online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy květen 2014

OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů

OVOV

V pátek 30. 5. 2014 se na naší škole konalo sportovní dopoledne v rámci sportovního pohybového programu nazvaného OVOV. Děti z 1. stupně závodily v 6 disciplínách a žáci z 2. stupně se probojovali celkem 7 disciplínami:
hod medicinbalem, kliky, sedy - lehy, skok přes švihadlo po dobu 2 minut, dribling mezi kužely po dobu 2 minut, sprint na 60 m a trojskok.
Vyhodnoceni byli vždy 3 dívky a 3 chlapci s nejlepšími výkony v každé třídě.
Další informace najdete ve školním časopise Vlaštovka.

Ing. Jan Krasula

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Projekt  Poznej své okolí  se konal i letos

raduň

Letos jsme se rozhodli navštívit hrady a zámky v našem regionu.
Naši prvňáci navštívili zámek Bruntál, žáci 2.- 4. třídy zhlédli zámek v Raduni u Opavy a jeho okolí. Děti z 5.- 9. třídy se rozdělily na poloviny a jedna skupina navštívila vzdálenější zámek Jánský vrch v Rychlebských horách. Ostatní odjeli směrem Šternberk u Olomouce, kde je čekal program  Dobytí pevnosti Boyard  v prostorách šternberského hradu.
Akce se konala v úterý 27. 5. 2014 a pokračovala ještě ve středu 28. 5., kdy žáci nabyté informace, vědomosti a zážitky zpracovávali a předávali těm, kteří navštívili jinou lokalitu.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

bruntál jánský vrch

• • •

Cílem výletu se stala Praha

praha

Na poslední školní výlet se letos žáci 9. třídy vydali do Prahy. Protože jich bylo málo, doplnila jejich řady čtveřice osmáků a všichni si výlet ohromně užili, což můžete vidět na fotografiích, které během tří dnů na cestách pořídíli. Pokud Vás zajímají podrobnější informace o této cestě, přečtěte si letošní vydání Vlaštovky.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Ostrava - Landek

landek

Co je to  Landek ?
Jedná se o největší hornické muzeum v ČR, které se rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu Landek v Ostravě a leží nad soutokem řek Odry a Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní památkou. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Právě propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky přivedli autory hry LARP situovat přírodovědně zaměřenou hru  Mendlovo dědictví  do uvedené lokality.

A kdy se akce uskutečnila?
Ve středu 14. 5. 2014.
Naši žáci byli zároveň herci a zároveň diváci. Hráli sami pro sebe a při hře se propracovali ke kořenům genetiky, zkoumali jednotlivé vzorky půdy, experimentovali s rostlinami, seznámili se s chemickými procesy. Navíc se všichni během hry moc nasmáli a pobavili.
Skupina, která se zrovna hry nezúčastnila, absolvovala prohlídku hornického muzea, a že toho bylo k vidění hodně, můžete posoudit podle přiložených fotografií.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Historická exkurze do Osvětimi

osvětim

Dne 7. 5. 2014 jsme se my deváťáci a osmáci z naší školy vydali na exkurzi do polského koncentračního tábora Osvětim. Všichni z nás, kteří se zúčastnili, si tento poznávací výlet vybrali dobrovolně, a jelikož máme v osnovách učivo o 2. světové válce, tak nám tuto exkurzi vedení školy schválilo.
Cesta byla celkem zdlouhavá, ale výsledek stál za to. Osvětim je městečko v jižním Polsku, kde byl v bývalých kasárnách polské armády v roce 1940 založen koncentrační tábor (později spíše vyhlazovací).
Hned po příjezdu na místo jsme spatřili budovy, ve kterých věznění lidé v době 2.světové války pobývali. Z výkladů našich paní průvodkyň docela mrazilo v zádech! Viděli jsme komory plné pravých lidských vlasů, dětských botiček, zubních protéz, nádobí... Vše patřilo bývalým vězňům. Bylo to děsivý pohled, ale byl to opravdový zážitek, prožili jsme si v myšlenkách historii, o které jsme se v dějepise učili.
Za tuto exkurzi bych chtěla poděkovat vedení školy, že nám cestu povolilo a panu učiteli Imrichovi, že tento výlet zařídil.

Taťána Svobodová, žákyně 9. třídy

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Den Země na prvním stupni ZŠ

den země

V pondělí 5. 5. 2014 jsme se my deváťáci zúčastnili projektu pro první stupeň - Den Země. Pomáhali jsme paní učitelce Blažkové chystat výchovný dopolední projekt o naší planetě. Připravili jsme si ve skupinkách témata o třídění odpadu (sklo, papír, plasty, elektro a nebezpečný odpad). Do školy jsme přišli o něco dříve, jelikož jsme si museli přichystat svá stanoviště, která byla za parkem u Benekovu. Poté jsme se vrátili zpět do městské knihovny a počkali jsme, než žáčci z prvního stupně zhlédli promítanou prezentaci. Pak jsme společně odešli do parku k Benekovu. Myslím, že děti to docela bavilo a doufám, že si i něco zapamatovaly z našich výkladů. Ale podle jejich výrazů v obličejích můžu tvrdit, že je tento projekt nadchl a zároveň děti pomohly Zemi, jelikož při své cestě po stanovištích posbíraly odpadky. Dokonce se vyvedlo i počasí, takže se nám tento projekt povedl.

Taťána Svobodová, žákyně 9. třídy

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert

dalskabáty

Co se stane, když se čertu poslanému na zem mezi lidi nechce strašit? V pekle bijí na poplach, protože v Dalskabátech už celé roky nikdo nespáchal žádný hřích. Zmatky způsobí ve spořádané vesnici nový pekelný vyslanec, který nastoupil na místo faráře a svými intrikami chce prosadit lumpárny a zlo ve vsi. Naštěstí svérázná hubatá Marie Plajznerka na napravený čert Trepifajxl, řečený Mates, protlačí dobro na první místo. Dobro a zlo svádějí přece věčný boj o lidské duše, tak proč ne zrovna ve veselé pohádce?
A přesně takovéto divadelní představení navštívili žáci 6. - 8. třídy naší "základky" se svými učiteli ve Slezském divadle v Opavě. Divadelní hře věnovali školáci celé pondělní dopoledne (5. 5. 2014). A všem se to moc a moc líbilo.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

Vše o představení naleznete zde >>

dalskabáty 2 dalskabáty 3

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz