online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Aktuality

DISTANČNÍ VÝUKA - 3. třída

Dle rozhodnutí KHS Ostrava je pro 3. třídu nařízena karanténa z důvodu pozitivního PCR testu jednoho z žáků této třídy. Z tohoto důvodu bude pro tuto třídu výuka probíhat online způsobem (distančně) od 20. 1. 2022. Způsob přihlašování je stejný jako v minulém školním roce přes Google classroom. Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu třídy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Lyžařský výcvik MŠ – velká třída

Ve dnech 10. 1. – 14. 1. 2022 se děti z velké třídy mateřské školy Horní Benešov zúčastnily lyžařského kurzu v Karlově. 17. dětí z naší třídy s p. učitelkama vyjelo do přírody naučit se lyžovat. Děti dostaly veškerou výbavu k lyžování z půjčovny a hurá na kopec.
Na kopci se jich ujali instruktoři, kteří s dětmi trénovali. Zpočátku jim to šlo všelijak, padalo se, křížily se lyže a volalo o pomoc. Ještě, že byly nablízku paní učitelky, které byly ochotně vždy po ruce. Během týdne to šlo však lépe a lépe a ke konci týdne některé děti už sjížděly kopec samotné. Lyžování je bavilo, děti si to užívaly a i přes malé nedostatky a nezdary se vše zvládlo dobře. Z Karlova jsme si dovezli spoustu zážitků a radost, že jsme se vrátili v pořádku a naučili se základy lyžování.

Učitelky a děti z velké třídy mateřské školy.

• • •

DOCHÁZKOVÉ ČIPY V MŠ

Ve středu 19. 1. 2022 bude probíhat přidělování docházkových čipů v čase od 5:30 do 8:00 v kanceláři vedoucí MŠ. Vratná záloha 50 Kč/čip.

• • •

ZRUŠENÍ DISTANČNÍ VÝUKY

Dle dnešního odpoledního rozhodnutí KHS Ostrava byla dnes zrušena karanténa žákům 6. A třídy. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě dalších dvou negativních PCR testů žáka (druhý test musel provést Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě). Toto následné testování bylo vyvoláno na základě žádostí rodičů a školy. Původní test byl vyhodnocen jako chybný. Chtěl poděkovat rodičům chybně testovaného žáka za vstřícnost a ochotu.
Od úterý 11. 1. 2022 bude probíhat normální prezenční výuka pro všechny žáky školy a zároveň žáci přihlášeni na LVZ se ho mohou účastnit.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Informace pro distanční výuku

Dle rozhodnutí KHS Ostrava je pro třídu 6. A nařízena karanténa z důvodu pozitivního PCR testu jednoho z žáků této třídy. Z tohoto důvodu bude pro tuto třídu výuka probíhat online způsobem (distančně). Způsob přihlašování je stejný jako v minulém školním roce přes Google classroom.

Rozvrh pondělí 10. 1. 2022 6.A

1. hodina 8:00 - 8:45 Přírodopis
2. hodina 8:55 - 9:40 Český jazyk
3. hodina odpadá
4. hodina 10:55 - 11:40 Zeměpis
5. hodina 11:50 - 12:35 Hudební výchova
6. hodina odpadá

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

TESTOVÁNÍ - OD LEDNA 2022

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vám všem popřál do nového roku 2022 hodně štěstí a zdraví, minimum pracovních komplikací, běžnou každodenní výuku a co nejméně omezení.
Bohužel na začátku roku dochází opět ke zpřísnění opatření, co se vzdělávání týká.
Na základě nového mimořádného opatření dojde k testování dětí a žáků ve škole, které bude probíhat v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
A v období od 17. ledna 2022 1x týdně vždy v pondělí.

Testují se i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná pravidla jako doposud.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Podrobnější nformace najdete zde

• • •

VÝDEJ RYB - BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA

Oznamujeme výhercům v běhu o vánočního kapra, že ryby se budou vydávat
v pondělí 20. 12. 2021 na náměstí u kašny od 14.30 do 15.30 hodin.

• • •

PODĚKOVÁNÍ

Děti z velké třídy mateřské školy čekalo letos na Mikuláše velmi milé překvapení v podobě mikulášských balíčků, které jim věnovala paní Kuková.
Děkujeme!!!!!!!!!!!!!
Balíčky všechny moc potěšily, a proto bychom dárkyni rádi poděkovali a chtěli bychom Vám, paní Kuková, popřát krásné prožití vánočních svátků.

Učitelky a děti z velké třídy mateřské školy.

• • •

MIKULÁŠ

Letos chodil Mikuláš nějak brzy, měl toho na práci moc, a proto obcházel děti ve škole i ve školce již v pátek 3. prosince. Mikuláš ale nenaděloval dárky hodným dětem sám, ale na jeho důležité misi jej doprovázela parta andělů a hejno čertů. Všechny děti – jak ty hodné, tak i ty zlobivé - dostaly kornoutek plný dobrůtek, za který chceme poděkovat členům SRPDŠ.

PhDr. Jana Semerová

• • •

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 20. 12. 2021 až 22. 12. 2021. Volné dny uděluji z organizačních a technických důvodů a jako opatření proti šíření nemoci COVID 19.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude v těchto dnech žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní družiny bez nároku na stravu.
V případě dotazů kontaktujte ředitele školy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

• • •

Běh o vánočního kapra 2021

V letošním roce jsme tradiční "Běh o vánočního kapra" uspořádali v pátek 26. 11. 2021, tedy před první adventní nedělí.
Akce byla spojena s rozsvícením vánočního stromu na náměstí v Horním Benešově, kde žáci naší školy běželi 1, 2, 3 nebo 4 kola kolem náměstí podle data narození.
Počasí bylo jako vždy naprosto příšerné, přesto odvážní běžci vybojovali vítězné kapry, obdrželi však zatím jen poukázku, protože kapři budou k vyzvednutí některý den před Štědrým dnem.
Každý, kdo doběhl do cíle, dostal sladkou odměnu. Přestože účast byla letos slabší, běžci si závod užili a mohli být pyšní na svůj výkon.

A protože letos kvůli covidovým opatřením neproběhne Mikulášská, posadilo SRPDŠ Mikuláše na náměstí do stanu, aby dětem rozdal mikulášské dobrůtky. Milou společnost mu dělali andělé spolu s čerty, kteří dohlíželi na spravedlivé dělení sladkých kornoutů, které vzešly z "dílny" SRPDŠ.

Mgr. Marek Petlach

• • •

Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček 2021"

V letošním školním roce se uskutečnil již 16. ročník soutěže:
"O nejkrásnější vánoční stromeček"
Děti, žáci a žákyně MŠ, ŠD, 1. A + 1. B, 2. A, 2. B, 3. tř., 4. A, 4. B, 5. tř., 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. tř. a 9. tř. začali vyrábět ozdůbky již v měsíci říjnu. Snažili se, aby právě jejich stromeček byl co nejoriginálnější, nejzajímavější, nejpěknější a nejnápaditější, prostě ten nej.

Celý článek

Mgr. Eva Krsková

• • •

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Vážení rodiče,
z důvodu zhoršující se situace a nařízení MŠMT, budou žáci naší školy testováni každé pondělí, až do konce února 2022.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA 2021

V pátek 26. 11. 2021 od 15.00 hodin se uskuteční na náměstí v Horním Benešově tradiční soutěž "BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA".

Kategorie účastníků

Časový rozpis

• • •

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

Vážení rodiče,
z důvodů vládních opatření proběhnou třídní schůzky onilne ve čtvrtek 25. 11. 2021 v 15:30 hodin.

Během setkání Vám budou třídními učiteli předány informace o chodu školy a akcích, které pro žáky připravujeme.

Na třídní schůzky se můžete připojit prostřednictvím aplikace Google classroom. postup přihlášení zde

Od 16:00 do 17:30 budou mít rodiče žáků 1. stupně možnost individuální konzultace s třídními učiteli online pomocí aplikace Google classroom. Jednotlivé časy přihlášení je nutné dohodnout na online třídních schůzkách s třídním učitelem. Z důvodu ochrany osobních údajů není možné sdělovat rodičům důvěrné informace při hromadném přihlášení.

Od 16:00 do 17:30 budou mít rodiče žáků 2. stupně možnost individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů 2. stupně pomocí telefonu. Prosíme o trpělivost při vyřizování telefonních hovorů.

Telefonické spojení:

603 997 130 – Semerová, Dostálová
732 782 829 – Ivanovová, Imrich, Kupčíková
739 228 507 – Jelínková, Řepková
605 819 406 – Chamrádová, Petlach
775 318 429 – Žanda
739 206 429 – Krsková

Pokud nebudete mít možnost se v daný termín přihlásit, je možno domluvit si individuální konzultaci pomocí telefonu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

UZAVŘENÍ VELKÉ TŘÍDY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,
dle rozhodnutí KHS Ostrava, pobočka Bruntál dochází s okamžitou platností k uzavření velké třídy v mateřské škole. Do karantény musí nastoupit na 14 dní všechny děti od posledního kontaktu (tj. do pátku 26. 11. 2021). V případě, že doložíte negativní výsledek PCR testu dítěte, může dítě nastoupit po minimální lhůtě karantény, která je stanovena na 7 dní od posledního kontaktu (tj. do pátku 19. 11. 2021). Do karantény nemusí dítě, které prodělalo onemocnění Covid - 19 v posledních 180 dnech.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na tel. 775 318 429

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

POZVÁNKA NA ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

Klikněte na banner

veletrh škol

• • •

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2021

Potvrzuji,
že jsme přihlášeni do "Česko zpívá koledy 2021"
8. prosince od 18:00.

Všechny informace budou upřesněny.

Mgr. Beata Dostálová

• • •

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,
při pátečním testování byl zachycen jeden pozitivní antigenní test na Covid - 19, a to u pedagogického pracovníka velké třídy. Onemocnění bylo potvrzeno již i lékařem.
Do této chvíle jsem nebyl kontaktován žádnou institucí a nebyl vyzván k omezení provozu. Z tohoto důvodu bude zítřejší provoz školky bez omezení. Zároveň bych Vás chtěl požádat, abyste v případě podezření na jakékoliv onemocnění ponechali své dítě doma.
Děkuji za spolupráci a pochopení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
v mateřské škole byla dnes pozitivně testovaná na Covid-19 pracovnice kuchyně, která prošla kompletním očkováním. Po celou dobu pracovní doby pracovala v ochranných prostředcích (rukavice, respirátor).
V tuto chvíli nebylo vydáno žádné nařízení KHS Ostrava na uzavření školky ani jednotlivé třídy.
Z preventivního důvodu budou zítra tj. v pátek 12. 11. 2021 všechny děti MŠ a zaměstnanci MŠ při příchodu do školky být testovány samotestem.

Pokud se rozhodnete si své dítě ponechat doma, odhlaste jej prosím pomocí emailu (klichova.zshb@seznam.cz), nebo pomocí sms (tel.734 204 994).
V případě dotazů volejte na tel. číslo 775 318 429. Děkuji za pochopení

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Prezentace středních škol

Srdečně zveme rodiče a žáky 9. a 8. ročníku na prezentaci středních škol, která se uskuteční 10. 11. 2021 od 16.00 v budově Informačního centra a knihovny Horním Benešově.
Akce proběhne v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními, ke vstupu je nutné předložit doklad o očkování, test nebo potvrzení o překonání nemoci (max. 180 dní) a mít nasazený respirátor po celou dobu trvání akce.

Časový harmonogram

 • 16:00 - 16:15 Informace pro rodiče k přijímacímu řízení
 • 16:15 - 16:30 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov
 • 16:30 - 16:45 MSŠZe a VOŠ Opava, p. o.
 • 16:45 - 17:00 Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o.
 • 17:00 - 17:15 Střední odborné učiliště stavební, Opava
 • 17:15 - 17:30 SPgŠ a SZŠ Krnov, Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov
 • 17:30 - 17:45 Střední škola průmyslová Krnov
 • 17:45 - 18.00 Střední odborná škola Bruntál
 • 18:00 - 18:15 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

• • •

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ HALLOWEENU

Oznamujeme, že z důvodu zhoršující se epidemiologické situace rušíme HALLOWEEN 5. 11. 2021.

Děkujeme za pochopení.

• • •

OZNÁMENÍ

V pondělí 25. 10. 2021 a v úterý 26. 10. 2021 NEBUDOU VYHLÁŠENY VOLNÉ DNY (ředitelské volno). Provoz školy bude v běžném režimu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

PŘEDNÁŠKA NÁSTRAHY INTERNETU

Kliknutím na obrázek zvětšete.

přednáška 21

• • •

Preventivní hasičské cvičení

Vážení rodiče,
v budově základní školy Horní Benešov dnes 12. 10., proběhlo preventivní hasičské cvičení. Nemějte obavy o zdraví svých dětí.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Madagaskar - Adamův příběh pradávné Lemurie

V úterý 5. října 2021 jeli žáci 2. stupně naší základní školy do Bruntálu na vzdělávací projekt nadace Planeta Země 3000 o - pro nás velmi vzdálené a neznámé africké zemi - Madagaskaru.
Celou zemí nás provázel osobně cestovatel Adam, jeho vyprávění na filmovém plátně i naživo bylo napínavé a chvilkami se nám tajil dech při pohledu na dobrodružství, krásnou přírodu, zvířata a domorodce. Velmi zajímavé záběry byly doplněny prezentací a živým vyprávěním poskytujícím další informace o tomto africkém ostrově.
Dozvěděli jsme se, co je to "famadihana", proč se zde mluví o vanilkovém pobřeží, jaké mají zdejší obyvatelé Malgaši zvyky, jak je to tady s lemury, fosami, kdo je "ajaj" apod.
Po filmu dal Adam Lelek, fotograf, cestovatel a zakladatel projektu Planeta Země 3000, prostor zvědavým dotazům, žáci i učitelé měli zájem dozvědět se ještě více o tajemné zemi a o natáčení těchto filmových projektů.

PhDr Jana Semerová

• • •

Pozvánka na schůzi SRPDŠ

Vážení členové i nečlenové SRPDŠ při ZŠ a MŠ Horní Benešov,
dovolte, abych vás pozvala na schůzi, která se koná 13. 10. v 17:00 v budově Městského úřadu, v mezipatře.

Program:
1. Hospodaření SRPDŠ
2. Mikulášská besídka 4. 11.
3. Ples 2022
4. Plánované akce na rok 2022
5. Různé

Těšíme se na vaši účast a podněty k projednání.
Děkuji, Mgr. Kozelková Pavla, místopředsedkyně SRPDŠ

• • •

Volby do školské rady 2021 - KANDIDÁTNÍ LISTINA

Ředitelství školy oznamuje, že ve čtvrtek 7. října 2021 budou probíhat od 8:00 do 17:00 hodin, v budově 2. stupně ZŠ
volby členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady pro následující období.

Kandidátní listina

• • •

ŠKOLNÍ SBOR "NIC MOC"

nábor

První zkouška školního sborečku proběhne 7. 10. 2021 v 15:00 hodin v učebně HV (budova 2. stupně ZŠ).

S sebou:
- přezůvky
- složka na písničky
- pití
- propiska
- chuť zpívat

Zkoušky budou každý čtvrtek od 15:00 do 16:15.
Mgr. Beata Dostálová a Mgr. Daniela Blažková.

• • •

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU, KAŠTANŮ A PLASTOVÝCH VRŠKŮ

sběr 21

Ve středu 6. října 2021 proběhne podzimní sběr starého papíru, kaštanů a plastových vršků
v době od 8:00 do 16:00 hodin
před budovou staré ŠJ na parkovišti u 1. stupně ZŠ.

Výtěžek sběru bude jako vždy poukázán na účet SRPDŠ

• • •

"Obloha plná draků"

Pro hornobenešovské děti se stala "Drakiáda" již každoroční tradicí.
V loňském roce jsme ji nemohli pořádat z důvodů pandemie, ale letos už nám to vyšlo! Přestože jsme pro konání drakiády museli zvolit nové fotbalové hřiště a rozloučit se se starým hřištěm.
S netrpělivostí jsme očekávali soutěžící. Mile nás překvapilo, kolik draků se vzneslo nad novým fotbalovým hřištěm, i když byla obloha zamračená. Létalo jich víc než 50! Z toho bylo 10 vlastnoručně vyrobených.
Při příchodu dostal každý soutěžící na posilněnou malou sladkost (sponzorem byly Potraviny Ševčík). Všichni soutěžící se snažili dostat své draky za pomoci rodičů, prarodičů i ostatních příbuzných co nejvýše. Každý měl radost vidět toho svého dráčka létat. Bylo nádherné dívat se na zamračenou oblohu, na které se vznášeli různobarevní draci. Jako by se snažili roztrhnout mračna, aby vysvitlo podzimní sluníčko a pozdravili se s ním...

Celý článek

vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Turisticko-vzdělávací pobyt v České Vsi na ranči Orel

V našem školním vzdělávacím programu (dále ŠVP) – což je pro každou školu něco jako zákon - je zakotven projekt s názvem "Turisticko - vzdělávací projekt", který je určený každoročně pro žáky 4. a 5. tříd. Kvůli koronaviru jsme nebyli schopni v minulých dvou letech akci zorganizovat, proto jsme letos v září všechno dohnali a dluh dětem splnili.
Žáci 5. třídy, 6. a a 6. b se hned v září vydali na ranč Orel do České Vsi u Jeseníka, kde strávili čtyři dny plné sportovních i jiných aktivit.
Děti absolvovaly horolezeckou stěnu, lanové centrum, táborák a spoustu turistiky. Páťáci, kteří jeli na pobyt o týden dřív, navštívili jeskyni Na Špičáku a Zlatokopecký skanzen ve Zlatých Horách.
Šesťáci zase zhlédli v jesenickém kině film s názvem "Gump – pes, který naučil lidi žít", vykoupali se v České vsi v krytém bazénu a v místní jízdárně jezdili na koních. Někteří okusili tajemství sauny a někteří si užili klid na chatkách.
A protože to byl zároveň pobyt vzdělávací, všichni po večerech společně řešili různé pracovní listy.
Počasí bylo různé. První týden bylo nádherně, druhý týden se střídal déšť se sluncem, ale nakonec jsme se všichni ve zdraví vrátili domů.

PhDr Jana Semerová

Více fotografií 5. třídy naleznete zde >>

Více fotografií 6. tříd naleznete zde >>

• • •

SOKOLNICKÁ SHOW

Sokolnická skupina Vancos se zabývá ukázkami sokolnictví. Sokolník Jean van Coppenolle, který přijel z Bohumína, kde firma sídlí, působil dříve jako sokolník v Německu.
Bohumínská sokolnická skupina vystupuje s dravými ptáky po celé České republice, v Polsku a nadále i v Německu. A tak se dostali i k nám do Horního Benešova.
Viděli jsme samici orla bělohlavého, sokola, kondora, supa (jmenoval se Kalimero), puštíka, výrečka, různé sovy. Některé z exemplářů jsme si mohli všichni pohladit.
Vystoupení bylo profesionálně ozvučeno, takže všichni přítomní na travnatém hřišti dobře slyšeli zajímavé povídání pana sokolníka. Kromě zhlédnutí sokolnické show jsme se např. dozvěděli, že supi žijí i v Evropě, např. v rakouských Alpách či v Rumunsku. Zjistili jsme, že vychovat takového supa také není nic jednoduchého, protože se musí hlídat jeho hmotnost, aby se mu pod tíhou těla nezkroutily nohy. Nebo třeba, že sova najde i myš ukrytou pod sněhem. A spoustu dalších zajímavostí ze života dravců.
Všichni odcházeli z představení nadmíru spokojení a nadšení.

PhDr Jana Semerová

Více fotografií naleznete zde >>

• • •

Zrušení projektového dne

Z důvodu nepříznivého a velmi chladného počasí se ruší projektový den "Ovoce do škol" pro žáky 1. až 4. tříd. Pro všechny žáky bude probíhat běžná výuka.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Studie rozšíření ZŠ a ZUŠ v Horním Benešově - zákresy do fotografií

• • •

Druhá verze studie rozšíření ZŠ a ZUŠ v Horním Benešově

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace nechala zpracovat druhou verzi studie "Novostavba rozšíření základní a umělecké školy města Horní Benešov".

• • •

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU ŠD

Sraz je v neděli 19. září 2021 na novém fotbalovém hřišti ve 14:00 hodin.

• • •

POZVÁNKA na prezentaci studie rozšíření ZŠ a ZUŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace srdečně zve občany k prezentaci studie "NOVOSTAVBA ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ A UMĚLECKÉ ŠKOLY MĚSTA HORNÍ BENEŠOV" za přítomnosti Ing. arch. Jana Smékala.

Setkání se uskuteční 15. září 2021 od 17:00 hodin v Informačním centru a městské knihovně.

Popis záměru zde

• • •

STUDIE - ROZŠÍŘENÍ BUDOVY STARÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY

• • •

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu jídelny při ZŠ a MŠ Horní Benešov

• • •

NÁBOR DO ŠKOLNÍHO SBORU

nábor

V pondělí 13. září se uskuteční nábor do školního sborečku "Nic Moc".

Kde: ZŠ, budova 2. stupně, 1. patro, učebna Hv
Čas: 14:00 - 15:30 (kdykoli v tomto čase je možno přijít)

Přijímáme děti od třetího do devátého ročníku.
Děti obdrží přihlášku, kterou rodiče doma vyplní a pošlou nazpět vedoucím sboru.
Školní sbor bude každé pondělí od 15:00 do 16:30.
Těšíme se, že po roce a půl obnovujeme naši činnost :)

Mgr. Beata Dostálová a Mgr. Daniela Blažková.

• • •

PŘIJELI K NÁM "PERNŠTEJNI"

Agentura PERNŠTEJNI z Pardubic jezdí se svými vzdělávacími programy do naší školy již dlouhá léta.
V letošním školním roce k nám přijeli její dva protagonisté s historicky zábavným a vzdělávacím programem na téma Leonardo da Vinci. Společně jsme se přenesli do doby života tohoto génia a získali jsme mnoho zajímavých informací, především o Leonardových vynálezech, o jeho pobytu v Miláně, Mantově i Římě apod. Dva "Pernštejni" nám představili tuto mimořádnou osobnost jako malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, vynálezce, vědce i jako člověka.
Ve druhé části vystoupení měli žáci možnost vyzkoušet si v interaktivní výstavce fungování některých z Leonardových objevů. Například samosvorný most, lucernový systém, bicykl, soustavu kladek, anemometr na zjišťování rychlosti větru apod.
Kromě toho si mohli žáci od 5. do 9. třídy prohlédnout reprodukce několika Leonardových obrazů a zajímavých kreseb. Např. obrazy "Dámu s hranostajem", "Poslení večeře", "Madonu ve skalách" a samozřejmě obraz ženy s tajemným úsměvem "Monu Lisu". Některé žáky více bavila první část, jiní byli nadšení z vynálezů, ale všichni dohromady se těší na další vystoupení "Pernštejnů" u nás ve škole.

PhDr Jana Semerová

Více fotografií naleznete zde >>

• • •

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

"...prvního znamená vždy začátek. Začátek měsíce. Prvního září je ovšem začátek dvojitý. A pro nás - zde přítomné – významný začátek. Ano. Začíná nový měsíc a zároveň nový školní rok. Školní rok 2021/2022.
Mnozí dnes přišli s radostí a očekáváním, co je ve škole čeká. Někteří šli do školy s obavami, jaké změny nás čekají, protože minulé období nás provázela celá řada změn a opatření …"

Těmito slovy zahájil ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda 1. září 2021 na travnatém hřišti v areálu základní školy za přítomnosti školou povinných dětí, pana starosty, pedagogů, asistentů a přihlížející veřejnosti nový školní rok. V projevu se zmínil o proticovidových opatřeních, která jsme ve škole podle nařízení vlády povinni dodržovat a projevil naději, že distanční výuka v letošním školním roce nastane pouze v nouzovém případě.
Ve druhé části slavnostní akce byli ošerpováni a do tříd rozděleni prvňáci, pro které byl první školní den důležitou životní událostí.
Po ukončení slavnostního zahájení se školáci odebrali domů a prvňáci se šli podívat na svá budoucí působiště do budovy 1. stupně.
A na druhý den to všechno začalo "navážno"…

PhDr Jana Semerová

• • •

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 7. 9. 2021

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 7. září 2021 v 15:30 hodin ve třídách 1. a 2. stupně ZŠ.

Upozorňujeme všechny, že z důvodu protiepidemických opatření je každá osoba povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty a také je nutné prokázat se potvrzením o očkování, potvrzením o negativním testu na covid-19, nebo potvrzením o prodělaném onemocnění v u plynulých 180 dnech.
Případně je možno podepsat čestné prohlášení

• • •

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne dnes 1. září 2021 v 9.00 hodin na travnatém hřišti ZŠ.

• • •

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne dne 1. září 2021 v 9.00 hodin na travnatém hřišti ZŠ.
V případě nepříznivého počasí zahájí žáci 2. – 9. tříd školní rok ve svých třídách a žáci 1. tříd ve sportovní hale na Nerudově ulici.

Z důvodů mimořádných opatření proběhne testování žáků takto:

 • 1. září nebudou testováni žáci 1. třídy - sraz v 9.00 hod.
 • 1. stupeň ZŠ (2. třída – 4. A) – sraz žáků před budovou školy v 8.30 hod, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Žáci budou testováni ve třídách.
 • 2. stupeň ZŠ (4. B, 5. – 9. třída) – sraz žáků před budovou 2. stupně ZŠ v 8.30 hod, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Žáci budou testováni taktéž ve třídách.

• • •

Hygienické podmínky provozu školy platné od 1. 9. 2021

Ochranné prostředky dýchacích cest

Žáci a zaměstnanci školy nosí zdravotnickou roušku nebo respirátor ve společných prostorách školy (na chodbách, WC, šatny atd.). Ve výuce ochranný prostředek mít nemusí.
V případě odmítnutí testování, nedoložení potvrzení o očkování, testování z jiného zdravotnického zařízení nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID 19 v posledních 180 dnech je povinnost nosit roušku nebo respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole.
Rodiče vybaví své dítě min. 2 ks chirurgické roušky na pobyt ve škole a sáčkem na jejich uschování.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest, což musí prokázat lékařským potvrzením.

Testování

 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.
 • K testování budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kdy není nutná přítomnost zdravotnického personálu (používali jsme je již v loňském školním roce).
 • Testování bude probíhat 1. září, 6. září a 9. září 2021.
 • U žáků 1. ročníku to bude ve dnech 2. září, 6. září a 9. září 2021.
 • Testování nepodstupují žáci po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID 19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nemohou v budově cvičit a zpívat.

Izolace

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí a pečlivě sledovat u všech osob jejich příznaky.

 • Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy v případě, že bude přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen zákonný zástupce – oznámí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně si tento nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Distanční výuka

 • Pokud bude v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přejdou nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem.
 • Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka.
 • Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena. Žákům bude poskytnuta podpora na dálku zasíláním materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

Stravování

Zahájení stravování ve školní jídelně je 1. září 2021 od 11. do 12. hodin.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2021 - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2021 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ.

Ceny za 1 oběd:
cizí strávníci - 85 Kč
žáci do 10 let věku - 30 Kč
žáci od 10 do 14 let věku - 32 Kč
žáci 15 let a více - 34 Kč

Vybírání stravného:
V pondělí a úterý 30. a 31. 8. 2021
vždy od 8.00 - 14.00 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny (telefon: 554 748 017)

V těchto dnech je také možnost přihlašování nových strávníků a vyzvednutí variabilních symbolů pro platbu stravného na účet.

• • •

Oznámení pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Žádáme rodiče nově přijatých dětí do MŠ, aby platby stravného a školného na září 2021 provedli nejpozději v týdnu od 23. 8. do 27. 8. 2021 v kanceláři paní Klichové, a to v době:
23. - 25. 8. od 7.00 do 13.00 hodin
26. - 27. 8. od 6.00 do 13.00 hodin

Děkujeme za pochopení.

• • •

SEZNAMY POMŮCEK A SEŠITŮ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY (školní rok 2021/2022)

(soubory pdf)

• • •

Letní příměstský tábor

 • Termíny: 19. 7. - 23. 7. 2021, 16. 8. – 20. 8. 2021
 • Délka: 5 dní
 • Čas: 8:00 – 16:00 (čas je orientační, může se měnit)
 • Věk dětí: 6 – 12 let
 • Cena: zdarma

Program:
zážitkový program obsahující aktivity prohlubující vzájemné vztahy a spolupráci mezi žáky, podporující studijní návyky zaměřený na doplnění a ověření znalostí z minulého školního roku, pohybové aktivity, hry, soutěže, návštěvy zajímavých míst (zoo, wellness, atd.)

Počet osob: v každém turnuse se může přihlásit 15 osob, tábor je primárně určen pro děti ZŠ a MŠ Horní Benešov

Přihláška: zde ke stažení

Přihlášky zasílejte na email zanda.zshb@seznam.cz, každá přihláška bude potvrzena, v případě většího zájmu než je kapacita tábora, bude rozhodovat datum a čas odeslání.

Strava a pitný režim bude zajištěn
V případě dalších dotazů volejte 775 318 429

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

<< Archiv článků

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz