačiny dětí budou konzumovány pouze v průběhu velké přestávky podle přesně daných hygienických pravidel, podmínky pitného režimu stanoví vyučující.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit minimálně chirurgickou roušku. Vybavte je alespoň 2 kusy roušek a sáčkem na odložení použitých. Látkové roušky jsou zakázány.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Aktuální nařízení vlády - testování žáků

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády se budou děti mateřské školy a žáci 1. stupně testovat pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí. Pokud nebude dítě nebo žák přítomen na testování, bude otestován neprodleně při prvním příchodu do školy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Ve dnech 6. až 25. dubna 2021 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do 1. třídy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 3. 5. do 7. 5. 2021

• • •

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ve středu 28. 4. 2021 proběhne v malé tělocvičně v budově 2. stupně ZŠ testování žáků 9. ročníku, kteří absolvují 3. a 4. května přijímací zkoušky na střední školy.

Žáci 9. A budou testováni v 7.30 hod.

Žáci 9. B budou testováni v 8.00 hod.

Účastníci jednotné přijímací zkoušky se budou muset u zkoušky prokázat negativním testem na COVID provedeným v posledních 7 dnech před konáním zkoušky.
V případě neprokázání se testem bude žák konat zkoušku v náhradním termínu, stejně jako v případě testu pozitivního.
V případě pozitivního výsledku je nutné kontaktovat praktického lékaře a absolvovat konfirmační RT-PCR.

Testy bude povinně provádět základní škola žáka, která bude i vystavovat potvrzení a má informovat žáky o této možnosti.
Alternativou je test ze zdravotnického zařízení či doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

• • •

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ

Výstava prodloužena od 26. 4. 2021 do 10. 5. 2021.

Kliknutím na obrázek zvětšete.

výstava 21

• • •

zápis 1.třídy 21

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 26. 4. do 30. 4. 2021 - OPRAVA

• • •

UPOZORNĚNÍ - REKONSTRUKCE ŠJ

Dne 26. 4. 2021 bude zahájena rekonstrukce budovy školní jídelny základní školy na adrese Školní 568. Z tohoto důvodu prosím o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem staveniště a při vstupu do jídelny. Školní jídelna bude v provozu pro všechny strávníky. Prosím neparkujte v blízkém okolí jídelny. Rekonstrukce bude dle smlouvy ukončena v měsíci září.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Den Země 2021

"My jsme žáci 3. B, dnes slavíme Den Země: v podobě úklidu, vycházky a pikniku" :)

Tuto píseň jsme si zvolili my, žáci 3. B, jako motto vycházky dne 21. 4. 2021.
Víme, že historie Dne Země začala v roce 1969. Jedná se o každoroční celosvětovou událost organizovanou vždy 22. dubna. V tento den by si lidé měli připomenout, že mají chránit přírodu, neodhazovat odpadky a třídit odpad do k tomu určených popelnic.
V rámci výuky se žáci 3. B rozhodli uklidit park u Hobesu. Kromě pet lahví našli také železo, sklenice, plechovky, vršky různého druhu, spoustu papírů a mnoho rozbitého skla.
Park u Hobesu je velmi pěkný a celoročně přispívá nejen k rodinným procházkám, ale také k výuce prvouky, přírodovědy a přírodopisu pro děti z místní základní školy. Žáci se zde mohou seznámit s mnoha druhy dřevin, rostlin, živočichů a pochopit, co znamená "ekosystém park".
Jsme moc rádi, že jsme mohli přispět k údržbě parku. Rádi se sem opět vrátíme a zveme na návštěvu všechny další děti i dospělé.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Zhodnocení mimořádného režimu

Již více než rok pracuje Základní škola Horní Benešov v mimořádném režimu.

Za celou dobu došlo k velkému zlepšení v oblasti počítačové gramotnosti a online komunikace mezi učiteli, žáky i rodiči.

Na naší škole jsme zaváděli online hodiny nejprve v hlavních předmětech a postupně jsme zařazovali do rozvrhu hodin i jednotlivé výchovy. Po rozpačitých začátcích dnes usedají k notebookům všichni se samozřejmostí a úderem osmé či deváté hodiny ranní začíná školní vyučování.

Kromě online hodin mají žáci možnost po domluvě s jednotlivými učiteli absolvovat individuální konzultace, které jsou prioritně určeny pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Konzultace využívají ale i žáci, kteří nemají technické vybavení pro online výuku a vyzvedávají si každé pondělí, popř. úterý připravené úkoly do jednotlivých předmětů v papírové podobě...

Celý článek

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Dotazníkové šetření

Protože jsme chtěli získat zpětnou vazbu k distanční výuce, ve spolupráci s firmou Eduvia jsme pro rodiče našich žáků připravili dotazník.
Dotazník byl k dispozici na webových stránkách školy v měsíci březnu 2021. Šetření se zúčastnilo celkem 140 rodičů a zákonných zástupců žáků naší školy.
Každý vnímá distanční vzdělávání jinak, každý má jiné podmínky a jiné nároky. Někdo je spokojený, někdo ne. Cílem tohoto zjišťování bylo vyhodnotit současný stav a názory či zkušenosti všech partnerů ve vzdělávání tj. žáků, rodičů a učitelů. Zajímalo nás, jak se s online výukou vyrovnáváte, jak by se věci mohly dělat jinak apod.
Distanční výuka vyvolává mnoho otázek. Klade velké nároky na všechny zúčastněné, a proto děkujeme všem, kteří se nad online výukou na naší škole zamysleli a věnovali čas vyplnění dotazníku.

Pokud Vás zajímá, jak dotazník dopadl, výsledky jsou k nahlédnutí zde

• • •

Konzultace žáků 9. ročníku

V pondělí a v pátek mají žáci 9. ročníku naší základní školy možnost navštěvovat konzultace z českého jazyka a matematiky, které jsou směřované jako příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Konzultace jsou dobrovolné, žáci jsou před vstupem do třídy testováni antigenním testem. S negativním výsledkem mohou pokračovat dále do budovy školy a mohou se zúčastnit konzultací.
O práci ve dvou homogenních skupinách projevilo zájem 12 budoucích studentů, kteří 3. a 4. května 2021 budou absolvovat přijímací testy na střední školy a se svými učiteli "dolaďují" učivo potřebné ke zvládnutí přijímacích testů.

• • •

Návrat dětí do škol

Část dětí se v pondělí 12. 4. 2021 vrátila po distanční výuce zpět do lavic. Jde zhruba o polovinu dětí z prvního stupně základních škol, kterým začíná takzvaná rotační výuka s pravidelným střídáním tříd na prezenční a distanční výuce.
V naší základní škole jsme výuku zorganizovali takto:

 • Od 12. 4. 2021 se otevírá škola pro třídy 1. B, 2. tř., 4. tř., 5. B. V následujícím týdnu od 19. 4. 2021 bude pro tyto třídy opět distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.
 • Od 19. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce třídy 1. A, 3. A, 3. B, 5. A. V týdnu od 12. 4. 2021 nastává pro tyto třídy distanční výuka. V rámci prezenční výuky se vyučuje podle běžného rozvrhu, pouze hodiny tělesné a hudební výchovy se nahrazují jinými předměty, aktivitami či vycházkami.

Ve dnech, kdy žáci normálně navštěvují školu, je pro ně v provozu školní družina. Každá třída funguje v samostatné skupině, aby nedocházelo k míchání žáků různých tříd.
V době prezenční výuky mají žáci opět možnost stravovat se ve školní jídelně.
Po celou dobu pobytu ve škole musí být žáci vybaveni minimálně chirurgickou rouškou, ve škole musí mít s sebou alespoň 2 kusy roušek a sáček na odložení roušek použitých. Látkové roušky jsou ve školách podle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR zakázány.
Pro žáky 2. stupně zatím probíhá nadále distanční výuka.

Duben, ještě tam budem!
Asi nikdo z nás nepočítal s tím, že první tělesná výchova 14. dubna bude festivalem sněhových soch.

• • •

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

Vážení rodiče,
v úterý 20. 4. 2021 proběhnou od 15:30 online třídní schůzky.

Během setkání Vám budou třídními učiteli předány informace o chodu školy během online výuky, o nástupu jednotlivých ročníků na prezenční výuku a v neposlední řadě Vás budeme informovat o akcích, které pro žáky připravujeme.

Na třídní schůzky se můžete připojit prostřednictvím aplikace Google classroom. postup přihlášení zde

Od 16:00 do 17:30 budou mít rodiče žáků 1. stupně možnost individuální konzultace s třídními učiteli online pomocí aplikace Google classroom. Jednotlivé časy přihlášení je nutné dohodnout na online třídních schůzkách s třídním učitelem. Z důvodu ochrany osobních údajů není možné sdělovat rodičům důvěrné informace při hromadném přihlášení.

Od 16:00 do 17:30 budou mít rodiče žáků 2. stupně možnost individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů 2. stupně pomocí telefonu. Prosíme o trpělivost při vyřizování telefonních hovorů.

Telefonické spojení:

603 997 130 – Semerová, Dostálová
732 782 829 – Ivanovová, Imrich, Kupčíková
739 228 507 – Jelínková, Řepková
605 819 406 – Chamrádová, Prchlíková, Petlach
775 318 429 – Žanda
739 206 429 – Krsková

Pokud nebudete mít možnost se v daný termín přihlásit, je možno domluvit si individuální konzultaci pomocí telefonu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 19. 4. do 23. 4. 2021

• • •

Testování dětí v základní a mateřské škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě jednání vlády rozhodlo o návratu části dětí 1. stupně do škol, v pondělí 12. 4. 2021 se některé děti vydaly po distanční výuce opět do školy.
Podmínkou nástupu dětí do školy je testování, ke kterému děti potřebovaly celkem čtyři věci: zkumavku, kapátko s roztokem, špejli s vatou a testovací kartu. To vše dětem připravili pedagogové. Výtěr vatovým tamponem děti provedly z přední části nosu. Testování probíhá dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Naše škola testuje děti "Singclean testy".
Testování pro žáky školní družiny probíhá již od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.
Žáci 1. tříd, kteří nenavštěvují školní družinu se testují ve svých třídách v 7:40 před začátkem vyučování.
Žáci ostatních tříd se testují v budově 2. stupně v malé tělocvičně.
Pokud se rodiče chtěli seznámit s průběhem testování, za dodržení všech hygienických opatření jim to je umožněno.

Ve stejných termínech probíhá také testování dětí v mateřské škole. U dětí mateřské školy však je nutná přítomnost zákonných zástupců při testování. Malé děti nezvládnou provést testování bez asistence a pracovníci školy asistenci provádět nemohou.

V pondělí 19. 4. se v testování pokračovalo, k rotační výuce nastoupily třídy, které minulý týden absolvovaly online výuku.

• • •

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ ZŠ - 2. týden

Testování pro žáky školní družiny bude probíhat od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.
Žáci 1. A, kteří nenavštěvují školní družinu se budou testovat ve třídě 1. B v 7:40. Prosíme děti s rodiči, aby vyčkali na příchod vyučujícího před hlavním vchodem do budovy 1. stupně.
Žáci ostatních tříd se budou testovat v budově 2. stupně v malé tělocvičně, a to: 7:20 - 5. A, 7:40 - 3. A, 8:00 - 3. B. Časy testování jsou pouze orientační. Při příchodu vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) dokud nebudete vyzváni ke vstupu do školy. Po testování žáci odejdou do své třídy přes šatny.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti.
Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut.

V případě, že se žák neotestuje v řádném termínu (pondělí ráno, čtvrtek ráno) z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit před vstupem do budovy školy. Toto testování bude probíhat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Žák zazvoní na budovu školy, kde se ho ujme pracovník školy a provede testování.

Prosíme všechny rodiče o trpělivost při testování. Situace je pro všechny nová a nejsme schopni testovat velké množství žáků naráz. Děkujeme

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Konzultace žáků 9. tříd ve škole

Vážení rodiče a žáci
od pondělí 19. 4. 2021 mají žáci 9. tříd možnost docházet do školy na konzultace k přípravě na přijímací zkoušky.
Konzultace budou ve skupinkách po šesti žácích v pondělí a v pátek, kdy neprobíhá online výuka.
Před vstupem do školy budou žáci testováni antigenním testem na Covid-19. V případě pozitivního výsledku budou posláni domů.
Konzultace se týkají předmětu matematika a český jazyk. Pokud máte zájem o tyto konzultace, kontaktujte Mgr. Ivanovovou na elektronickou žákovskou nebo emailem.
Podrobné informace o konzultacích budou poslány nahlášeným žákům přes elektronickou žákovskou knížku.

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 12. 4. do 16. 4. 2021

• • •

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ ZŠ

Testování pro žáky školní družiny bude probíhat od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.
Žáci 1. tříd, kteří nenavštěvují školní družinu se budou testovat ve svých třídách v 7:40. Prosíme děti s rodiči, aby vyčkali na příchod vyučujícího před hlavním vchodem do budovy 1. stupně. Šatny nebudou v provozu a budou ve třídách.
Žáci ostatních tříd se budou testovat v budově 2. stupně v malé tělocvičně, a to: 7:20 - 5.B, 7:40 - 4. třída, 8:00 - 2. třída. Časy testování jsou pouze orientační. Při příchodu vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) dokud nebudete vyzváni ke vstupu do školy. Po testování žáci odejdou do své třídy přes šatny. Šatny nebudou v provozu a budou ve třídách.

Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti.
Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut.

V případě, že se žák neotestuje v řádném termínu (pondělí ráno, čtvrtek ráno) z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit před vstupem do budovy školy. Toto testování bude probíhat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Žák zazvoní na budovu školy, kde se ho ujme pracovník školy a provede testování.

Prosíme všechny rodiče o trpělivost při testování. Situace je pro všechny nová a nejsme schopni testovat velké množství žáků naráz. Děkujeme

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ MŠ

Testování pro děti mateřské školy bude probíhat od 5:30 ve volném bytě v areálu školky. Bude označeno šipkami. U dětí mateřské školy je nutná přítomnost zákonných zástupců při testování. Malé děti nezvládnou provést testování bez asistence a pracovníci školy asistenci provádět nemohou. Délka testování je přibližně 25 minut. Z tohoto důvodu je vhodné přijít do školky nejpozději v 7:30. Po otestování zákonní zástupci odvedou děti do svých tříd.
Velikost tříd je stanovena na 15 dětí. Z tohoto důvodu jsou děti rozděleny jinak, než je obvyklé. Seznamy budou umístěny v testovací místnosti i na budově školky.

Prosíme všechny rodiče o trpělivost při testování. Situace je pro všechny nová a nejsme schopni testovat velké množství dětí naráz. Děkujeme

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Napiš škole, po čem se ti stýská

napiš škole

Při příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského, učitele národů, jsme uspořádali aktivitu pro děti i jejich rodiče. Mohli jsme všichni přijít k budově prvního stupně a napsat Amosovi vzkaz. Jak již zaznělo v nadpisu, měli jsme Amosovi vzkázat, po čem se nám stýská.
K našemu překvapení se vzkazů nasbíralo poměrně hodně. Počasí nám nepřálo a spolu s kolegy jsme chodili kontrolovat nepromokavost krabičky s papírenskými pomůckami :)

Co jsme se dozvěděli?...

Celý článek

• • •

Škola pro zaměstnance vybraných profesí

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
- sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
V případě, že využijete této možnosti prosím o zaslání informace na email: zanda.zshb@seznam.cz.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Odhlašování obědů v MŠ od pondělí 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
- předškoláků, kteří nebudou od 12. 4. 2021 docházet do MŠ Horní Benešov, odhlaste obědy u vedoucí ŠJ MŠ, telefonicky (554 719 297, 734 204 994 nebo e-mailem: klichova.zshb@seznam.cz) - ostatní děti mají obědy po dobu uzavření MŠ HB odhlášeny automaticky - v případě pozitivních testů v den odběru se obědy neodhlašují. Je možné vyzvednutí do jídlonosičů v době od 12 - 12.30 hod.

Ludmila Klichová, vedoucí ŠJ MŠ

• • •

Výuka od 12. 4. 2021 v základní škole

1. skupina

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 se otevírá škola pro třídy 1. B, 2. tř., 4. tř., 5. B. V následujícím týdnu od 19. 4. 2021 bude pro tyto třídy opět distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.

2. skupina

Vážení rodiče,
od 19. 4. 2021 se otevírá škola pro třídy 1. A, 3. A, 3. B, 5. A. V týdnu od 12. 4. 2021 bude pro tyto třídy distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.

Pro všechny žáky 1. stupně

V rámci prezenční výuky se bude vyučovat podle běžného rozvrhu, hodiny TV a HV budou nahrazeny jinými předměty nebo vycházkami.

Ve dnech, kdy se budou žáci vzdělávat ve škole prezenčně, mohou žáci navštěvovat školní družinu. Provoz bude od 6.00 do 16.00 hodin mimo vyučování. Každá třída bude v samostatné skupině, aby nedocházelo k míchání žáků různých tříd. Zvažte tedy, zdali družinu využijete a váš zájem nahlaste vedoucí ŠD paní Lence Zahumenské na email: zahumenska.zshb@seznam.cz (včetně příchodu a odchodu žáka – vždy v celou hodinu nebo o půl).

V době prezenční výuky budou žákům přihlášeným ke stravování zajištěny automaticky obědy ve školní jídelně. V případě nezájmu o oběd, je nutné jej odhlásit telefonicky na čísle 554 748 017.

Svačiny dětí budou konzumovány pouze v průběhu velké přestávky podle přesně daných hygienických pravidel, podmínky pitného režimu stanoví vyučující.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit minimálně chirurgickou roušku. Vybavte je alespoň 2 kusy roušek a sáčkem na odložení použitých. Látkové roušky jsou zakázány.

Pro všechny žáky 2. stupně

Pro žáky 2. stupně bude dále probíhat distanční výuka

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

MANUÁLY - TESTOVÁNÍ

• • •

Informace k testování žáků 1. stupně ZŠ a dětí MŠ

Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek při prezenční výuce. Žáci se budou testovat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba pověřená zákonným zástupce s písemným souhlasem). Testují se pouze žáci a děti bez příznaků infekčního virového onemocnění. Žák nebo dítě nemůže být nucen k účasti na testování. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude škola evidovat absenci jako omluvenou. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce oznámit škole. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly onemocnění COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů a u osob s vystaveným certifikátem o očkování proti COVID-19.

Testování žáků bude probíhat v malé tělocvičně v budově 2. stupně, kromě žáků 1. tříd a dětí mateřské školy. Zde budou testy vyhodnocovat pracovníci školy. Pracovníci školy nebudou provádět odběry. Testování žáků 1. tříd bude probíhat v budově 1. stupně. Testování dětí mateřské školy, bude prováděno v budově MŠ. Testování všech žáků navštěvujících ranní školní družinu (i 1. tříd) bude prováděno v malé tělocvičně.

Testování bude prováděno testy Singclean, které má škola k dispozici. Pokud nechcete dítě testovat tímto druhem testu, je možné si přinést test vlastní. Všechna testování musí proběhnout ve škole. Není možné se otestovat doma a přinést výsledek testu.

V případě dotazů je možno se přihlásit přes online výuku dětí v pátek 9. 4. 2021 v době od 13:00 do 16:00 do místnosti "Návrat dětí do škol" a zde Vám budou případné dotazy zodpovězeny online ředitelstvím školy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd a to ve dnech 6. až 25. dubna 2021.
Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny nejpozději 31. 3. 2021.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Distanční výuka v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády od 6. 4. 2021 stále probíhá v mateřské škole a základní škole distanční výuka.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 5. 4. do 9. 4. 2021

• • •

Velikonoční prázdniny

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 1. 4. 2021 budou probíhat Velikonoční prázdniny a ve dnech 2. 4. 2021 a 5. 4. 2021 jsou státní svátky. V těchto dnech nebude probíhat distanční výuka.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Odstávka internetu ve škole

Vážení rodiče,
z důvodu plánované odstávky internetových služeb, která ovšem nebyla nahlášena základní škole, dnes neprobíhala online výuka. Za způsobené komplikace se všem omlouváme. Zítřejší online výuka bude probíhat dle rozvrhu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 29. 3. do 31. 3. 2021

• • •

Distanční výuka v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády od 29. 3. 2021 stále probíhá v mateřské škole a základní škole distanční výuka.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

NAPIŠ ŠKOLE, PO ČEM SE TI STÝSKÁ

• • •

Distanční výuka v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády od 22. 3. 2021 stále probíhá v mateřské škole a základní škole distanční výuka.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 22. 3. do 26. 3. 2021

• • •

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM - aktualizace

Shrnutí všech aktuálních informací k přijímacím zkouškám najdete zde

• • •

ZÁPISOVÉ LÍSTKY - změna termínu odevzdání

Dle opatření obecné povahy prodlužuje ministerstvo termín pro vyzvednutí zápisových lístků z 6. dubna 2021 na nový termín 30. dubna 2021.

Celý dokument zde

• • •

Distanční výuka MŠ

Vážení rodiče,
mateřská škola zavádí od pondělí 8. 3. 2021 pro předškolní děti povinnou distanční výuku. Po zvážení všech okolností, jsme se v tuto chvíli rozhodli pouze pro offline distanční výuku - vypracování připravených materiálů bez online připojení. Tyto materiály si můžete stáhnout a vytisknout z webových stránek školy (odkaz online výuka, složka mateřská škola) nebo budou vytištěné k dispozici v mateřské škole každé pondělí od 8:00 do 14:30. Jelikož je distanční výuka pro předškolní děti povinná, je nutné tyto materiály také odevzdávat.
Z tohoto důvodu prosíme rodiče, aby tyto materiály s dětmi vypracovali a zároveň odevzdali, a to buď v papírové podobě každé pondělí od 8:00 do 14:30 v budově mateřské školy nebo elektronicky na emailové adresy: stastna.zshb@seznam.cz, lasakova.zshb@seznam.cz (pro předškolní děti ze střední třídy) a rapusakova.zshb@seznam.cz, kubicikova.zshb@seznam.cz (pro předškolní děti z velké třídy). Pokud se Vaše dítě výuky z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, je povinností zákonných zástupců děti z výuky omlouvat.

Telefonní kontakt pro distanční výuku v MŠ je 605 819 406

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - DISTANČNÍ VÝUKA

dotaznik

Vážení rodiče,
Chtěli bychom Vás požádat o zpětnou vazbu na aktuálně probíhající distanční výuku. Užitečné tipy nás mohou vést ke zlepšení a zkvalitnění výuky. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.

Prosíme o vyplnění dotazníku za každého žáka základní školy zvlášť.
Děkujeme za Váš čas a vyplnění dotazníku do 21. 3. 2021.

dotazník naleznete na tomto odkazu

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 15. 3. do 19. 3. 2021

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 8. 3. do 12. 3. 2021

• • •

ZMĚNA VYDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ (tištěných)

Oznamujeme, že od pondělí 8. 3. 2021 je změna ve vydávání tištěných materiálů pro výuku pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří si dlouhodobě tyto materiály vyzvedávají.
Nově budou k dispozici u paní Kuchařové v kanceláři v budově 2. stupně,
a to vždy v pondělí od 9:00 do 10:00 a od 14:00 do 14:30 hodin
a v úterý od 9:00 do 10:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

• • •

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,
oznamujeme, že obědy v mateřské škole jsou od 1. 3. do 21. 3. 2021 odhlášeny automaticky.
Děkujeme za pochopení.

Ludmila Klichová, vedoucí ŠJ v MŠ

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 1. 3. do 5. 3. 2021

• • •

OŠETŘOVNÉ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Aktuální informace k ošetřovnému naleznete na tomto odkazu

• • •

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády provoz školní jídelny nebyl zakázán a školní jídelna je stále v provozu. S přechodem dětí 1. a 2. tříd na distanční výuku, je v případě zájmu nutné tyto děti přihlásit k odběru obědů u vedoucí školní jídelny. Ostatní děti a strávníci pokračují ve stávajícím režimu.

Zdeňka Jančálková
jancalkova.zshb@seznam.cz
telefon: 554 748 017

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE DLE USNESENÍ VLÁDY

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 se od pondělí 1. 3. 2021 uzavírají všechny ročníky základní školy. Výuka bude probíhat pouze distančně (online) dle přiloženého rozvrhu. Dále dle stejného usnesení se uzavírají všechny třídy mateřské školy. Toto usnesení platí nejméně do 21. 3. 2021.

Celé znění vládního usnesení naleznete na tomto odkazu

• • •

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
Z důvodu vládních opatření jsme nuceni lyžařský výcvik v mateřské škole pro letošní školní rok zrušit. Veškeré finanční prostředky budou poukázány zpět na účty zákonných zástupců během příštího týdne.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
Z důvodu vládních opatření jsme nuceni lyžařský výcvik v základní škole pro letošní školní rok zrušit. Veškeré finanční prostředky budou poukázány zpět na účty zákonných zástupců během příštího týdne.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

respirator

Vážení rodiče,
od zítřka tj. 25. 2. 2021 mají všechny děti povinnost nosit v budovách školy respirátory třídy FFP2 nebo zdravotnické roušky. Všechny ostatní ochrany úst jsou zakázány. Toto se týká i všech zaměstnanců školy. Štít je možno použít pouze v ojedinělých případech u vyučujících s dodržením minimální vzdálenosti 2 metry. Toto nařízení se netýká dětí mateřské školy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Podrobnější informace naleznete zde

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 22. 2. do 26. 2. 2021 - OPRAVA

• • •

Ve školní družině neznáme nudu

Od začátku školního roku docházelo kvůli zhoršující se situaci ohledně pandemie koronaviru k mnoha změnám. V celé škole jsou nastavena bezpečnostní opatření, zvýšený je hygienický režim a to vše se týká také naší družiny. Nejen děti, ale také my vychovatelky, jsme se musely přizpůsobit situaci a rozdělit děti do jednotlivých oddílů. Děti jsou ale velmi přizpůsobivé a myslím si, že si zvykly rychle. Včetně našich nejmladších prvňáčků. V mém oddíle jsou od začátku ledna po návratu z vánočních prázdnin umístěni žáci 1. A. ...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

NABÍDKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče všech předškoláků,
máte možnost bezplatného přístupu k materiálu, týkajícího se ZÁPISU DO 1. TŘÍDY.
Materiál je označen jako "MIUč + zápis je tu". Tuto možnost můžete využít do 30. 4. 2021.

Jedná se o interaktivní pracovní učebnici, kde si můžete společně s dětmi hravou formou vyzkoušet vše, co děti budou potřebovat k zápisu.
Program si sami spustíte otevřením tohoto odkazu.

• • •

WEBINÁŘ PRO RODIČE

Dobrý den,
V rámci projektu MAP II. realizujeme webinář pro rodiče, zákonné zástupce a nerodiče s názvem "I naše děti potřebují hranice". Lektorkou je Mgr. Lenka Bínová. Webinář proběhne dne 16. 3. 2021 od 17 hod. Přihlášení obdrží emailem link pro přihlášení (google meet). Pro přihlášení využijte emailovou adresu v letáku, případně petra.elblova@mashj.cz.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Kliknutím na obrázek zvětšete.

leták mas

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 15. 2. do 19. 2. 2021

• • •

INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vyplněné přihlášky s potvrzenou klasifikací si mohou žáci nebo zákonní zástupci vyzvednout u výchovné poradkyně 11. 2. 2021 od 13:30 do 15:00 a potom každý další pracovní den od 8:00 do 15:00.
Žáci dostanou k přihlášce krátkou informaci, jak dál postupovat. Lékařské potvrzení (pokud jej střední škola vyžaduje) si zajistí zákonní zástupci u dětského lékaře.
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení do pondělí 1. března 2021.

Některé střední školy v Moravskoslezském kraji upozorňují na problémy s doručováním u provozovatele poštovních služeb, kdy jsou písemnosti střední škole doručeny častokrát s několikadenním zpožděním, proto apelujeme na zákonné zástupce nezletilých žáků, aby pokud možno přihlášky zaslali s dostatečným časovým předstihem (současně si vyžádali potvrzení o odeslání přihlášky jako důkaz včasného vypravení) nebo využili možnosti osobního doručení.

Zápisové lístky vydává po předchozí telefonické domluvě zákonným zástupcům proti podpisu p. Kuchařová v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 – 15:00 do 15. 3. 2021.
Zápisový lístek odevzdává zákonný zástupce na vybrané škole až po přijímacím řízení (do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí).
Do budovy školy vstupujte prosím jednotlivě a dodržujte všechna hygienická opatření.

• • •

Přijímací zkoušky z matematiky

Střední škola dopravy a cestovního ruchu v Krnově pořádá zdarma kurz jako přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky (není nutná přihláška na tuto školu). V případě zájmu je nutné se přihlásit do 14. února 2021.

Více informací zde

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 8. 2. do 12. 2. 2021 - OPRAVA

• • •

Oznámení - školní jídelna v MŠ

Vážení rodiče,
Oznemujeme, že v týdnu od 1. 2. do 5. 2. 2021 nebude probíhat emailová komunikace vedoucí školní jídelny v MŠ (klichova.zshb@seznam.cz). Telefonické spojení se školní jídelnou zůstává.
Děkujeme za pochopení.

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 25. 1. do 29. 1. 2021

• • •

Webinář pro rodiče předškoláků

Dobrý den,
v rámci projektu MAP II. realizujeme webinář pro rodiče, zákonné zástupce a nerodiče s názvem "Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem!". Lektorkou je Mgr. Lenka Bínová. Webinář proběhne dne 2. 2. 2021 od 17 hod. Přihlášení obdrží emailem link pro přihlášení (google meet). Pro přihlášení využijte emailovou adresu v letáku, případně petra.elblova@mashj.cz.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Kliknutím na obrázek zvětšete.

leták mas

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 18. 1. do 22. 1. 2021 (oprava č. 2)

• • •

KONZULTAČNÍ HODINY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Všichni žáci naší školy mají možnost v případě potřeby zúčastnit se (nejlépe po předchozí domluvě) individuálních on-line (popř. telefonických) konzultací s jednotlivými vyučujícími. Stejně tak si mohou domluvit i osobní konzultace ve škole, samozřejmě za předpokladu dodržení všech hygienických opatření vztahujících se ke covid-19.
Totéž platí pro rodiče, pokud by potřebovali s vyučujícími vyřešit jakýkoliv problém týkající se výuky.
Každodenní konzultace jsou zaneseny v rozvrhu on-line hodin, který najdete na facebookových a webových stránkách školy.

• • •

ZDRAVÝ VZDUCH PRO KAŽDÉHO

Do mateřské školy byly zakoupeny čističky vzduchu Therapy Air iOn od firmy Zepter. Jedná se o čističky vzduchu, které odstraňují kapénky a viry přenášené kapénkovou nákazou uvnitř místností a mají certifikaci na covid-19.
Větší kolektivy dětí představují ideální prostředí pro přenos nejrůznějších onemocnění, a protože malé děti jsou často náchylné k nemocem a infekcím horních cest dýchacích, využili jsme zkušeností několika mateřských škol v České republice a zakoupili jsme čističky vzduchu Therapy Air iOn, jejichž působením bychom rádi snížili, popř. zcela eliminovali riziko opakovaného přenosu infekcí.
Čističky vzduchu obsahují antibakteriální a protiplísňový filtr, zbavují zápachů a prachu, obsahují filtr proti alergiím a ionizují vzduch.
V dnešní době chřipkových epidemií a zánětů dýchacích cest snižují čističky vzduchu obsah bakterií a virů uvnitř místností. K dezinfekčnímu účinku dochází již po několika minutách provozu.

Kliknutím na obrázek zvětšete.

čistička certifikát

• • •

ON-LINE VÝUKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Na naší škole, stejně jako na všech školách v České republice, probíhá momentálně již třetí kolo distanční výuky.
Během posledního období se distanční výuka střídala s tzv. rotační výukou, kdy pro některé třídy probíhala výuka ve škole a jiné třídy absolvovaly on-line hodiny. Následující týden se situace vyměnila.
Momentálně školu navštěvují prvňáci a druháci. Ti mají možnost po vyučování navštěvovat školní družinu.
Situace je složitá pro všechny, distanční výuka má svá úskalí především v technické vybavenosti jednotlivých domácností. Proto mají žáci bez kvalitního počítačového zázemí možnost vyzvedávat si úkoly a učivo v papírové podobě, vždy v pondělí a úterý si mohou děti či jejich rodiče vyžádat v budově 1. stupně naší školy práci na celý týden a v dalším týdnu vypracované úkoly odevzdat.
Kromě dopoledních on-line hodin probíhají na škole v odpoledních hodinách předměty speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. opět formou distanční výuky.
Všichni žáci mají také možnost konzultovat učivo s jednotlivými učiteli během on-line hodin, ale i během konzultačních hodin. Stejně tak i rodiče se mohou na vyučující obrátit s jakýmkoliv problémem týkajícím se výuky.
Konzultační hodiny jsou zaneseny v rozvrhu on-line hodin na facebookových a webových stránkách školy.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Uzavření malé a velké třídy v mateřské škole

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 11. 1. 2021 č. j. KHSMS 01037/2021/BR/EPID dochází, od chvíle doručení tj. od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 včetně, k uzavření těchto tříd: malá třída MŠ, velká třída MŠ z důvodu pozitivního nálezu na Covid - 19. Všechny děti a zaměstnanci z těchto tříd, kteří neprodělali onemocnění, jsou umístěni do karantény. Tyto osoby nebo jejich zákonní zástupci budou kontaktováni KHS z důvodu provedení testu na Covid - 19.
Děti a zaměstnanci, kteří onemocnění prodělali, nejsou umístěni do karantény.

Třídy budou otevřeny v pondělí 18. 1. 2021.

Obědy jsou automaticky odhlášené do 15. 1. 2021.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení khs v příloze

• • •

VÝUKA V TÝDNU OD 11. 1. do 15. 1. 2021

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády v týdnu od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 pokračuje prezenční výuka 1. a 2. tříd (1. A, 1. B, 2. třída) a zároveň bude dále probíhat online výuka všech ostatních ročníků (3. až 9. třída).

Rozvrh hodin pro online výuku ke stažení

• • •

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření vleků jsme nuceni přesunout LVZ pro mateřskou školu, který se měl uskutečnit od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021, na jiný termín. Předběžně dohodnutý termín je od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021. V případě odhlášení Vám bude vrácena celá částka, kterou jste zaplatili.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU 2021

lyžař 21

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření vleků a ubytovacích zařízení jsme nuceni přesunout LVZ, který se měl uskutečnit od 9. 1. 2021 do 16. 1. 2021, na jiný termín.
Předběžně dohodnutý termín je od 27. 2. 2021 do 6. 3. 2021. Pokud jste ještě nedoplatili celou částku, můžete tak učinit až ke konci února. Pokud chcete své dítě z LVZ odhlásit, učiňte tak prostřednictvím emailu: zanda.zshb@seznam.cz. V případě odhlášení Vám bude vrácena celá částka, kterou jste zaplatili.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Tradiční "Běh o vánočního kapra" proběhl letos netradičně

Do poslední chvíle zůstávala nezodpovězená otázka: "Poběží se letos kapr?"
PES je na trojce – BĚŽÍME, rozhodlo se v úterý, a ve čtvrtek 17. prosince ve 13 hodin vybíhali první závodníci.
Netradiční bylo letos vše. Závodilo se na školním hřišti bez přítomnosti diváků. Běžci startovali po jednotlivých třídách, a ne podle ročníku narození. Pořadí se určovalo podle naměřených časů. Tento "kapr" byl také ve znamení roušek, rozestupů a oddělených skupin závodníků.
Na startovní čáru postupně nastoupilo 113 běžců ve 14 rozbězích. I když byl závod organizačně náročnější, odměnou pro všechny bylo napětí při vyhlašování výsledků v jednotlivých kategoriích, protože časy a konečné pořadí znalo jen několik rozhodčích.
Celá akce proběhla v režii SRPDŠ, které obdarovalo nejen každého běžce v cíli sladkou odměnou, ale i vítěze, kteří si těsně před vánočními svátky vyzvedli živého kapra.

Blahopřejeme vítězům, děkujeme za účast závodníkům, členům SRPDŠ a všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.

Mgr. Marek Petlach

A JAK TO CELÉ DOPADLO?

(Kliknutím na obrázek zvětšete)

výsledky kapr 20

• • •

INFO - ŠKOLNÍ JÍDELNA OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
upozorňujeme, že s přechodem dětí na distanční výuku, je v případě zájmu nutné přihlásit děti k odběru obědů u vedoucí školní jídelny. Děti na prezenční výuce (1. A, 1. B, 2. třída), které chodí na obědy, jsou přihlášeny automaticky..

Zdeňka Jančálková
jancalkova.zshb@seznam.cz
Telefon: 554 748 017

• • •

ORGANIZACE VÝUKY OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády od 4. 1. 2021 mohou být prezenční formou vzdělávány pouze žáci 1. a 2. tříd. (1. A, 1. B, 2. třída). Docházka do školy je povinná. Omlouvání žáků probíhá standartní formou.

Pro všechny ostatní ročníky (3. - 9. třída) bude probíhat povinná online výuka. Rozvrh online výuky naleznete níže. Pokud se žáci nemohou zúčastnit online výuky, je nutné je omlouvat předem. Pro žáky, kteří budou využívat papírovou podobu online výuky platí stejná pravidla jako dříve. Materiály je možné si vyzvednout a odevzdat vždy v pondělí od 13:30 do 15:00 a v úterý od 8:00 do 10:00. Vyzvedávání papírové podoby je třeba nahlásit třídnímu učiteli.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Rozvrh hodin od 4. 1. pro online výuku ke stažení

Pokyny pro online výuku ke stažení

• • •

Volné dny 21. a 22. 12. 2020

Dle nařízení vlády jsou dny 21. 12 a 22. 12. 2020 stanoveny jako volné. Je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. V těchto dnech je možné čerpat ošetřovné.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Opatření MŠMT

Informace k provozu škol

• • •

Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček a nejkrásnější vánoční ozdobu"

V letošním školním roce se uskutečnil již 15. ročník soutěže:
"O nejkrásnější vánoční stromeček a nejkrásnější vánoční ozdobu".

Celý projekt probíhal zcela jiným způsobem, než jsme byli zvyklí. Z důvodu mimořádných událostí byl projekt rozdělen na dvě části:

1. Děti MŠ, ŠD, 1. A, 1. B, 2. tř., 3. A, 3. B, 4. tř.,5. A, 5. B vyráběli ozdoby ve škole se svou paní učitelkou či vychovatelkou.
2. Žáci 6. A, 6. B, 7. tř., 8. tř., 9. A, 9. B své ozdoby vyráběli sami doma a měli daná přesná kritéria, co vyrobit a do jakého termínu...

Celý článek

• • •

Krásné a klidné Vánoce všem zaměstnancům školy, dětem i rodičům přejí děti a vychovatelky ŠD.

• • •

BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA 2020

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 od 13.00 hodin se uskuteční na sportovním hřišti u školy tradiční soutěž "BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA".

Informace k běhu a rozpis

• • •

VÝUKA V TÝDNU OD 14. 12. do 18. 12. 2020

od pondělí 14. 12. do pátku 18. 12. se vyučují online žáci 7. a 8. třídy. Ostatní ročníky mají běžnou prezenční výuku. Rozvrh na příští týden pro online výuku je stejný jak byl v týdnu od 30. 11. 2020.

Rozvrh hodin ke stažení

• • •

Mikuláš nosí plášť...

Letos chodil Mikuláš se svým týmem po škole zcela netradičně.
Nestačilo, že děti ve třídách navštívil jak v pátek 4. 12, ale některé i v pondělí 7. 12.
Proč? Protože na školách probíhá tzv. rotační výuka (kdy se třídy na 2. stupni ZŠ střídají ve škole po týdnu) a mnohé děti by tak o mikulášskou nadílku přišly.
Navíc se musel celý andělský spolek zahalit do zdravotních roušek, aby i "nadpozemské bytosti" dodržely pozemská hygienická nařízení kvůli pandemii koronaviru. Mikuláš roušku schoval pod vousy, ale andělé a čerti byli v maskách a pod rouškami opravdu k nepoznání...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Drakiáda ve školní družině, letos trochu jinak

Na začátku nového školního roku, většinou v měsíci září, se koná tradiční akce školní družiny Drakiáda.
Vzhledem k letošním okolnostem spojeným s Covidem-19 jsme nemohly uskutečnit tuhle krásnou podzimní akci venku na hřišti a krásné draky vypouštět do oblak.
Proto jsme dětem připravily v družince naši akci "trochu jinak". V každém oddíle proběhla výtvarně tvořivá soutěž v týdnu od 29. 9. - 2. 10. S dětmi jsme si povídaly o dracích, o tom, jak je důležité trávit volný čas se svojí rodinou, v tomto případě venku v přírodě, také co ovlivňuje možnost jít pouštět draka apod...

Celý článek

vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

VÝUKA V TÝDNU OD 7. 12. do 11. 12. 2020

V týdnu od 7. 12. 2020 budou prezenční formou vzděláváni žáci 7. a 8. třídy. Distančním způsobem (online) budou vzděláváni žáci 6. A a 6. B. .

Rozvrh hodin pro online výuku ke stažení

• • •

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020 - 2021

• • •

INFO - ŠKOLNÍ JÍDELNA OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
upozorňujeme, že s návratem dětí do prezenční výuky, je v případě zájmu nutné přihlásit děti k odběru obědů u vedoucí školní jídelny.

Zdeňka Jančálková
jancalkova.zshb@seznam.cz
Telefon: 554 748 017

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 30. 11. do 4. 12. 2020

• • •

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

Vážení rodiče,
v úterý 1. 12. 2020 proběhnou od 15:30 online třídní schůzky.

Během setkání Vám budou třídními učiteli předány informace o chodu školy během online výuky, o nástupu jednotlivých ročníků na prezenční výuku a v neposlední řadě Vás budeme informovat o akcích, které pro žáky připravujeme.

Na třídní schůzky se můžete připojit prostřednictvím aplikace Google classroom. postup přihlášení zde

Od 16:00 do 17:30 budou mít rodiče žáků 1. stupně možnost individuální konzultace s třídními učiteli online pomocí aplikace Google classroom. Jednotlivé časy přihlášení je nutné dohodnout na online třídních schůzkách s třídním učitelem. Z důvodu ochrany osobních údajů není možné sdělovat rodičům důvěrné informace při hromadném přihlášení.

Od 16:00 do 17:30 budou mít rodiče žáků 2. stupně možnost individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů 2. stupně pomocí telefonu. Prosíme o trpělivost při vyřizování telefonních hovorů.

Telefonické spojení:

603 997 130 – Semerová, Dostálová
732 782 829 – Ivanovová, Imrich, Kupčíková
739 228 507 – Jelínková, Řepková
605 819 406 – Chamrádová, Prchlíková, Petlach
775 318 429 – Žanda
739 206 429 – Krsková

Pokud nebudete mít možnost se v daný termín přihlásit, je možno domluvit si individuální konzultaci pomocí telefonu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

VÝUKA V TÝDNU OD 23. 11. do 27. 11. 2020

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády v týdnu od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020 pokračuje prezenční výuka 1. a 2. tříd (1. A, 1. B, 2. třída) a zároveň bude dále probíhat online výuka všech ostatních ročníků (3. až 9. třída).

Rozvrh hodin pro online výuku ke stažení

• • •

ZPŮSOB VÝUKY OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády bude od 30. 11. 2020 probíhat výuka žáků 1. stupně (1.- 5. třídy) a žáků 9. tříd (9. A, 9. B) prezenční formou. Účast těchto žáků ve škole je povinná.
Žáci 6. – 8. ročníku (6. A, 6. B, 7. třída, 8. třída) započnou výuku tzv. rotačním způsobem – střídání celých tříd po týdnu. V týdnu od 30. 11. 2020 budou prezenční formou vzděláváni žáci 6. A a 6. B. Distančním způsobem (online) budou vzděláváni žáci 7. a 8. třídy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Opatření PES pro oblast školství

Informace k provozu škol

• • •

Uzavření malé třídy v mateřské škole

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 18. 11. 2020 č.j. KHSMS 56975/2020/BR/EPID dochází od chvíle doručení tj. od 18. 11. 2020 do 23. 11. 2020 včetně k uzavření těchto tříd: malá třída MŠ z důvodu pozitivního nálezu na Covid-19. Všechny děti a zaměstnanci z této třídy jsou umístěny do karantény.

Malá třída bude otevřena v úterý 24. 11. 2020.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení khs v příloze

• • •

PRVŇÁČCI A DRUHÁČCI ZNOVU DO LAVIC

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Rozvrh jednotlivých tříd (1. A, 1. B, 2. třída) se nemění. Tělesná výchova bude koncipována formou procházek do okolí školy nebo odpočinkovou činností ve třídě, HV bude vyučována bez zpěvu.

Školní družina bude v provozu za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávají). Provozní doba družiny bude od 6:00 do 16:00 (pátek do 15:30).

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci (prezenční i distanční výuka) a zaměstnanci školy. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Ostatní strávníci si stravu odebírají bočním vchodem.

Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

INFORMACE K PONDĚLÍ 16. 11. 2020

Dne 16. 11. 2020 je školní jídelna v provozu.

Výdej materiálů pro domácí výuku je z důvodu státního svátku pouze v pondělí 16. 11. 2020 v době od 13:30 do 15:00.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Lyžařský výcvikový kurz 2021

Datum konání: 9. 1. 2021
Datum ukončení: 16. 1. 2021

Od 9. ledna 2021 se bude konat pro žáky 6. a 7. tříd lyžařský výcvikový kurz - Penzion Roháč, Karlov pod Pradědem.

Více informací naleznete zde

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě nejpozději do neděle 15. 11. 2020 na email zanda.zshb@seznam.cz

Přihlášku naleznete zde

Záloha 1000,- Kč do 30. 11. 2020, zbylá suma do konce prosince 2020.
Peníze lze zasílat na účet školy číslo 181807224/0300 a jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

KONZULTAČNÍ HODINY - ZMĚNA

Konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce budou od 9. 11. 2020 do odvolání probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě v obvyklých časech.

Děkujeme za pochopení.

• • •

PRAVIDLA ONLINE VÝUKY

Kliknutím na obrázek zvětšete.

pravidla online výuky

• • •

NÁVODY PRO PRÁCI V GOOGLE CLASSROOM

• • •

POKRAČOVÁNÍ V DISTANČNÍ VÝUCE

Dle rozhodnutí vlády všechny třídy pokračují v distanční výuce i od 2. 11. 2020.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 2. 11. do 6. 11. 2020

• • •

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěl bych Vás prostřednictvím tohoto dokumentu seznámit se změnami distanční výuky na Základní škole Horní Benešov od 2. 11. 2020.

1. Od 2. 11. 2020 zavádíme nový způsob online výuky pro žáky 4. – 9. třídy. Žáci 1. – 3. třídy se k online výuce přidají dle požadavků vyučujících v následujících týdnech.
2. Stěžejní je komunikace žáků s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů pomocí programu Google Clasroom.
3. Rozvrh online hodin bude zveřejněn každý pátek do 14.00 na Google classroom a webových stránkách školy.
4. On-line hodiny jsou povinné, v případě, že se hodiny nemůžete zúčastnit, je nutné se řádně omluvit. V případě neomluvení může vyučující udělit neomluvenou hodinu.
5. Domácí výuku (zveřejněnou na Google classroom a webových stránkách školy) musí žáci odevzdat každý týden nejpozději do pátku 18.00. Pokud tento termín nedodrží bez řádného zdůvodnění, mají možnost odevzdat úkoly v náhradním termínu – tj. v pondělí do 12.00. V tomto případě však nemůže být žák hodnocen stupněm výborný.
Pokud žák neodevzdá práci ani v náhradním termínu, může být hodnocen nedostatečně.
6. Od 2. 11. 2020 používejte pro komunikaci s vyučujícími výhradně Google classroom a k tomu určené emailové adresy. Heslo bylo zasláno na EŽK.
7. Během měsíce listopadu budou výukové materiály zveřejňovány také na webových stránkách školy.
8. Žádáme žáky, aby vypracované materiály nezasílali v době od 18.00 do 7.00. Jestliže v tuto dobu materiály zašlete, nebudou vyučující okamžitě reagovat.
9. Od 2. 11. 2020 zavádíme také on-line konzultační hodiny pro žáky i rodiče. Každý den od úterý do pátku budou v době od 8.00 do 9.00 k dispozici všichni učitelé na Google classroom. V případě domluvy v jiném termínu. Můžete s nimi konzultovat dotazy k domácí výuce.
10. Pro žáky, kteří nemají možnost připojit se k on-line výuce budou zřízeny DV – BOXY (distanční výuka box). Tištěné materiály si mohou žáci (rodiče) vyzvednout v budově 1. stupně vždy v pondělí od 13.30 do 15.00 nebo v úterý od 8.00 do 10.00. Ve stejných termínech odevzdají žáci vypracované úkoly zpět do boxů.
11. Žáci 1. – 4. třídy komunikují denně dle pokynů třídního učitele.
12. Žádám všechny rodiče, aby v této složité situaci důsledně dohlédli na přístup svých dětí k distanční výuce.

13. Pravidla hodnocení v distanční výuce – klasifikace za splněné úkoly
- učitel reaguje na obdržený domácí úkol krátkým slovním zhodnocením (zpětná vazba, aby žák věděl, že učitel úkol obdržel)
- známky se zapisují do DmSoftware a budou použity k pololetnímu hodnocení

Výborný (1) – žák pracuje aktivně, tvořivě, ve výsledcích se objevuje minimální méně podstatná chybovost. Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný, úkoly odevzdává včas.
Chvalitebný (2) – v úrovni, dosažených dovedností a vědomostí žák projevuje ucelené poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost očekávaných výsledků. Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez podstatných nedostatků.
Dobrý (3) – úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery, Nepřesnosti a chyby dovede žák za pomoci pedagoga korigovat. V jeho ústním i písemném projevu se objevují výraznější rezervy.
Dostatečný (4) – vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí, práce postrádá tvořivost. Ústní i písemný projev vykazuje podstatné rezervy.
Nedostatečný (5) – nesplněný nebo nevypracovaný úkol bez řádného zdůvodnění ani v náhradním termínu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

PŘERUŠENÍ VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ BĚHEM PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Během podzimních prázdnin, tj. od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 se nevaří.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

JAK NA OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL OD 14. 10. 2020

Oznamujeme rodičům, kteří budou žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy od 14. 10. 2020, že škola již formuláře nepotvrzuje. Více informací v příloze.

Informace ČSSZ o změnách v ošetřovném.

• • •

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. 10. 2020

Základní škola
Dle usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Všichni žáci přecházejí na distanční výuku. Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná pro všechny žáky a může být hodnocena.

Všem žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, je poskytována dotovaná strava, kterou si mohou vyzvednout v době od 12:00 do 13:00 do jídlonosičů nebo v době od 11:30 do 13:30 stravu zkonzumovat v jídelně. Vstup pro výdej do jídlonosičů je z boční strany budovy jídelny. Strava je automaticky odhlášena. Pokud budete mít zájem stravu odebírat je nutné ji přihlásit nejpozději do 8:00 daného dne u vedoucí školní jídelny (jancalkova.zshb@seznam.cz, tel.: 554 748 017). Školní jídelna bude otevřena i pro cizí strávníky.


Provoz mateřské školy je bez omezení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ze dne 12. 10. 2020

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 12. 10. 2020 č.j. KHSMS 51947/2020/BR/EPID dochází od chvíle doručení tj. od 12. 10. 2020, 13:52 do 18. 10. 2020 k uzavření této třídy: 2. třída. Všechny děti z této třídy jsou umístěny do karantény, pokud jim nebylo řečeno jinak.

Zákonní zástupci těchto žáků kontaktují dětského lékaře z důvodu testování na Covid -19.

Nákaza Covid – 19 byla v tuto chvíli prokázána u jednoho žáka.
Pro žáky uzavřené třídy (2. třída) začne od zítřka tj. úterý 13. 10. 2020 probíhat distanční (online) výuka a to do konce karantény.
Zákonnému zástupci dítěte umístěného do karantény vzniká nárok na ošetřovné. Potvrzení si můžete vyzvednout v kanceláři školy.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení KHS v příloze

• • •

OPATŘENÍ VLÁDY - od pondělí 12. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí následující:

 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.
 • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci veškerého vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; sportovní činnosti nejsou omezeny).

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

OPATŘENÍ PRO CHOD ŠKOLY OD 12. do 25. října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 se zavádí následující opatření.

2. stupeň ZŠ
Rozdělení docházky jednotlivých tříd 2. stupně:

Týden 12. 10. - 16. 10. 2020
Běžná výuka - 6. A, 6. B, 7. třída
Distanční (online) - 8. třída, 9. A, 9. B

Týden 19. 10. - 23. 10. 2020
Distanční (online) výuka - 6. A, 6. B, 7. třída
Běžná výuka - 8. třída, 9. A, 9. B

V rámci vzdělávání je zakázán zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ale bez zpěvu. Jsou zakázány veškeré sportovní činnosti.

Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná pro všechny žáky a může být hodnocena. Žákům v běžné výuce nebudou tvořeny materiály pro distanční výuku.
Žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, je poskytována dotovaná strava (běžná cena), kterou si mohou vyzvednout v době od 12:00 do 13:00 do jídlonosičů. Vstup pro výdej do jídlonosičů je z boční strany budovy jídelny. Není možná konzumace v jídelně. Pokud nebudete mít zájem tuto stravu odebírat, je nutno ji odhlásit u vedoucí jídelny (554 748 017, jancalkova.zshb@seznam.cz). Strava nebude automaticky odhlašována.

1. stupeň ZŠ
Žáci 1. stupně (1. - 5. třída) se vzdělávají standartním způsobem. V rámci vzdělávání je zakázán zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ale bez zpěvu.
Provoz školní družiny je bez omezení.


Provoz mateřské školy je bez omezení.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775 318 429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020 NEBUDE VYHLÁŠEN VOLNÝ DEN (ředitelské volno). Provoz školy bude v běžném režimu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - NORMÁLNÍ VÝUKA od 21. 9. 2020

Od pondělí 21. 9. 2020 probíhá opět normální výuka ve všech třídách.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROUŠKY BĚHEM VYUČOVÁNÍ - 2. stupeň ZŠ

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí všichni žáci 2. stupně od pátku 18. 9. 2020 nosit roušky i během vyučování.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Ukončení karantény pro testované žáky

Dle rozhodnutí KHS Ostrava nemusí děti umístěné do karantény (1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B) podstoupit kontrolní testy na Covid-19.
O ukončení karantény však musí rozhodnout dětský lékař. Všechny děti tedy musí navštívit svého dětského lékaře. V případě příznaků onemocnění bude dítě odesláno na kontrolní testy přímo lékařem. Návštěva pro děti u MUDr. Michaely Knoppové je domluvena na čtvrtek 17. 9. 2020 mezi 9:30 až 12:00 bez předchozího objednání. Pokud je dítě u jiného lékaře, je nutné si domluvit návštěvu předem. V případě vyloučení onemocnění může dítě od pondělí 21. 9. 2020 nastoupit do školy. V opačném případě musíte počkat do doby, kdy budete mít výsledek kontrolního testu. Pokud jste již své dítě objednali na kontrolní testy, nemusíte navštívit dětského lékaře a čekáte na výsledek testu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Výsledky testování na Covid-19

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme Vám za vstřícnost, spolupráci a trpělivost (dětem za statečnost), kterou jste projevili při čtvrtečním testování na Covid – 19.
Chtěl bych Vás seznámit s výsledky testování: dle zprávy KHS Ostrava vyšel všem 31 testovaným zaměstnancům NEGATIVNÍ výsledek. Mezi 98 testovanými žáky byly prokázány 2 pozitivní nálezy. Rodiče těchto žáků byli informováni.
Tímto testováním však ochranná opatření nekončí.

Chtěl bych Vás upozornit na skutečnost, že všichni žáci i zaměstnanci ZŠ, kteří jsou od 9. 9. 2020 v karanténě, musí toto nařízení respektovat do 18. 9. 2020 (viz rozhodnutí KHS Ostrava). Toto se týká následujících tříd 1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B.

Pro žáky uzavřených tříd pokračuje distanční (online) výuka, a to do konce karantény tj. do 18. 9. 2020.
Pro žáky ostatních tříd bude probíhat standartní výuka ve škole. Pokud se jako zákonní zástupci nadále rozhodnete ponechat si své dítě doma do 18. 9. 2020, budou se Vaše děti vzdělávat pomocí online výuky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Testování žáků a zaměstnanců na Covid-19

Testování se týká žáků 1. A, 1. B, 4. třídy, 9. A, 9. B a přihlášených žáků.

 • testování začne zítra tj. ve čtvrtek 10. 9. 2020 mezi 8. a 9. hodinou mezi budovami 1. a 2. stupně ZŠ
 • jedná se o neinvazivní vyšetření, 1 hodinu před vyšetřením nejíst, nepít
 • žáci musí mít písemný souhlas zákonného zástupce (ke stažení níže), možno vyplnit na místě
 • žáci se dostaví s dospělou osobou (nemusí být zákonný zástupce)
 • všechny osoby musí mít nasazeny roušky
 • žáci budou děleni do skupin podle tříd, v případě příznaků nemoci dodržujte odstup od ostatních osob a informujte odběrový tým
 • v případě, že se testování nezúčastníte, budete kontaktováni KHS a navštívíte jiné testovací místo

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Důležité informace pro rodiče o testování

Souhlas s testováním

• • •

Zkrácení vyučování

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace dochází ve dnech 9. - 11. 9. 2020 ke zkrácení vyučování.
1. stupeň - konec vyučování 11:40
2. stupeň - konec vyučování 12:35

Provoz školní družiny:
ranní - 6:00 - 7:40
odpolední - 11:40 - 15:00

Školní jídelna je v provozu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Vernisáž zrušena

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace je dnešní vernisáž v ICaMK Horní Benešov zrušena.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE - COVID-19

Vážení rodiče,
Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 8. 9. 2020 č.j.KHSMS 47388/2020/BR/EPID dochází od chvíle doručení tj. od 8. 9. 2020, 15:43 do 18. 9. 2020 k uzavření těchto tříd: 1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B. Všechny děti z těchto tříd jsou umístěny do karantény po dobu 10 dní.

Všechny děti z těchto tříd budou testovány ve čtvrtek v dopoledních hodinách v mobilní testovací stanici v areálu školy. Pro přesnou hodinu testování budou kontaktováni zákonní zástupci dětí. S testem musí souhlasit zákonný zástupce a tuto skutečnost potvrdí vyplněním písemného souhlasu. Pokud některé z dětí z těchto tříd tento týden již testem na Covid – 19 prošlo nebo ho má již naplánovaný jinde, prosím o oznámení této skutečnosti na email: zanda.zshb@seznam.cz. Pokud Vaše dítě z jiné než vyjmenované třídy vykazuje příznaky nákazy Covid – 19 a chcete ho nechat otestovat, prosím o oznámení na výše uvedený email.

Dále, dle nařízení, proběhne testování pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy. Ti, kteří byli v přímém kontaktu s pozitivně testovanými osobami, jsou již umístěni do karantény.

Nákaza Covid – 19 byla v tuto chvíli prokázána u dvou pedagogických pracovníků a jednoho žáka.
Pro žáky uzavřených tříd (1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B) začne od zítřka tj. středy 9. 9. 2020 probíhat distanční (online) výuka a to do konce karantény.
Pro žáky ostatních tříd bude probíhat standartní výuka ve škole. Pokud se jako zákonní zástupci rozhodnete ponechat si své dítě doma do doby, než budou oznámeny výsledky testů, budou se i tito žáci vzdělávat dálkově.
Výsledky testů budou známy v pátek 11. 9. 2020. Dle těchto výsledků rozhodne KHS Ostrava o dalším postupu.
Zákonnému zástupci dítěte umístěného do karantény vzniká nárok na ošetřovné. Potvrzení si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žanda, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení KHS v příloze

• • •

DŮLEŽITÁ INFORMACE OHLEDNĚ SITUACE VE ŠKOLE - COVID-19

Vážení rodiče,
chtěl bych Vás informovat o pozitivních testech na nový typ koronaviru Covid-19 u dvou pedagogických pracovníků naší školy.

V tuto chvíli vedení školy velice úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a řídí se jejími doporučeními. Všechny kroky jsou také konzultovány se zřizovatelem.
V následujících dnech proběhne testování vybraných pracovníků a žáků školy na Covid-19 a základě výsledků testů pak Krajská hygienická stanice rozhodne o dalším postupu.
I když KHS doposud nenařídila karanténu žákům školy, přesto doporučuji rodičům, kteří mají možnost ponechat si své děti v domácí karanténě, aby tak učinili.
Z výše uvedených důvodů se ruší plavecký výcvik 1. - 3. třídy v úterý 8. 9. 2020.

Další aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách a facebookové stránce školy a města.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775 318 429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - roušky ve škole od 7. 9. 2020

rouška

Milí žáci, vážení rodiče,
vzhledem ke vzniklé epidemiologické situaci v našem městě a na doporučení KHS Ostrava, budou všichni žáci ve společných prostorách a při třídních a jiných skupinových aktivitách nosit ROUŠKY (např. ve třídě při samostatné práci rouška být nemusí, v jídelně mimo konzumaci jídla a ve školní družině musí být rouška nasazena).
Zaměstnanci školy budou roušky používat nepřetržitě.
Toto nařízení platí od pondělí 7. 9. 2020 do odvolání.

DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE ROUŠKY NOSIT NEMUSÍ.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí pro 1. září 2020 a zákazu shromažďování velkých skupin osob v uzavřených prostorách proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v jednotlivých třídách 1. a 2. stupně základní školy v 9 hodin. Slavnostní přivítání a šerpování prvňáčků proběhne v malé tělocvičně v budově 2. stupně ZŠ v 9 hodin.

Rozmístění tříd:

1. stupeň - 1. B (Mgr. Dagmar Janáková), 3. B (Mgr. Eva Žandová) - přízemí
1. stupeň - 1. A (Mgr. Ivona Kozelková), 2. třída (Mgr. Hana Melichárková), 3. A (Mgr. Daniela Blažková), 4. třída (Mgr. Veronika Maňásková) - 1.patro
2. stupeň - 5. A (Mgr. Petra Prchlíková), 5. B (Mgr. Martin Polok) - přízemí
2. stupeň - 6. B (Mgr. Beata Dostálová), 7. třída (Mgr. Kateřina Kupčíková) - 1.patro
2. stupeň - 6. A (Mgr. Markéta Ivanovová), 8. třída (Mgr. Roman Imrich), 9. A (PhDr. Jana Semerová), 9. B (Martina Chamrádová) - 2.patro

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

SEZNAMY POMŮCEK A SEŠITŮ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

(soubory pdf)

• • •

Informace o rozdělení 3. třídy ve školním roce 2020-2021

Z důvodu velkého počtu dětí ve třetím ročníku, dělíme tuto třídu na 3. A a 3. B. Rozdělení zůstává stejné jako bylo v první třídě.

• • •

Informace o rozdělení 6. třídy ve školním roce 2020-2021

Z důvodu velkého počtu dětí v šestém ročníku, dělíme tuto třídu na 6. A a 6. B.

Seznam žáků 6. A

Seznam žáků 6. B

• • •

Zahájení školního roku dne 1. září 2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. 9. 2020 na travnatém hřišti u školy
!!! v 9.00 hodin !!!.

provoz školní družiny bude od 9.30 do 12.00 hodin.
výdej obědů bude od 10.30 do 11.30 hodin.

• • •

Oznámení pro rodiče dětí v MŠ - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2020 dochází k navýšení cen stravného v MŠ
všechny třídy - 36 Kč/den
děti s odkladem povinné školní docházky - 38 Kč/den

Děkujeme za pochopení.

• • •

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020 - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2020 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ.

Ceny za 1 oběd:
cizí strávníci - 78 Kč
žáci do 10 let věku - 28 Kč
žáci od 10 do 14 let věku - 30 Kč
žáci 15 let a více - 32 Kč

Vybírání stravného:
ve čtvrtek, pátek a v pondělí 27. 8., 28. 8. a 31. 8. 2020
vždy od 8.00 - 12.00 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny (telefon: 554 748 017)

V těchto dnech je také možnost přihlašování nových strávníků a vyzvednutí variabilních symbolů pro platbu stravného na účet.

• • •

Den dětí v MŠ

Dne 1. 6. 2020 proběhla na zahradách MŠ oslava Dne dětí.
Děti z malé třídy se na den staly indiány a plnily soutěže, při kterých si mohly vyzkoušet činnosti ze života indiánů jako např. výrobu indiánské čelenky, indiánské tance nebo lov bizona. Děti ze střední třídy a velké třídy se proměnily v broučky a čekaly na ně soutěže, během kterých se seznamovaly s životem hmyzu a jiných zvířat žijících na zahradách.
Na závěr soutěží a her dostaly všechny děti odměnu v podobě balíčku sladkostí, za které velmi děkujeme SRPDŠ.
I když letošní Den dětí proběhl s omezením a v jiných podmínkách, než tomu bylo v předešlých letech, měl u dětí velký úspěch a všichni jsme si ho moc užili.

Mateřská škola Horní Benešov

• • •

Projektový den v ŠD - "Život v lese"

V rámci projektového dne navštívil 6. 3. 2020 naši školní družinu pan Michal Hrabec, revírník z Lesů ČR z pobočky Horní Benešov. Projektové odpoledne na téma: "Život v lese" bylo připraveno pro děti 1. a 2. oddílu ŠD. Předem jsme se s revírníkem společně domluvili na obsahu a rozsahu náplně projektu (naštěstí pro nás jsme projekt stihli jen pár dní před uzavřením školy z důvodu koronaviru).
Na úvod vyprávění pan Hrabec zahrál dětem na lesnici uvítací melodii "Vítáme vás", která se hraje při zahájení lovu. Nejdříve dětem vysvětlil, co je náplní práce revírníka. Děti se během velmi zajímavého vyprávění dozvěděly vše o ochraně mladých lesních porostů a okusování větviček zvěří. Prohlédly si názornou ukázku zničeného mladého výhonku způsobenou okusem lesní zvěře. Revírník všem vysvětlil, co jsou, a k čemu slouží oplocenky proti zvěři, proč se v lese provádějí prořezávky a probírky. Své vyprávění lesník prokládal obrázky a videoukázkami na interaktivní tabuli, kde mohly děti vidět kácení stromů, poznaly práci lesních dělníků a těžbu dřeva v náročném terénu.
Děti se také seznámily s výrobky ze dřeva, zhlédly práci na pile, poznávaly hudební nástroje (lesní roh, lesnice). Během projektu měly děti i krátké přestávky, které využily k občerstvení a dotazům na pana revírníka. Chtěly bychom všechny děti pochválit za vzorné chování během celého odpoledne a taky za zájem o to, co vše se v lese děje.
Na závěr si pan revírník připravil zábavnou formou soutěž v poznávání volně žijících ptáků a vysvětlil dětem pojem kynologie a sokolnictví. Panu Hrabcovi patří velké poděkovaní za příjemné odpoledne plné nových zkušeností a poznatků o životě v lese.

Lenka Zahumenská a Anna Šidliáková, vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

OZNÁMENÍ VOLNÝCH DNÍ - (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020. Volné dny uděluji z organizačních a technických důvodů.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní družiny.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

Slavnostní předání vysvědčení

Vážení rodiče,
vzhledem k rozvolnění opatření pro tento týden proběhne slavnostní předání vysvědčení pro žáky 9. tříd dne 25. 6. 2020 od 16:00 v kongresovém sále. Každý žák musí přinést čestné prohlášení.

Předání vysvědčení pro žáky 1. - 8. tříd proběhne dne 26. 6. 2020 od 8:00 na travnatém hřišti a následně ve třídách. Zúčastnit se mohou všichni žáci. Každý žák předá při příchodu třídnímu učiteli čestné prohlášení.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

Letní příměstský tábor Horní Benešov
13. 7. – 17. 7. 2020

Společnost Eurotopia o. p. s ve spolupráci se Sociální komisí města Horního Benešova, Základní Školou Horní Benešov a SRPDŠ Horní Benešov, pořádají Letní příměstský tábor v termínu od 13. 7. 2020 do 17. 7. 2020. Celková cena tábora je 2030,- Kč. Dětem, které mají zaplacený příspěvek na SRPDŠ bude cena tábora snížena o 530,- Kč na 1500,- Kč. V ceně jsou zahrnuty vstupy a doprava, v ceně není zahrnuta strava. Vyplněné přihlášky odevzdávejte ve škole třídním učitelům, případně paní Kuchařové. Podrobné informace naleznete v přihlášce. Veškeré případné dotazy zodpoví paní Dobešová tel. 732806507.

Program tábora naleznete zde

Přihlášku do tábora naleznete zde

• • •

Setkání rodičů dětí přijatých ke školní docházce od 1. 9. 2020

Srdečně zveme všechny rodiče dětí, které byly přijaty ke školní docházce od 1. 9. 2020, na setkání, které se uskuteční 24. 6. 2020 od 16:00 v přízemí budovy 1. stupně. Na setkání budou rodičům předány veškeré informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

• • •

Schůze SRPDŠ

Dnes 23. 6. 2020 od 18:00 v budově 2. stupně základní školy proběhne volební schůze SRPDŠ. Všichni jsou srdečně zváni.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

• • •

DALŠÍ POSTUP V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Jak postupovat po oznámení výsledků v přijímacím řízení? Zde jsou dokumenty ke stažení.

Další postup po přijímacích zkouškách

Žádost o nové rozhodnutí o přijetí

• • •

Celá škola sportuje - olympiáda

Milí žáci,
na konci školního roku probíhají každoročně OLYMPIJSKÉ DNY.
Vzhledem k současné situaci nemůžeme zorganizovat "OLYMPIÁDU" tradičním způsobem, ale o sportovní zážitek ani v letošním roce nepřijdete.

Od 15. do 24. června proběhne projekt s názvem CELÁ ŠKOLA SPORTUJE. Veškeré informace naleznete zde

Tabulku disciplín naleznete zde

• • •

Fotografická soutěž - příroda, fauna a flóra kolem nás

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili květového projektu NAŠE PLANETA.
Všechny výtvory, básně a komiksy budou vystaveny od 7. 9. 2020 v IC a MK Horní Benešov.

Na tento projekt navazuje FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ. Veškeré informace naleznete zde

• • •

Volba předsedy a místopředsedy SRPDŠ

Dne 23. 6. 2020 v 18:00 proběhne schůze SRPDŠ. Na programu schůze bude volba nového předsedy a místopředsedy spolku.
Zájemci o kandidaturu se mohou přihlásit do 18. 6. 2020 do 14:00 na email – zanda.zshb@seznam.cz.
Děkujeme za spolupráci.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

• • •

Závěr školního roku 2019 - 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

tento týden byly zaslány poslední výukové materiály za letošní školní rok. Děkujeme Vám za trpělivost, snahu a spolupráci při plnění zadaných úkolů.
Závěrečné hodnocení prospěchu a chování proběhne následujícím způsobem.
Při stanovování závěrečné známky bude brána na zřetel známka, kterou měli žáci na pololetním vysvědčení, dále známky, které získali v době před uzavřením školy a také budeme přihlížet k plnění úkolů z domácí výuky. Při nedostatečném prospěchu budou rodiče informováni prostřednictvím EŽK. Informace o předávání vysvědčení boudou zveřejněny na webových stránkách školy. V den, kdy bude žákům předáváno vysvědčení, bude také vyhodnocena soutěž "Naše planeta".
V týdnu od 15. června do 20. června proběhne pro žáky fotosoutěž a olympiáda netradičním způsobem. Podrobné podmínky soutěží naleznete 15. června na webových stránkách školy a na EŽK.
Odevzdání učebnic proběhne na naší škole následujícím způsobem.
Žáci 9. třídy odevzdají veškeré učebnice, tabulky, atlasy atd. ve středu 10. a 17. června v době od 8.00 do 10.00. Ostatní žáci (1. - 8. třída) odevzdají učebnice na začátku příštího školního roku.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

letošní zápis do školní družiny pro rok 2020/2021 bude probíhat elektronickou formou na webových stránkách ZŠ Horní Benešov.
Žádáme Vás o vyplnění přihlášky, kterou naleznete zde

Na přihlášce nemusíte vyplňovat odchody dětí a podpis rodičů, tyto informace doplníme v září. Vyplněnou přihlášku prosím odešlete na email: zahumenska.zshb@seznam.cz nejpozději do 20. 6. 2020. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÝCH VRŠKŮ

Ve středu 17. června 2020 proběhne na škole každoroční sběr papíru a plastových vršků. Výtěžek bude opět poukázán na účet SRPDŠ.

Informace ke sběru naleznete zde

• • •

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ NA KONZULTACE

Vážení rodiče,

žádám Vás o elektronické přihlášení žáků 2. stupně k docházce na konzultace, které začnou 8. června 2020 za daných podmínek.
Dotazník vyplňte nejpozději do pátku 5. 5. 2020 do 10:00.

Podrobné podmínky naleznete zde

Přihlášením dítěte vyjadřujete souhlas s podmínkami. Konzultace budou probíhat v době od 8:00 do 11:00 a to následujícím způsobem:
6. třída – pondělí (8. 6., 15. 6., 22. 6.)
7. třída – úterý (9. 6., 16. 6., 23. 6.)
9. třída – středa (10. 6., 17. 6., 24. 6.)
8. A – čtvrtek (11. 6., 18. 6, 25. 6.)
8. B – pátek (12. 6., 19. 6.)

Zároveň budou od 8. 6. 2020 ukončeny konzultace pro žáky 9. třídy na přijímací zkoušky.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Soutěž "Naše planeta"

V 9. týdnu byla na celé naší škole vyhlášená ve čtyřech kategoriích soutěž nazvaná "Naše planeta". Každá kategorie dostala blíže specifikovaný úkol.
Mladší děti své výrobky přinesly do školy, starší žáci zatím posílali fotografie básní a komiksů na e-maily třídním učitelům.

(Protože od pondělí 8. 6. mohou žáci 2. stupně opět do školy, žádáme všechny žáky od 6. do 9. třídy, kteří se zapojili do soutěže, aby v týdnu od 8. do 12. června přinesli své práce v originální podobě do školy.)

Ve všech kategoriích se nám sešlo velmi mnoho úžasných prací, a proto jsme ustanovili několik nezávislých komisí, aby se ujaly hodnocení jednotlivých výrobků.
Proto také posouváme termín vyhodnocení a vyhlášení celé soutěže.

Během příštího týdne (8. 6. - 12. 6.) budou vyhodnoceny práce dětí na 1. stupni a v následujícím týdnu (15. 6. - 19. 6.) proběhne hodnocení básní a komiksů na 2. stupni.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne v den předávání vysvědčení.

• • •

Informace k vyučování na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020

Žádám rodiče a děti, aby před začátkem vyučování dodržovali vymezené prostory a rozestupy (2 metry). Ve vymezeném prostoru budou děti vyzvednuty vyučujícím v 8:00.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Rozdělení žáků do výukových skupin naleznete zde

Rozvrhy hodin platné od 25. 5. 2020 naleznete zde

Časový plán dne naleznete zde

 

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 11. až 16. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do mateřské školy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Bavorsko k nezaplacení

Na duben jsme pro naše žáky plánovali poznávací zájezd do německého Bavorska, ale vzhledem ke koronavirové karanténě jsme po dohodě s rodiči žaků a s cestovní kanceláří, se kterou spolupracujeme, přesunuli celou akci na jaro 2021. Věříme, že tento termín již bude na cestu do Německa bezpečný.
Těm, kteří ze zájezdu odstoupili, vrátíme celou finanční částku, kterou do pobytu vložili. Všichni, jichž se vrácení peněz týká, budou telefonicky osloveni a bude jim oznámeno, kdy a kde si mohou peníze vyzvednout.

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ OD 25. 5. 2020 - aktualizováno

Žádám všechny rodiče o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do školy od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do ZŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ K DOCHÁZCE DO MŠ OD 25. 5. 2020

Žádám všechny rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu, o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do MŠ od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do MŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Jednotná přijímací zkouška bude 8. a 9. června

Jednotná přijímací zkouška bude mít jen jeden termín, nikoli dva. Ministerstvo školství připravilo projekt "Přijímačky bez obav", v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit. Na čtyřleté obory se budou zkoušky konat 8. června, na víceletá gymnázia o den později. "Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka," uvedl ministr školství Robert Plaga.

• • •

KONZULTACE PRO DEVÁTOU TŘÍDU

od 11. května 2020 budou na naší škole probíhat konzultace k přípravě na přijímací zkoušky.

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde
Podmínky konzultací pro devátou třídu naleznete zde

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do mateřské školy. Veškeré informace jsme zpracovali a po dohodě se zřizovatelem (Městem Horní Benešov) jsme se rozhodli, že mateřská škola bude znovuotevřena dne 25. 5. 2020. Během pobytu v mateřské škole nebudou mít děti povinnost mít na obličeji roušku.

Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření mateřské školy zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu mateřských škol naleznete zde

1. STUPEŇ ZŠ

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do školy. Od 25. 5. 2020 mohou děti 1. - 5. tříd (za dodržení zvláštních hygienických podmínek) navštěvovat výuku na základní škole.
Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření 1.stupně z zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste předešlý dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

2. STUPEŇ ZŠ

Dle rozhodnutí MŠMT bude od 11. května 2020 umožněno žákům 9. tříd navštěvovat konzultace k přijímacím zkouškám ve škole. Veškeré podrobné informace budou zveřejněny v úterý 5. května 2020 na webových stránkách školy (včetně krátkého dotazníku).

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 6. až 26. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do 1. třídy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

zápis mš

• • •

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - informace

Vážení rodiče,
v měsíci květnu proběhne zápis do Mateřské školy v Horním Benešově. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny ve středu 29. dubna 2020 na webových stránkách školy.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

zápis 1.třídy

• • •

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ON-LINE

Vážení rodiče,
pro děti z mateřské školy Vám nabízíme odkazy na webové stránky, které Vám pomohou s rozvíjením Vašich dětí během pobytu doma.
Pro přípravu budoucích prvnáčků máte ke stažení k dispozici E-book - Chystáme se do 1. třídy. Věříme, že Vám tyto webové stránky zpestří den s Vašimi dětmi.

E-book - Chystáme se do 1. třídy

Česká televize:

ČT - předškolní vzdělávání

Pracovní listy (grafomotorika, předmatematické představy, zrakové vnímání, uvolňovací cvičení, motorika mluvidel, příprava na první třídu, tvoření s dětmi, omalovánky, písničky, říkanky a různé aktivity pro děti:

Předškoláci

Šikovný cvrček

Bc. Lenka Kynclová, vedoucí učitelka MŠ

• • •

VLÁDNÍ NÁVRH UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLSTVÍ

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
Tělesná výuka bude zakázána.
Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Schéma uvolnění ve školách

Mimořádné opatření ve školách

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

• • •

VYZVEDNUTÍ VELIKONOČNÍCH FOTOGRAFIÍ

Oznamujeme rodičům žáků 1. stupně ZŠ, že fotky z velikonočního focení budou k vyzvednutí v kanceláři u paní Kuchařové, ve čtvrtek 9. 4. v době od 7.00 do 13.00 hodin..

• • •

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd a to ve dnech 6. až 26. dubna 2020.
Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny nejpozději den před začátkem zápisu.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ - aktuální informace o přijímacím řízení na SŠ

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání na střední školy na stránce MŠMT

Přijímací zkoušky - informace

• • •

<< Archiv článků

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce budou od 9. 11. 2020 do odvolání probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě v obvyklých časech..

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2020 - 2021

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz