Aktuality

Spolupráce s partnerským městem Pszów pokračuje

polsko 16

Jedná se o projekt polské strany (partnerského města Pszów), který je hrazen z rozpočtu EU v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (Překračujeme hranice 2014 – 2020).
V rámci tohoto projektu došlo a ještě dojde k několika společným setkáním a akcím.
Prvním společným programem dvanácti polských a šesti našich dětí bylo prázdninové setkání, kdy 27. – 28. 8. 2016 proběhl dvoudenní fotografický kurz, jehož hlavní náplní bylo získání základních dovednosti při práci s fotoaparátem. Uvedený kurz se uskutečnil v partnerském městě Pszówě u příležitosti tradičního srazu motocyklistů. Děti měly možnost fotografovat motocyklisty v terénu a zároveň navštívily motocyklový závod. Kromě fotografování absolvovaly děti i zábavný program ve škole v Pszówě. Pedagogický dozor našich dětí zabezpečily Mgr. Blažková a Mgr. Prchlíková...

Celý článek

• • •

Beseda "Nástrahy internetu"

drakiada

V rámci svých preventivních aktivit jsem se rozhodla uspořádat přednášku na téma Nástrahy internetu. Pro realizaci jsem vybrala prostory IC a městské knihovny v Horním Benešově, čímž děkuji za podporu Veronice Hudečkové. Cílovou skupinou byli rodiče žáků naší školy a dále dospělá veřejnost.
Mým záměrem bylo seznámit rodiče s riziky, která dětem při používání internetu hrozí. Některé nástrahy samozřejmě nečíhají jen na děti, ale i na dospělé. V úvodu jsme zhlédli část filmu "Seznam se bezpečně 1" a poté jsem se věnovala jednotlivým problémům. Osvětlila jsem pojmy KYBERŠIKANA, KYBERSTALKING, KYBERGROOMING...

Celý článek

• • •

Den zvířátek v mateřské škole

den zvířátek mš

Dne 5. 10. 2016, se v naší mateřské škole konal "Den zvířátek". Tento tematicky zaměřený den probíhal ve všech třídách mateřské školy. Děti si v tento den mohly do mateřské školy donést svého domácího mazlíčka. Především se jednalo o zvířátka, která jsou umístěna v akváriu (šneci, rybičky, křečci atd.). Mnohé děti této příležitosti využily a do mateřské školy si zvířátka donesly. Všechny děti si na tento den vzaly tričko se zvířecím potiskem nebo si s sebou donesly zvířecího plyšáčka. V každé třídě probíhaly hudební, pohybové, dramatické i jazykové činnosti motivované zvířátky. Děti se na tento den moc těšily a všechny paní učitelky dětem umožnily tento den prožít příjemně s největším množstvím prožitých pozitivních prožitků.

Lenka Ježová, učitelka MŠ

• • •

Plavání mateřské školy

plavání mš

Dne 4. 10. 2016, již třetím rokem, zahájila naše "školka" plavecký kurz v Opavě, který organizuje BabyClub Kačka. Na plavání odjedlo autobusem, který byl přistaven k MŠ, 18 dětí z 22 přihlášených. Děti se seznámily s prostředím bazénu, kolektivem p. učitelek (Jana, Lucie, Kateřina). Děti se ve 45 minutách stihly seznámit s vodou - sbíraly malé míčky, hračky do košíku, plavaly za sebou ve vláčku - i v tunelu, ručkovaly kolem kraje bazénu, foukaly do vody, zkoušely si "fajfky a špičky", zkoušely plavat na zádech, a také zkoušely co nejrychleji přeplavat šířku bazénu. Důležitější součástí první lekce byla bezpečnost dětí jak v bazénu, tak okolo bazénu.
Přesto nejdůležitější bylo, že se dětem líbilo, že vše zvládly. Děti byly nadšené, usměvavé, spokojené. Doufám, že toto dětem zůstane i nadále.

Blanka Lichevníková, ved. učitelka MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Maňáskové divadlo v mateřské škole

divadlo mš

Dne 29. 9. 2016 naší školku navštívilo maňáskové divadlo. Zahrálo nám tři pohádky: O Jeníčkovi a Mařence, Červené klubíčko a O kohoutkovi a slepičce. Dětem se divadlo velice líbilo. Po každé pohádce zatleskaly. Mezi pohádkami si společně zazpívaly známé dětské písničky, například: Travička zelená, Skákal pes, Pletla jsem, atd… Také napomáhaly v každé pohádce najít buď červené klubíčko anebo slepičce si vzpomenout, ke komu má jít nebo co komu slíbila, aby dostala vodu ze studánky pro kohoutka. V každé pohádce bylo ponaučení, které si, doufám, děti zapamatovaly. Divadélka se zúčastnily dětí ze všech tříd mateřské školy.

Hana Skotnicová, učitelka MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Žáci a učitelé v Horním Benešově přivítali ministryni školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Kateřinu Valachovou a poslance Ladislava Velebného

Základní školu v Horním Benešově navštívili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný. Slavnostně je tam přivítali žáci i učitelé.
Město Horní Benešov na Bruntálsku přivítalo vzácnou návštěvu. Přijela tam ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, kterou doprovodil poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný. V úterý 27. září 2016 ministryni a poslance přivítalo vedení města i zdejší základní školy. Delegace pak absolvovala oficiální program. Prohlédla si budovy a jejich prostory prvního a druhého stupně, podívala se do výuky za žáky.
Například žáci 5. B s třídním učitelem Martinem Polokem si pro paní ministryni připravili krásné obrázky. Kateřina Valachová jim za odměnu potvrdila již přislíbenou návštěvu Prahy od poslance Ladislava Velebného a zároveň je při připravovaném výletu pozvala na společný program do Pedagogického muzea.
Ministryně Valachová a poslanec Velebný si v rámci programu taktéž prohlédli nově vybudované sportovní hřiště, kde se setkali se všemi žáky školy. Delegace si v závěru své návštěvy pak ještě prohlédla budovy dřívější soukromé střední školy a diskutovala o dalším využití. Oficiální návštěvy se například zúčastnil také ředitel Soukromé střední odborné školy Prima Rýmařov Marek Bocián a manažer Regionálního sdružení České unie sportu Bruntál Jan Urban.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Závody draků 2016

drakiada

S přicházejícím obdobím babího léta uspořádala naše ŠD každoroční "Závody draků", které letos proběhly v sobotu 24. 9. 2016.
S netrpělivostí jsme od rána sledovali podzimní oblohu, ale počasí se nakonec umoudřilo a připravilo dobré podmínky pro uskutečnění závodu.
Sluníčko krásně hřálo, vítr sice moc příznivý nebyl, ale i přesto se spousta draků bez problémů dostala do výšky.
Děti, které si chtěly zkrátit chvíli na čekání výsledků, se zapojily do výtvarné soutěže "Nakresli si draka". Výkresy se všem dětem velmi povedly a ve své věkové kategorii zvítězili: Maňásek Karel, Pražáková Markéta a Krasulová Alena...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Mateřskou školu navštívili DRAVCI

dravci mš

V pondělí 19. 9. 2016 se děti malé, střední a velké třídy těšily na úkazky dravých ptáků. I přes mírnou nepřízeň počasí jsme se po 10 hod. shromáždili před školkou a dočkali jsme se.
V hodinovém programu nám pan JAROSLAV OSZELDA z KARVINÉ se svým spolupracovníkem představili tyto dravce: sokola stěhovavého, poštolku obecnou, výra velkého, káně harisovo, sovu pálenou, kondora havranovitého a na závěr i orla skalního.
Během hodinového programu jsme se dozvěděli spoustu informací a zajímavostí o těchto ptácích. Mohli jsme se předsvědčit např. o tom, že sova vidí i ve dne, že káně dokáže létat i ve zúžených prostorách a také jsme si mohli některé dravce pohladit.
Myslím si, že se program dětem i nám dospělým moc líbil a odnesli jsme si z něj nejen nové znalosti, ale také pěkný zážitek.

Zdeňka Urbanová, učitelka MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

INFORMACE PRO RODIČE - ŠKOLNÍ SVAČINKY

Oznamujeme, že od 12. září se opět ve škole budou vydávat školní svačinky.

• • •

Poslanec Ladislav Velebný slavnostně zahájil nový školní rok a otevřel hřiště v Horním Benešově

Nový školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 1. září 2016 v 8 hodin ráno na travnatém hřišti v areálu školy, kde se všechny školou povinné děti sešly se svými učiteli, spolužáky a kamarády, a kde všechny slavnostně přivítal ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda, všechno nejlepší do nového školního roku 2016/2017 popřál dětem a učitelům starosta města pan Michal Blažek a všechny přítomné pozdravil poslanec Parlamentu ČR pan Ladislav Velebný.
"Přeji pedagogům i žákům mnoho úspěchů do nového školního roku," poblahopřál poslanec Ladislav Velebný.

V 11 hodin se pak uskutečnilo slavnostní otevření zcela nově vybudovaného sportovního hřiště, do kterého se proinvestovalo přes 20 milionů korun. Poslanec Ladislav Velebný zde tak přestřihl pásku a pochválil všechny za velmi pěkně vybudované sportoviště. "Jsem moc rád, že bude k užitku pro žáky zdejší školy i veřejnost. Je důležité podporovat takové investice!" v závěru doplnil Velebný.

Slavnostnímu zahájení školního roku 2016/2017 přihlíželi nejen rodiče dětí ale i široká veřejnost.

Fotografie z akce naleznete zde >>

zahájení 1 zahájení 2

• • •

INFORMACE PRO RODIČE - MATEŘSKÁ ŠKOLA

Od čtvrtku 1. 9. 2016 bude Mateřská škola opět otevřená od 05.30 do 16 hod.

POZOR, ZMĚNA umístění tříd v MŠ

Malá třída od 1.9. - přemístěna do druhé budovy v přízemí
Střední třída od 1.9. – přemístěna do první budovy v 1. patře
Velká třída od 1.9. – zůstává ve druhé budově v 1. patře

Seznam dětí ve třídách MŠ

• • •

INFORMACE PRO RODIČE - 1. září

Ve čtvrtek 1. září 2016 bude slavnostní zahájení nového školního roku na travnatém školním hřišti od 8.00 do 8.30 hodin.
Žáci a rodiče žáků 1. tříd se po zahájení přemístí do svých učeben, kde obdrží další informace ohledně organizace školního roku.

Výdej obědů bude v době od 10.30 do 11.30 hodin,

provoz školní družiny bude od 8.30 do 12.00 hodin.

Výběr stravného na měsíc září 2016

ve čtvrtek 25. srpna 2016 v kanceláři vedoucí školní jídelny v době od 8.00 do 11.00 hodin. a odpoledne od 13.00 do 15.30 hodin

Výběr školného ve školní družině - změna

Počínaje školním rokem 2016/2017 dochází ke změně vybírání školného ve školní družině. Poplatek nyní bude v celkové výši 250 Kč za jedno pololetí (5 měsíců). Vybírat se bude vždy v průběhu měsíce září a února.

• • •

Informace ohledně NOVÝCH ČÍSEL ÚČTŮ pro platbu stravného v ZŠ a MŠ

Od nového školního roku základní škola a mateřská škola zřídila samostatné účty pro platbu stravného a školného z důvodu přechodu na čipový systém. Z tohoto důvodu dochází i ke změně variabilních symbolů.

Číslo účtu pro školní jídelnu základní školy: 275 720 680/0300

Číslo účtu pro školní jídelnu mateřské školy: 275 717 502/0300

Variabilní symboly pro platbu získáte na emailu nebo telefonicky.

Pro základní školu: jancalkova.zshb@seznam.cz, 554 748 017
Pro mateřskou školu: sidliakova.zshb@seznam.cz, 554 748 019

Prosíme o provedení změny u Vašich trvalých příkazů. Pokud platba za září již byla provedena, proveďte tuto změnu od následujícího měsíce.
Děkujeme za pochopení.

• • •

SEZNAMY POMŮCEK A SEŠITŮ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

(soubory pdf)

• • •

Informace ohledně příjmu cizích strávníků ve školní jídelně

Oznamujeme, že od 1. 9. 2016 budeme přijímat do školní jídelny v ZŠ i strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy, tzv. cizí strávníky.

Přihláška ke stravování - cizí strávník

• • •

Aktuální měření meteostanice

• • •

Poslanec Ladislav Velebný diskutoval s žáky 8. a 9. ročníku

poslanec Velebný

Poslanec Ladislav Velebný řešil s žáky osmého a devátého ročníku na Základní škole v Horním Benešově otázky týkající se uprchlické krize, situaci ve Velké Británii anebo jejich budoucí středoškolské vzdělávání.
Žáci osmého a devátého ročníku na Základní škole a Mateřské škole v Horním Benešově na Bruntálsku měli v pondělí 27. června 2016 vyučovací hodinu o trochu pestřejší. Navštívil je poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný. Vyučovací hodinu vedl jeho asistent Radek Vráblík, který diskuzi zaměřil na otázky, odpovědi a neformální debatování o práci poslance, státních institucích, ale i o osobnostech v politice. Žáci se poslance nezapomněli zeptat na jeho názor na uprchlickou krizi, situaci ve Velké Británii, řešili školský zákon, změny ve školství a každý z žáků prozradil, na jakou střední školu byl přijat anebo se chystá ještě hlásit.
"Jsem velmi rád, že jsem mohl zavítat za nejstaršími žáky Základní školy v Horním Benešově a předat jim informace z mé poslanecké práce. Je důležité dnešním mladým lidem předávat aktuální informace, životní zkušenosti a odpovídat jim na otázky. Často ke svým životním krokům nejsou stoprocentně rozhodnuti a my jim k rozhodnutí, například k budoucími středoškolskému vzdělávání anebo povolání, pomoci", komentoval diskuzi poslanec Ladislav Velebný.
Setkání s žáky osmého a devátého ročníku se zároveň zúčastnil také ředitel školy Zdeněk Žanda, zástupkyně ředitele Eva Krsková, speciální pedagog Martin Polok a asistent poslance Aleš Šupina.

Fotografie a videa naleznete zde >>

• • •

Pan poslanec Velebný rozdával žákům 4. B vysvědčení

poslanec Velebný

Žáci ze 4. B na Základní škole v Horním Benešově přebírali vysvědčení z rukou poslance Ladislava Velebného. Stalo se tak už v pondělí 27. června 2016.
Blíží se pomalu konec školního roku 2015/2016. Žáci čtvrtého ročníku, přesněji 4. B, pod vedením pedagoga Martina Poloka a ze Základní školy a Mateřské školy v Horním Benešově na Bruntálsku, dostali vysvědčení už v pondělí 27. června 2016. Předat jim ho osobně přijel poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný, který má nad třídou patronaci. Děti mu úvodem zazpívaly, pak následovalo slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti ředitele školy Zdeňka Žandy, zástupkyně ředitele Evy Krskové a asistentů poslance Radka Vráblíka a Aleše Šupiny.
Poslanec Ladislav Velebný žákům poblahopřál a předal jim vysvědčení. "Hodně mne děti potěšily. Jsou moc šikovné a jde vidět, že se do školy těší. Nakreslily mi obrázky, na oplátku jsem je obdaroval diplomem s blahopřáním a každý dostal také taštičku se sladkostmi a reflexní páskou. Je potřeba děti motivovat, aby se cítily bezpečně a bylo jich vidět. Měl jsem pocit, že i když jsou ve škole moc rádi, tak se již těší na prázdniny," s úsměvem doplnil poslanec Ladislav Velebný, který nezapomněl připomenout, že žáci mají slíbený výlet do Prahy s prohlídkou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Fotografie a videa naleznete zde >>

• • •

Střední a velká třída MŠ na exkurzi - Ostrava

Ve středu 15. 6. 2016 se děti ze Střední a Velké třídy jely podívat na exkurzi do INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V OSTRAVĚ – ZÁBŘEHU. Děti zde viděly a seznámily se s HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU. V první části prohlídky měly děti možnost prohlédnout si vrtulník letecké záchranné služby, který má za úkol zajistit včasnou pomoc, často i v nedostupných místech. Prohlédly si vybavení vrtulníku a dozvěděly se spoustu nových informací. Poté si šly děti prohlédnout vozidla zdravotnické záchranné služby, kde se seznámily i s technikou, která se ve vozidlech nachází. Děti měly možnost si některou techniku vyzkoušet a tak vidět, jak se s některými přístroji pracuje a k čemu slouží. Ve druhé a zároveň poslední části byla návštěva hasičských aut, kde děti viděly nejen techniku hasičů, ale i jejich ochranné oblečení, které si děti měly možnost vyzkoušet. Samozřejmě nemohla chybět prohlídka hasičských vozů, kdy se děti vžily do role hasičů a vyzkoušely si, kolik hasičů se do hasičského auta vleze a kde sedí velitel vozu, kterého musí uposlechnout. Celou exkurzi nám s ochotou zajistil pan Flašar, tatínek Ondráška ze Střední třídy. V první části prohlídky nás sám pan Flašar provázel a seznamoval s vybavením ZDRAVOTNÍCKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Velké poděkování náleží panu Flašarovi, za jeho ochotu a výborné organizační zajištění akce. Díky panu Flašarovi si děti z exkurze odnesly spoustu zážitků, dojmů a nových poznatků. O tom, že se dětem akce líbila, svědčí jejich nadšené výrazy a neustálé vypravování zážitků z exkurze.
Exkurze sama o sobě byla nezapomenutelným a krásným zážitkem, na který děti jen tak nezapomenou.

Za střední a velkou třídu Lenka Ježová

• • •

Karel IV. na prvním stupni ZŠ

Karel 4 první stupen

Je to všude. Snad málokdo by si nevšiml, že by letos oslavil Karel IV. 700 let. Protože už jsme dějin znalí, připravili jsme si pro žáky 1. - 3. třídy prezentace a vystoupení k tomuto slavnému výročí našeho významného panovníka.
Při přípravě jsme čerpali jak ze znalostí z hodin vlastivědy, tak z výletu na zámek Kunín, kde jsme zhlédli vtipné vystoupení o životě Karla IV. Také jsme přispěli svými výtvarnými díly do soutěže pořádané Ministerstvem školství a tělovýchovy, která byla vypsána také k oslavám výročí 700 let od narození Karla IV. Celkem prý do této soutěže zaslalo svá výtvarná díla úctyhodných 10 000 účastníků z celé ČR.
Všechny informace a poznatky jsme pak zpracovali v rámci projektového dne. Nejmladší vyráběli erby, druháčci postavili papírový hrad Loket a své znalosti přenesli na krásné obrázky, třeťáci vyplňovali pracovní listy, v nichž si ověřili své znalosti o Karlu IV.

Žáci 4. A a 4. B třídy

Videa a fotodokumentaci k projektu na naší škole můžete najít na níže uvedených odkazech.
Za nás učitele bych chtěla žáky a jejich rodiče moc pochválit za svědomitou přípravu i realizaci projektu, paní Klichové za zapůčení kostýmů a dekorací, a také 4. B a jejich třídnímu učiteli Martinu Polokovi za celoroční spolupráci. Přeji všem příjemné a zasloužené prázdniny :)

Mgr. Daniela Blažková

Fotografie a videa naleznete zde >>

• • •

Cykloturistický kurz

cyklokurz 16

Na začátku června se někteří žáci 2. stupně zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Z našich kopců jsme se na kolech přesunuli do vytouženého rovinatého Opavska.
V pondělí 6. 6. 2016 v 9 hodin jsme plni sil nasedli na kola a vydali se přes Sosnovou, Skrochovice, Opavu a Kravaře do Bolatic. Cesta tam byla okořeněna o několik cyklistických karambolů, jejichž výsledkem byla odřená a naražená kolena. Nic nás však neodradilo a v pořádku jsme dorazili do ubytovny místního turistického oddílu. Po obědě a zaslouženém odpočinku jsme si prošli Bolatice a nejbližší okolí.
Druhý den jsme se vypravili přes Raduň do Hradce nad Moravicí. Dopřáli jsme si dobrý oběd v restauraci a osvěžení u Žimrovického splavu. Zpáteční cesta vedla po cyklostezce přes Branku do Opavy a dále přes Kravaře. Vyčerpaní vedrem a našlapanými kilometry jsme vzali útokem cukrárnu v Kravařích. Závěrečné kilometry do Bolatic jsme zdolali pouze díky vidině teplé sprchy a postele.
Ve středu jsme sbírali síly na čtvrteční návrat, proto jsme nepodnikli žádný výlet, ale vyzkoušeli jsme svoji rychlost na trase Bolatice – Borová.
Nejrychlejšími cyklisty mezi dívkami byla Natálie Premusová a všechny hochy porazil Kuba Andrle. Protože však nejsme žádné padavky, zahráli jsme si ještě fotbal na hřišti v Borové a odpoledne jsme naběhali další kilometry na školním hřišti v Bolaticích. Večer jsme poseděli u ohně a opekli špekáčky.
Čtvrteční návrat do Benešova ubíhal rychle. I kopec nad Sosnovou – tedy nejnáročnější část trasy jsme zvládli bez problémů. A dá se říct, že bez problémů proběhl celý kurz. Ujeli jsme přibližně 170 km. Za celou tu dobu jsme měli tři defekty, asi šest pádů, jednu nevolnost z přejezení, vážné zranění žádné a počasí bezvadné.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ byl v našem obležení

chotěbuz 2016

V rámci každoročního celoškolního projektu nazvaného "Poznej své okolí" jsme letos vycestovali do nově zrekonstruovaného archeoparku v Chotěbuzi u Karviné.
Archeopark v Chotěbuzi je jedním z nově vybudovaných archeoparků – rekonstrukcí slovanského sídliště u nás. Rekonstrukce hradiště z poloviny 8. až 11. století je vybudována na kopečku obehnaném kolovou hradbou a příkopem na místě osídlení ve starší době železné z let 800 – 400 před n. l. Průvodci označovali hradiště slovem "akropole" Jsou zde vybudována obydlí a společné prostory slovanského sídliště s ukázkami oblečení, věcí denní potřeby, zbraní a potravin z doby slovanského osídlení Těšínska.
Naši žáci absolvovali tzv. rozšířený vzdělávací program a měli tak kromě teoretické části probíhající v hlavní budově možnost vyzkoušet mletí obilí na žernovech, zabodovat mohli v lukostřelbě, do voskových tabulek si vyryli své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryli pozůstatky kostí a keramiky.
Celý program trval více než dvě a půl hodiny.
1. stupeň (2. - 4. třída) absolvoval cestu do archeoparku ve čtvrtek 2. 6. a 2. stupeň (5. - 9. třída) jeli za starými Slovany ve středu 1. 6.
Protože prvňáčci by dvouhodinovou cestu autobusem zvládali obtížněji něž jejich starší kamarádi, zamířili do "SAFARI" Pod Jelením vrchem, což je ekofarma Bellama a Africké muzeum v Jelení u Holčovic. Žáky prvních tříd doprovázely i děti z mateřské školy.

A co tady?

V muzeu jsou umístěny exponáty lovné zvěře (savců, ptáků, plazů a hadů) prakticky ze všech kontinentů. Největší pozornost je však věnována právě Africe tedy zvířatům zde žijícím a také africké kultuře, která je znát na každé části muzea. Děti si všechno prohlédly a pak navštívily živá zvířátka na farmě. Program byl tak bohatý, že málem ani nebyl čas na svačinu.
Už jsme zvědavi na program příštího projektu. Snad bude stejně zajímavý jako ten letošní.

Fotografie z Chotěbuzi naleznete zde >>

Fotografie ze Safari naleznete zde >>

• • •

Karel IV. ve škole

Karel 4

Týdenní projekt na Základní škole v Horním Benešově, který se inspiruje 700. výročím narození velikána českých dějin Karla IV., měl za cíl oživit u žáků zájem o historické období vlády Karla IV., přiblížit každodenní život ve 14. století, interaktivně a multimediálně podat historii a poukázat na odkaz Lucemburků.
Otec vlasti se objevil v několika předmětech v jednotlivých třídách, např. v českém jazyce a literatuře žáci četli pověsti o Hladové zdi v Praze, o založení Nového Města, o založení Karlových Varů, děti pracovaly s texty o Karlštejně apod. Ve výtvarné výchově žactvo vyrábělo např. rodokmen Lucemburků, v chemii se děti zabývaly počátky alchymie za Karla IV., v biologii je zajímaly středověké lesy a jejich ekosystém, hudební výchova zavedla žáky mezi gotické hudební nástroje a zpěvy. Dějepisu a zeměpisu se téma Karel IV. rozhodně vyhnout nemohlo, protože zde sehrál Otec vlasti tento týden hlavní roli.
Práce žáků jsme vystavili v prostorách školy.
Celý projekt vyvrcholil 7. června, kdy žáci čtvrtých tříd se svými učiteli navštívili představení didaktickodivadelního projektu Faber, což znamená, že "navštívili" slavného císaře a krále Karla IV. a jeho dvůr na zámku Kunín. Součástí představení o Karlovi IV. bylo koňské a kejklířské představení. Protagonisté předvedli dětem i zajímavá řemesla, jako např. výrobu pergamenu, tesání klád nebo předení na vřetenu a další.
Děti viděly, jak Karel IV. bojoval na koni nebo lovil divokou zvěř. Po představení si žáci mohli vyzkoušet různá řemesla.
Ať žije král!

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

<< Archiv článků

Nepřehlédněte

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU - INFO

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2016 - 2017

• • •

NEVYŠLO NA VAŠE DÍTĚ VOLNÉ MÍSTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Řešení najdete u nás!

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VRŠKŮ - VÝSLEDKY

• • •

VÝSLEDKY PODZIMNÍHO SBĚRU PAPÍRU,
KAŠTANŮ A VRŠKŮ

• • •

Sběr tonerů - informace

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

OVOCE DO ŠKOL
Informace pro rodiče

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz