Akce školy duben 2015

V muzeu na nás dýchla historie

muzeum hb

Někteří žáci s učiteli si zpestřili páteční rozvrh hodin návštěvou městského muzea v Horním Benešově, které je umístěno v budově městského úřadu. Někteří se vydali do muzea hned zrána, jiní návštěvu nechali až na poslední vyučovací hodinu.
Všechny očekával pan Rudolf Grygar, rodák a velký patriot, který o muzeum pečuje. Pan Grygar dětem vyprávěl o založení a historii města, seznámil je s vystavenými exponáty, vysvětlil význam cizojazyčných nápisů na etiketách některých artefaktů, přiblížil žákům způsob života v minulosti města a postupně děti seznamoval se starými fotografiemi, na nichž mnozí rozpoznávali své prarodiče či sousedy a známé. Děti zaujaly např informace o tom, že ve městě bylo koupaliště nebo např., že se zde vyráběly bylinkové likéry.
Naši žáci kladli panu Grygarovi spoustu dotazů a čas nám zde uběhl velmi rychle.
Bylo to poutavé, zajímavé a poučné.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Pohled z okna

černá růže

Dnes Vás seznámím s tím, co se mi stalo asi před měsícem a pořád na to musím myslet. Bylo to divné - asi tak, jako když na Sahaře z ničeho nic napadnou dva metry sněhu.
Bylo pondělí 6:45 ráno, byla docela zima a venku bylo pořádně namrzlo. Probudila jsem se a podívala se ven z okna. Mezi dvěma lipami, které stojí u našeho domu, stála neznámá osoba v černém dlouhém plášti s kapucí na hlavě a stále se přibližovala blíž a blíž. Když byla tak metr od plotu, zafoukal vítr a osoba zmizela...

Celý článek

• • •

Dubnickým kostelem zněl náš zpěv

dubnice

Dubnice je menší obec ležící mezi Krnovem a Lichnovem. Dominantu obce tvoří zajímavý jednolodní kostel z roku 1822. Historie budovy však sahá až do 17. století. Kostel je historickou památkou, která se využívá ke zvláštním kulturním příležitostem. Jednou z nich bylo hudební odpoledne v sobotu 25. 4. 2015, kdy v kostele zazněly písně našeho školního sboru "Nic moc" a "Hrátky s hudbou" za hudebního doprovodu učitelek p. Dostálové, p. Blažkové a p. Kozelkové.
Historickou budovou se linuly tóny písní jako např."To máme dneska pěkný den", "Větříček", "Hvězdář", " Moravská" apod.
Po koncertě malých a mladých zpěváků se posluchačům představila s vlastní tvorbou paní Mgr. Beata Dostálová, která své písně sama doprovázela hrou na kytaru. Obě velmi zdařilá vystoupení byla doprovázena sytým aplausem a vyžádala si na účinkujících přídavek.
Atmosféra celé hudební události byla nesmírně působivá a všichni účastníci si užili krásný hudební zážitek.

Fotografie a videa z akce naleznete zde >>

• • •

Přednáška o genetice

V rámci projektu Nattech proběhla na naší škole akce s vedoucí laborantkou cytogenetické laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava paní Romanou Kaniovou. Přednášky se zúčastnili žáci 7. a 8.ročníku, kteří mají učivo o genetice v osnovách.
A co jsme se dozvěděli?
Zjistili jsme, že cytogenetická laboratoř vyšetřuje vrozené nebo získané chromozomové změny. Stanovuje diagnózu a potvrzuje či vylučuje přenašečství řady závažných dědičných onemocnění na úrovni chromozomů.
Dozvěděli jsme se hodně odborných informací, které navazovaly na poznatky získané ve výuce biologie. Paní lektorka se dětí ptala, zda vědí, co je to vlastně genetika, jestli znají zakladatele genetiky apod.
Ve druhé části byli žáci seznámeni, jaké vzdělání by měli absolvovat, aby mohli být na takovém pracovišti zaměstnáni. Tyto instrukce zaujaly především děvčata z 8. ročníku. Na závěr měly děti možnost podívat se do mikroskopu, jak chromozomy, o kterých se na přednášce mluvilo, vypadají "naživo".

Další informace naleznete zde >>

Fotografie naleznete zde >>

genetika 1 genetika 2

• • •

Vybavení učebny fyziky a chemie na Základní škole v Horním Benešově

Na Základní škole v Horním Benešově byla v měsíci dubnu dokončena modernizace učebny, která slouží pro společnou výuku fyziky a chemie. V rámci projektu byla pořízena například interaktivní tabule, projektor, vizualizér, meteostanice, tablety a mnoho dalších pomůcek pro snadnější zpracování a prezentaci žákovských projektů a pokusů. Ve třídě jsou nové skříňky, instalováno bylo i elektrické zatemnění učebny.

Projekt "Vybavení učebny fyziky a chemie na Základní škole v Horním Benešově", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01667 je spolufinancován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013. Příjemcem dotace je Město Horní Benešov, Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov, IČ 00296007.

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce budou od 9. 11. 2020 do odvolání probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě v obvyklých časech..

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2020 - 2021

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz