online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy květen 2019

Dětský den ve školní družině

V pátek 31. 5. 2019 jsme s dětmi ve ŠD společně oslavili "Dětský den". Letošní oslava se nesla v duchu pohádek a pohádkových postaviček, které děti kreslily barevnými křídami na cestě u školního hřiště. Všichni se s chutí pustili do kreslení a během chvilky vznikaly pod rukami dětí krásné výtvory (princezny, draci, pohádkový hrad, atd.), za které dostali všichni zúčastnění sladkou odměnu.
Jako na každé oslavě, ani u nás nechybělo závěrečné občerstvení pro všechny děti, které jsme připravili díky finanční podpoře SRPDŠ, za což jim patří velké poděkování.
Dětský den jsme si v naší družině náramně užili a těšíme se všichni na další setkání v příštím školním roce.

Všem zaměstnancům školy, dětem i rodičům přejeme krásné léto a příjemné prázdniny.

Vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Oznámení výsledků řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2019/2020

Ve dnech 14. a 16. května 2019 proběhl zápis dětí do mateřské školy pro příští školní rok.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Jak se sadí les

Že je "Den Země" důležitý den a na mnoha místech se slaví různými způsoby, všichni víme. Ale aktivita, která na žáky čekala v pátek 24. května, měla u nás svou premiéru. Mezi všemi upršenými dny se příroda rozhodla, že na sázení stromků nám pršet nebude a my se po sedmé ráno vydali s osmáky a deváťáky směr Lesní domky.
Na smluveném místě na nás čekal revírník pan Daniel Weiss. Z cesty jsme odbočili do lesa a po chvíli jsme dorazili na místo činu. Žáky čekala výsadba 450 sazenic buku lesního. Pan Weiss prozradil, proč se u nás sadí právě buky, vysvětlil a předvedl, jak správně sadit a ušlapat zeminu kolem stromku, a jak odměřovat vzdálenost mezi sazenicemi. Na své stromky si děti mohly umístit cedulky se svým jménem. Kromě výsadby samotné jsme se dozvěděli, jaká je práce lesního dělníka, kolik stojí sazenice, a co obnáší práce revírníka.
Příjemnou tečkou bylo opékání špekáčků a pohodová procházka zpět do Horního Benešova. Bylo fajn, slyšet od dětí, že se jim akce líbila. A navíc, všichni si zasloužili velkou pochvalu, protože opravdu svědomitě pracovali. A určitě patří poděkování i paní učitelce Blažkové, která tuto akci zajistila.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Přednáška o trestní odpovědnosti

paragraf

Dne 23. 5. 2019 zavítaly na naši školu pracovnice odboru sociálních věcí oddělení OSPOD Městského úřadu v Bruntále s přednáškami o trestní odpovědnosti dětí a mládeže.
Mgr. Michaela Foltýnová a Bc. Eva Továrková strávily se žáky 6. - 9. tříd postupně celé dopoledne.
V 6. a obou 7. třídách rozebraly lektorky se žáky protiprávní jednání dětí do 15-ti let (přestupky, trestné činy, jejich řešení), řízení o uložení opatření dětem (účastníci řízení, druhy ukládaných opatření), trestní odpovědnost, prevence protiprávního jednání a další.
V 8. a 9. třídě byla přednáška zaměřena na trestní odpovědnost mladistvých, přestupky, provinění, způsoby řešení, druhy opatření ukládaných mladistvým, prevenci protiprávního jednání a další.
Přednáška se nesla částečně v neformálním duchu v komunitním kruhu a žáci vždy na konci dostali také prostor pro dotazy.

Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

Pozvánka na školní akademii

Srdečně Vás zveme na letošní školní akademii "I BENEŠOV MÁ SVÉ TALENTY"
4. června 2019 ve sportovní hale.

• • •

Pozvánka na Den dětí - Vítání léta

SRPDŠ při ZŠ Horní Benešov srdečně zve na akci pro děti s názvem "VÍTÁNÍ LÉTA"
25. května 2019 od 14. hodin u budovy 2. stupně ZŠ.

• • •

Poznej své okolí 2019

Letošní výchovně vzdělávací projekt s názvem "Poznej své okolí" jsme věnovali tématu, které je aktuální právě vzhledem ke květnovým událostem a nazvali jsme jej "Po stopách Československa".
Proto žáci 2. stupně navštívili postupně významnou vojensko-technickou památku areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky a národní památník 2. světové války v Hrabyni.
Areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky je velmi významná vojensko - technická památka, která je v Evropě velmi vysoce ceněna. Jedná se totiž o ojedinělý příklad pevnostního systému bývalého Československa, jejichž výstavba probíhala mezi lety 1935 až 1938...

Celý článek

PhDr. Jana Semerová

• • •

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Turisticko-vzdělávací pobyt ZRUŠEN!

TVP pro čtvrtou a pátou třídu je ZRUŠEN! Důvodem jsou přívalové srážky v místě pobytu. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice Ostrava, pobočka Bruntál objekt uzavřela (z hygienických důvodů). Náhradní termín bude sdělen. Děti mají v pátek 17. a v pondělí 20. května svačinky a obědy zajištěny. Výuka v pátek i v pondělí bude probíhat dle rozvrhu.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Oznámení o ředitelském volnu dne 16. 5. 2019

Ředitelství školy vyhlašuje na čtvrtek16. 5. 2019 ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Nebude moci být zajištěn chod 1. a 2. stupně základní školy a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Turisticko-vzdělávací pobyt - pokyny pro rodiče

Pokyny pro rodiče žáků 4. a 5. třídy, kteří jedou v pátek 17. 5. 2019 na TVP do Staré Vsi u Rýmařova

Pokyny k TVP zde

Děkujeme za pochopení.

• • •

<< Zpět

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz