Akce školy duben 2017

Turisticko - vzdělávací pobyt žáků 4. a 5. třídy 2017

Po Velikonočních prázdninách jsme s žáky 4. a 5. třídy vyrazili na čtyřdenní pobyt na chatu Relaxa ve Staré Vsi. To jsme ještě netušili, jak extrémní počasí nás tam bude čekat.
Po příjezdu byli žáci poučeni o pravidlech chování na chatě i mimo ni, poté rozděleni do pokojů a následovalo ubytování. Pobyt jsme zahájili výborným obědem a po odpoledním klidu mohla začít zábava. O tu se během dne starali instruktoři Dany a Kuba. Pro děti byl připraven program zvaný Kryštof Kolumbus. Děti se rozdělily do šesti skupin, každá skupina tvořila loď, kterou si děti samy nazvaly a namalovaly. Jednotlivé lodě spolu soupeřily po celý týden v různých aktivitách, za které získávaly body. Tyto body mohly poté zúročit v závěrečné tvorbě své lodě.
Během týdne se děti nejen dozvěděly nové informace o Kryštofu Kolumbovi, ale mohly si vyzkoušet i adrenalinové atrakce jako např. lanové centrum, lezeckou stěnu a lukostřelbu. Bylo úžasné sledovat, jak se děti překonávají a povzbuzují se k větším výkonům. Po dva večery se děti vyřádily i v krytém bazénku na chatě Orientka.
Program byl nabitý. A když nám druhý den nasněžilo půl metru sněhu, neváhali jsme využít i aktivit ve sněhu. Pobyt byl zakončen poslední večer oblíbenou diskotékou, která neměla chybu. V reflektorech světel své taneční kreace předvedli i žáci, kteří se běžně neprojevují. Poslední ráno patřilo balení kufrů, úklidu pokojů a vyhodnocení celého týdne. Diplom za účast dostali všichni včetně učitelů a instruktorů. Nadšení dětí bylo veliké, přesto jsme se těšili domů.
Děkuji učitelům Evě Krskové, Martině Chamrádové a Martinu Polokovi za spolupráci a přípravu tohoto projektu. Děkujeme také Městu Horní Benešov za finanční podporu při tomto projektu.

Mgr. Hana Melichárková, učitelka

• • •

Představte si, lidé drazí...

Adéla Kozelková

Těmito slovy začíná báseň, se kterou jsme se vydali na recitační přehlídku.
V Ostravě v Mariánských Horách v DDM Korunka se konalo v pátek 28. dubna 2017 krajské kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnila Adéla Kozelková z 5. A třídy z naší základní školy.
Ve druhé kategorii Adéla vzorně reprezentovala nejen naši školu, ale i okres Bruntál, protože do krajského kola postoupila z 1. místa v okresním kole konaném v Krnově.
Přestože Adéla podala skvělý výkon, pobavila svým vystoupením spoustu diváků, na stupeň vítězů nedosáhla. Porota jmenovala první 3 umístění a ostatní recitátoři obdrželi účastnické listy a velkou pochvalu za podané výkony.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

Diplom za účast žákyně Adély Kozelkové

• • •

Celostátní kolo olympiády v německém jazyce v Praze

V Goethe institutu v Praze se konalo v pátek 21. 4. 2017 celostátní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kde naši školu reprezentoval Jan Jirásko, žák 9. třídy, který byl do Prahy nominován z prvního místa v krajském kole konaném v Ostravě.
Německá olympiáda je neoficiální název Soutěže v jazyce německém. Garantem soutěže je v současné době Národní institut dětí a mládeže MŠMT.
Soutěž je určena dětem ve věku cca do 15 let a studentům středních škol ve věku do 17 let.
Dopoledne proběhly poslechové testy a od 10 hodin následovaly podle rozpisu ústní pohovory se členy komise.
Závěrečné ukončení a vyhlášení výsledků proběhlo o půl čtvrté odpoledne, takže jsme měli i čas trochu se projít po našem hlavním městě.
Protože Honza bez jakýchkoliv problémů úspěšně zvládl obě části zkoušky, v konkurenci 13 dalších soutěžících obstál na výbornou – skončil na laureátském 3. místě.

Děkujeme Honzovi za reprezentaci naší školy a přejeme mu mnoho dalších úspěchů nejen v německém jazyce, ale i v jeho dalších studijních aktivitách.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

Diplom za třetí místo žáka Jana Jiráska

• • •

Strávili jsme "velikonoční" víkend v Polsku

Ve dnech 1. a 2. dubna 2017 se konal turisticko-vzdělávací pobyt v polském Pszówě pro 10 dětí z druhého stupně základní školy.
První den se konaly soutěže ve vyrábění velikonočních "palem", což byly březové větve zdobené papírovými květy a zdobení velikonočních kraslic. Na večer jsme měli připravenou prezentaci o českých velikonočních zvycích a tradicích, pro polské přátele jsme nachystali zdobená velikonoční vajíčka, vlastnoručně vyrobené pomlázky a společně jsme ochutnávali domácí "jidáše" a velikonočního "beránka".
Druhý den jsme měli možnost ochutnávat typická polská jídla a přihlíželi jsme k přípravě vaječiny ze 700 vajec. Prohlédli jsme si město (např. gotický kostel sv. Kateřiny či krásně zrekonstruované náměstí) a seznámili jsme se i s některými místními tradicemi (např. jak se vaří "žur" - polská velikonoční polévka).
Všem se nám tam moc líbilo a budeme rádi, když pojedeme znovu.

Denisa Vaňková, žákyně 8. třídy

• • •

Pozvánka na přednášku "Návykové látky a drogy"

Vážení rodiče,
základní škola a Mateřská škola Horní Benešov pokračuje v projektu "Cestou inkluze".
Nedávno proběhlo první úspěšné setkání rodičů a pedagogů s panem Veličkou na téma "INTERNET, FACEBOOK A JEHO NÁSTRAHY".
V této spolupráci dále budeme pokračovat tématy, která jsou v dnešní době velice aktuální.

Dne 25. 4. 2017 v 16:00 hodin se v učebně AJ uskuteční setkání na téma
"NÁVYKOVÉ LÁTKY A DROGY".
Setkání povede opět externí pracovník pan Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Bílovci.
Jste všichni srdečně zvání, drobné občerstvení zajištěno.
O následujících setkáních budete aktuálně informováni. Těšíme se na vás.

• • •

Zápis do 1. třídy jíž proběhl

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov letos pozvala budoucí prvňáčky (děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) a jejich rodiče na ZÁPIS do 1. třídy ve středu 12. dubna 2017.
Zápis se konal v budově 1. stupně ZŠ a děti se zde mohly na každém kroku setkat s obrázky různých dinosaurů, protože letošní zápis měl podtitul "Hodný dinosaurus".
Děti během zápisu určovaly geometrické tvary, poznávaly barvy a předvedly své početní znalosti. Budoucí prvňáčci se nezapomněli pochlubit s básničkou či písničkou. Grafomotorické dovednosti předvedly děti při dokreslování obrázků, kde se projevilo držení tužky. Důležitou součástí zápisu bylo prověřit soustředěnost, pozornost, spolupráci a nebojácnost v komunikaci s p. učitelkami.
Děti byly odměněny malými dárky, stejně jako i v minulých letech si odnesly puzzle a sladkosti, na které finančně přispělo SRPDŠ.
Malým předškolákům pomáhali žáci ze 7. třídy, vodili je na jednotlivá stanoviště, dodávali jim odvahu a podporovali je při čekání.
Na ZÁPIS se vzorně dostavili všichni a teď už jim nezbývá, než se těšit na 1. září do školy.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

zápis 1 zápis 2

• • •

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

zápis 17

Blíží se Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Dne 11. 4. 2017 mohou děti, které se chystají k zápisu, navštívit výuku v prvních třídách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče budou přichystány ukázkové hodiny.
Rodiče, kteří nemohou s dětmi přijít dopoledne, budou mít možnost prohlédnout si školu v den zápisu 12. 4. v odpoledních hodinách.

Program Dne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

8.00 - 10.45 - možnost návštěvy výuky ve třídách 1. A a 1. B

Kontakty:
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda – 775 318 429, 554 719 296
Zástupce ředitele Mgr. Eva Krsková – 739 206 429

Bližší informace k zápisu pro školní rok 2017/2018 naleznete zde

Informace o školní zralosti dítěte naleznete zde

• • •

Josef Brukner - Proč má pes jazyk v hubě

poezie 17

Představte si, lidé drazí,
jak se jazyk z huby plazí,
jak utíká po ulici
za voňavou jitrnicí,
jak přiběhne k uzenáři,
který právě dršťky vaří,
jak tam párky obletuje
na vuřty se vyplazuje,
jak se chvástá, jak se chlubí,
že utekl psovi z huby.
A najednou stojí, bledne,
od dvanácti do půl jedné,
až je bledý jako stěna,
vápnem čerstvě nabílená.
To, co vidí, to jsou přeci –
to jsou přeci hrozné věci!
Tam na pultě v aspiku
leží deset jazyků...
Čekají tam vypláznutí,
až je lidé někteří
nejdřív koupí a pak s chutí
snědí třeba k večeři.
Představte si, lidé drazí,
jak se jazyk zpátky plazí,
jak je tiše u psa v hubě,
i když ten pes štěká hrubě,
i když k večeři má kosti,
a to jen když přijdou hosti.
Ale jazyk co má, to má.
Hlavně, že je zase doma.

Víte, proč je tato báseň zveřejněna na webových stránkách školy?
Protože Adéla Kozelková z 5. A s touto básničkou obsadila 1. místo v okresním kole recitační soutěže ve II. kategorii a postoupila do krajského kola, kde bude naši školu reprezentovat 28. 4. 2017.
Kromě Adély recitovali v krnovském Domě dětí i další recitátoři.
Martin Bělk z 5. A, Mária Košíková ze 7. třídy a Robin Černoch z 8. třídy.

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce budou od 9. 11. 2020 do odvolání probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě v obvyklých časech..

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2020 - 2021

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz