Akce školy březen 2016

Čerpali jsme vědomosti v terénu

zvířata

Není nad to si dobu bez učení trošku prodloužit. Tedy bez učení úplně ne, protože i na exkurzi se dá načerpat spousta vědomostí, i když v terénu. Ale pěkně po pořádku. Ve středu 23. března před Velikonočními prázdninami jsme se sedmou třídou vyrazili omrknout chov kozy domácí a skotu. První zastávkou byl pro nás statek v Malých Heralticích, kde se chová masné plemeno skotu. Dozvěděli jsme se spoustu informací, které v učebnicích ani v encyklopediích nenajdete. Tak například, věděli jste, že na deset porodů připadají jedna dvojčata? Nebo že se třeba zvířata uspávají dlouhou foukačkou? Anebo že žluté značky na uších mají holčičí telátka a růžová klučičí? I přesto, že jaro se moc ke slovu nehlásilo, a trošku jsme byli vyfoukaní, bylo povídání pana Otty Schreibera hodně zajímavé a čas strávený na statku nám rychle utekl
A co dál? Následoval přesun zpět do Horního Benešova a řádně posilněni svačinkami ve škole jsme se vydali do Sýrárny U veselé kozy. Tam už nás čekal pan Ivan Němeček a my se seznámili s chovem kozy domácí. Po velkém výběhu běhalo tolik kůzlat, že jsme je ani nedokázali spočítat. K velké radosti všech donesl pan Němeček dvoudenní kůzle a to se stalo na chvíli putovním mazlíčkem a kolovalo z náruče do náruče. Co by to bylo za exkurzi, kdybychom také nenasbírali informace o výrobě sýra. No a dlužno říct, že někteří si sýry i nakoupili domů.
Nezbývalo než se se čtyřnohými obyvateli sýrárny rozloučit a pelášit do parku. Tam nás čekala poslední aktivita našeho projektu. Vyplňovaly se pracovní listy a žáci dávali dohromady nabyté vědomosti. Můžu říci, že jsem byla maximálně spokojená. Děti si pamatovaly spoustu zajímavostí, a jak samy prohlásily, určitě by doporučily podobnou exkurzi i jiným třídám.
Shrnuto a podtrženo: fajn akce s bezva dětmi plná nových informací (a nejen pro ně).

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Výběr stravného na měsíc duben 2016

v úterý 22. března 2016 v době
od 7.00 do 8.30 hodin a odpoledne od 14.00 do 15.30 hodin

• • •

Žáci recitovali verše oblíbených básníků

poezie 16

Ve škole jsme si řekli: "Proč nezkusit štěstí v recitační soutěži v Krnově", a tak jsme se přihlásili do okresního kola, které se konalo v pondělí 14. března 2016. Navázali jsme tímto na školní kolo konané v únoru.
V mladší kategorii reprezentovala naši základní školu žákyně 6. třídy Leontýna Pohlová, ke které se moc hodila báseň Josefa Bruknera s názvem Vlastní podobizna. A protože se do okresního kola musí každý účastník naučit texty dva, Lea se naučila ještě i úryvek prózy od Michala Černíka.
Dvě zástupkyně z naší školy jsme poslali také do starší kategorie. Obě jsou žákyněmi 9.třídy.
Veronika Štěpaníková si vybrala báseň od paní učitelky Dostálové s názvem Hledání z básnické sbírky Padám vzhůru a jako druhý text zvolila verše Jaromíra Nohavici s názvem Cyklistika.
Kateřině Škráškové se líbila poezie Michala Černíka, a proto na soutěži recitovala jeho verše s názvem Ze života oblázku. Jako druhý text měla Katka připravenou prózu.
Naše recitátorky na žádné výrazné umístění sice nedosáhly, ale o to přece vždy nejde...

PhDr. Jana Semerová, učitelka ČJ

• • •

Bodovali jsme v krajském kole

olympiáda jn 16

Do krajského kola olympiády v německém jazyce se Jan Jirásko, žák 8. třídy naší základní školy, probojoval vítězstvím v okresním kole, které se konalo v Krnově 15. 1. 2016 v SVČ Méďa v Krnově. O dva měsíce později, tedy 14. 3. 2016, jsme se vydali rovněž do SVČ, ale tentokrát do Moravské Ostravy. Zde se konalo klání mezi nejlepšími němčináři v Moravskoslezském kraji.
Honza byl zařazen do kategorie II. A, která byla určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. V jeho skupině soutěžilo mezi sebou celkem sedm žáků.

A co po nich porota chtěla? Následující řádky Vám to prozradí:
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu z kazety měli žáci splnit zadaný úkol)
- konverzace se členy soutěžní poroty - úvodní krátký rozhovor, kdy se žák měl porotě představit a zodpovědět na položené otázky
- rozhovor na základě obrázku - jednalo se vlastně o popis obrázku
V konverzační části soutěže se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Jak jsme uspěli?
Domů jel Honza s diplomem, protože se umístil na nádherném 3. místě.

PhDr. Jana Semerová, učitelka NJ

• • •

Hudební dílnička pro předškoláky

hudební dílnička 16

Chtěli bychom pozvat všechny budoucí prvňáčky na 2. setkání předškoláků.
Sejdeme se v úterý 15. března od 15.00 v budově 1. stupně ZŠ.

Co budoucí školáky čeká? Písničky, notičky i taneček...
Těšíme se na vás!

Učitelky z 1. stupně ZŠ.

• • •

Přečtěte si, čím se zabýváme ve slohu

sloh 16

Cesty (líčení krajiny)

Existuji cesty, které nikam nevedou, ale existuji i cesty, které vedou na konec světa.
A ta má na obrázku je právě ta, která vede až na konec světa. A o této cestě budu ve svém líčení psát.
Cesta zobrazená na obrázku je obrostlá hustými stromy a olemovaná mohutnými mechem porostlými kameny. Stoupání je zjednodušeno pomocí kamenných schodů posypaných seschlým jehličím. Okolí cestičky je cítit nevšední, ale velice příjemnou vůní malin, borůvek, hříbků a také stromů a navlhlým mechem. Z korun stromů se ozývá nezbedné štěbetání ptáků, z levé strany cesty zurčí tekoucí potůček a mezi slunečními paprsky pronikajícími lesním porostem slyším tiché bzučení hmyzu. Pod nohama mi křupe jehličí.
Cítím, jak na mou pleť dopadá paprsek slunce. Je hřejivý a velice příjemný. Nabíjí mě energií. Mé ruce se dotýkají mírně navlhlého mechu. Šimrá mě po dlani. Mé vlasy se při stoupání po kamenných schodech lehce dotýkají zelených bukových listů. Připadám si jako lesní víla letící na konec světa lesní říší plnou různých zvířat, rostlin, stromů a nadpřirozených bytostí...

Jana Karafiátová, žákyně 8. třídy

• • •

Fyzikálně - chemický kroužek

kroužek f-ch

Od září tohoto školního roku funguje v naší škole fyzikálně - chemický kroužek. Zájmovou aktivitu navštěvuje 15 dětí od šesté do deváté třídy. V tomto kroužku se také jednou měsíčně věnuje s dětmi meteorologii pan učitel Roman Imrich. Probírají a vysvětlují si jednotlivé meteorologické prvky, atmosféru a jevy v ní probíhající, klasifikaci oblaků či podnebí. Získané vědomosti se žáci snaží uplatnit v práci se školní meteorologickou stanicí. Při zjišťování informací a jejich následné aplikaci využívají moderní technologie, ať už to jsou tablety nebo interaktivní tabule.
V průběhu 1. pololetí se žáci zabývali především fyzikou, jejími zákonitostmi a fyzikálními ději. Výuka kroužku probíhala s paní učitelkou Markétou Ivanovovou a panem učitelem Vratislavem Golláněm. Ve druhém pololetí štafetu převzala paní učitelka Beata Dostálová a přesedlali jsme na chemii. Nutno podotknout, že děti pracují se zcela bezpečnými látkami, se kterými se mohou setkat i v kuchyni (např. ocet, jedlá soda, živočišné uhlí, jar, apod...). Postupně pronikají do tajů chemie, seznamují se s pojmy pro ně dosud neznámými, učí se zručnosti a manipulaci s chemickým náčiním a nádobím. Mladí badatelé si vyzkoušeli sopku v kuchyni, filtraci, adsorpci živočišného uhlí. Čekají nás ještě chromatografie, krystalizace, výroba škrobu, tajná písma a řada dalších. Děti si doplňují (jako správní chemici) i svůj laboratorní protokol.
Žáci kroužek navštěvují rádi a úkoly plní s nadšením. Kdoví, možná právě některého z nich osloví přírodní vědy natolik, že se rozhodnou je v budoucnu studovat.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce budou od 9. 11. 2020 do odvolání probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě v obvyklých časech..

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2020 - 2021

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz