Aktuality

Změna konzultačních hodin výchovného poradce

Od 7. 10. 2019 budou konzultační hodiny výchovného poradce vždy ve středu od 14:00 do 15:00 hodin.

Děkuji za pochopení, Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

ZRUŠENÍ ŠKOLNÍCH SVAČINEK

Oznamujeme, že z důvodu nízkého zájmu o "školní svačinky" ze strany žáků a rodičů,
nebude tato služba pro školní rok 2019 - 2020 poskytována.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Jablka, hrušky, švestky ...

V pátek 20. září jsme navštívili firmu Vitaminátor v Sosnové. Naši nejmenší se vydali na cestu pěšky a zpět přijeli autobusem. Žáci 2. – 5. tříd oprášili svá kola. Tato akce je vždy náročná na organizaci a hladký průběh. Cesta je obtížná, protože komunikace k lesu je již značně opotřebovaná. Proto jsme rádi, že se náš kolektiv rozrostl o aktivní sportovce, protože nám pomáhají s dětmi. Děkujeme všem rodičům, kteří se k nám připojili a dohlédli na své i ostatní ratolesti. Díky patří i kolegům z městského úřadu.
Ve Vitaminátoru nám paní Malá pověděla něco o historii sadů a pak již následovala praktická ukázka výroby šťáv a balení. Děti si mohly koupit i výrobky domů.
Cesta zpět pak byla těžká, protože někteří nakupovali hodně :)

učitelé 1. stupně ZŠ

• • •

"Letí drak do oblak..."

Opět je tu podzim a s ním i tradiční "Drakiáda". V týdnu před naší akcí bylo velmi chladné počasí, ale před závody se počasí jako mávnutím kouzelného proutku změnilo a bylo opravdu nádherně. Sluníčko krásně hřálo a hlavně vítr, který nám mnohdy nepřál, nás letos velmi potěšil. V sobotu 21. 9. 2019 se sešli se svými draky, ať vyrobenými či koupenými, všichni správní fanoušci Drakiády.
Už od 13 hodin jsme připravovali vše potřebné na tuto akci. Kolem 14. hodiny se začali scházet na starém fotbalovém hřišti děti a rodiče se svými draky. U prezentace dostal každý soutěžící na posilnění drobnou sladkost, kterou dětem věnovaly "Potraviny Ševčík". A pak už začala příprava a snaha dostat svého draka co nejvýše do oblak. Kolem 15. hodiny se nad hřištěm vznášeli téměř všichni draci, kteří se soutěže zúčastnili v krásném počtu 56 draků. Děti, které už byly z běhání za drakem unavené, se mohly zapojit do výtvarné soutěže v kreslení draka. S výběrem nejlepších malířů nám pomohla p. Petřeková.

Celý článek

vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Co dělají geodeti?

Odpověď na úvodní otázku se dozvěděli žáci 9. třídy v pondělí 23. 9. 2019, kdy k nám do základní školy dojel Ing. Tomáš Patočka ze Střední průmyslové školy stavební z Opavy. Dovedl své dva studenty a s sebou přivezli dron. V první části prezentace představili hosté z Opavy našim žákům průmyslovou školu a obor geodezie.
V druhé části akce se všichni zúčastnění přesunuli na atletické hřiště, kde byla žákům předvedena práce zeměměřiče a také práce s dronem. Žáci si mohli řízení dronu vyzkoušet a také se vyfotit.
Předváděcí akce a všem moc líbila a přiblížila žákům perspektivní obor, ve kterém by se mohli v budoucnu uplatnit.

Ing. Ingrid Řepková

• • •

Beseda na téma "Drogy"

Informační centrum a Městská knihovna Horní Benešov ve spolupráci s neziskovou organizací Krystal Help z. ú. z Krnova připravilo zajímavé besedy pro žáky naší školy. Vybrali jsem téma "Drogy" pro žáky osmých tříd.

Program sestával ze dvou částí:
1) jednotlivé návykové látky, co dělají s myslí, jakým způsobem působí na tělo
2) drogy a zákon, životní cyklus uživatele drog aneb jak to chodí v praxi.
Besedu s žáky vedl pan Jiří Vlček, který už přes dvacet let pracuje s drogově závislými lidmi jako streetworker a poradce.
Téma bylo pro všechny moc zajímavé a z původně 90 minutového programu byly najednou dvě hodiny. Žáci byli zvídaví a reagovali na dotazy. Sami se také na spoustu informací ptali.
Téma drog je v naší společnosti hodně aktuální a děti by měly být obeznámeny s tím, co drogy s sebou pro uživatele nesou.
Ve spolupráci s organizací Krystal Help chceme i nadále pokračovat a pro žáky 2. stupně vybrat i jiná témata.

Mgr. Beata Dostálová

• • •

Zahájili jsme nový školní rok

"Doufám, že jste si všichni odpočinuli a užili letošní prázdniny, které byly stejně krátké jako ty loňské. Nyní si ale musíme opět zvyknout na to, že školní rok má deset měsíců, ve kterých se budeme setkávat ve škole, ale i mimo ni"
Těmito slovy zahájil na travnatém hřišti ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda v pondělí 2. září 2019 po letních prázdninách nový školní rok 2019/2020.
Do školy nastoupilo 240 žáků, kteří se budou učit ve 12 třídách.
Premiéru zažilo 18 prvňáčků, ti přišli první školní den v doprovodu rodičů, prarodičů a ostatních rodinných příslušníků. Poté, co byli slavnostně obdařeni šerpami, se šli seznámit společně se svými učitelkami s třídami, kde budou nasávat první písmena, číslice a další vědomosti.
Všechny ostatní děti se rozutekly do svých domovů, aby využily volné odpoledne, protože v úterý 3. září už zasedly do lavic.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Výlet za vyhranou Třídu roku

V loňském školním roce 2018 - 2019, tak jako v těch předchozích, se soutěžilo o titul "Třída roku". Žáci páté až deváté třídy sbírali body za různé aktivity (účast na sportovních a vědomostních soutěžích, pomoc SRPDŠ, vystoupení se školním sborem, apod.). Tentokrát se vítěznou třídou stala devítka.
Protože vyhlášení soutěže proběhlo až na konci června, s vítěznou odměnu jsme počítali tak někdy na srpen.
Přemýšleli jsme, kam vyrazit a nakonec jsem se nechala inspirovat předloňskými vítězi. Naplánovali jsme na krásný srpnový den motokáry, paintball a vše jsme završili bowlingem a pizzou v Bowlingu Nikita. Nejeli jsme daleko, naší cílovou stanicí byl Bruntál, ale všichni si odpoledne parádně užili.
Za financování celé akce moc děkujeme našemu SRPDŠ, bez kterého by tento projekt a celá řada dalších nebyla možná.

Mgr. Beata Dostálová, třídní učitelka

• • •

"Svět nevidomých" aneb, když oči nevidí (akce 3. oddílu školní družiny)

V posledním týdnu loňského školního roku 2018/2019 jsme s dětmi zabrouzdali do "světa nevidomých" a na vlastní kůži si vyzkoušeli jaké to je ,"žít ve tmě".
V úterý 25. června děti po příchodu z oběda utvořily předem domluvené dvojice (kdy jeden z dvojice se stal pomocí šátku přes oči ,"nevidomým" a ten druhý byl jeho ,"asistent", později si děti role vyměnily).
První část akce byla zaměřena na poznávání různých předmětů pomocí hmatu, čichu a sluchu. Děti se u některých stanovišť trochu zapotily, ale z větší části jednotlivé předměty uhádly.
Druhou částí bylo malování ,"poslepu" , kdy děti zkusily buď malovat úplně samy, jen pomocí svého instinktu, nebo si nechaly vést ruku svým "asistentem". Vznikly velmi hezké, občas úsměvné malůvky.
Naše další netradičně strávené odpoledne jsme si myslím všichni moc hezky užili. Znovu jsme se mohli společně zamyslet nad tím, že není dobré brát některé věci jako samozřejmost a ze všeho nejvíc je třeba si v životě vážit svého zdraví. Všechny děti, které se našeho červnového ,"dne nevidomých" dobrovolně účastnily, bych chtěla moc pochválit a ještě jednou jim poděkovat. Líbilo se mi, že si nikdo nedělal z nikoho legraci a děti braly jednotlivé situace úplně vážně.

V novém školním roce plánuji s dětmi znovu zažít netradiční odpoledne v naší družince (minimálně ,"den neslyšících“"), kdy se zaměříme na komunikaci pomocí znakové řeči (v našem případě rukama – nohama), ale určitě se seznámíme s písmenky ve znakové řeči, vyzkoušíme si ,"nemluvit", povíme se něco o možnostech naslouchátek, atd.

Taťána Knapová, vychovatelka 3. oddílu ŠD

nevidomí 1 nevidomí 2
nevidomí 3 nevidomí 4

• • •

Odpolední vyučování - ZMĚNA

Oznamujeme, že dpolední vyučování pro žáky 2. stupně ZŠ bude nyní
začínat už ve 13:55 a končit ve 14:40 hodin.

Děkujeme za pochopení.

• • •

NÁBOR DO ŠKOLNÍHO PĚVECKÉHO SBORU

nábor

Nábor do školního pěveckého sboru proběhne ve středu 11. září 2019 od 14:00 do 15:00 hodin v budově 2. stupně ZŠ, v učebně HV.
Můžete přijít kdykoli v tomto čase.

PRO DĚTI OD TŘETÍ DO DEVÁTÉ TŘÍDY.
První zkouška se uskuteční v pondělí 16. září v 15:30.

• • •

Pozvánka na Drakiádu ŠD

Sraz je v sobotu 21. září 2019 na starém fotbalovém hřišti ve 14:00 hodin.

• • •

Třídní schůzky v MŠ

Třídní schůzky v mateřské škole se budou konat 3. 9 a 10. 9. 2019
MALÁ TŘÍDA – 3. 9. od 15:00 hod.
STŘEDNÍ TŘÍDA – 10. 9. od 15:00 hod.
VELKÁ TŘÍDA – 10. 9. od 16:00 hod.

• • •

Třídní schůzky v ZŠ

Třídní schůzky ve všech třídách základní školy se budou konat
ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 15:30 hodin.

• • •

SEZNAMY POMŮCEK A SEŠITŮ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

(soubory pdf)

• • •

Zahájení školního roku dne 2. září 2019

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2. 9. 2019 na travnatém hřišti u školy
!!! v 9.00 hodin !!!.

provoz školní družiny bude od 6.00 do 12.00 hodin.
výdej obědů bude od 11.00 do 12.00 hodin.

• • •

Oznámení pro rodiče dětí v MŠ - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2019 dochází k navýšení cen stravného v MŠ
všechny třídy - 34 Kč/den
děti s odkladem povinné školní docházky - 36 Kč/den

Děkujeme za pochopení.

• • •

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2019 - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2019 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ.

Ceny za 1 oběd:
cizí strávníci - 75 Kč (už bez donášky - je zrušena)
žáci do 10 let věku - 26 Kč
žáci od 10 do 14 let věku - 28 Kč
žáci 15 let a více - 30 Kč

Vybírání stravného:
ve středu a pátek 28. 8. a 30. 8. 2019
vždy od 8.00 - 14.30 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny.

V těchto dnech je také možnost přihlašování nových strávníků a vyzvednutí variabilních symbolů pro platbu stravného na účet.

• • •

Oznámení pro rodiče dětí v MŠ - odhlašování stravy v MŠ

V době od 22. 7. do 26. 7. 2019 budou odhlášky stravy v MŠ přijímány pouze na tel. čísle 734 204 994.
E-mailová adresa vedoucí školní jídelny MŠ nebude v té době kontrolována.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Oznámení pro rodiče dětí v MŠ - prázdninový provoz MŠ

V době od 1. 7. do 26. 7. 2019 bude provoz mateřské školy omezen na dobu od 6:00 - 14:30 hodin.
V době od 29. 7. do 23. 8. 2019 bude MŠ uzavřena.
Oznámení o přerušení provozu zde
V době od 26. 8. do 30. 8. 2019 bude provoz mateřské školy opět omezen na dobu od 6:00 - 14:30 hodin

Děkujeme za pochopení.

• • •

Zkrácené vyučování před prázdninami

Oznamujeme, že od čtvrtka 20. 6. do čtvrtka 27. 6. 2019 bude ve všech třídách ZŠ zkrácené vyučování.
1. stupeň bude mít 4 vyučovací hodiny (do 11:40 hodin) a 2. stupeň 5 vyučovacích hodin (do 12:35 hodin).

V pátek 28. 6. 2019 bude od 8:00 do 10:00 hodin slavnostní ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení.
Výdej obědů bude od 11:00 do 12:00 hodin, provoz školní družiny bude od 6:00 do 12:00 hodin.

• • •

Den naruby

Trochu popletené dopoledne si užili někteří žáci ve středu 19. června 2019, kdy se na naší základní škole konal "Den naruby".
No a co se ten den vlastně dělo? A proč naruby?
Protože žáci 9. třídy učili celé dopoledne své mladší spolužáky ve 3. a a v 5. třídě.
Z deváťáků se stali učitelé, kteří vyučovali angličtinu, češtinu, matematiku... (samozřejmě za přítomnosti a pomoci učitelů)
Pro malé kamarády si vycházející žáci připravili hádanky, přesmyčky, křížovky, ale také texty a otázky k nim, občas společně řešili i zapeklitější záležitosti, ale celý den proběhl k velké spokojenosti malých i těch starších (dnes vyučujících).

• • •

Cykloturistický kurz 2019

Na začátku června se někteří žáci druhého stupně zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Stejně jako loni jsme zamířili do Budišova nad Budišovkou.
V úterý 10. 6. v 9 hodin jsme nasedli na kola a vydali se směrem k Leskovci. Přes Bohdanovice a Hořejší Kunčice jsme dojeli na hráz přehrady Kružberk a odtud jsme pěknou lesní cestou šlapali až do Budišova. Ubytovali jsme se v místním autokempu, poobědvali a zbytek dne jsme se věnovali prohlídce města a sportování v areálu kempu. Užívali jsme si především bazénu, trampolíny a tenisových kurtů.
Druhý den nás čekal výlet, jehož převážná část trasy vedla nádherným údolím řeky Moravice, dále do Vítkova a zpět do Budišova. Ve středu jsme nechali kola odpočívat a pěšky jsme prošli kus Břidlicové stezky, což je jedna z naučných stezek mapující pozůstatky po těžbě břidlice v tomto kraji. Odpoledne pak proběhly rychlostní závody kolem budišovského rybníka. Z chlapců byl nejrychlejší Kuba Sedláček, z dívek Kristýna Krpcová. Soutěžní odpoledne pokračovalo turnajem v minigolfu a večerním utkáním mezi chlapci a dívkami o nejlépe připravený puding. Oba týmy se ohromně snažily a jejich výsledné produkty, stejně jako prezentace a servírování zákusků, bylo ohromující. Nakonec přece jen těsně vyhráli chlapci.
Čtvrteční návrat do Horního Benešova ubíhal rychle. I ta nejhorší stoupání jsme zvládli bez problémů. A dá se říct, že bez problémů proběhl celý kurz. Ujeli jsme sice asi jen 105 km, ale v náročném kopcovitém terénu. Za celou tu dobu jsme měli tři defekty, dvě odřená kolena, vážné zranění žádné a počasí bezvadné.

Mgr. Eva Jelínková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Čtení dětem ve školce

čtení v mš 1

Ve druhém červnovém týdnu od 10. do 14. 6. chodila děvčata z 9. třídy Natálie Heimová, Adéla Šopíková a Leontýna Pohlová pravidelně o půl dvanácté do školky.
Co tam?
Předčítaly ve středním a velkém oddělení dětem před spaním pohádky, jako např. O Sněhurce, O Krtečkovi apod. Některý den jim dávaly hádanky či předčítaly bajky.
Spokojené děti během předčítání většinou usnuly, někdo dříve a někdo později.
Čtenářky byly spokojené, že se malým kamarádům mohly věnovat, a že jejich snaha splnila svůj účel.

PhDr. jana Semerová

čtení mš 2 čtení mš 3

• • •

Má Benešov své talenty?

Ano. I Benešov má své talenty.

Stejnojmenná akce proběhla v úterý 4. 6. v tělovýchovné hale v Horním Benešově. Všechny děti, které navštěvují základní a mateřskou školu, nacvičily a zde předvedly pod vedením svých učitelek, vychovatelek a učitelů zábavná vystoupení. Taneční, pěvecká, humorná, mluvená a hraná představení bavila publikem napěchovanou halu dvě a půl hodiny.
Věříme, že rodiče a ostatní přítomní si školní akademii užili stejně jako účinkující děti.
Všem zúčastněným občanům děkujeme za dobrovolné vstupné, které jsme poukázali do pokladny SRPDŠ.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie z představení naleznete zde >>

Fotografie z generálky naleznete zde >>

• • •

Dětský den ve firmě Hobes

Podle kalendáře má 1. června svátek Laura a všechny děti slaví Mezinárodní den dětí.
Proto jsou všichni žáci od 1. do 9. třídy naší základní školy zváni do hornobenešovské firmy Hobes na oslavu Dne dětí. Symbolem každoročních oslav jsou žluté balónky naplněné heliem, cukrová vata, řetízkový kolotoč, velká trampolína a skákací hrad. Nejinak tomu bylo i letos.
Naši nejstarší osmáci a deváťáci absolvovali exkurzi v provozu firmy, aby se seznámili s provozem místní strojírenské firmy, kde se vyrábí nejen zámky do dveří, ale i díly pro autoprůmysl či ocelové zárubně a dveře. Ve firmě Hobes pracuje spousta rodičů a příbuzných žáků naší školy a není vyloučeno, že někteří z našich žáků v budoucnu zaujmou pracovní pozice právě zde.
Každé z dětí dostalo k svátku tašku se sladkostmi a pitím a všichni si užili příjemnou zábavu v "hobesáckém" parku. K oslavě Dne dětí se přidalo i krásné slunečné počasí a příjemní zaměstnanci firmy Hobes, kteří se starali o jednotlivé atrakce.
Všem jim děkujeme za pěkné dopoledne a sladký dárek.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Informace pro rodiče žáků 5. třídy - spaní ve škole a školní výlet

Sraz žáků 5. třídy před budovou 2. stupně ZŠ ve čtvrtek 6. června v 17:00 hodin.

Pokyny zde

Děkujeme za pochopení.

• • •

<< Archiv článků

Nepřehlédněte

Termíny prázdnin ve školním roce 2019 - 2020

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

NEVYŠLO NA VAŠE DÍTĚ VOLNÉ MÍSTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Řešení najdete u nás!

• • •

Výsledky ve sběru papíru - jaro 2019

• • •

Výsledky ve sběru papíru - podzim 2018

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Výsledky voleb do školské rady ze dne 4. 6. 2018

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

OVOCE DO ŠKOL
Informace pro rodiče

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz