online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy červen 2016

Poslanec Ladislav Velebný diskutoval s žáky 8. a 9. ročníku

poslanec Velebný

Poslanec Ladislav Velebný řešil s žáky osmého a devátého ročníku na Základní škole v Horním Benešově otázky týkající se uprchlické krize, situaci ve Velké Británii anebo jejich budoucí středoškolské vzdělávání.
Žáci osmého a devátého ročníku na Základní škole a Mateřské škole v Horním Benešově na Bruntálsku měli v pondělí 27. června 2016 vyučovací hodinu o trochu pestřejší. Navštívil je poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný. Vyučovací hodinu vedl jeho asistent Radek Vráblík, který diskuzi zaměřil na otázky, odpovědi a neformální debatování o práci poslance, státních institucích, ale i o osobnostech v politice. Žáci se poslance nezapomněli zeptat na jeho názor na uprchlickou krizi, situaci ve Velké Británii, řešili školský zákon, změny ve školství a každý z žáků prozradil, na jakou střední školu byl přijat anebo se chystá ještě hlásit.
"Jsem velmi rád, že jsem mohl zavítat za nejstaršími žáky Základní školy v Horním Benešově a předat jim informace z mé poslanecké práce. Je důležité dnešním mladým lidem předávat aktuální informace, životní zkušenosti a odpovídat jim na otázky. Často ke svým životním krokům nejsou stoprocentně rozhodnuti a my jim k rozhodnutí, například k budoucími středoškolskému vzdělávání anebo povolání, pomoci", komentoval diskuzi poslanec Ladislav Velebný.
Setkání s žáky osmého a devátého ročníku se zároveň zúčastnil také ředitel školy Zdeněk Žanda, zástupkyně ředitele Eva Krsková, speciální pedagog Martin Polok a asistent poslance Aleš Šupina.

Fotografie a videa naleznete zde >>

• • •

Pan poslanec Velebný rozdával žákům 4. B vysvědčení

poslanec Velebný

Žáci ze 4. B na Základní škole v Horním Benešově přebírali vysvědčení z rukou poslance Ladislava Velebného. Stalo se tak už v pondělí 27. června 2016.
Blíží se pomalu konec školního roku 2015/2016. Žáci čtvrtého ročníku, přesněji 4. B, pod vedením pedagoga Martina Poloka a ze Základní školy a Mateřské školy v Horním Benešově na Bruntálsku, dostali vysvědčení už v pondělí 27. června 2016. Předat jim ho osobně přijel poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný, který má nad třídou patronaci. Děti mu úvodem zazpívaly, pak následovalo slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti ředitele školy Zdeňka Žandy, zástupkyně ředitele Evy Krskové a asistentů poslance Radka Vráblíka a Aleše Šupiny.
Poslanec Ladislav Velebný žákům poblahopřál a předal jim vysvědčení. "Hodně mne děti potěšily. Jsou moc šikovné a jde vidět, že se do školy těší. Nakreslily mi obrázky, na oplátku jsem je obdaroval diplomem s blahopřáním a každý dostal také taštičku se sladkostmi a reflexní páskou. Je potřeba děti motivovat, aby se cítily bezpečně a bylo jich vidět. Měl jsem pocit, že i když jsou ve škole moc rádi, tak se již těší na prázdniny," s úsměvem doplnil poslanec Ladislav Velebný, který nezapomněl připomenout, že žáci mají slíbený výlet do Prahy s prohlídkou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Fotografie a videa naleznete zde >>

• • •

Střední a velká třída MŠ na exkurzi - Ostrava

Ve středu 15. 6. 2016 se děti ze Střední a Velké třídy jely podívat na exkurzi do INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V OSTRAVĚ – ZÁBŘEHU. Děti zde viděly a seznámily se s HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU. V první části prohlídky měly děti možnost prohlédnout si vrtulník letecké záchranné služby, který má za úkol zajistit včasnou pomoc, často i v nedostupných místech. Prohlédly si vybavení vrtulníku a dozvěděly se spoustu nových informací. Poté si šly děti prohlédnout vozidla zdravotnické záchranné služby, kde se seznámily i s technikou, která se ve vozidlech nachází. Děti měly možnost si některou techniku vyzkoušet a tak vidět, jak se s některými přístroji pracuje a k čemu slouží. Ve druhé a zároveň poslední části byla návštěva hasičských aut, kde děti viděly nejen techniku hasičů, ale i jejich ochranné oblečení, které si děti měly možnost vyzkoušet. Samozřejmě nemohla chybět prohlídka hasičských vozů, kdy se děti vžily do role hasičů a vyzkoušely si, kolik hasičů se do hasičského auta vleze a kde sedí velitel vozu, kterého musí uposlechnout. Celou exkurzi nám s ochotou zajistil pan Flašar, tatínek Ondráška ze Střední třídy. V první části prohlídky nás sám pan Flašar provázel a seznamoval s vybavením ZDRAVOTNÍCKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Velké poděkování náleží panu Flašarovi, za jeho ochotu a výborné organizační zajištění akce. Díky panu Flašarovi si děti z exkurze odnesly spoustu zážitků, dojmů a nových poznatků. O tom, že se dětem akce líbila, svědčí jejich nadšené výrazy a neustálé vypravování zážitků z exkurze.
Exkurze sama o sobě byla nezapomenutelným a krásným zážitkem, na který děti jen tak nezapomenou.

Za střední a velkou třídu Lenka Ježová

• • •

Karel IV. na prvním stupni ZŠ

Karel 4 první stupen

Je to všude. Snad málokdo by si nevšiml, že by letos oslavil Karel IV. 700 let. Protože už jsme dějin znalí, připravili jsme si pro žáky 1. - 3. třídy prezentace a vystoupení k tomuto slavnému výročí našeho významného panovníka.
Při přípravě jsme čerpali jak ze znalostí z hodin vlastivědy, tak z výletu na zámek Kunín, kde jsme zhlédli vtipné vystoupení o životě Karla IV. Také jsme přispěli svými výtvarnými díly do soutěže pořádané Ministerstvem školství a tělovýchovy, která byla vypsána také k oslavám výročí 700 let od narození Karla IV. Celkem prý do této soutěže zaslalo svá výtvarná díla úctyhodných 10 000 účastníků z celé ČR.
Všechny informace a poznatky jsme pak zpracovali v rámci projektového dne. Nejmladší vyráběli erby, druháčci postavili papírový hrad Loket a své znalosti přenesli na krásné obrázky, třeťáci vyplňovali pracovní listy, v nichž si ověřili své znalosti o Karlu IV.

Žáci 4. A a 4. B třídy

Videa a fotodokumentaci k projektu na naší škole můžete najít na níže uvedených odkazech.
Za nás učitele bych chtěla žáky a jejich rodiče moc pochválit za svědomitou přípravu i realizaci projektu, paní Klichové za zapůčení kostýmů a dekorací, a také 4. B a jejich třídnímu učiteli Martinu Polokovi za celoroční spolupráci. Přeji všem příjemné a zasloužené prázdniny :)

Mgr. Daniela Blažková

Fotografie a videa naleznete zde >>

• • •

Cykloturistický kurz

cyklokurz 16

Na začátku června se někteří žáci 2. stupně zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Z našich kopců jsme se na kolech přesunuli do vytouženého rovinatého Opavska.
V pondělí 6. 6. 2016 v 9 hodin jsme plni sil nasedli na kola a vydali se přes Sosnovou, Skrochovice, Opavu a Kravaře do Bolatic. Cesta tam byla okořeněna o několik cyklistických karambolů, jejichž výsledkem byla odřená a naražená kolena. Nic nás však neodradilo a v pořádku jsme dorazili do ubytovny místního turistického oddílu. Po obědě a zaslouženém odpočinku jsme si prošli Bolatice a nejbližší okolí.
Druhý den jsme se vypravili přes Raduň do Hradce nad Moravicí. Dopřáli jsme si dobrý oběd v restauraci a osvěžení u Žimrovického splavu. Zpáteční cesta vedla po cyklostezce přes Branku do Opavy a dále přes Kravaře. Vyčerpaní vedrem a našlapanými kilometry jsme vzali útokem cukrárnu v Kravařích. Závěrečné kilometry do Bolatic jsme zdolali pouze díky vidině teplé sprchy a postele.
Ve středu jsme sbírali síly na čtvrteční návrat, proto jsme nepodnikli žádný výlet, ale vyzkoušeli jsme svoji rychlost na trase Bolatice – Borová.
Nejrychlejšími cyklisty mezi dívkami byla Natálie Premusová a všechny hochy porazil Kuba Andrle. Protože však nejsme žádné padavky, zahráli jsme si ještě fotbal na hřišti v Borové a odpoledne jsme naběhali další kilometry na školním hřišti v Bolaticích. Večer jsme poseděli u ohně a opekli špekáčky.
Čtvrteční návrat do Benešova ubíhal rychle. I kopec nad Sosnovou – tedy nejnáročnější část trasy jsme zvládli bez problémů. A dá se říct, že bez problémů proběhl celý kurz. Ujeli jsme přibližně 170 km. Za celou tu dobu jsme měli tři defekty, asi šest pádů, jednu nevolnost z přejezení, vážné zranění žádné a počasí bezvadné.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ byl v našem obležení

chotěbuz 2016

V rámci každoročního celoškolního projektu nazvaného "Poznej své okolí" jsme letos vycestovali do nově zrekonstruovaného archeoparku v Chotěbuzi u Karviné.
Archeopark v Chotěbuzi je jedním z nově vybudovaných archeoparků – rekonstrukcí slovanského sídliště u nás. Rekonstrukce hradiště z poloviny 8. až 11. století je vybudována na kopečku obehnaném kolovou hradbou a příkopem na místě osídlení ve starší době železné z let 800 – 400 před n. l. Průvodci označovali hradiště slovem "akropole" Jsou zde vybudována obydlí a společné prostory slovanského sídliště s ukázkami oblečení, věcí denní potřeby, zbraní a potravin z doby slovanského osídlení Těšínska.
Naši žáci absolvovali tzv. rozšířený vzdělávací program a měli tak kromě teoretické části probíhající v hlavní budově možnost vyzkoušet mletí obilí na žernovech, zabodovat mohli v lukostřelbě, do voskových tabulek si vyryli své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryli pozůstatky kostí a keramiky.
Celý program trval více než dvě a půl hodiny.
1. stupeň (2. - 4. třída) absolvoval cestu do archeoparku ve čtvrtek 2. 6. a 2. stupeň (5. - 9. třída) jeli za starými Slovany ve středu 1. 6.
Protože prvňáčci by dvouhodinovou cestu autobusem zvládali obtížněji něž jejich starší kamarádi, zamířili do "SAFARI" Pod Jelením vrchem, což je ekofarma Bellama a Africké muzeum v Jelení u Holčovic. Žáky prvních tříd doprovázely i děti z mateřské školy.

A co tady?

V muzeu jsou umístěny exponáty lovné zvěře (savců, ptáků, plazů a hadů) prakticky ze všech kontinentů. Největší pozornost je však věnována právě Africe tedy zvířatům zde žijícím a také africké kultuře, která je znát na každé části muzea. Děti si všechno prohlédly a pak navštívily živá zvířátka na farmě. Program byl tak bohatý, že málem ani nebyl čas na svačinu.
Už jsme zvědavi na program příštího projektu. Snad bude stejně zajímavý jako ten letošní.

Fotografie z Chotěbuzi naleznete zde >>

Fotografie ze Safari naleznete zde >>

• • •

Karel IV. ve škole

Karel 4

Týdenní projekt na Základní škole v Horním Benešově, který se inspiruje 700. výročím narození velikána českých dějin Karla IV., měl za cíl oživit u žáků zájem o historické období vlády Karla IV., přiblížit každodenní život ve 14. století, interaktivně a multimediálně podat historii a poukázat na odkaz Lucemburků.
Otec vlasti se objevil v několika předmětech v jednotlivých třídách, např. v českém jazyce a literatuře žáci četli pověsti o Hladové zdi v Praze, o založení Nového Města, o založení Karlových Varů, děti pracovaly s texty o Karlštejně apod. Ve výtvarné výchově žactvo vyrábělo např. rodokmen Lucemburků, v chemii se děti zabývaly počátky alchymie za Karla IV., v biologii je zajímaly středověké lesy a jejich ekosystém, hudební výchova zavedla žáky mezi gotické hudební nástroje a zpěvy. Dějepisu a zeměpisu se téma Karel IV. rozhodně vyhnout nemohlo, protože zde sehrál Otec vlasti tento týden hlavní roli.
Práce žáků jsme vystavili v prostorách školy.
Celý projekt vyvrcholil 7. června, kdy žáci čtvrtých tříd se svými učiteli navštívili představení didaktickodivadelního projektu Faber, což znamená, že "navštívili" slavného císaře a krále Karla IV. a jeho dvůr na zámku Kunín. Součástí představení o Karlovi IV. bylo koňské a kejklířské představení. Protagonisté předvedli dětem i zajímavá řemesla, jako např. výrobu pergamenu, tesání klád nebo předení na vřetenu a další.
Děti viděly, jak Karel IV. bojoval na koni nebo lovil divokou zvěř. Po představení si žáci mohli vyzkoušet různá řemesla.
Ať žije král!

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz