online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy červen 2017

ŠKOLNÍ JÍDELNA OZNAMUJE,

že z důvodu modernizace systému je nutné během velkých prázdnin ZRUŠIT dosavadní variabilní platby (symboly).
V posledním srpnovém týdnu dostanete od vedoucí ŠJ NOVÉ.

Došlo také ke změnám v ceníku za obědy u cizích strávníků:
oběd bez donášky - 67 Kč
oběd s donáškou - 72 Kč
Výdej obědníků bude posunut na 11:30 hodin.
U dětí naší školy zůstávají ceny stejné.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Čtvrťáci uspěli na zkouškách cyklisty

Jako každý rok byli i letošní čtvrťáci celoročně připravováni na zkoušky z dopravní výchovy. Cyklista totiž může od 10 let jezdit na silnici sám bez doprovodu dospělého, a tak by měl znát pravidla silničního provozu, rozeznat dopravní značky, vědět, jak se má na silnici chovat a zvládat dokonale řízení kola. Dvakrát v tomto školním roce navštívila lektorka Domu dětí a mládeže z Krnova žáky ve škole, kde probírali teorii. Na podzim i na jaře jsme s dětmi vyrazili do Krnova na dopravní hřiště, kde žáčci procvičovali praktické věci.
21. 6. nastal "den D" a v Domě dětí a mládeže následovaly nejprve testy, poté jízda na dopravním hřišti. Dětem bylo povoleno celkem 10 chyb z testu a jízdy na kole, aby zkouškami prošly. Pod přísným dohledem lektorů plnily snaživě úkoly a vyplatilo se jim to. Z 22 zúčastněných žáků prospělo 18. Čtyři, kterým se to letos nepovedlo, mají možnost opakovat zkoušku v příštím školním roce s nastávajícími čtvrťáky.
Přeji všem úspěšným cyklistům mnoho klidných kilometrů na kole bez úrazů a nehod.

Mgr. Hana Melichárková, třídní učitelka

• • •

Cykloturistický kurz 2017

Na začátku června se někteří žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Tentokrát bylo cílem Osoblažsko.
V úterý 13. 6. v 9 hodin jsme nasedli na kola a vydali se směrem k Lichnovu. Sjeli jsme dlouhý kopec, druhý vyšlapali a přes Zátor, Brantice a Krnov dojeli do Albrechtic, kde jsme se naobědvali a odpočinuli si před výstupem na rozhlednu Hraniční vrch. Pokochali jsme se výhledem a pokračovali v cestě do Osoblahy. Tam jsme se ubytovali a povečeřeli v jídelně místní školy.
Druhý den jsme si udělali výlet po okolí – na Dívčí Hrad, rozhlednu v Liptani a do Slezských Rudoltic...

Celý článek

• • •

Fyzikálně - chemický kroužek

Letos na konci května jsme úspěšně zdolali druhý rok přírodovědného kroužku. Nutno říci, že většina členů se činila a byla moc šikovná. V tomto roce se zapojili žáci z šesté a sedmé třídy (někteří chodili už druhým rokem). A následující řádky patří právě jim.
"Na fyzikálně - chemickém kroužku se mi nejvíce líbilo, jak jsme dělali sopku z plastelíny. Hrozně moc mě to bavilo, bylo to zajímavé." Kristýna Zajacová
"Nejvíce se mi líbil pokus chromatografie na křídě. Pokus spočíval v tom, že jsme na křídu udělali fixem proužek a křídu dali do ethanolu, ona se potom zbarvila." Stáňa Kubačáková
"Nejlíp se mi pracovalo s Tondou Pražákem. Nejvíce se mi líbil pokus sopka. Je tu hodně legrace a úžasu. Můžeme také předvádět pokusy a dostávat za to jedničky." Honza Černík...

Celý článek

• • •

Adaptační dny v MŠ pro nově přijaté děti

Během měsíce června budou probíhat v mateřské škole adaptační dny pro nově přijaté děti od září 2017.

Bližší informace a termíny zde

• • •

Zpíváme si rádi

Stalo se tradicí, že se žáci naší školy účastní každoroční školní soutěže ve zpěvu "Májová notička", která proběhla 24. 4. 2017. Mnoho zpěváčků nám zvesela zazpívalo.
Výherci školního kola odjeli zpívat do Břidličné. Letos soutěž proběhla 11. května. Konkurence byla silná, ve čtyřech kategoriích bojovalo o dobré umístění celkem 80 pěvců.
Naši žáci se překvapivě vyzpívali až do zlatého pásma.

Zlaté pásmo:
Monika Komárová
Adéla Kozelková
Iva Kozelková
Štěpánka Monsportová

Stříbrné pásmo:
Markéta Pražáková
Tereza Hrozová

Bronzové pásmo:
Amálie Knapová
Julie Bernátová

Všem úspěšným gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.

Mgr. Ivona Kozelková, učitelka

• • •

Pozvánka na přednášku "ŠIKANA"

Vážení rodiče,
Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov pokračuje v projektu "Cestou inkluze".
Dne 12. 6. 2017 v 16:00 hodin se v učebně AJ na 2. stupni uskuteční setkání na téma
"ŠIKANA".
Setkání povede opět externí pracovník pan Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Bílovci.
Jste všichni srdečně zvání, drobné občerstvení zajištěno.
O následujících setkáních budete aktuálně informováni. Těšíme se na vás.

• • •

Den dětí ve školní družině

Za krásného slunečného počasí jsme v pátek 2. 6. 2017 připravily pro děti ze školní družiny oslavu "Dne dětí".
Na školním hřišti si děti užily sportovní odpoledne plné her a soutěží(hod míčkem na cíl, přenášení vajíčka na lžičce, skákání v pytli, běh v obruči, chůze po kamenech apod.)
Soutěžící byli rozděleni do dvou družstev různých věkových kategorií (1.-5.třída) a po vysvětlení pravidel se s chutí pustili do závodění. V průběhu soutěží se ukázalo, jak těžké je pro některé děti přijmout prohru.
Po skončení závodů dostali všichni soutěžící občerstvení a sladké odměny, zakoupené z finančního příspěvku SRPDŠ.
Na návštěvu za námi přišla i praktikantka Bára, která nám pomáhala při soutěžích. Touto cestou jí děkujeme za pomoc a přejeme hodně studijních úspěchů.
Společně jsme si užili báječné odpoledne.

vychovatelky školní družiny

• • •

Neděli jsme strávili v partnerském městě

V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj probíhá již řadu let spolupráce mezi Horním Benešovem a polským městem Pszów. Protože v polském partnerském městě probíhaly slavnosti města, byly naši žáci pozváni na přátelskou návštěvu. V neděli 4. června 2017 jsme strávili velmi příjemné odpoledne s polskými kolegy.
10 dětí z naší školy se zúčastnilo akce "vaření s Remigiuszem Rączką", což je v Polsku velmi populární kuchař, něco jak o u nás např. Zdeněk Pohlreich. Připravovali jsme tvarohové placičky s ovocným salátem. Bylo to chutné a výborné. Zbytek odpoledne jsme strávili na tanečním parketu ve zdejším kulturním domě. Což bylo naprosto super.

Po celou dobu bylo o nás výborně postaráno, za což organizátorům moc děkujeme.

Více informací zde >>

• • •

Den dětí

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti tohoto svátku se všude připravují různé zábavné, společenské a sportovní akce. Nejinak tomu bylo v Horním Benešově.
I v letošním roce pozvala firma Hobes, spol. s. r. o., Horní Benešov děti ze základní a mateřské školy do parku na oslavu jejich svátku. Zaměstnanci firmy připravili v pátek 2. června dětem skákací hrad, skákací trampolínu, cukrovou vatu, na menší děti čekal řetízkový kolotoč a pro všechny (malé i velké) byly připraveny balíčky se sladkostmi a tradiční žluté balónky naplněné heliem.
Díky příjemným zaměstnancům firmy Hobes a jejich dobré organizaci jsme si všichni oslavu Dne dětí moc užili. Děkujeme!

učitelé ZŠ a MŠ Horní Benešov

• • •

Cyklus přednášek pro rodiče

internet 1

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov se zapojila do projektu "Cestou inkluze", jehož náplní jsou také přednášky pro rodiče žáků naší školy. Dosud proběhly tři přednášky s panem Tomášem Veličkou z Poradny pro primární prevenci v Bílovci. Prvním tématem bylo "Internet, facebook a jeho nástrahy", druhým "Návykové látky a drogy". Poslední přednáška se týkala neméně důležité problematiky, a to: "Jak mluvit s dospívajícím o sexu". Myslím, že spousta z nás cítí a vnímá, že je potřebné dozvídat se nové informace i v dospělosti, nejen v dětském a teenagerském věku. Proto jsme rádi, že rodiče přednášky zajímají a vždy odcházejí nadmíru spokojeni a se spoustou nových informací a poznatků.
Věříme, že se bude líbit i následující setkání na téma: "Šikana".
To se uskuteční 12. června v 16 hodin v budově 2. stupně ZŠ (učebna anglického jazyka). Přednáška bude opět pod taktovkou pana Veličky. A tak jako doposud bude dáván prostor Vašim reakcím a dotazům.

Mgr. Beata Dostálová, školní metodik prevence

• • •

Co je branná soutěž "Wolfram"?

Krajské vojenské velitelství Ostrava pořádalo ve čtvrtek 25. května 2017 v Bruntále brannou soutěž čtyřčlenných smíšených družstev žáků 8. tříd orientovanou vedle dalších aktivit i na vojenské disciplíny a znalost historie paravýsadku Wolfram, po kterém byla soutěž pojmenována.
Co soutěž obnášela? Závodilo se v sedmi disciplínách: bojová dráha 1, bojová dráha 2, střelba, vědomostní test, posilovací cvičení (sedy-lehy, kliky, dřepy), zdravověda a hod granátem.
Naše škola se letos poprvé zapojila také a jako "pokusné králíky" jsme do terénu vyslali žáky 7. třídy, kterými byli Radek Premus, Leontýna Pohlová, Erik Glamoš a Jan Černík.

Mgr. Martin Polok

• • •

Noc na Karlštejně

Historická veselohra J. Vrchlického se v muzikálové podobě hraje v letošní divadelní sezóně ve Slezském divadle v Opavě.
Protože příběh patří ke klasickým dílům nejen české literatury, ale i filmového plátna, chtěli jsme zhlédnout i jeho divadelní podobu. Proto jsme ve středu 24. 5. 2017 navštívili opavské divadlo, abychom prožili poutavý příběh spolu s Karlem IV., jeho ženou Eliškou a ostatními dvořany.
A jaký je děj příběhu?
Dějová linie se odvíjí od zákazu vstupu žen na hrad Karlštejn, který nechal postavit Karel IV., aby se zde mohl v klidu věnovat práci a také odpočinku. Tento zákaz poruší nejen mladá dívka Alena, ale i královna Eliška Pomořanská. Zákaz pobytu žen je na konci příběhu zrušen. V muzikálu vystupují skutečné historické postavy. Kromě Karla IV. také jeho čtvrtá manželka Eliška (Alžběta) Pomořanská, Arnošt z Pardubic, arcibiskup pražský, a pan Ješek z Vartenberka.
Žáci od 6. do 9. třídy měli opravdu krásný kulturní zážitek, představení se všem moc libilo a rozhodně stálo za to.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

Více informací zde >>

• • •

I Benešov má své talenty

Ve čtvrtek 1. června se v 16 hodin koná školní akce s názvem I BENEŠOV MÁ SVÉ TALENTY.

Více informací zde >>

• • •

<< Zpět

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz