online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy šerven 2021

Slavnostní ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 pro žáky od 1. do 8. třídy proběhlo v pátek 26. 6. 2021 na travnatém hřišti v areálu základní školy.
Svým proslovem se jak s žáky, tak i s učiteli a asistenty rozloučil nejprve ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda a poté i zástupkyně ředitele Mgr. Eva Krsková. Vše proběhlo za účasti místostarosty Ing. Miroslava Petra.
Poté všichni spěchali do svých tříd, kde je čekalo vysvědčení, pochvaly a drobné odměny.
A pak už hurá na prázdniny!

• • •

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s vycházejícími žáky proběhlo ve čtvrtek 24. 6. 2021 v tělocvičně sportovní haly.
Proč ve sportovní hale, když k podobným účelům využíváme kongresový sál? V letošním roce končí základní školní docházku dvě 9.třídy, což je celkem 36 žáků a do útulného sálu by se všichni i s rodiči a pozvanými hosty nevešli.
Po úvodním přivítání byli všichni přítomní seznámeni s jednotlivými žáky jednak prostřednictvím drobných medailonků z úst třídních učitelek, jednak prostřednictvím prezentace, na které byli žáci představeni díky fotografiím a drobným videím. Rodiče i ostatní hosté se tak dozvěděli, kam se vycházející teenageři chystají, co budou studovat a kam budou od září dojíždět.
Rozloučení s vycházejícími žáky naší školy proběhlo ve velmi vlídném a přátelském duchu a všichni tak společně strávili příjemné odpoledne.

• • •

Slavnostní rozloučení s předškoláky

17. 6. 2021 jsme měli v naší MŠ velkou slávu, konalo se "Slavnostní vyřazení předškoláků". Stejně, jako naše tablo, byla tato akce v námořnickém stylu s našim třídním mottem "Jsme na jedné lodi". Děti si se svými paními učitelkami připravily krátké vystoupení pro své rodiny, pana starostu, pana ředitele a ostatní kamarády z MŠ. Po zhlédnutí programu předal pan ředitel a pan starosta dětem dárky a společně jsme jim popřáli štěstí do života i školních let.

Za dárky pro děti mockrát děkujeme SRPDŠ a Městu Horní Benešov.

kolektiv učitelek MŠ

• • •

Výlet do Úvalna - velká třída MŠ

Ve středu 9. 6. 2021 odjela naše velká třída na výlet do Úvalna. Jeli jsme malým autobusem, který se nám velmi líbil, protože byl útulný, akorát pro nás. Cestou jsme zpívali a těšili se, co všechno uvidíme. Nejdříve jsme navštívili muzeum hraček, ve kterém byly zajímavé, staré, ale krásné hračky a nábytek z dřívější doby. Velké nadšení nás čekalo při vstupu do zrcadlového království. Bylo opravdu úžasné, když jsme se viděli tisíckrát, ale nemohli jsme na sebe dosáhnout a marně se snažili jeden druhého zachraňovat. Když jsme se vymotali z bludiště, čekala nás prohlídka sklepů se strašidly a pohádkovými bytostmi. Děti s odstupem času tvrdily, že se jich vůbec nebály, ale v danou chvíli paní učitelce nestačily dvě ruce, aby je zachránila. No a nakonec nás čekala pěší chůze až na rozhlednu, kterou všichni zvládli bez problémů. Obrovská rozhledna nás zaujala, protože působila strašidelně. Obešli jsme ji dokola a prohlíželi si, jak je obrovská a mohutná. Poté proběhlo společné focení, proběhnutí a ještě jsme se stihli pohoupat, sklouznout, projet se na kolotoči a vyzkoušet prolézačky. Výlet se nám líbil, počasí nám přálo a my si odnesli pěkné zážitky. A pak už hurá do školky za ostatními kamarády, kterým budeme vyprávět, jaký jsme měli krásný den.

Děkujeme SRPDŠ za financování výletu.

učitelky velké třídy MŠ

• • •

Návštěva u hasičů

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se s dětmi z malé a velké třídy byli podívat, jak je náročná, a co všechno obnáší práce hasičů. A co jsme zjistili? Že hasiči nejezdí jen k požárům, ale také k povodním a jiným přírodním neštěstím a katastrofám, autonehodám, u kterých musí často poskytnout první pomoc a tu jsme si společně s dětmi a pány hasiči vyzkoušeli.
A co se nám nejvíce líbilo? Možnost sednou si za volant hasičského auta, osahat si hasičský oblek a nářadí, které ke své práci využívají a také nás velmi zaujalo, jak složité je usušit hasičské hadice.
Děkujeme JSDH Horní Benešov nejen za prohlídku hasičské zbrojnice a perfektní přednášku, ale i za to, že nasazují vlastní životy za záchranu druhých.

učitelky velké třídy MŠ

• • •

Turisticko vzdělávací pobyt

Už to málem vypadalo, že se nic letos neuskuteční. Ale proběhla rychlá akce a Štramberk na tři dny se podařilo zajistit. A tak 7. června se páté a šesté třídy vydaly do Příbora a Štramberku. Program byl nabitý a všichni si přišli na své. V prvním dnu nás čekala piaristická zahrada, NERF aréna v Příboru a Interaktivní centrum pohybu. Tam si děti vyzkoušely svou sílu, vytrvalost, obratnost, postřeh. Tím jejich aktivity nekončily, po večeři měly ještě spoustu energie na přehazovanou a fotbal. Pak jsme se nočním klidem rozešli do chatek U Kateřiny.
Druhého dne nás ráno přivítalo sluníčkem a příjemnými letními teplotami. Čekala nás pekárna štramberských uší, Štramberská Trúba a Mini ZOO. Po výtečném obědě jsme vyrazili do jeskyně Šipka. Závěr bohatého programu patřil čtyřkolkám a lukostřelbě.
A nadešel třetí, tedy poslední den. Opět kopec dlouhý a vysoký – tentokrát rozhledna Bílá hora, pak sešup dolů, Muzeum Zdeňka Buriana, keramická dílna a skákací hrad. Agentura Rikitan, která se o nás výborně starala po celou dobu, nás ještě vzala na oběd ve Štramberku a pak tradá domů.
Tři dny utekly jako voda, zážitků bylo plno a ze Štramberku jsme si odvezli plno fajn vzpomínek.

Mgr. Beata Dostálová, učitelka

Fotografie naleznete zde >>

• • •

PODĚKOVÁNÍ

Žáci vycházejících tříd (9. A a 9. B) zažili letos naprosto netradiční školní rok – stejně jako jejich mladší spolužáci.
Prezenční výuka, rotační výuka, distanční výuka a zase prezenční výuka a tak nějak pořád dokola.
Kvůli koronavirovým opatřením přišli deváťáci o veškeré radosti spojené s posledním ročníkem na základní škole, jako jsou např. oblíbená filmová projekce Planeta 3 000, Haloween, reprezentační ples SRPDŠ, zájezd do Německa, celoškolní projekt Poznej své okolí apod.
Proto se vedení SRPDŠ rozhodlo věnovat deváťákům na rozloučenou vaky a trička.
Kromě toho SRPDŠ zafinancovalo oběma devítkám tablo, za což jim všichni moc děkujeme.

• • •

Výsledky ve sběru starého papíru

Po dlouhé koronavirové pauze se nám na naší základní škole podařilo uspořádat sběr starého papíru a plastových vršků. Sběrový den se uskutečnil ve středu 26. 5. 2021 a podívejte se,
kolik jsme toho nasbírali.

Výtěžek ze sběru bude poukázán na účet SRPDŠ při ZŠ Horní Benešov a bude použit v příštím školním roce pro žáky naší školy

• • •

CYKLOTURISTICKÝ KURZ

V druhé polovině června se někteří žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Tentokrát jsme zamířili do Budišova nad Budišovkou.
V úterý 15. 6. v 9 hodin jsme nasedli na kola a vydali se směrem k přehradě Kružberk. Přes Bohdanovice a Hořejší Kunčice jsme dojeli na hráz a odtud jsme pěknou lesní cestou šlapali až do Budišova. Ubytovali jsme se v místním autokempu, poobědvali a zbytek dne jsme se věnovali prohlídce města a sportování v areálu kempu. Užívali jsme si především bazénu, trampolíny a tenisových kurtů. Ti méně unavení se ještě projeli po okolí.
Druhý den nás čekala trasa údolím Moravice, do Vítkova a zpět do Budišova. Ve čtvrtek jsme nechali kola odpočívat a pěšky jsme se šli podívat na novou rozhlednu Halaška, odpoledne pak proběhl turnaj v minigolfu a večer jsme opekli špekáčky.
Páteční návrat probíhal rychle. Po ujetých 120 km jsme byli sice hodně unavení, ale spokojení.

Mgr. Eva Jelínková, učitelka

Fotografie naleznete zde >>

• • •

UPOZORNĚNÍ - ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

Upozorňujeme všechny zájemce o účast na slavnostním "Rozloučení s deváťáky" konaném ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 16 hodin ve sportovní hale v Horním Benešově, že z důvodu protiepidemických opatření je nutné prokázat se potvrzením o očkování, potvrzením o negativním testu na covid-19, nebo potvrzením o prodělaném onemocnění v u plynulých 180 dnech.

• • •

Výdej stravy v týdnu od 21. 6. do 25. 6.

Z důvodu rekonstrukce školní jídelny bude v týdnu od 21. 6. do 25. 6. strava vydávána a konzumována v náhradních prostorech kongresového sálu velké tělocvičny na Nerudově ulici. Výdej stravy do jídlonosičů bude v době od 11:00 do 11:30 a 13:15 do 13:30. Obědy do jídlonosičů mohou odebírat pouze žáci první den nepřítomnosti ve škole a cizí strávníci. Stravu je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Setkání rodičů dětí přijatých ke školní docházce od 1. 9. 2021

Srdečně zveme všechny rodiče dětí, které byly přijaty ke školní docházce od 1. 9. 2021, na setkání, které se uskuteční ve středu 23. 6. 2021 od 16:00 v budově 1. stupně. Na setkání budou rodičům předány veškeré informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

• • •

Dopoledne s koňmi - 2. třída

Ve čtvrtek 10. 6. jsme prožili s druháky krásné dopoledne s koňmi. V rámci prvouky jsme se učili o hospodářských zvířatech, a tak jsme si chtěli nějaké osahat naživo. Díky mamince jednoho z našich žáků se nám to povedlo uskutečnit. První hodinu jsme si ve škole připomněli základní poznatky o koních, například čím se živí, za jakým účelem se chovají, kolika let se dožívají. V další hodině už jsme vyrazili na procházku směr Luhy.
Počasí nám přálo, a tak jsme se o koních nejen hodně dozvěděli, ale na koni jménem Argo se i povozili. Jak nám bylo řečeno, byl to třiadvacetiletý valach. Moc milý koník, protože měl velkou trpělivost povozit tolik dětí i paní učitelku. Děti si vyzkoušely také péči o tato nádherná zvířata, pomocí speciálních kartáčů je hřebelcovaly. Jako poděkování pro Arga, plnokrevníka Tasmina a dva poníky přinesly děti sušené chleby, mrkev a jablka, na kterých si čtyřnozí přátelé moc pochutnali.

Tímto chceme moc poděkovat paní Filové.

Mgr. Hana Melichárková, třídní učitelka 2. třídy

• • •

Projdeme se do pohádky s 2. družinkou

Jak jsme strávili chvilky v naší družince? Celkem dobře. Nejvíce nás mrzelo, že jsme nemohli být dohromady se všemi kamarády.
Většinu času jsme v družině vyráběli různé 3D obrázky (krmítko s ptáčkem, sáňkaře, sněhuláčka i medvídka k Valentýnu, nechyběla čarodějnice a větrník). Neopomenuli jsme ani drobné dárky k MDŽ a Dni matek.
V květnu byla u nás na praxi studentka střední pedagogické školy. Zažívali jsme s ní pěkné chvilky. Naučili jsme se s ní nové hry, zazpívali a zatančili, vyrobili si drobné papírové hračky. Na podnět paní vychovatelky jsme si s praktikantkou nacvičili dvě pohádky "O budce" a "O řepě". Společně jsme si vyrobili jednoduché kulisy a masky. Pohádky jsme zahráli dětem z 1. a 3. oddílu ŠD, přišli se podívat také paní učitelky. Doufáme, že se jim naše divadélko pro zpestření líbilo.
Nakonec jsme oslavili Mezinárodní den dětí kreslením křídami na cestě v okolí školy. Ke kreslení se připojily i děti z 1. oddílu. Pod jejich rukama vznikaly obrázky zvířat, květin a pohádkových postaviček. Za krásné kresby byly děti odměněny sladkostmi.
Teď už se těšíme na prázdniny a zároveň na shledání v příštím školním roce. Přejeme všem dětem i dospělým krásné slunečné prázdniny.

Anna Šidliáková, vychovatelka 2. oddělení ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 28. 6. 2021 až 30. 6. 2021. Volné dny uděluji z důvodu rekonstrukce školní jídelny a nemožnosti zajistit školní stravování. Při rekonstrukci dojde k výměně vstupních otvorů (okna, dveře), výměna vzduchotechniky v kuchyni, zateplení fasády.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude v těchto dnech žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech bude zajištěn provoz školní družiny bez nároku na stravu. Školní družina bude v těchto dnech v provozu od 6:00 do 16:00. Školní družina bude k dispozici všem žákům školy. Děti je nutno přihlásit u vedoucí školní družiny osobně nebo na email: zahumenska.zshb@seznam.cz. Dětem je nutno zajistit studenou stravu ne celý den.
V případě dotazů kontaktujte ředitele školy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Naše společné chvíle ve ŠD

Blíží se konec školního roku, proto jsme se s dětmi 1. oddělení rozhodli zavzpomínat na společně prožité chvíle ve druhém pololetí. Doba pandemie družinové aktivity téměř nepoznamenala a děti toho stihly opravdu hodně.
Hned na začátku února jsme si připomněli svátek sv. Valentýna a připravili pro své nejbližší přáníčka. Letošní zima nám moc zimních radovánek nedopřála, tak jsme si zimu zpestřili výrobou papírové čelenky se sněhulákem. Únor byl zakončen připomenutím významu "Masopustu", v oddíle proběhl malý rej vlastnoručně vyrobených masek.
I v průběhu opětovného uzavření školy z důvodu pandemie děti nezahálely a v rámci vydávání učebních materiálů si vyzvedly i připravené zábavné tvoření ze ŠD (omalovánky, číselné spojovačky, grafomotorické listy), takže i když jen na dálku, ale byli jsme spolu stále v kontaktu a musím děti pochválit za svědomitou práci...

Celý článek

Lenka Zahumenská, vychovatelka 1. oddělení ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Dva týdny s Tondou Obalem

Každoročně se na naší škole koná projekt ke Dni Země. Letos, v době distanční výuky, jsme se spojili s firmou EKO-KOM, která pořádá online vzdělávací besedy s názvem "Tonda Obal na cestách" adresované žákům základních škol.
Během dvou týdnů se tak žáci 1. - 8. tříd dozvěděli od lektorů jak a co třídit, jaká jsou úskalí a novinky ve světě zpracování odpadů a jaký význam má jejich recyklace.
Děkuji všem žákům a jejich učitelům za zdárný průběh a aktivitu při realizaci projektu. Věřím, že si opět spousta z nás uvědomila, jak důležité je odpad třídit, a jak je nutné chovat se k naší planetě šetrně.

Mgr. Daniela Blažková

• • •

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. 6. 2021

• • •

<< Zpět

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz