online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Aktuality

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2022 - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2022 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ.

Ceny za 1 oběd:
cizí strávníci - 110 Kč
žáci do 10 let věku - 36 Kč
žáci od 10 do 14 let věku - 38 Kč
žáci 15 let a více - 40 Kč

Vybírání stravného:
V úterý a ve středu 30. a 31. 8. 2022
vždy od 8.00 - 14.00 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny (telefon: 554 748 017)

V těchto dnech je také možnost přihlašování nových strávníků a vyzvednutí variabilních symbolů pro platbu stravného na účet.

• • •

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne dne 5. září 2022 v 9:00 hodin na travnatém hřišti ZŠ.
V případě nepříznivého počasí zahájí žáci 2. – 9. tříd školní rok ve svých třídách a žáci 1. tříd ve sportovní hale na Nerudově ulici.

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 1. 9. 2022 a 2. 9. 2022. Volné dny uděluji z organizačních a technických důvodů.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude v těchto dnech žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní družiny.

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

SEZNAM POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU (školní rok 2022/2023)

• • •

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE - UČITEL/UČITELKA 1. stupně ZŠ

• • •

Slavnostní vyřazení předškoláků

V pondělí 27. 6. 2022 proběhlo na zahradě MŠ "Slavnostní vyřazení předškoláků". Tohoto svátečního dne se zúčastnili rodiče všech dětí, které letos v září nastoupí do 1. třídy základní školy. Paní učitelky připravil s dětmi krátké, hudební vystoupení pro své rodiče, pana ředitele, pana starostu a pro všechny další zúčastněné. Poté po krátkém představení a zhodnocení každého z dětí, předali pan ředitel s panem starostou dětem dárky, školní potřeby, knihu a třídní tričko. Společně jsme dětem popřáli mnoho úspěchů ve škole a radost z každého dobře zvládnutého školního dne.

Za dárky pro naše děti mockrát děkujeme SRPDŠ a Městu Horní Benešov

učitelky mateřské školy

Fotografie naleznete zde >>

• • •

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 bude od 8:00 do 9:30 hodin slavnostní ukončení školního roku na travnatém hřišti vedle školy a rozdávání vysvědčení ve třídách.
Výdej obědů bude od 11:00 do 12:00 hodin, provoz školní družiny bude od 6:00 do 12:00 hodin.

• • •

Den Země? Třeba i v červnu

Že je Den Země stanoven na 22. 4.? Nevadí. Chránit a pečovat o naši planetu a věnovat se třídění odpadů je třeba mnohem častěji. Proto jsme se rozhodli, že si takový Den Země uděláme na konci školního roku, kdy jsou již učebnice vráceny a známky uzavřeny. Ten náš den proběhl v úterý 28. 6. 2022. Počasí nám sice trošku zkřížilo plány, ale to nás neodradilo a přesunuli jsme hru do areálu školy.
Žáci 9. tříd pro nás připravili krásné prezentace a hry o třídění a využití odpadů. Zjistili jsme, co se ukrývá pod slupkou obalů od mléka, jaký je rozdíl mezi nebezpečným, komunálním a vytříděným odpadem, proč třídit a o kolik let tak prodloužíme život naší přírodě. Poznali jsme rozdíly mezi plasty, papírem a sklem, a co do kontejnerů na tříděný odpad nepatří.
V cíli nás čekala sladká odměna a spousta zajímavých her s tematikou příroda, naše planeta a odpady.
Pěkně jsme si dopoledne užili a zkrátili jsme si tak čekání na vytoužené prázdniny.

Za tým učitelů Daniela Blažková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - AKTUÁLNÍ OBSAZENOST ke dni 22. 6. 2022

Oznamujeme, že pro velký zájem jsou již obsazeny všechny tábory.

• • •

Nic Moc od září až po prázdniny

Září tohoto školního roku bylo pro nás velkou výzvou. Byly jsme zvědavé, zda se nám podaří obnovit činnost pěveckého sboru Nic Moc. Po více než roce a půl jsme vítaly staronové i zbrusu nové zpěváčky a věděly, že je před námi velká porce práce.
Poprvé po dvaceti letech činnosti sboru máme většinu dětí z prvního stupně. Ale nenechme se zmást, děti se s vervou pustily do práce a dělaly nám během roku velkou radost. Po dlouhé době máme také v sestavě tři chlapce. Podzim již tradičně patří nácviku vánočních písní a koled. Spousta akcí se zrušila, ale přesto jsme si stihli zazpívat ve Starých Heřmínovech a na Rozsvícení vánočního stromu u nás v Horním Benešově a natočili vánoční video. Přehoupl se rok a začali jsme pracovat na běžném repertoáru. Zařadili jsem i písničky z pohádek, které sklidily obrovský úspěch. Na jaře jsme si zazpívali mimo jiné na Dni učitelů, vernisáži výstavy v IC a městské knihovně Horní Benešov a v Dubnici na charitativním "koncertíku". Poslední vystoupení jsme absolvovali v naší mateřské škole. Odměnou nám byly vnímavé děti, kterým se zpívání moc líbilo.
Věříme, že v příštím školním roce posílí sbor další děti, které bude zpívání bavit tak jako nás.

Beata Dostálová a Daniela Blažková

• • •

Minivýlet 6. A

Žáci 6. A se vydali na drobný dopolední výlet do Krnova, kde po 222 schodech vyšplhali na poutní místo Cvilín s rozhlednou.
Cvilín byl v rámci Cen cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019 zvolen za nejromantičtější místo severní Moravy a Slezska.
Kamenná rozhledna, která se tyčí nad městem ve výšce 436 m. n. m. je zdaleka vidět. Stojí na stejnojmenném kopci – Cvilín a možňuje překrásný výhled do kraje, který jsme si společně opravdu užili.
A než jsme odjeli zpátky do Horního Benešova, stihli jsme ještě i výbornou zmrzlinu.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Od 21. 6. do 23. 6. 2022 probíhaly OLYMPIJSKÉ DNY

• • •

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Stejně jako každým rokem funguje školní družina pro děti na 1. stupni naší základní školy od prvního do posledního dne.
Scházíme se ráno před vyučováním v ranní družině a odpoledne po škole a po obědě v odpolední družině, kde děláme úkoly, učíme se, ale také aktivně vyplňujeme volný čas.
Celkem máme 3 oddělení, jedno oddělení pracuje pod vedením vedoucí vychovatelky Lenky Zahumenské, druhý oddíl se schází s paní vychovatelkou Annou Šidliakovou a třetí skupina absolvuje odpolední aktivity s paní vychovatelkou Táňou Knapovou.
Povinné činnosti v podobě domácích úkolů a přípravy na další den doplňujeme a střídáme s nejrůznějšími hrami, kreativními činnostmi a zábavnými aktivitami tak, aby byly děti spokojené, uvolněné a do družiny chodily rády.
Občas vytáhneme děti do "terénu", např. mezi požárníky, mezi papírové draky, někdy pořádáme karnevaly, vyrábíme masky, připravujeme advent a Velikonoce apod.
Na přiložených fotografiích vidíte, že v naší školní družině opravdu není o zábavu nouze, a že děti tráví čas strávený v družině plnohodnotně.

vychovatelky školní družiny

• • •

Výlet za pokladem do Karlovy Studánky - velká třída MŠ

Konečně přišel náš očekávaný den, kdy se jelo na výlet. Vše vypuklo v úterý 21. 6. 2022, kdy jsme odjeli hledat poklad do Karlovy Studánky. Při příjezdu na místo se nás ujali dva instruktoři, kteří dali každému z nás mapu s plánkem trasy. Trasa byla dlouhá necelé dva kilometry. Cestou jsme museli splnit osm úkolů, které nás dovedly až k pokladu - truhle plné plyšáků. Ale nebylo to tak jednoduché, protože jsme z čísel, která jsme různě hledali, museli na konci trasy vyluštit a spočítat kód, abychom poklad z truhly mohli získat. A nám se to povedlo. Všechny úkoly jsme splnili a každý z nás si tak mohl z truhly vybrat krásného plyšáka. Poté jsme si ještě prohlédli okolí a stihli si dát kopeček výborné zmrzliny. Výlet se nám moc líbil, byl plný překvapení a zážitků, počasí nám přálo a my se budeme těšit na další setkání za pokladem.

Děkujeme SRPDŠ za financování výletu.

učitelky a děti z velké třídy MŠ

• • •

Cykloturistický kurz 2022

Někteří z nás se dne 14. 6. společně s pár osmáky zúčastnili cykloturistického kurzu. Ubytováni jsme byli v autokempu v Budišově nad Budišovkou, do kterého jsme museli ujet cca 30 kilometrů na kolech.
Po příjezdu jsme se ubytovali a pak nás čekal oběd v místní škole, večeři jsme celý pobyt dostávali v restauraci, jež byla součástí autokempu, snídaně jsme si dělali sami, suroviny jsme si museli kupovat v nejbližších obchodech. Druhý den nás čekal celodenní výlet do Vítkova. Ten den jsme najeli 40 kilometrů. Jeli jsme jak v terénu, tak i na asfaltových a nově upravených cestách. Cestou zpátky jsme vyzkoušeli novou trasu, kde si někteří z nás "zabrodili" přes řeku, zbytek využil vedlejší most. Další den jsme si zasloužili odpočinkový den, který jsme strávili vařením buřtguláše. Vařili jsme kluci proti holkám. Porotou byli učitelé, kteří se kurzu zúčastnili s námi. Můžete hádat, kdo vyhrál…
Odpoledne jsme měli v plánu túru na místní rozhlednu, tento plán nám však překazil déšt. Zbytek dne jsme tedy strávili v kempu a hráli minigolf.
Poslední den jsme museli brzy vstávat, abychom co nejdříve byli doma. Vraceli jsme se stejnou cestou, kterou jsme přijeli a v Horním Benešově jsme byli před polednem.
Pro nás deváťáky to byl poslední společný výlet, na který budeme určitě rádi vzpomínat.

žáci 9. třídy

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Výletujeme – 7. A B v Pevnosti poznání

V časném pondělním ránu začala naše cesta do Olomouce. Cílem byla Pevnost poznání – místo v centru Olomouce, kde si historie a věda podávají ruce. Děti jsme rozdělili do třech skupin a všechny čekal zajímavý a zábavný program. Místem vědy byla chemická laboratoř, kde bylo úkolem analyzovat neznámou chemickou látku na základě předchozích pokusů a zápisu do tabulky. Všechny týmy svůj úkol zvládly a navíc jim to v chemických pláštích náramně slušelo. Sedací vaky a promítání – to bylo planetárium a pořad o vesmíru, kde jsme se na chvíli přenesli až na okraj Mléčné dráhy. Poslední a nejdelší částí byla prohlídka interaktivních expozic: Do historie!, Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma. V expozicích se vyřádily nejen děti, ale i my dospělí. Výlet jsme zakončili zmrzlinou a pak tradá busem do Horního Benešova.
Shrnuto: Pevnost poznání vřele doporučujeme všem, kteří se rádi dozvídají nové věci, rádi si rozšiřují své obzory poznání a taky se nebojí si hrát :)

Mgr. Beata Dostálová

• • •

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Naše škola ve spolupráci s Městem Horní Benešov pořádá během letních prázdnin celkem pět příměstských táborů pro žáky školy.

Informace najdete zde

Přihlášky ke stažení v pdf:

Přihláška Po stopách Robinsona Crusoa

Přihláška Cesta do Pravěku

Přihláška Poznej svoje město

Přihláška Indiánské dobrodružství

Přihláška Pirátská plavba

• • •

Naše družinka – letos s Broučky ...

Letošní školní rok nám dělali společnost v našem 3. oddíle družinky Broučci. Četli jsme si ze známé dětské knížky od Jana Karafiáta, malovali jsme obrázky broučků a berušek a občas si popovídali s naším plyšovým maskotem Berušky Janinkou :-) Ta se většinou s dětmi po příchodu do družiny přivítala, ptala se jich na různé, občas legrační otázky a párkrát s námi hrála "na schovávanou".
V družince jsme toho letos zažili poměrně mnoho. Kromě tradičních her, zaměřených na rozvoj dětské fantazie, jsme se hodně věnovali komunikačním hrám v kruhu, hrám na rozvoj slovní zásoby, děti velmi bavily postřehové hry na podporu paměti. Letos jsem dětem připravila na celý školní rok "Družinkový DESETIBOJ", který byl zaměřený na deset různých disciplín – hod na terč, sportovní aktivity, činnost zaměřenou na jemnou motoriku, na koordinaci těla, soustředění apod...

Celý článek

Taťána Knapová, vychovatelka 3. oddíl ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Přírodní zahrada v mateřské škole

Naše Základní škola Horní Benešov se zapojila do projektu s názvem "Zahrada v přírodním stylu".
Cílem projektu je přeměna současné zahrady mateřské školy na přírodní zahradu, kde se děti z mateřské školy přiblíží přirozenému prostředí přírody. Děti se zde budou moci pohybovat po celý rok a mohou tak sledovat běžné dění během jednotlivých ročních období.
Dalším předmětem projektu je vytvoření zahrady jako centra setkávání dětí předškoláků a rodičů a v neposlední řadě bychom chtěli probudit a rozvíjet v dětech vztah k přírodě.
Vedení školy již delší dobu hledá možnosti nového řešení zahrady tak, aby byla pro děti atraktivní, poskytovala prostor pro výuku, měla větší využitelnost a byla adekvátním prostorem pro setkávání a posilování komunitního života ve městě Horní Benešov, protože dosavadní podoba zahrady neposkytovala mnoho příležitostí k volné spontánní hře.
V zahradě najdete např. tzv. hmatový chodník, vrbový chodník, vodní hřiště, interaktivní pexeso, hmyzí hotel či spoustu ptačích budek.
Údržba zahrady se realizuje za spolupráce dětí, pedagogů a rodičů, za což jim všem moc děkujeme.

• • •

Turisticko-vzdělávací pobyt Losinka 7.- 10. 6. 2022

Ve Velkých Losinách a okolí proběhl ve dnech 7. - 10. 6. 2022 turisticko-vzdělávací pobyt pro žáky 4. A, 4. B a 5. třídy. Pro tyto žáky byl připraven bohatý program zaměřený na inkviziční procesy v oblasti Šumperska a širokého okolí. V muzeu jsme se přesunuli do dávného středověku, děti si vyzkoušely dobové kostýmy, dobývaly hrad, na minikolbišti se zúčastnily např.středověkého turnaje.
Navštívili jsme rovněž nedaleký zámek, v jehož okolí se nachází zcela výjimečná výrobna ručního papíru.
Nakonec jsme se při návratu zastavili na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, odkud je krásný výhled do širokého okolí.

• • •

ISIC karta

ISIC je jediný mezinárodně uznávaný průkaz studenta, díky kterému získají studenti spoustu výhod a slev na nakupování, kulturu, zábavu, sport i vzdělání, a to ve 127 zemích!
Karta slouží jako potvrzení statusu studenta, jako čipová i slevová karta a je akceptovaným dokladem pro slevy ve veřejné dopravě v ČR.
Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. Licenční autoritou pro Českou republiku je GTS ALIVE s.r.o., a to již přes 25 let.
Výdej průkazů v České republice probíhá převážně prostřednictvím vysokých, středních i základních škol. Průkaz ISIC tak slouží nejen jeho držitelům, ale i samotným školám, které jej využívají jako vlastní školní ID.
Cena ISIC karty pro žáky základních škol je 250,- Kč, naši žáci platí 150,-Kč, protože zbývající částku každému hradí SRPDŠ.
Platnost karty je pět let, ale je vázaná na Základní školu Horní Benešov, pokud tedy žák z jakéhokoliv důvodu školu opustí, karta ztrácí na hodnotě.
Ze všech výše uvedených důvodů jsme ISIC karty zařídili všem zájemcům z řad našich žáků od 1. do 8. třídy.

Více ifo zde >>

• • •

Poznej své okolí - 2. stupeň

Celoškolní projekt Poznej své okolí probíhá každý školní rok s výjimkou covidového volna.
V letošním roce se žáci od 6. do 9. třídy vydali do Velkých Losin, kde navštívili zámek a muzeum papíru.
Ruční papírna Velké Losiny je podnik vzniklý koncem 16. století v obci Velké Losiny na severu Olomouckého kraje. Vybudovat ji dal Jan mladší ze Žerotína v místech, kde dříve stával mlýn na obilí. Stalo se tak někdy mezi roky 1591 a 1596.
Muzeum papíru, které dokumentuje výrobu ručního papíru včetně její historie, a je zde též prodejna výrobků papírny. Objekt je kulturní památkou České republiky, od roku 2001 národní kulturní památkou a objevují se snahy zařadit jej i na seznam Světového dědictví UNESCO.
Ve druhé části dne absolvovali všichni zúčastnění prohlídku největší přečerpávací vodní elektrárny v České republice Dlouhé stráně. Dlouhé stráně jsou třetí největší přečerpávací vodní elektrárnou na světě a nejrozsáhlejším vodním energetickým dílem v České republice. Většina objektů se nachází pod zemí, stavby na povrchu jsou pak ohleduplně začleněny do okolní přírody a vytvářejí s ní harmonický celek.
Při prohlídce jsme navštívili technologické provozy v obrovských podzemních prostorách, dolní nádrž i impozantní horní nádrž v nadmořské výšce 1 350 m na hoře Mravenečník. Součástí exkurze byla rovněž prohlídka informačního centra na Dlouhých Stráních, kde jsme zhlédli film o unikátním vodním díle, prohlédli jsme si model s průřezem podzemní elektrárny a získali jsme informace o okolní přírodě a o společnosti ČEZ, která tuto elektrárnu provozuje.
Něco jsme se přiučili, pobavili jsme se v nádherně rozkvetlé zámecké zahradě a rozhodně jsme společně strávili příjemný den.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Poznej své okolí - 1. stupeň

Žáci 1. až 5. třídy navštívili v rámci školního projektu Poznej své okolí sklárny u Jakuba v Mnichově u Vrbna pod Pradědem.
Tato sklárna vyrábí ručně repliky historického skla podle způsobů středověkého zpracování za 14. - 16.století. Nazelenalá barva skla je charakteristická pro tzv. lesní sklo.
A děti byly svědky takové výroby, na vlastní oči viděly, jak se takové nádoby ve žhavých pecích vyrábí.
Po prohlídce navštívili někteří Vrbno pod Pradědem, kde si dali zmrzlinu, jiná skupina se zastavila v Karlově Studánce, kde děti nakoupily domů lázeňské oplatky.

• • •

Netradiční pondělí proběhlo

aktovka

Žáci naší školy přišli v pondělí 6. 6. 2022 do školy bez školních aktovek a batohů, avšak všechny pomůcky do výuky si přinesli.

Jak? V čem?
Původní aktovky a batohy nahradili jiným náhradním originálním "zavazadlem".

Třídní učitelé vyberou nejoriginálnější "zavazadlo" a ze všech 14 třídních vítězů (na škole máme 14 tříd) bude vybrán absolutní vítěz.
Výhra bude poukázka v hodnotě 500,- Kč na školní a sportovní potřeby.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Pohádková cestička ve školní družině

Celý školní rok jsme si v družinkách s dětmi četli různé pohádky, které si děti donesly z domu. A tak jsme chtěly vědět, zda si o pohádkách alespoň něco málo zapamatovaly. Proto jsme si pro děti 1. a 2. oddílu připravily na dětském hřišti a v okolí školy v rámci Mezinárodního dne dětí malou pohádkovou cestičku. Zde měly děti odpovědět na připravené otázky a z nich pak vyluštit tajenku. Celá pohádková cestička nebyla na čas, ale děti měly dokázat, jak dobře znají nejznámější české pohádky. Například: Hrnečku, vař, Otesánek, Perníková chaloupka, O Popelce, Neposlušná kůzlátka, Šípková Růženka, Červená Karkulka a Zlatovláska....

Celý článek

Anna Šidliáková a Lenka Zahumenská, vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Den dětí v MŠ - velká třída

Den dětí proběhl v naší velké třídě formou hry "Šípkovaná". Trasa směřovala od mateřské školy směrem na Hudberk. Děti plnily průběžně cestou úkoly, které se týkaly dopravy, poznávání dopravních značek, bezpečnosti na silnici, přivolání pomoci s důležitými telefonními čísly, zdravé výživy, poznávání a třídění zvířat, ročního období, poznávání jarních květin a známých budov a k čemu slouží. To, co se během roku děti naučily, to jsme si společně zopakovali zábavnou formou. Velmi mile nás děti překvapily, protože si mnohé informace opravdu pamatovaly.
Na Hudberku na děti čekal "poklad", který si musely najít a cestou zpět jsme se stavili ještě ve městě na nanuk. Za splněné úkoly byly děti odměněny medailí a velkou pochvalou.
Den dětí se vydařil, počasí nám přálo a věříme, že si naše děti z tohoto dne odnesly ty nejhezčí zážitky.

Učitelky mateřské školy

• • •

Netradiční pondělí

aktovka

Žáci naší školy přijdou v pondělí 6. 6. 2022 do školy bez školních aktovek a batohů, avšak všechny pomůcky do výuky si přinesou.

Jak? V čem?
Původní aktovky a batohy nahradí jiným náhradním originálním "zavazadlem".

Třídní učitelé vyberou nejoriginálnější "zavazadlo" a ze všech 14 třídních vítězů (na škole máme 14 tříd) bude vybrán absolutní vítěz.
Výhra bude poukázka v hodnotě 500,-Kč na školní a sportovní potřeby.

• • •

Sdělení rodičům

Od 1. června 2022 dochází z důvodu dlouhodobé nemoci ke změně třídního učitele ve třídě 4.B.

• • •

NOVINKA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

V měsíci červnu 2022 budou žáci devátého ročníku vybírat jednou týdně jídlo do jídelníčku školní kuchyně pro ostatní strávníky, a to vždy na čtvrtek.
Akce je zahájena v pondělí 30. května. Tento týden zvolili deváťáci čočkovou polévku s párkem a jako hlavní jídlo špagety po boloňsku sypané sýrem. K pití bude minerálka.
Uvedená novinka ve školní jídelně bude fungovat i příští školní rok, kdy každý měsíc mohou žáci jednotlivých ročníků navrhovat čtvrteční obědy.

• • •

<< Archiv článků

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz