online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy květen 2020

Informace k vyučování na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020

Žádám rodiče a děti, aby před začátkem vyučování dodržovali vymezené prostory a rozestupy (2 metry). Ve vymezeném prostoru budou děti vyzvednuty vyučujícím v 8:00.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Rozdělení žáků do výukových skupin naleznete zde

Rozvrhy hodin platné od 25. 5. 2020 naleznete zde

Časový plán dne naleznete zde

 

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 11. až 16. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do mateřské školy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Bavorsko k nezaplacení

Na duben jsme pro naše žáky plánovali poznávací zájezd do německého Bavorska, ale vzhledem ke koronavirové karanténě jsme po dohodě s rodiči žaků a s cestovní kanceláří, se kterou spolupracujeme, přesunuli celou akci na jaro 2021. Věříme, že tento termín již bude na cestu do Německa bezpečný.
Těm, kteří ze zájezdu odstoupili, vrátíme celou finanční částku, kterou do pobytu vložili. Všichni, jichž se vrácení peněz týká, budou telefonicky osloveni a bude jim oznámeno, kdy a kde si mohou peníze vyzvednout.

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ OD 25. 5. 2020 - aktualizováno

Žádám všechny rodiče o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do školy od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do ZŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ K DOCHÁZCE DO MŠ OD 25. 5. 2020

Žádám všechny rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu, o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do MŠ od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do MŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Jednotná přijímací zkouška bude 8. a 9. června

Jednotná přijímací zkouška bude mít jen jeden termín, nikoli dva. Ministerstvo školství připravilo projekt "Přijímačky bez obav", v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit. Na čtyřleté obory se budou zkoušky konat 8. června, na víceletá gymnázia o den později. "Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka," uvedl ministr školství Robert Plaga.

• • •

KONZULTACE PRO DEVÁTOU TŘÍDU

od 11. května 2020 budou na naší škole probíhat konzultace k přípravě na přijímací zkoušky.

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde
Podmínky konzultací pro devátou třídu naleznete zde

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do mateřské školy. Veškeré informace jsme zpracovali a po dohodě se zřizovatelem (Městem Horní Benešov) jsme se rozhodli, že mateřská škola bude znovuotevřena dne 25. 5. 2020. Během pobytu v mateřské škole nebudou mít děti povinnost mít na obličeji roušku.

Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření mateřské školy zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu mateřských škol naleznete zde

1. STUPEŇ ZŠ

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do školy. Od 25. 5. 2020 mohou děti 1. - 5. tříd (za dodržení zvláštních hygienických podmínek) navštěvovat výuku na základní škole.
Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření 1.stupně z zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste předešlý dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

2. STUPEŇ ZŠ

Dle rozhodnutí MŠMT bude od 11. května 2020 umožněno žákům 9. tříd navštěvovat konzultace k přijímacím zkouškám ve škole. Veškeré podrobné informace budou zveřejněny v úterý 5. května 2020 na webových stránkách školy (včetně krátkého dotazníku).

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 6. až 26. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do 1. třídy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

zápis mš

• • •

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - informace

Vážení rodiče,
v měsíci květnu proběhne zápis do Mateřské školy v Horním Benešově. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny ve středu 29. dubna 2020 na webových stránkách školy.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

zápis 1.třídy

• • •

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ON-LINE

Vážení rodiče,
pro děti z mateřské školy Vám nabízíme odkazy na webové stránky, které Vám pomohou s rozvíjením Vašich dětí během pobytu doma.
Pro přípravu budoucích prvnáčků máte ke stažení k dispozici E-book - Chystáme se do 1. třídy. Věříme, že Vám tyto webové stránky zpestří den s Vašimi dětmi.

E-book - Chystáme se do 1. třídy

Česká televize:

ČT - předškolní vzdělávání

Pracovní listy (grafomotorika, předmatematické představy, zrakové vnímání, uvolňovací cvičení, motorika mluvidel, příprava na první třídu, tvoření s dětmi, omalovánky, písničky, říkanky a různé aktivity pro děti:

Předškoláci

Šikovný cvrček

Bc. Lenka Kynclová, vedoucí učitelka MŠ

• • •

VLÁDNÍ NÁVRH UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLSTVÍ

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
Tělesná výuka bude zakázána.
Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Schéma uvolnění ve školách

Mimořádné opatření ve školách

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz