online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy květen 2016

Jak se žije s handicapem aneb "Poznat znamená porozumět"

expozice handicap 9.tř.

Jedná se o projekt, který blíže seznamuje děti se životem handicapovaných (především tělesně, zrakově nebo sluchově postižených). Dává jim možnost vcítit se do situací, kdy jim jejich postižení komplikuje zvládat každodenní činnosti.
Žáci 9. třídy se vydali do Krnova do Flemmichovy vily na uvedenou akci v pondělí 30. 5. 2016, aby viděli a zažili všechno, o čem zde píšeme, na vlastní kůži.
Návštěvníci si mohli pomocí speciálních brýlí a slepecké hole projít výstavu, vyzkoušet slepecké deskové hry, sestavit si své jméno prostřednictvím Braillovy abecedy, projet se dráhou na invalidním vozíčku, naučit se znakovou řeč a podobně. Kromě her byly našim žákům k dispozici i nástroje denní potřeby, jako jsou např. video telefony pro neslyšící, slepecké hodinky, držák na krájení cibule nebo učebnice pro nevidomé či mluvící váha. Výstavu doplňovaly nástěnky s fotografiemi a skutečnými příběhy ze života postižených.
Expozice poukazovala na skutečnosti, které bereme jako běžné a samozřejmé, ale pro handicapované mohou znamenat problém. Návštěvníci projektu tak alespoň na chvíli zapomněli na malicherné starosti a uvědomili si, že může být i hůř, ale s pevnou vůlí se to dá zvládnout.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Víte, co je HELP P3?

help p3 16

HELP P3 je projekt o poruchách příjmu potravy (PPP), kterému se od listopadu roku 2007 věnuje formou přednášek skupinka studentů Slezského gymnázia z Opavy.
Tento projekt je zaměřen na aktuální problém mladé generace, tzn. poruchy příjmu potravy, jako jsou mentální anorexie a bulimie, ortorexie, bigorexie, záchvatové přejídání a syndrom odmítavosti jídla.
S přednáškou na výše uvedené téma přijely na naši školu dvě studentky 3. ročníku opavského gymnázia, aby předaly spoustu zajímavých a poučných informací děvčatům ze 6. – 9.třídy.
Cílem této akce bylo přispět k poznání, jak nebezpečné mohou výše uvedené nemoci být.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Adrenalinový den

adrenalin 7.tř.

V pátek 20. května se skoro celá 7. třída vydala mikrobusem na třídní výlet do Olomouce. V Olomouci jsme se prošli historickým centrem a pak kulturu a historii nahradil adrenalin. V 9:00 nám začala Laser game, kde jsme měli možnost si celkově 30 minut zastřílet na sebe navzájem. Prostředí bylo temné, čekala nás spousta překážek a k tomu dva týmy žáků, kteří se těšili na akci. Po skončení jsme dostali detailní přehledy, jak jsme hráli, kolikrát nás kdo zasáhl, a naopak kolikrát jsme zasáhli my je, jaká byla úspěšnost zásahů atd.
Potom jsme se pěšky přesunuli do lanového centra. Zde nás čekala instruktorka Tereza, která nám byla po celé 3 hodiny skvělou souputnicí. Žáci si napřed vyzkoušeli, jak jsou na tom s rovnováhou na položeném mohutném kmeni. Následně se přesunuli na lanové překážky, které byly ve výšce několik cm nad zemí, aby si je žáci vyzkoušeli v bezpečí pevné země. Pak už se nasoukali do horolezeckých úvazků a začalo to pravé lezení – cvičnou stěnu během pár okamžiků nahradily překážky ve výšce několika metrů. Žáci si postupně mohli vyzkoušet mnoho různých překážek. Poslední atrakce byla 15 metrová houpačka, kterou si mnozí z nás vyzkoušeli. Odbylo 14:00 a nasedali jsme do přistaveného mikrobusu a vyrazili zpět do Horního Benešova.

Mgr. Roman Imrich

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Osmáci na cestách

V letošním školním roce jsme se na školní výlet vydali do Ostravy. Protože jsme vloni zažili naprosto skvělou zábavu v laserové aréně v Olomouci, rozhodli jsme se tajemné prostředí laserového akčního bojiště probádat tentokrát v Ostravě.
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 jsme vyjeli do Ostravy a prvním cílem naší cesty byla Laser arena. Tady jsme se všichni rozdělili do tří týmů, které proti sobě "bojovaly". Červení a fialoví zaostávali za modrými, kteří se stali ve všech třech hrách nejlepším týmem.
Poté jsme se přemístili do DinoParku. Součástí DinoParku je unikátní 3D kino. U vchodu nám paní uvaděčka zapůjčila 3D polarizační brýle a s napětím jsme sledovali příběh malého opuštěného dinosauřího mláděte. Po kině jsme někteří nastoupili do speciálního silničního vlaku DinoExpresu, se kterým jsme se dostali i na pěšky těžko přístupná místa. Takže jsme DinoPark probádali i s jeho "obyvateli" docela podrobně.
Uvnitř DinoParku jsme objevili i velké dětské hřiště s mnoha prolézačkami, houpačkami, pavoučí sítí a dalšími atrakcemi, kterému jsme pochopitelně neodolali. Neuniklo nám ani údolí zamilovaných dinosaurů, z něhož jsme se vraceli na místo srazu.
Bylo to zábavné, veselé, akční a rozhodně "suprové".

žáci 8. třídy

Více informací zde >>

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Představení Limonádový Joe v Opavě

limonadovy joe opava

Dobrodružství, láska, nenávist, humor, tragédie, hrdinství, zbabělost, napětí a klid - to všechno obsahuje komediální muzikál Limonádový Joe v podání Slezského divadla v Opavě.
V pátek 13. 5. 2016 se hrálo představení pro školy a naše škola byla při tom. Žáci od 6. do 9.třídy spolu se svými učiteli zaplnili značnou část hlediště a celý příběh přímo hltali.
Hlavní hrdina příběhu je pistolník popíjející zásadně jen Kolalokovu limonádu, který potírá zlo na Divokém západě, především pronásleduje pistolníky popíjející whisky. Jeho protivníkem je gangster a zlosyn Hogo Fogo hledaný ve čtyřech státech, který se neštítí ani těch nejhanebnějších zločinů. Joe bojuje za svou lásku k nevinné Winifred proti hanebným pistolníkům, přičemž mu sílu dodává popíjení limonády. A to vše za doprovodu veselých písniček, tance, výskotu a střelby.
Nakonec ovšem všichni zjistí, že "ať zločinec či hrdina - jsou všichni jedna rodina". A jak na to přišli? No přece podle "kakaové skvrny ve velikosti mexického dolaru", což bylo rodové znamení všech zúčastněných.
Muzikál se nám moc líbil, o čemž svědčil bouřlivý potlesk nejen v průběhu představení, ale zejména na konci. Už se těšíme na další divadelní představení...Co to asi bude?

PhDr. Jana Semerová

Více informací zde >>

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Den Země na ZŠ - poděkování

Každoročně pořádá naše základní škola projektový den zvaný "Den Země". Připojujeme se tak k mnoha dalším městům a zemím, které svými ekologickými aktivitami vzdávají hold naší matce Zemi. Svátek sice slaví Země 22. dubna, my jsme však projekt uskutečnili, hlavně díky počasí, až 5. května.
Letos nám žáci 8. a 9. třídy připravili stanoviště na trase Park u Benekovu - Propadliny - rybník Kukačka - Šibeník - hřbitov. Ostatní žáci si tak ve skupinkách připomněli, jak a co správně třídit, zasportovali si a hlavně ulehčili našemu okolí od odpadů, které se na trase nahromadily díky našim nezodpovědným spoluobčanům.
Za realizační tým bych chtěla poděkovat za spolupráci firmě Benekov, Městu Horní Benešov, zejména Odboru životního prostředí a také všem učitelům za týmovou práci a žákům 8. a 9. třídy za přípravu a trpělivost při realizaci projektu.
Chci také poděkovat občanům naší obce, kterým není ochrana životního prostředí jen pouhým prázdným souslovím, ale přispívají zodpovědným tříděním odpadů ke kráse a zdraví našeho okolí.

Mgr. Daniela Blažková

• • •

Den Země jsme letos strávili v přírodě

den země ZŠ

V letošním školním roce proběhl Den Země na naší škole netradičně, zábavně a účelně. Do celodenního projektu se zapojili všichni žáci naší školy od 1. až po 9. třídu.
Děti od 1. do 7. třídy byli rozděleni na celkem 30 skupin, nejstarší ve skupince velel a dohlížel na mladší spolužáky. Každý tým obešel předem stanovenou trasu a pokud se jim podařilo splnit dané úkoly, získaly děti razítka a obrázkové kartičky. Cestou sbírali všichni do pytlů odpadky, které neukáznění spoluobčané nepatřičně vyhodili v přírodě. Dokonce donesli i několik pneumatik, které v přírodě určitě nemají co dělat.
Oč šlo?
Nejstarší třídy sestavily pracovní týmy a připravily pro ostatní spolužáky různé úkoly.
Deváťáci vytvořili celkem pět skupin, tedy pět stanovišť, na kterých byly pro mladší žáky připraveny úkoly na téma třídění odpadů. Sklo, papír, nebezpečný odpad, elektroodpad a plasty.
Osmáci nachystali dětem pohybové aktivity, protože šest stanovišť, které žáci 8. třídy vytvořili, se týkaly živočichů a zvířat žijících v naší přírodě. Zajíc, veverka, vlk, jezevec, skokan.
Počasí nám při akci přálo, ve stínu bylo trochu chladno, ale děti se při pohybu zahřály a během celé trasy se docela unavily, ale v cíli se usmívaly a vypadaly spokojeně.

PhDr. Jana Semerová

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz