Aktuality

Lyžařský výcvikový kurz 2018

Tak jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu v Karlově. Konal se od 13. do 20. ledna 2018 a byl určený pro žáky druhého stupně naší základní školy.
V sobotu ráno se všichni lyžaři i snowboardisté sešli na autobusové zastávce a vyrazili směr Karlov. Po náročné cestě na penzion Roháč nás konečně čekal oběd, ubytování a poučení o bezpečnosti.
Lyžovalo se od neděle, vždy dopoledne i odpoledne. Na večer byl pro nás připravený program ve formě hry, která nesla název "Ztraceni". Vymyslel a nachystal ji pro nás Michal Klich. V pátek, poslední den lyžování, se konaly tradiční závody ve slalomu.

Moc děkujeme všem učitelům, kteří se o nás celý týden starali – paní Martině Chamrádové, paní Ivoně Kozelkové, panu Zdeňku Žandovi, paní Evě Krskové, paní Zuzaně Holušové a Michalu Klichovi. Moc jsme si ten týden v Karlově užili – tak jako každý rok, samozřejmě.

žákyně 9. třídy

• • •

Informace pro rodiče dětí v MŠ - změna obsazení učitelek v mateřské škole a maňáskové divadlo

Od 1. 2. 2018 došlo ke změně v obsazení učitelek na třídách:

  • Malá třída: Urbanová Zdeňka, Skotnicová Hana
  • Střední třída: Kremserová Veronika, Drozdová Dagmar
  • Velká třída: Bc. Kynclová Lenka, Čabanová Věra

Další informace:

Divadlo v mateřské škole:

12. 2. 2018 se v mateřské škole uskuteční maňáskové divadlo, na které se vybírá 40 kč za jedno dítě.

• • •

Ukončení 1. pololetí – vydání výpisů z vysvědčení

Vydávání výpisu z vysvědčení ve středu 31. ledna 2018:

  • 1. stupeň: 4. vyučovací hodina, následuje oběd
  • 2. stupeň: 5. vyučovací hodina, následuje oběd

Výpisy z vysvědčení si žáci ponechávají, na konci školní roku obdrží oficiální vysvědčení.
Ve čtvrtek 1. února se normálně učí.

V pátek 2. února jsou jednodenní pololetní prázdniny.

• • •

Dějepisná olympiáda proběhla s naší účastí

Tradiční dějepisná olympiáda má v letošním školním roce již svůj 47. ročník, který je věnovaný tématu "To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938". Po úspěšném školním kole, které proběhlo v prosinci, se vydaly tři slečny z osmé třídy reprezentovat školu do okresního kola. To proběhlo v úterý 16. ledna v SVČ Méďa v Krnově. V konkurenci 36 žáků z celého okresu bojovaly Vanesa Speváková, Leontýna Pohlová a Viktorie Brázdová o postup do krajského kola, ale i přes veškerou snahu a čas věnovaný přípravě se nepodařilo skončit mezi prvními třemi postupujícími. Holky odvedly hezký výkon a chci jim poděkovat za snahu a ochotu připravovat se na vědomostní soutěž i mimo rámec povinné výuky.

Mgr. Roman Imrich, učitel

• • •

Důležité informace - odjezd na lyžařský výcvik ZŠ

Oznamujeme, že v sobotu 13. 1. 2018 v 10:45 hodin je sraz všech lyžařů a snowboardistů na autobusovém nádraží v Horním Benešově.

• • •

Šplhouni na startu

Těsně před vánočními svátky jsme vyrazili do Krnova na soutěž ve šplhu. Družstvo tvořili čtyři závodníci a do výsledku se započítával součet dvou nejlepších časů u tří závodníků. Výsledný součet pak stanovil pořadí družstev. Na soutěž jsme trénovali každé úterý po škole v tělocvičně školy. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že závodit ve všech kategoriích bude více než 150 závodníků, my obsadili pouze dvě kategorie. Konkurence byla veliká, ale naši šplhouni se nezalekli. Dívky ve své kategorii již od začátku začaly útočit na stupně vítězů a zlepšovaly se každým pokusem. Dlouho figurovaly na 3. místě, bohužel v závěru byly předstiženy a 3. místo jim uteklo "o pohlavek". Nejlepší z nich Kristýna Krpcová se umístila na 9. místě v jednotlivcích (nejlepší čas 4,36 s). Ostatní dívky jí zdatně sekundovaly.
U hochů pak byla startovní listina ještě nabitější. Závodníci byli nahoře mžikem oka, nejlepší z nich dosahovali časů pod 3 s. Naši žáci se statečně drželi a Jakub Sedláček dosáhl na čas 3,51 s. Ostatní hoši se snažili, seč mohli, ale nakonec skončili v poli poražených. To však nevadí a do dalšího roku jsou výkony dívek i chlapců příslibem.
Do budoucna by to chtělo více zlepšit techniku a rychlost.

Družstvo dívek: Kristýna Krpcová, Vanesa Speváková, Tereza Karafiátová, Tereza Vaňková, Martina Bocková.
Družstvo chlapců: Jakub Sedláček, Tomáš Kret, Radek Premus, Robin Černoch, Ota Brežák.

šplh 1 šplh 2

Mgr. Zuzana Holušová, učitelka

• • •

Informační schůzka - lyžařský výcvik v MŠ

Oznamujeme, že ve čtvrtek 4. 1. 2018 se bude konat ve velké třídě v MŠ informační shůzka ohledně lyžařského výcviku dětí MŠ.

• • •

Staré pověsti české

Příběhy ze starých českých dějin sice známe všichni docela dobře, ale divadelní představení na uvedené téma nikdy nezaškodí.
Žáci od 4. do 9. třídy v pondělí 17. 11. 2017 absolvovali program od agentury Pernštejni z Pardubic, ve které se setkali s Nezamyslem, Krokem, Libuší, Bivojem apod.
Téma bylo dětem známo, ale pořad byl vtipně zpracovaný, aktéři měli velmi sympatické kulisy a hlavně herci předvedli ukázku historického šermu, což ocenili především vyznavači bojového umění.
Takže se těšíme na příště!!!

• • •

Upozornění pro rodiče dětí v MŠ

Od ledna 2018 bude probíhat výběr stravného a školného v hotovosti vždy
od 20. dne měsíce na následující měsíc v době od 7:00 - 10:00 hodin.
Tato částka, ať v hotovosti nebo převodem na účet, musí být zaplacena do konce měsíce.

• • •

Vánoce v Pszóvě

V sobotu 9. 12. a v neděli 10. 12. 2017 jsme se zúčastnili návštěvy v našem partnerském městě Pszów.
Do Polska vyjelo 10 děvčat z druhého stupně s učitelkami Mgr. Beatou Dostálovou a Ing. Ingrid Řepkovou.
V Polsku byl pro nás připravený bohatý program. Děvčata pekla cukroví s Remigiuszem Raczkou, který je v Polsku známý svými pořady o vaření.
Po vydatném obědě jsme byli bruslit a báječně si to užili. Večer následovalo rozsvěcování stromečku na náměstí v Pszówu. Přijel i Mikuláš se svojí družinou, za kterou byli převlečeni motorkáři místního motorkářského klubu.
V neděli dopoledne proběhla soutěž ve zdobení baněk na stromeček. Vendula Žižková a Simona Koblížková se umístily na hodnocených místech a odnesly si hezké dárky.
V Pszówu se nám, jako vždy, moc líbilo a těšíme se na další návštěvu.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Řemeslo má zlaté dno

Dne 6. 12. 2017 se žáci naší školy zúčastnili soutěže tradičně pořádané Střední odbornou školou v Bruntále, s názvem Řemeslo má zlaté dno. Cílem soutěže se přiblížit řemesla žákům základních škol. Součástí je prohlídka školy a seznámení s vyučovanými obory.
Soutěž je určena pro žáky 9. tříd a letos jeli soutěžit Šimon Svoboda, Tomáš Kocourek a Robin Černoch. Utkali se s dalšími 13 týmy v praktických disciplínách, jako třeba zatloukání hřebíků, šroubování šroubů a matek, poznávání nářadí k opracování dřeva a kovu apod. Kluci obsadili silné konkurenci 8. místo. Gratulujeme.

• • •

Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček 2017"

V letošním školním roce se uskutečnil již 12. ročník soutěže:
"O nejkrásnější vánoční stromeček"
Děti, žáci a žákyně MŠ, ŠD, 1. A + 1. B, 2. A + 2. B, 3. tř., 4. tř., 5. tř., 6. A, 6. B, 7. tř., 8. tř. a 9. tř. začali vyrábět ozdůbky již v měsíci říjnu. Snažili se, aby právě jejich stromeček byl co nejoriginálnější, nejzajímavější, nejpěknější a nejnápaditější, prostě ten nej...
Myslím, že letos se jim to určitě podařilo a všichni tak připravili porotě velmi těžké rozhodování. Porota měla 21 členů. Po dlouhém přemýšlení nakonec rozhodli takto:...

Celý článek

Mgr. Eva Krsková

• • •

Mikuláš

Letos netradičně již 4. prosince se vydali žáci deváté třídy v převlečení za čerty, anděly a Mikuláše rozdělovat nadílku po celé naší škole. Navštívili oba stupně naší základní školy a nezapomněli ani na ty nejmenší děti v mateřské škole.
Pondělní první hodinu věnovali tomu, aby byli patřičně ustrojeni. Díky povedeným kostýmům se objevil Mikuláš se třemi anděly a čtyřmi děs nahánějícími čerty. A vydali se nadělovat odměny hodným dětem a postrašit ty méně hodné žáky. Obejít všechny třídy školy a jednotlivá oddělení školky zabralo celé dopoledne. A poté následovala odměna i pro čerty, anděla i Mikuláše – odmaskování se a odpočinek.

Mgr. Roman Imrich

• • •

Pozvánky na vánoční tvoření v MŠ 11. 12. - 13. 12. 2017

• • •

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

olympiáda jč

Olympiáda byla stejně jako v každém roce určena žákům 8. a 9. tříd a my jsme šli opět do toho. Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se v učebně českého jazyka sešli dobrovolníci. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 14 žáků z 8. třídy a všichni žáci 9.třídy.
Po zahájení a organizačních pokynech byly rozdány testy a následujících 60 minut měli zúčastnění o zábavu postaráno. Žáci se tak trochu obávali, co je čeká, ale úplně jednoduché to neměli. Jejich úkolem sice bylo pouze 5 mluvnických oříšků, ale ty stály za to.Však posuďte sami. Byl tam například tento úkol:
Toto náměstí se stalo popravištěm revolucionářů. Vysvětlete dvojí význam tohoto sdělení

Tak co vy na to?

Maximálně mohli "olympionici" za celou gramatickou část získat 24 bodů. Poté následovala druhá část olympiády. Čekal je sloh.
Téma znělo: Stalo se to minulý týden
Úkolem bylo zpracovat dané téma formou prózy, jaký žáci zvolili slohový útvar, to už záleželo na nich. Doporučená délka slohové práce byla 20–25 řádků. Vymezený čas pro slohové tvoření byl stejný jako v první části. Sloh se také bodoval, a to v rozmezí 0-10 bodů. Hodnotilo se dodržení tématu a formy, nápaditost a originalita zpracování, vhodný výběr jazykových prostředků, přiměřená větná stavba a plynulost a návaznost textu.
A jak to dopadlo?
Nejvíce bodů získala Viktorie Brázdová, v pořadí druhá se umístila Vanesa Speváková a třetí skončila Leontýna Pohlová (všechny žákyně 8. třídy)

PhDr. Jana Semerová

• • •

Zažili jsme úspěch florbalistů v Krnově

florbal 17

V úterý 21. 11. 2017 jsme vyrazili do Krnova na turnaj ve florbalu pro žáky 1. stupně. Samotné soutěži předcházel poctivý trénink ve volném čase hráčů. Do Krnova jsme, po zkušenostech z loňska, nejeli s moc velkými ambicemi. Ovšem to co hoši předvedli, všem vyrazilo dech. V prvním zápase jsme narazili na ZŠ Jesenickou. Ze začátku hra vypadala vyrovnaně, ale pak se do toho hoši opřeli a skóre začalo rychle narůstat. Po 14 minutách byl vítězství naše. Stejná branková smršť se opakovala i v zápase s Lichnovem a my se stali vítězi skupiny. Díky tomu jsme ušetřili jeden zápas a rovnou postoupili do semifinále. Tam nás ovšem čekala odveta s Lichnovem, který si vybojoval postup do semifinále...

Celý článek

Mgr. Zuzana Holušová

• • •

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DEO) je soutěž organizovaná pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Tematické zaměření letošního 47. ročníku je "To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938".
V letošním školním roce se do této vědomostní soutěže zapojili i žáci 8. a 9. třídy naší základní školy pod vedením pana učitele Imricha.
Vítězkou školního kola se stala Vanesa Speváková a dalšími úspěšnými řešitelkami byly Viktorie Brázdová a Leontýna Pohlová.
Všechny tři žákyně 8. třídy budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Mgr. Roman Imrich, vyučující dějepisu

• • •

Navštívili jsme Artifex

Žáci Základní školy Horní Benešov navštívili ve čtvrtek 16. 11. 2017 veletrh řemesel a zaměstnanosti "Artifex" ve Společenském domě v Bruntále, který se zde konal již po sedmé.
V nabídce veletrhu byla propagace a prezentace středních škol a středních odborných učilišť z našeho okolí. Zástupci sedmnácti škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje představili účastníkům především technické obory, po kterých je v současné době velká poptávka na trhu práce.
Deváťáky oslovila např. Střední škola polygrafická z Olomouce, Soukromá střední odborná škola PRIMA Rýmařov či Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál.
Současné osmáky zase zaujaly např. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov nebo Střední umělecká škola varhanářská v Krnově.
Všichni ještě máme na konečné rozhodnutí ke studiu čas, ale návštěva akce, kterou organizoval Úřad práce, nám měla pomoct při výběru školy.

Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

Rozvíjení čtenářských dovedností - rodiče dětí z velké třídy MŠ předčítali dětem pohádky před spaním

V průběhu celého roku u dětí rozvíjíme předčtenářské dovednosti, lásku k četbě i slovu, schopnost soustředit se, vnímat čtené. Dbáme na každodenní předčítání, a to nejen při dopolední řízené činnosti, ale i v odpoledních hodinách. Zařazujeme aktivity, které podporují předčtenářské dovednosti a jednou z mnoha aktivit je návštěva knihovny v Horním Benešově. V rozvíjení předčtenářských dovedností spolupracujeme i s rodiči dětí. V rámci podtématu "i stromy umí mluvit – kniha" rodiče dětí z velké třídy předčítali pohádky z oblíbených knih svých dětí. Děti se každý den těšily na novou pohádku a rodiče, který je v ten den navštíví. Dětem i rodičům se předčítání pohádek líbilo a pro velký úspěch jsme tuto akci prodloužili i na další týden a to do 16. 11. 2017.
Děkujeme rodičům, kteří s námi ochotně spolupracovali: p. Flašarové, p. Jelínkové, p. Kašparové, p. Holubové, p. Maňáskové, p. Pečinkové a p. Komendové.

Bc. Lenka Kynclová, ved. učitelka v MŠ

• • •

Děti z mateřské školy na návštěvě v knihovně

Dne 8. 11. 2017 děti ze střední a velké třídy navštívily knihovnu v Horním Benešově. Při besedě v knihovně děti pozorně poslouchaly a seznamovaly se s různými knihami. Ochotné knihovnice se dětem věnovaly a snažily se jim předat maximální množství důležitých informací o knihovně a knihách. Děti se seznamovaly s tím, jak jsou knihy uložené, jak jsou označené, jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem, jak se ke knihám chováme atd. Děti z knihovny odcházely nadšené a plné příjemných zážitků. Tímto děkujeme ochotným knihovnicím a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Lenka Kynclová, ved. učitelka v MŠ

Fotografie naleznete zde (střední třída)>>

a také zde (velká třída)>>

• • •

Ukládání broučků k zimnímu spánku

"Můj malý broučku, jdi klidně spát, až přijde jaro, vrátíš se zas"
Je podzim a nastal čas, kdy se příroda začíná připravovat na příchod zimy. Listy stromů už zlátnou a opadávají. Zvířátka si shromažďují zásoby na zimu a broučci si hledají místečko k zimnímu spánku.
I děti z mateřské školy uspávaly své broučky, které si vyrobily na podzimním tvoření ve dnech 23. 10. – 25. 10. 2017. Uspávání broučků proběhlo ve středu, 8. 11. 2017, před mateřskou školou. Děti měly lampióny, kterými svítily broučkům na cestu. Od mateřské školy jsme šli lampiónovým průvodem přes náměstí, kolem základní školy a zpět k mateřské škole, kde jsme na zahradě za doprovodu krátkého programu, v podobě recitace básniček a mravenčí ukolébavky popřáli broučkům krásné sny a šťastné shledání opět na jaře. Pro rodiče a děti bylo připraveno menší občerstvení v podobě teplého čaje a něčeho sladkého na zub. Děkujeme rodičům za hojnou účast.

Bc. Lenka Kynclová, ved. učitelka v MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Beseda s myslivcem v mateřské škole

13. 10. 2017 děti z velké třídy navštívil myslivec Jan Birgus. Celé setkání se odehrávalo venku na environmentální zahradě. Děti se blíže seznámily s životem zvířat žijících v lese, prohloubily si znalosti o lesních plodech a porostech a dozvěděly se hodně nových zajímavostí o přírodě. Děti dostaly malé kelímky s lupou, pomocí kterých zkoumaly různé přírodniny. Formou her a přímého prožitku byly u dětí rozvíjeny poznatky o živé i neživé přírodě. Za velmi zajímavé povídání, zkušenosti a ukázky jsme poděkovali myslivci velkým potleskem a úsměvy na dětských tvářích. Děti byly pozvané do vzdělávacího centra v přírodě, kde se určitě zajedeme podívat. Tímto p. Birgusovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

učitelky velké třídy MŠ

• • •

Podzimní sběr starého papíru

Protože na světě existují i jiné jednotky hmotnosti než kilogramy, uvádíme podzimní sběr papíru v librách. Chcete-li vědět, kolik papíru jste vlastně odevzdali, přepočítejte si uvedené hodnoty z následujících tabulek.

Výsledky ve sběru starého papíru - podzim 2017

• • •

Prezentace středních škol a středních odborných učilišť

Uvedená akce se koná každoročně a je tradičně určena žákům 8. a 9. ročníků a jejich rodičům.
Letos se ve středu 1.11. 2017 v 16.00 hodin sešlo asi 15 žáků a jejich rodičů v budově Informačního centra a knihovny Horním Benešově, která poskytla naší základní škole pro uvedenou akci své prostory.
Akce se zúčastnili zástupci středních škol z Opavy, Bruntálu a Krnova.
Žáci a jejich rodiče získali mnoho cenných informací ohledně přijímacího řízení a o možnostech dalšího studia. Zástupci středních škol přítomné podrobně seznámili s obory, které se na jejich školách vyučují, s vybavením škol, se stipendii, které školy svým studentům poskytují a s možnostmi uplatnění v budoucím zaměstnání. Všichni zástupci jednotlivých škol pozvali žáky a jejich rodiče na dny otevřených dveří, aby dotyčné školy viděli i "zevnitř" a "ochutnali" jejich atmosféru.
Děkujeme zástupcům středních škol za hezké prezentace, dárky a propagační materiály a přejeme našim deváťákům šťastnou ruku při výběru té správné školy a oboru pro další studium.

Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

Halloween 2017

halloween 17

Kdo by se byl nadál, že ten rok uteče tak neskutečně rychle. A přece utekl.
3. listopadu se otevřely znovu brány do světa "na druhé straně" a přesto, že školní Halloween nepřipadl na ten skutečný svátek, který je přesně 31. října, škola se hemžila záhrobními stvořeními všeho druhu.
Některé aktivity spjaté s podzimním keltským svátkem jsou již tradiční, jako například zápis do listiny návštěvníků, strašidelný průvod městem, hodnocení masek, plnění úkolů či stezka odvahy a sledování hororů. Objevila se i novinka v podobě soutěže o "Nejhalloweenštější lektvar", tedy lépe řečeno o jeho recept. Nevím, jak bychom některé ingredience sháněli a hlavně ani netušíme, jak by vše chutnalo! Recept doneslo pět tříd z šesti a vítěznou třídou se stali osmáci, kteří si tímto odnáší do celoroční soutěže Třída roku celých 50 bodů. Další třídy si odnesly 25 bodů. Děti ukázaly, že mají k básnění vlohy, a grafická úprava se všem moc povedla...

Celý článek

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Benisch znamená Benešov

Protože žáci 8. třídy naší základní školy projevili zájem o historické materiály o Horním Benešově, oslovili jsme kompetentní pracovníky Městského úřadu Horní Benešov s žádostí, zda by nám umožnili nahlédnout do archívních materiálů města.
Vzhledem k tomu, že všechny kroniky jsou uloženy v zemském archívu v Opavě, bylo nám k dispozici pouze album historických fotografií z roku 1937. Ovšem i to bylo nesmírně zajímavé, protože žáci si staré fotky prohlíželi s obrovským zájmem, hledali známé i neznámé uličky, přemýšleli, kde byly jednotlivé snímky pořízeny, zda poznají některé stavby a také "louskali" německé nápisy pod fotografiemi.
Nejvíce všichni litovali, že v moderním Benešově není ani kino, ani koupaliště, jak tomu bylo v minulosti.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Důležité oznámení

Ředitelství školy oznamuje, že dne 31. 10. 2017, v době od 14.00 do 15.00 hodin budou odpojeny telefony v budovách ZŠ a MŠ z důvodu změny poskytovatele služeb.
Děkujeme za pochopení.

• • •

HALLOWEEN 2017

Jako tradičně každý rok Vás zveme i letos na omrknutí halloweenské výzdoby naší školy. Škola bude pro veřejnost otevřená 3. listopadu 2017 v čase 17:45 - 18:15. Budete mít možnost prohlédnout si přízemí včetně tělocvičny a první patro budovy druhého stupně ZŠ. Zároveň budete moci udělit svůj hlas jedné z "Halloweenských pochoutek", které připraví rodiče a vítěz nebo vítězka rozhodně neodejdou s prázdnou.

Mgr. Beata Dostálová

Upoutávka na halloweenský průvod zde

(soubor pdf)

• • •

Prezentace středních škol pro žáky 8. a 9. třídy a jejich rodiče

Akce se uskuteční 1. 11. 2017 od 16.00 hodin v budově Informačního centra a knihovny v Horním Benešově.

Harmonogram prezentace zde

(soubor pdf)

• • •

Pozvánky na podzimní tvoření v MŠ 23. 10. - 25. 10. 2017

• • •

Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky

V rámci "Planety země 3000", největšího vzdělávacího projektu v historii České republiky, do kterého je zapojena i naše základní škola, jsme v pátek 13. 10. 2017 navštívili program "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky". Na společné cestě po vášnivém srdci Jižní Ameriky jsme opět zažili nejedno dobrodružství. Čekala nás nelehká cesta k indiánům od řeky Xingú. Vypravili jsme se po stopách královny amazonských stojatých vod anakondy velké. Zaposlouchali jsme se do uklidňujících zvuků Amazonie. Byli jsme svědky tajemných rituálů kultu candomblé. Spolu s cestovatelem a fotografem Adamem Lelkem jsme se spustili 72 metrů hluboko do úchvatné jeskyně Abismo Anhumas. Seznámili jsme se s životem ve favele v Riu de Janeiru a mnoho viděli jsme dalšího. V rámci hlavní výukové roviny jsme si vysvětlili proces fotosyntézy, atd.
Opět to bylo úžasné a už se těšíma na další pokračování projektu v říjnu 2018.

Více informací naleznete zde >>

• • •

Beseda o Havajských ostrovech

pozvánka hawai

Ve středu 11. října 2017 se v IC Horní Benešov uskutečnila beseda pro žáky základní školy s cestovatelem a fotografem Petrem Nazarovem. Beseda proběhla pro žáky v dopoledních hodinách a pro veřejnost odpoledne. Cestovatel navštívil Havaj už třikrát a strávil tam dohromady jeden celý rok - o to víc byla beseda zajímavější. Seznámil nás s tamějšími domorodci, vydali jsme se vstříc divokým vlnám a dozvěděli jsme se spoustu dalších zajímavostí. Všem se nám to moc líbilo a snad se tam někdo z nás také jednou podívá.
Aloha!

Denisa Vaňková, žákyně 9. třídy

• • •

Výlet za odměnu

Žáci současné 6. A třídy v loňském školním roce vyhráli školní soutěž nazvanou "Třída roku". Jedná se o soutěž mezi třídami na 2. stupni ZŠ, kdy žáci sbírají body např. za sběr starého papíru, za účast a umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích, sleduje se i úklid v žákovských šatnách a body se udělují za různé aktivity ve volném čase. Aby byla konkurence větší, byly v loňském školním roce do soutěže zařazeny i páté třídy, no a 5. A získala nejvíce bodů, takže se stala "třídou roku".
Vítězi této soutěže náleží jako odměna výlet hrazený z prostředků SRPDŠ ve výši 1000,- na žáka. Všichni žáci 6. A touto cestou SRPDŠ děkují za úhradu výletu.
Proto žáci současné 6. A na konci září absolvovali dvoudenní výlet do adrenalinového parku v České vsi u Jeseníka, kde jezdili na koni, sbírali houby, absolvovali lanové aktivity mezi stromy, horolezeckou stěnu, obří houpačku. Všechno se jim tak moc líbilo, že o titul budou bojovat znovu. Ale konkurence je veliká...

PhDr. Jana Semerová, třídní učitelka

• • •

Velká výprava na "přespolák"

přespolák

V úterý 26. září 2017 se 45 žáků naší školy vydalo změřit své síly v přespolním běhu. Závod se běžel na biatlonové střelnici v Břidličné, která svým profilem přinutila všechny závodníky vydat se ze všech svých sil. Díky podpoře vedení školy jsme letos obsadili všechny vypsané kategorie. Naši žáci z 1.stupně tak zažili poprvé velké závody.
Začátek závodu nesliboval pěkné počasí, ale nakonec se i na závodníky chvílemi usmálo slunce. Naši běžci dokázali vybojovat 3x stupně vítězů. Nejvíce se o to zasloužili malí běžci z 2. a 3. třídy, kteří zřejmě ještě nejsou oslabeni sedavým způsobem života. V přespolním běhu se hodnotí hlavně družstvo složené max. z 6 běžců. Do výsledku se započítává umístění prvních čtyř závodníků. Důležitá je tak vyrovnanost běžců v družstvu, která nám bohužel v některých kategoriích chyběla...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Drakiáda 2017

drak

Letošní přípravy a termín Drakiády se nám trochu zkomplikovaly, protože jsme poprvé za celou řádku let, kdy v Horním Benešově závody draků probíhají, museli kvůli nepříznivému počasí termín přeložit ze soboty 23. 9. na čtvrtek 28. 9. 2017. Na konec se ukázalo, že se nám to vyplatilo, protože lepší počasí jsme si opravdu nemohli přát.
Sváteční slunečný den přilákal na staré fotbalové hřiště spoustu dětí, rodičů a hlavně 43 soutěžních draků. Úderem 14. hodiny jsme Drakiádu zahájili a všichni soutěžící draci se s elánem pustili do dračího soupeření! Vítr, jak už to tradičně v den Drakiády bývá, nebyl moc příznivý, ale nakonec začalo foukat, a tak se téměř všichni draci vznesli do slunečných oblak. A boj to byl opravdu tak urputný, že se někteří draci do sebe zamotali a museli z oblohy dolů. Protože se nám letos podařilo oslovit více sponzorů, mohli jsme odměnit všechny děti, které si odnesly balonky, drobné dárky a sladkosti...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

OVOCE DO ŠKOL - AKCE SE KONÁ DNE 4. 10. 2017

Z důvodu příznivěho počasí se ve středu 4. 10. 2017 KONÁ cyklistický a turistický výlet v rámci projektu "OVOCE DO ŠKOL" do Vitaminátoru Sosnová. DOPORUČENO JE TEPLÉ OBLEČENÍ.

• • •

TERMÍNY PLAVECKÉHO VÝCVIKU žáků 1. a 2. tříd ZŠ

Jedná se vždy o každé druhé úterý
Termíny jsou: 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2017, dále pak 16. 1. a 30. 1. 2018

• • •

INFORMACE OHLEDNĚ PLAVÁNÍ A SBĚRU PAPÍRU V MŠ

• • •

OVOCE DO ŠKOL - ZRUŠENÍ AKCE V PONDĚLÍ 25. 9. 2017

Z důvodu nepříznivého počasí se v pondělí 25. 9. 2017 ruší cyklistický a turistický výlet v rámci projektu "OVOCE DO ŠKOL" do Vitaminátoru Sosnová. Výuka proběhne podle rozvrhu hodin.

• • •

Nábor do pěveckého sboru

V pondělí 18. 9. 2017 v době od 15:00 do 16:00 hodin
proběhne v učebně hudební výchovy (8. tř.) v budově 2. stupně ZŠ
NÁBOR DO ŠKOLNÍHO PĚVECKÉHO SBORU.

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzku, která se bude konat 11. 9. 2017.
Byly bychom rády, kdybyste se třídní schůzky zúčastnili.

Na třídních schůzkách se dozvíte důležité informace ohledně školního roku 2017 – 2018.

Termín a čas třídní schůzky:

malá třída – 11. 9. 2017 (v 16:00 hodin)
střední třída – 11. 9. 2017 (v 15:00 hodin)
velká třída – 11. 9. 2017 (v 15:30 hodin)

Učitelky MŠ

• • •

Zahájili jsme nový školní rok...

Prázdniny jsou za námi, a tak jsme se v pondělí 4. září 2017 všichni školou povinní sešli v 8 hodin na travnatém hřišti, abychom společně přivítali nastávající školní rok.
Žáky, učitele a všechny, kdo se přišli podívat, přivítal nejprve pan ředitel Mgr. Zdeněk Žanda, poté přítomné pozdravil pan starosta Michal Blažek a na oba navázala paní zástupkyně Mgr. Eva Krsková, která představila žákům naší školy prvňáčky. Ti byli slavnostně "ošerpováni" a poté odešli se svými učitelkami do tříd. Ostatní žáci spěchali domů, aby po zahájení školního roku ještě honem využili zbytek dne podle svého.
Od úterý 5.9. už vše začíná "navážno" v lavicích.

• • •

Provoz školní družiny dne 4. 9. 2017

V pondělí 4. 9. 2017 bude provoz školní družiny od 6.00 do 12.00 hodin.
výdej obědů bude od 10.30 do 11.30 hodin.

• • •

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ

Provoz v MŠ začíná v pátek 1. 9. 2017.
Nepřítomnost je nutno předem ohlásit do čtvrtka 31. 8. 2017 do 12.00 hodin
na e-mail: teperova.zshb@seznam.cz.

Platbu za školné a stravné na měsíc září 2017 je možno uhradit do pondělí 4. 9. 2017.

Děkujeme za pochopení.

• • •

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2017

v době od 28. 8. - 1. 9. 2017
v pondělí, úterý, ve středu a v pátek
vždy od 8.00 - 14.00 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny.

V těchto dnech je také možnost přihlašování nových strávníků a vyzvednutí variabilních symbolů pro platbu stravného na účet.

• • •

SEZNAMY POMŮCEK A SEŠITŮ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

(soubory pdf)

• • •

ŠKOLNÍ JÍDELNA OZNAMUJE,

že z důvodu modernizace systému je nutné během velkých prázdnin ZRUŠIT dosavadní variabilní platby (symboly).
V posledním srpnovém týdnu dostanete od vedoucí ŠJ NOVÉ.

Došlo také ke změnám v ceníku za obědy u cizích strávníků:
oběd bez donášky - 67 Kč
oběd s donáškou - 72 Kč
Výdej obědníků bude posunut na 11:30 hodin.
U dětí naší školy zůstávají ceny stejné.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Čtvrťáci uspěli na zkouškách cyklisty

Jako každý rok byli i letošní čtvrťáci celoročně připravováni na zkoušky z dopravní výchovy. Cyklista totiž může od 10 let jezdit na silnici sám bez doprovodu dospělého, a tak by měl znát pravidla silničního provozu, rozeznat dopravní značky, vědět, jak se má na silnici chovat a zvládat dokonale řízení kola. Dvakrát v tomto školním roce navštívila lektorka Domu dětí a mládeže z Krnova žáky ve škole, kde probírali teorii. Na podzim i na jaře jsme s dětmi vyrazili do Krnova na dopravní hřiště, kde žáčci procvičovali praktické věci.
21. 6. nastal "den D" a v Domě dětí a mládeže následovaly nejprve testy, poté jízda na dopravním hřišti. Dětem bylo povoleno celkem 10 chyb z testu a jízdy na kole, aby zkouškami prošly. Pod přísným dohledem lektorů plnily snaživě úkoly a vyplatilo se jim to. Z 22 zúčastněných žáků prospělo 18. Čtyři, kterým se to letos nepovedlo, mají možnost opakovat zkoušku v příštím školním roce s nastávajícími čtvrťáky.
Přeji všem úspěšným cyklistům mnoho klidných kilometrů na kole bez úrazů a nehod.

Mgr. Hana Melichárková, třídní učitelka

• • •

Cykloturistický kurz 2017

Na začátku června se někteří žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Tentokrát bylo cílem Osoblažsko.
V úterý 13. 6. v 9 hodin jsme nasedli na kola a vydali se směrem k Lichnovu. Sjeli jsme dlouhý kopec, druhý vyšlapali a přes Zátor, Brantice a Krnov dojeli do Albrechtic, kde jsme se naobědvali a odpočinuli si před výstupem na rozhlednu Hraniční vrch. Pokochali jsme se výhledem a pokračovali v cestě do Osoblahy. Tam jsme se ubytovali a povečeřeli v jídelně místní školy.
Druhý den jsme si udělali výlet po okolí – na Dívčí Hrad, rozhlednu v Liptani a do Slezských Rudoltic...

Celý článek

• • •

Fyzikálně - chemický kroužek

Letos na konci května jsme úspěšně zdolali druhý rok přírodovědného kroužku. Nutno říci, že většina členů se činila a byla moc šikovná. V tomto roce se zapojili žáci z šesté a sedmé třídy (někteří chodili už druhým rokem). A následující řádky patří právě jim.
"Na fyzikálně - chemickém kroužku se mi nejvíce líbilo, jak jsme dělali sopku z plastelíny. Hrozně moc mě to bavilo, bylo to zajímavé." Kristýna Zajacová
"Nejvíce se mi líbil pokus chromatografie na křídě. Pokus spočíval v tom, že jsme na křídu udělali fixem proužek a křídu dali do ethanolu, ona se potom zbarvila." Stáňa Kubačáková
"Nejlíp se mi pracovalo s Tondou Pražákem. Nejvíce se mi líbil pokus sopka. Je tu hodně legrace a úžasu. Můžeme také předvádět pokusy a dostávat za to jedničky." Honza Černík...

Celý článek

• • •

Jarní sběr starého papíru a plastových vršků

Ve čtvrtek 25. května 2017 proběhl opět na naší škole sběr starého papíru a plastových vršků.
Za přinesený sběr děkujeme, výtěžek ze sběru papíru bude poukázán na účet SRPDŠ.

Výsledky ve sběru papíru a plastových vršků

• • •

Adaptační dny v MŠ pro nově přijaté děti

Během měsíce června budou probíhat v mateřské škole adaptační dny pro nově přijaté děti od září 2017.

Bližší informace a termíny zde

• • •

Zpíváme si rádi

Stalo se tradicí, že se žáci naší školy účastní každoroční školní soutěže ve zpěvu "Májová notička", která proběhla 24. 4. 2017. Mnoho zpěváčků nám zvesela zazpívalo.
Výherci školního kola odjeli zpívat do Břidličné. Letos soutěž proběhla 11. května. Konkurence byla silná, ve čtyřech kategoriích bojovalo o dobré umístění celkem 80 pěvců.
Naši žáci se překvapivě vyzpívali až do zlatého pásma.

Zlaté pásmo:
Monika Komárová
Adéla Kozelková
Iva Kozelková
Štěpánka Monsportová

Stříbrné pásmo:
Markéta Pražáková
Tereza Hrozová

Bronzové pásmo:
Amálie Knapová
Julie Bernátová

Všem úspěšným gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.

Mgr. Ivona Kozelková, učitelka

• • •

Pozvánka na přednášku "ŠIKANA"

Vážení rodiče,
Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov pokračuje v projektu "Cestou inkluze".
Dne 12. 6. 2017 v 16:00 hodin se v učebně AJ na 2. stupni uskuteční setkání na téma
"ŠIKANA".
Setkání povede opět externí pracovník pan Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Bílovci.
Jste všichni srdečně zvání, drobné občerstvení zajištěno.
O následujících setkáních budete aktuálně informováni. Těšíme se na vás.

• • •

Den dětí ve školní družině

Za krásného slunečného počasí jsme v pátek 2. 6. 2017 připravily pro děti ze školní družiny oslavu "Dne dětí".
Na školním hřišti si děti užily sportovní odpoledne plné her a soutěží(hod míčkem na cíl, přenášení vajíčka na lžičce, skákání v pytli, běh v obruči, chůze po kamenech apod.)
Soutěžící byli rozděleni do dvou družstev různých věkových kategorií (1.-5.třída) a po vysvětlení pravidel se s chutí pustili do závodění. V průběhu soutěží se ukázalo, jak těžké je pro některé děti přijmout prohru.
Po skončení závodů dostali všichni soutěžící občerstvení a sladké odměny, zakoupené z finančního příspěvku SRPDŠ.
Na návštěvu za námi přišla i praktikantka Bára, která nám pomáhala při soutěžích. Touto cestou jí děkujeme za pomoc a přejeme hodně studijních úspěchů.
Společně jsme si užili báječné odpoledne.

vychovatelky školní družiny

• • •

Neděli jsme strávili v partnerském městě

V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj probíhá již řadu let spolupráce mezi Horním Benešovem a polským městem Pszów. Protože v polském partnerském městě probíhaly slavnosti města, byly naši žáci pozváni na přátelskou návštěvu. V neděli 4. června 2017 jsme strávili velmi příjemné odpoledne s polskými kolegy.
10 dětí z naší školy se zúčastnilo akce "vaření s Remigiuszem Rączką", což je v Polsku velmi populární kuchař, něco jak o u nás např. Zdeněk Pohlreich. Připravovali jsme tvarohové placičky s ovocným salátem. Bylo to chutné a výborné. Zbytek odpoledne jsme strávili na tanečním parketu ve zdejším kulturním domě. Což bylo naprosto super.

Po celou dobu bylo o nás výborně postaráno, za což organizátorům moc děkujeme.

Více informací zde >>

• • •

Den dětí

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti tohoto svátku se všude připravují různé zábavné, společenské a sportovní akce. Nejinak tomu bylo v Horním Benešově.
I v letošním roce pozvala firma Hobes, spol. s. r. o., Horní Benešov děti ze základní a mateřské školy do parku na oslavu jejich svátku. Zaměstnanci firmy připravili v pátek 2. června dětem skákací hrad, skákací trampolínu, cukrovou vatu, na menší děti čekal řetízkový kolotoč a pro všechny (malé i velké) byly připraveny balíčky se sladkostmi a tradiční žluté balónky naplněné heliem.
Díky příjemným zaměstnancům firmy Hobes a jejich dobré organizaci jsme si všichni oslavu Dne dětí moc užili. Děkujeme!

učitelé ZŠ a MŠ Horní Benešov

• • •

Cyklus přednášek pro rodiče

internet 1

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov se zapojila do projektu "Cestou inkluze", jehož náplní jsou také přednášky pro rodiče žáků naší školy. Dosud proběhly tři přednášky s panem Tomášem Veličkou z Poradny pro primární prevenci v Bílovci. Prvním tématem bylo "Internet, facebook a jeho nástrahy", druhým "Návykové látky a drogy". Poslední přednáška se týkala neméně důležité problematiky, a to: "Jak mluvit s dospívajícím o sexu". Myslím, že spousta z nás cítí a vnímá, že je potřebné dozvídat se nové informace i v dospělosti, nejen v dětském a teenagerském věku. Proto jsme rádi, že rodiče přednášky zajímají a vždy odcházejí nadmíru spokojeni a se spoustou nových informací a poznatků.
Věříme, že se bude líbit i následující setkání na téma: "Šikana".
To se uskuteční 12. června v 16 hodin v budově 2. stupně ZŠ (učebna anglického jazyka). Přednáška bude opět pod taktovkou pana Veličky. A tak jako doposud bude dáván prostor Vašim reakcím a dotazům.

Mgr. Beata Dostálová, školní metodik prevence

• • •

Co je branná soutěž "Wolfram"?

Krajské vojenské velitelství Ostrava pořádalo ve čtvrtek 25. května 2017 v Bruntále brannou soutěž čtyřčlenných smíšených družstev žáků 8. tříd orientovanou vedle dalších aktivit i na vojenské disciplíny a znalost historie paravýsadku Wolfram, po kterém byla soutěž pojmenována.
Co soutěž obnášela? Závodilo se v sedmi disciplínách: bojová dráha 1, bojová dráha 2, střelba, vědomostní test, posilovací cvičení (sedy-lehy, kliky, dřepy), zdravověda a hod granátem.
Naše škola se letos poprvé zapojila také a jako "pokusné králíky" jsme do terénu vyslali žáky 7. třídy, kterými byli Radek Premus, Leontýna Pohlová, Erik Glamoš a Jan Černík.

Mgr. Martin Polok

• • •

Noc na Karlštejně

Historická veselohra J. Vrchlického se v muzikálové podobě hraje v letošní divadelní sezóně ve Slezském divadle v Opavě.
Protože příběh patří ke klasickým dílům nejen české literatury, ale i filmového plátna, chtěli jsme zhlédnout i jeho divadelní podobu. Proto jsme ve středu 24. 5. 2017 navštívili opavské divadlo, abychom prožili poutavý příběh spolu s Karlem IV., jeho ženou Eliškou a ostatními dvořany.
A jaký je děj příběhu?
Dějová linie se odvíjí od zákazu vstupu žen na hrad Karlštejn, který nechal postavit Karel IV., aby se zde mohl v klidu věnovat práci a také odpočinku. Tento zákaz poruší nejen mladá dívka Alena, ale i královna Eliška Pomořanská. Zákaz pobytu žen je na konci příběhu zrušen. V muzikálu vystupují skutečné historické postavy. Kromě Karla IV. také jeho čtvrtá manželka Eliška (Alžběta) Pomořanská, Arnošt z Pardubic, arcibiskup pražský, a pan Ješek z Vartenberka.
Žáci od 6. do 9. třídy měli opravdu krásný kulturní zážitek, představení se všem moc libilo a rozhodně stálo za to.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

Více informací zde >>

• • •

I Benešov má své talenty

Ve čtvrtek 1. června se v 16 hodin koná školní akce s názvem I BENEŠOV MÁ SVÉ TALENTY.

Více informací zde >>

• • •

Informace pro rodiče dětí v MŠ - DŮLEŽITÉ

Informace ohledně focení dětí a výletu do Davidova mlýna

Focení dětí úterý 30. 5. 2017

Školní výlet MŠ 8. 6. 2017

• • •

Pythagoriáda

internet 1

V letošním školním roce jsme na naší základní škole zorganizovali školní kolo Pythagoriády, což je matematická soutěž určena všem žákům základních škol od 5. do 8. ročníku. A protože má soutěž dvě kola školní a okresní, poslali jsme dvě úspěšné řešitelky dál.
Okresní kolo matematické soutěže Phytagoriáda proběhlo v úterý 23. 5. 2017 v Krnově ve Středisku volného času v Krnově.
Naši školu reprezentovaly žákyně ze třídy 5. A Adéla Bužgová a Štěpánka Monstportová, úspěšné řešitelky školního kola. Dívky řešily náročné příklady zaměřené hlavně na logické myšlení.
V konkurenci 34 zúčastněných se umístila Adélka na 18. a Štěpánka 22. místě s celkovým počtem bodů 8.

• • •

Přednášky z E-bezpečí pro žáky 2. stupně základní školy

internet 1

V pondělí 22. května čekalo na žáky naší školy překvapení v podobě dvouhodinové přednášky z projektu E-bezpečí. Před pár měsíci jsme naši školu přihlásili na vzdělávací programy zdarma. Tato nabídka byla limitována objemem grantových dotací, které E-bezpečí na toto vzdělávání získalo. Jaká tedy byla naše radost, když před pár týdny přišel e-mail od pana lektora Slavoje Raszky. Domluvili jsme termín, témata a těšili se na květnové pondělí.
Uskutečnily se tři přednášky. Šestá třída měla téma "Nebezpečí internetu - Kyberšikana". Sedmá třída absolvovala "Sociální sítě se zaměřením na Facebook". A stejné téma čekalo i na osmičku s devítkou.
Pan Raszka zaujal svým výkladem a prezentací se spoustou příkladů z praxe a skutečnými příběhy, které nekončily vždy šťastně. Cílem bylo, aby si děti uvědomily, že to, co na internetu, sociálních sítích a chytrých telefonech dělají, může mít dalekosáhlé dopady a důsledky. A také, že na ně může číhat na "síti" i nebezpečí.
Myslím, že cíl se podařilo naplnit, protože zpětná vazba od dětí byla velmi pozitivní a také získaly informace, které dosud nevěděly.

Mgr. Beata Dostálová, školní metodik prevence

• • •

Poznávali jsme okolí

Každý rok v květnu již několik let po sobě organizujeme pro všechny žáky od 1. do 9. třídy naší základní školy celoškolní výchovně vzdělávací projekt s názvem "Poznej své okolí". Letos jsme se vydali do Štramberka. Děti od páté do deváté třídy absolvovaly dvoudenní výjezd, mladší žáci ze třetí a čtvrté třídy prožily ve Štramberku jednodenní aktivity. A co děti po celou dobu dělaly, viděly a navštívily? Co bylo v programu projektu?

Návštěva jeskyně Šipka

pso 1 pso 2

Jízda na čtyřkolkách

pso 3 pso 4

Procházka Stezkou velikánů a plnění úkolů

pso 5 pso 6

Oběd v Jaroňkově útulně pod věží Trúbou

pso 7 pso 8

Výstup na Štramberskou Trúbu

pso 9 pso 10

Aqua-Terra

pso 11 pso 12

Střelba z luku

pso 13 pso 14

Jízda vláčkem "Štramberáčkem"

pso 15 pso 16

Ubytování v rekreačním areálu "U Kateřiny"

pso 17 pso 18

Laser-Game aréna TEBEN v Novém Jičíně (pouze starší žáci)

pso 19 pso 20

Program byl velmi bohatý a zajímavý, počasí nám přálo, všechno dobře dopadlo a můžeme se těšit na další projekt příští květen.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

• • •

Den Země

Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Protože letos se počasí umoudřilo až ve čtvrtek 11. května, absolvovali žáci naší základní školy Den Země se zpožděním.
Všichni žáci od 1. do 7. třídy byli stejně jako vloni rozděleni do 30 skupin, nejstarší ve skupince byl jmenován velitelem a dohlížel na mladší spolužáky. Každá skupinka prošla stanovenou trasu a po úspěšném splnění daných úkolů na jednotlivých stanovištích, získaly děti razítka a obrázkové kartičky.
Jednotlivá stanoviště "obhospodařovali" deváťáci a osmáci a dohlíželi na poctivé a plnohodnotné plnění úkolů. Sklo, papír, nebezpečný odpad, elektroodpad a plasty. To byla témata, s nimiž se děti setkávaly.
Osmáci pro změnu svým mladším spolužákům připravili různé pohybové aktivity podle jednotlivých zvířat, žijících v naší přírodě. A o která zvířata se jednalo? Byli to zajíc, veverka, vlk, jezevec, skokan.
Po cestě sbírali žáci do připravených pytlů odpadky, které neukáznění spoluobčané nevhodně vyhodili do přírody. Proto byly děti vybaveny gumovými rukavicemi.
Nejenže děti odvedly kus poctivé práce, ale také se pobavily, zaskotačily si, dokonce se i ledacos přiučily.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

• • •

Velká výprava do Rýmařova

sport 17

V pátek 5. 5. 2017 jsme vyrazili autobusem do Rýmařova na atletický pětiboj. Dvacet atletických nadějí se vydalo na svoji první velkou atletickou soutěž. Soutěžilo se v tzv. atletickém pětiboji složeném z těchto disciplín: kliky (2 min), trojskok, přeskoky přes švihadlo (2 min), hod medicinbalem, běh na 1000 m. Tyto disciplíny jsou součástí atletické soutěže OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů, jejímž cílem je zvyšovat pohybové aktivity dětí a pomoci jim získat lásku ke sportu. OVOV podporují naši olympionici a pro náš kraj je garantem Šárka Kašpárková, držitelka olympijské medaile a mistryně světa ve trojskoku. Žáci tak viděli slavnou sportovkyni na vlastní oči...

Celý článek

• • •

<< Archiv článků

Nepřehlédněte

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE - UČITEL/KA V MŠ

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2017 - 2018

• • •

NEVYŠLO NA VAŠE DÍTĚ VOLNÉ MÍSTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Řešení najdete u nás!

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDKY

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Sběr tonerů - informace

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

OVOCE DO ŠKOL
Informace pro rodiče

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz