online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy duben 2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ve středu 28. 4. 2021 proběhne v malé tělocvičně v budově 2. stupně ZŠ testování žáků 9. ročníku, kteří absolvují 3. a 4. května přijímací zkoušky na střední školy.

Žáci 9. A budou testováni v 7.30 hod.

Žáci 9. B budou testováni v 8.00 hod.

Účastníci jednotné přijímací zkoušky se budou muset u zkoušky prokázat negativním testem na COVID provedeným v posledních 7 dnech před konáním zkoušky.
V případě neprokázání se testem bude žák konat zkoušku v náhradním termínu, stejně jako v případě testu pozitivního.
V případě pozitivního výsledku je nutné kontaktovat praktického lékaře a absolvovat konfirmační RT-PCR.

Testy bude povinně provádět základní škola žáka, která bude i vystavovat potvrzení a má informovat žáky o této možnosti.
Alternativou je test ze zdravotnického zařízení či doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

• • •

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ

Výstava prodloužena od 26. 4. 2021 do 10. 5. 2021.

Kliknutím na obrázek zvětšete.

výstava 21

• • •

zápis 1.třídy 21

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 26. 4. do 30. 4. 2021 - OPRAVA

• • •

UPOZORNĚNÍ - REKONSTRUKCE ŠJ

Dne 26. 4. 2021 bude zahájena rekonstrukce budovy školní jídelny základní školy na adrese Školní 568. Z tohoto důvodu prosím o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem staveniště a při vstupu do jídelny. Školní jídelna bude v provozu pro všechny strávníky. Prosím neparkujte v blízkém okolí jídelny. Rekonstrukce bude dle smlouvy ukončena v měsíci září.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Den Země 2021

"My jsme žáci 3. B, dnes slavíme Den Země: v podobě úklidu, vycházky a pikniku" :)

Tuto píseň jsme si zvolili my, žáci 3. B, jako motto vycházky dne 21. 4. 2021.
Víme, že historie Dne Země začala v roce 1969. Jedná se o každoroční celosvětovou událost organizovanou vždy 22. dubna. V tento den by si lidé měli připomenout, že mají chránit přírodu, neodhazovat odpadky a třídit odpad do k tomu určených popelnic.
V rámci výuky se žáci 3. B rozhodli uklidit park u Hobesu. Kromě pet lahví našli také železo, sklenice, plechovky, vršky různého druhu, spoustu papírů a mnoho rozbitého skla.
Park u Hobesu je velmi pěkný a celoročně přispívá nejen k rodinným procházkám, ale také k výuce prvouky, přírodovědy a přírodopisu pro děti z místní základní školy. Žáci se zde mohou seznámit s mnoha druhy dřevin, rostlin, živočichů a pochopit, co znamená "ekosystém park".
Jsme moc rádi, že jsme mohli přispět k údržbě parku. Rádi se sem opět vrátíme a zveme na návštěvu všechny další děti i dospělé.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Zhodnocení mimořádného režimu

Již více než rok pracuje Základní škola Horní Benešov v mimořádném režimu.

Za celou dobu došlo k velkému zlepšení v oblasti počítačové gramotnosti a online komunikace mezi učiteli, žáky i rodiči.

Na naší škole jsme zaváděli online hodiny nejprve v hlavních předmětech a postupně jsme zařazovali do rozvrhu hodin i jednotlivé výchovy. Po rozpačitých začátcích dnes usedají k notebookům všichni se samozřejmostí a úderem osmé či deváté hodiny ranní začíná školní vyučování.

Kromě online hodin mají žáci možnost po domluvě s jednotlivými učiteli absolvovat individuální konzultace, které jsou prioritně určeny pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Konzultace využívají ale i žáci, kteří nemají technické vybavení pro online výuku a vyzvedávají si každé pondělí, popř. úterý připravené úkoly do jednotlivých předmětů v papírové podobě...

Celý článek

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Dotazníkové šetření

Protože jsme chtěli získat zpětnou vazbu k distanční výuce, ve spolupráci s firmou Eduvia jsme pro rodiče našich žáků připravili dotazník.
Dotazník byl k dispozici na webových stránkách školy v měsíci březnu 2021. Šetření se zúčastnilo celkem 140 rodičů a zákonných zástupců žáků naší školy.
Každý vnímá distanční vzdělávání jinak, každý má jiné podmínky a jiné nároky. Někdo je spokojený, někdo ne. Cílem tohoto zjišťování bylo vyhodnotit současný stav a názory či zkušenosti všech partnerů ve vzdělávání tj. žáků, rodičů a učitelů. Zajímalo nás, jak se s online výukou vyrovnáváte, jak by se věci mohly dělat jinak apod.
Distanční výuka vyvolává mnoho otázek. Klade velké nároky na všechny zúčastněné, a proto děkujeme všem, kteří se nad online výukou na naší škole zamysleli a věnovali čas vyplnění dotazníku.

Pokud Vás zajímá, jak dotazník dopadl, výsledky jsou k nahlédnutí zde

• • •

Konzultace žáků 9. ročníku

V pondělí a v pátek mají žáci 9. ročníku naší základní školy možnost navštěvovat konzultace z českého jazyka a matematiky, které jsou směřované jako příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Konzultace jsou dobrovolné, žáci jsou před vstupem do třídy testováni antigenním testem. S negativním výsledkem mohou pokračovat dále do budovy školy a mohou se zúčastnit konzultací.
O práci ve dvou homogenních skupinách projevilo zájem 12 budoucích studentů, kteří 3. a 4. května 2021 budou absolvovat přijímací testy na střední školy a se svými učiteli "dolaďují" učivo potřebné ke zvládnutí přijímacích testů.

• • •

Návrat dětí do škol

Část dětí se v pondělí 12. 4. 2021 vrátila po distanční výuce zpět do lavic. Jde zhruba o polovinu dětí z prvního stupně základních škol, kterým začíná takzvaná rotační výuka s pravidelným střídáním tříd na prezenční a distanční výuce.
V naší základní škole jsme výuku zorganizovali takto:

  • Od 12. 4. 2021 se otevírá škola pro třídy 1. B, 2. tř., 4. tř., 5. B. V následujícím týdnu od 19. 4. 2021 bude pro tyto třídy opět distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.
  • Od 19. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce třídy 1. A, 3. A, 3. B, 5. A. V týdnu od 12. 4. 2021 nastává pro tyto třídy distanční výuka. V rámci prezenční výuky se vyučuje podle běžného rozvrhu, pouze hodiny tělesné a hudební výchovy se nahrazují jinými předměty, aktivitami či vycházkami.

Ve dnech, kdy žáci normálně navštěvují školu, je pro ně v provozu školní družina. Každá třída funguje v samostatné skupině, aby nedocházelo k míchání žáků různých tříd.
V době prezenční výuky mají žáci opět možnost stravovat se ve školní jídelně.
Po celou dobu pobytu ve škole musí být žáci vybaveni minimálně chirurgickou rouškou, ve škole musí mít s sebou alespoň 2 kusy roušek a sáček na odložení roušek použitých. Látkové roušky jsou ve školách podle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR zakázány.
Pro žáky 2. stupně zatím probíhá nadále distanční výuka.

Duben, ještě tam budem!
Asi nikdo z nás nepočítal s tím, že první tělesná výchova 14. dubna bude festivalem sněhových soch.

• • •

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

Vážení rodiče,
v úterý 20. 4. 2021 proběhnou od 15:30 online třídní schůzky.

Během setkání Vám budou třídními učiteli předány informace o chodu školy během online výuky, o nástupu jednotlivých ročníků na prezenční výuku a v neposlední řadě Vás budeme informovat o akcích, které pro žáky připravujeme.

Na třídní schůzky se můžete připojit prostřednictvím aplikace Google classroom. postup přihlášení zde

Od 16:00 do 17:30 budou mít rodiče žáků 1. stupně možnost individuální konzultace s třídními učiteli online pomocí aplikace Google classroom. Jednotlivé časy přihlášení je nutné dohodnout na online třídních schůzkách s třídním učitelem. Z důvodu ochrany osobních údajů není možné sdělovat rodičům důvěrné informace při hromadném přihlášení.

Od 16:00 do 17:30 budou mít rodiče žáků 2. stupně možnost individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů 2. stupně pomocí telefonu. Prosíme o trpělivost při vyřizování telefonních hovorů.

Telefonické spojení:

603 997 130 – Semerová, Dostálová
732 782 829 – Ivanovová, Imrich, Kupčíková
739 228 507 – Jelínková, Řepková
605 819 406 – Chamrádová, Prchlíková, Petlach
775 318 429 – Žanda
739 206 429 – Krsková

Pokud nebudete mít možnost se v daný termín přihlásit, je možno domluvit si individuální konzultaci pomocí telefonu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 19. 4. do 23. 4. 2021

• • •

Testování dětí v základní a mateřské škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě jednání vlády rozhodlo o návratu části dětí 1. stupně do škol, v pondělí 12. 4. 2021 se některé děti vydaly po distanční výuce opět do školy.
Podmínkou nástupu dětí do školy je testování, ke kterému děti potřebovaly celkem čtyři věci: zkumavku, kapátko s roztokem, špejli s vatou a testovací kartu. To vše dětem připravili pedagogové. Výtěr vatovým tamponem děti provedly z přední části nosu. Testování probíhá dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Naše škola testuje děti "Singclean testy".
Testování pro žáky školní družiny probíhá již od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.
Žáci 1. tříd, kteří nenavštěvují školní družinu se testují ve svých třídách v 7:40 před začátkem vyučování.
Žáci ostatních tříd se testují v budově 2. stupně v malé tělocvičně.
Pokud se rodiče chtěli seznámit s průběhem testování, za dodržení všech hygienických opatření jim to je umožněno.

Ve stejných termínech probíhá také testování dětí v mateřské škole. U dětí mateřské školy však je nutná přítomnost zákonných zástupců při testování. Malé děti nezvládnou provést testování bez asistence a pracovníci školy asistenci provádět nemohou.

V pondělí 19. 4. se v testování pokračovalo, k rotační výuce nastoupily třídy, které minulý týden absolvovaly online výuku.

• • •

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ ZŠ - 2. týden

Testování pro žáky školní družiny bude probíhat od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.
Žáci 1. A, kteří nenavštěvují školní družinu se budou testovat ve třídě 1. B v 7:40. Prosíme děti s rodiči, aby vyčkali na příchod vyučujícího před hlavním vchodem do budovy 1. stupně.
Žáci ostatních tříd se budou testovat v budově 2. stupně v malé tělocvičně, a to: 7:20 - 5. A, 7:40 - 3. A, 8:00 - 3. B. Časy testování jsou pouze orientační. Při příchodu vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) dokud nebudete vyzváni ke vstupu do školy. Po testování žáci odejdou do své třídy přes šatny.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti.
Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut.

V případě, že se žák neotestuje v řádném termínu (pondělí ráno, čtvrtek ráno) z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit před vstupem do budovy školy. Toto testování bude probíhat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Žák zazvoní na budovu školy, kde se ho ujme pracovník školy a provede testování.

Prosíme všechny rodiče o trpělivost při testování. Situace je pro všechny nová a nejsme schopni testovat velké množství žáků naráz. Děkujeme

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Konzultace žáků 9. tříd ve škole

Vážení rodiče a žáci
od pondělí 19. 4. 2021 mají žáci 9. tříd možnost docházet do školy na konzultace k přípravě na přijímací zkoušky.
Konzultace budou ve skupinkách po šesti žácích v pondělí a v pátek, kdy neprobíhá online výuka.
Před vstupem do školy budou žáci testováni antigenním testem na Covid-19. V případě pozitivního výsledku budou posláni domů.
Konzultace se týkají předmětu matematika a český jazyk. Pokud máte zájem o tyto konzultace, kontaktujte Mgr. Ivanovovou na elektronickou žákovskou nebo emailem.
Podrobné informace o konzultacích budou poslány nahlášeným žákům přes elektronickou žákovskou knížku.

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 12. 4. do 16. 4. 2021

• • •

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ ZŠ

Testování pro žáky školní družiny bude probíhat od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.
Žáci 1. tříd, kteří nenavštěvují školní družinu se budou testovat ve svých třídách v 7:40. Prosíme děti s rodiči, aby vyčkali na příchod vyučujícího před hlavním vchodem do budovy 1. stupně. Šatny nebudou v provozu a budou ve třídách.
Žáci ostatních tříd se budou testovat v budově 2. stupně v malé tělocvičně, a to: 7:20 - 5.B, 7:40 - 4. třída, 8:00 - 2. třída. Časy testování jsou pouze orientační. Při příchodu vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) dokud nebudete vyzváni ke vstupu do školy. Po testování žáci odejdou do své třídy přes šatny. Šatny nebudou v provozu a budou ve třídách.

Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti.
Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut.

V případě, že se žák neotestuje v řádném termínu (pondělí ráno, čtvrtek ráno) z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit před vstupem do budovy školy. Toto testování bude probíhat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Žák zazvoní na budovu školy, kde se ho ujme pracovník školy a provede testování.

Prosíme všechny rodiče o trpělivost při testování. Situace je pro všechny nová a nejsme schopni testovat velké množství žáků naráz. Děkujeme

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ MŠ

Testování pro děti mateřské školy bude probíhat od 5:30 ve volném bytě v areálu školky. Bude označeno šipkami. U dětí mateřské školy je nutná přítomnost zákonných zástupců při testování. Malé děti nezvládnou provést testování bez asistence a pracovníci školy asistenci provádět nemohou. Délka testování je přibližně 25 minut. Z tohoto důvodu je vhodné přijít do školky nejpozději v 7:30. Po otestování zákonní zástupci odvedou děti do svých tříd.
Velikost tříd je stanovena na 15 dětí. Z tohoto důvodu jsou děti rozděleny jinak, než je obvyklé. Seznamy budou umístěny v testovací místnosti i na budově školky.

Prosíme všechny rodiče o trpělivost při testování. Situace je pro všechny nová a nejsme schopni testovat velké množství dětí naráz. Děkujeme

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Napiš škole, po čem se ti stýská

napiš škole

Při příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského, učitele národů, jsme uspořádali aktivitu pro děti i jejich rodiče. Mohli jsme všichni přijít k budově prvního stupně a napsat Amosovi vzkaz. Jak již zaznělo v nadpisu, měli jsme Amosovi vzkázat, po čem se nám stýská.
K našemu překvapení se vzkazů nasbíralo poměrně hodně. Počasí nám nepřálo a spolu s kolegy jsme chodili kontrolovat nepromokavost krabičky s papírenskými pomůckami :)

Co jsme se dozvěděli?...

Celý článek

• • •

Škola pro zaměstnance vybraných profesí

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
- sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
V případě, že využijete této možnosti prosím o zaslání informace na email: zanda.zshb@seznam.cz.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Odhlašování obědů v MŠ od pondělí 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
- předškoláků, kteří nebudou od 12. 4. 2021 docházet do MŠ Horní Benešov, odhlaste obědy u vedoucí ŠJ MŠ, telefonicky (554 719 297, 734 204 994 nebo e-mailem: klichova.zshb@seznam.cz) - ostatní děti mají obědy po dobu uzavření MŠ HB odhlášeny automaticky - v případě pozitivních testů v den odběru se obědy neodhlašují. Je možné vyzvednutí do jídlonosičů v době od 12 - 12.30 hod.

Ludmila Klichová, vedoucí ŠJ MŠ

• • •

Výuka od 12. 4. 2021 v základní škole

1. skupina

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 se otevírá škola pro třídy 1. B, 2. tř., 4. tř., 5. B. V následujícím týdnu od 19. 4. 2021 bude pro tyto třídy opět distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.

2. skupina

Vážení rodiče,
od 19. 4. 2021 se otevírá škola pro třídy 1. A, 3. A, 3. B, 5. A. V týdnu od 12. 4. 2021 bude pro tyto třídy distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.

Pro všechny žáky 1. stupně

V rámci prezenční výuky se bude vyučovat podle běžného rozvrhu, hodiny TV a HV budou nahrazeny jinými předměty nebo vycházkami.

Ve dnech, kdy se budou žáci vzdělávat ve škole prezenčně, mohou žáci navštěvovat školní družinu. Provoz bude od 6.00 do 16.00 hodin mimo vyučování. Každá třída bude v samostatné skupině, aby nedocházelo k míchání žáků různých tříd. Zvažte tedy, zdali družinu využijete a váš zájem nahlaste vedoucí ŠD paní Lence Zahumenské na email: zahumenska.zshb@seznam.cz (včetně příchodu a odchodu žáka – vždy v celou hodinu nebo o půl).

V době prezenční výuky budou žákům přihlášeným ke stravování zajištěny automaticky obědy ve školní jídelně. V případě nezájmu o oběd, je nutné jej odhlásit telefonicky na čísle 554 748 017.

Svačiny dětí budou konzumovány pouze v průběhu velké přestávky podle přesně daných hygienických pravidel, podmínky pitného režimu stanoví vyučující.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit minimálně chirurgickou roušku. Vybavte je alespoň 2 kusy roušek a sáčkem na odložení použitých. Látkové roušky jsou zakázány.

Pro všechny žáky 2. stupně

Pro žáky 2. stupně bude dále probíhat distanční výuka

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

MANUÁLY - TESTOVÁNÍ

• • •

Informace k testování žáků 1. stupně ZŠ a dětí MŠ

Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek při prezenční výuce. Žáci se budou testovat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba pověřená zákonným zástupce s písemným souhlasem). Testují se pouze žáci a děti bez příznaků infekčního virového onemocnění. Žák nebo dítě nemůže být nucen k účasti na testování. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude škola evidovat absenci jako omluvenou. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce oznámit škole. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly onemocnění COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů a u osob s vystaveným certifikátem o očkování proti COVID-19.

Testování žáků bude probíhat v malé tělocvičně v budově 2. stupně, kromě žáků 1. tříd a dětí mateřské školy. Zde budou testy vyhodnocovat pracovníci školy. Pracovníci školy nebudou provádět odběry. Testování žáků 1. tříd bude probíhat v budově 1. stupně. Testování dětí mateřské školy, bude prováděno v budově MŠ. Testování všech žáků navštěvujících ranní školní družinu (i 1. tříd) bude prováděno v malé tělocvičně.

Testování bude prováděno testy Singclean, které má škola k dispozici. Pokud nechcete dítě testovat tímto druhem testu, je možné si přinést test vlastní. Všechna testování musí proběhnout ve škole. Není možné se otestovat doma a přinést výsledek testu.

V případě dotazů je možno se přihlásit přes online výuku dětí v pátek 9. 4. 2021 v době od 13:00 do 16:00 do místnosti "Návrat dětí do škol" a zde Vám budou případné dotazy zodpovězeny online ředitelstvím školy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd a to ve dnech 6. až 25. dubna 2021.
Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny nejpozději 31. 3. 2021.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Distanční výuka v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády od 6. 4. 2021 stále probíhá v mateřské škole a základní škole distanční výuka.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 5. 4. do 9. 4. 2021

• • •

Velikonoční prázdniny

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 1. 4. 2021 budou probíhat Velikonoční prázdniny a ve dnech 2. 4. 2021 a 5. 4. 2021 jsou státní svátky. V těchto dnech nebude probíhat distanční výuka.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz