online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy květen 2017

Informace pro rodiče dětí v MŠ - DŮLEŽITÉ

Informace ohledně focení dětí a výletu do Davidova mlýna

Focení dětí úterý 30. 5. 2017

Školní výlet MŠ 8. 6. 2017

• • •

Jarní sběr starého papíru a plastových vršků

Ve čtvrtek 25. května 2017 proběhl opět na naší škole sběr starého papíru a plastových vršků.
Za přinesený sběr děkujeme, výtěžek ze sběru papíru bude poukázán na účet SRPDŠ.

Výsledky ve sběru papíru a plastových vršků

• • •

Pythagoriáda

internet 1

V letošním školním roce jsme na naší základní škole zorganizovali školní kolo Pythagoriády, což je matematická soutěž určena všem žákům základních škol od 5. do 8. ročníku. A protože má soutěž dvě kola školní a okresní, poslali jsme dvě úspěšné řešitelky dál.
Okresní kolo matematické soutěže Phytagoriáda proběhlo v úterý 23. 5. 2017 v Krnově ve Středisku volného času v Krnově.
Naši školu reprezentovaly žákyně ze třídy 5. A Adéla Bužgová a Štěpánka Monstportová, úspěšné řešitelky školního kola. Dívky řešily náročné příklady zaměřené hlavně na logické myšlení.
V konkurenci 34 zúčastněných se umístila Adélka na 18. a Štěpánka 22. místě s celkovým počtem bodů 8.

• • •

Přednášky z E-bezpečí pro žáky 2. stupně základní školy

internet 1

V pondělí 22. května čekalo na žáky naší školy překvapení v podobě dvouhodinové přednášky z projektu E-bezpečí. Před pár měsíci jsme naši školu přihlásili na vzdělávací programy zdarma. Tato nabídka byla limitována objemem grantových dotací, které E-bezpečí na toto vzdělávání získalo. Jaká tedy byla naše radost, když před pár týdny přišel e-mail od pana lektora Slavoje Raszky. Domluvili jsme termín, témata a těšili se na květnové pondělí.
Uskutečnily se tři přednášky. Šestá třída měla téma "Nebezpečí internetu - Kyberšikana". Sedmá třída absolvovala "Sociální sítě se zaměřením na Facebook". A stejné téma čekalo i na osmičku s devítkou.
Pan Raszka zaujal svým výkladem a prezentací se spoustou příkladů z praxe a skutečnými příběhy, které nekončily vždy šťastně. Cílem bylo, aby si děti uvědomily, že to, co na internetu, sociálních sítích a chytrých telefonech dělají, může mít dalekosáhlé dopady a důsledky. A také, že na ně může číhat na "síti" i nebezpečí.
Myslím, že cíl se podařilo naplnit, protože zpětná vazba od dětí byla velmi pozitivní a také získaly informace, které dosud nevěděly.

Mgr. Beata Dostálová, školní metodik prevence

• • •

Poznávali jsme okolí

Každý rok v květnu již několik let po sobě organizujeme pro všechny žáky od 1. do 9. třídy naší základní školy celoškolní výchovně vzdělávací projekt s názvem "Poznej své okolí". Letos jsme se vydali do Štramberka. Děti od páté do deváté třídy absolvovaly dvoudenní výjezd, mladší žáci ze třetí a čtvrté třídy prožily ve Štramberku jednodenní aktivity. A co děti po celou dobu dělaly, viděly a navštívily? Co bylo v programu projektu?

Návštěva jeskyně Šipka

pso 1 pso 2

Jízda na čtyřkolkách

pso 3 pso 4

Procházka Stezkou velikánů a plnění úkolů

pso 5 pso 6

Oběd v Jaroňkově útulně pod věží Trúbou

pso 7 pso 8

Výstup na Štramberskou Trúbu

pso 9 pso 10

Aqua-Terra

pso 11 pso 12

Střelba z luku

pso 13 pso 14

Jízda vláčkem "Štramberáčkem"

pso 15 pso 16

Ubytování v rekreačním areálu "U Kateřiny"

pso 17 pso 18

Laser-Game aréna TEBEN v Novém Jičíně (pouze starší žáci)

pso 19 pso 20

Program byl velmi bohatý a zajímavý, počasí nám přálo, všechno dobře dopadlo a můžeme se těšit na další projekt příští květen.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

• • •

Den Země

Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Protože letos se počasí umoudřilo až ve čtvrtek 11. května, absolvovali žáci naší základní školy Den Země se zpožděním.
Všichni žáci od 1. do 7. třídy byli stejně jako vloni rozděleni do 30 skupin, nejstarší ve skupince byl jmenován velitelem a dohlížel na mladší spolužáky. Každá skupinka prošla stanovenou trasu a po úspěšném splnění daných úkolů na jednotlivých stanovištích, získaly děti razítka a obrázkové kartičky.
Jednotlivá stanoviště "obhospodařovali" deváťáci a osmáci a dohlíželi na poctivé a plnohodnotné plnění úkolů. Sklo, papír, nebezpečný odpad, elektroodpad a plasty. To byla témata, s nimiž se děti setkávaly.
Osmáci pro změnu svým mladším spolužákům připravili různé pohybové aktivity podle jednotlivých zvířat, žijících v naší přírodě. A o která zvířata se jednalo? Byli to zajíc, veverka, vlk, jezevec, skokan.
Po cestě sbírali žáci do připravených pytlů odpadky, které neukáznění spoluobčané nevhodně vyhodili do přírody. Proto byly děti vybaveny gumovými rukavicemi.
Nejenže děti odvedly kus poctivé práce, ale také se pobavily, zaskotačily si, dokonce se i ledacos přiučily.

PhDr. Jana Semerová, učitelka

• • •

Velká výprava do Rýmařova

sport 17

V pátek 5. 5. 2017 jsme vyrazili autobusem do Rýmařova na atletický pětiboj. Dvacet atletických nadějí se vydalo na svoji první velkou atletickou soutěž. Soutěžilo se v tzv. atletickém pětiboji složeném z těchto disciplín: kliky (2 min), trojskok, přeskoky přes švihadlo (2 min), hod medicinbalem, běh na 1000 m. Tyto disciplíny jsou součástí atletické soutěže OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů, jejímž cílem je zvyšovat pohybové aktivity dětí a pomoci jim získat lásku ke sportu. OVOV podporují naši olympionici a pro náš kraj je garantem Šárka Kašpárková, držitelka olympijské medaile a mistryně světa ve trojskoku. Žáci tak viděli slavnou sportovkyni na vlastní oči...

Celý článek

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz