online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy květen 2021

Oznámení výsledků zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Ve dnech 3. až 16. května 2021 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do mateřské školy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Vyučování od pondělí 24. 5. 2021

Dle usnesení vlády bude od pondělí 24. 5. probíhat výuka dle standardního rozvrhu pro všechny třídy. Vstup do školy pro žáky bude bez omezení v běžných časech od 7:40 do 8:00. Žáci budou testováni v 8:00 ve svých třídách. Šatny se mohou využívat. Žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně a žáci 2. stupně 1x týdně. Výuka tělesné výchovy bude probíhat s přihlédnutím k opatřením vlády. Výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu. Testování žáků ranní školní družiny bude probíhat v budově 1.stupně vždy v pondělí. Při vstupu do budovy školy musí všichni mít chráněna ústa a nos pomocí roušky nebo respirátoru.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce května můžete přihlásit své dítě do ŠD pro příští školní rok 2021/2022.
Přihlášky děti dostanou od p. vychovatelek ve ŠD. Vyplněnou a podepsanou přihlášku (odchody ze ŠD doplníme až v září) prosím odevzdejte co nejdříve p. vychovatelkám. Můžete poslat po dětech nebo osobně přinést kterékoliv odpoledne do ŠD.

Do ŠD se mohou přihlásit i děti, které v letošním roce družinu nenavštěvovaly nebo docházku přerušily, s případnými dotazy se můžete obrátit na email: zahumenska.zshb@seznam.cz.

Doufáme, že od září se všichni potkáme v příznivější situaci, přivítáme v naší družině nové prvňáčky a budeme moci pracovat s dětmi v plném režimu a bez omezení, tak jak jsme byli zvyklí v předešlých letech.

Vychovatelky ŠD

• • •

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNÍNÁCH

• • •

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VRŠKŮ

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 17. 5. do 21. 5. 2021

• • •

Testování od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
Testování pro žáky školní družiny bude probíhat od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.

Žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu se budou testovat ve svých třídách. 7:35 - 1. A, 7:40 - 1. B, 7:45 - 2. třída, 7:50 - 3. A, 7:55 - 3. B, 8:00 - 4. třída. Prosíme děti a rodiče, aby vyčkali na příchod vyučujícího před vstupem do šaten do budovy 1. stupně. Šatny budou v provozu.
Žáci 5. A se budou testovat ve své třídě v budově 2. stupně v 7:50 a žáci 5. B se budou testovat ve své třídě v budově 2. stupně v 7:50. Vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) na příchod třídního učitele.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti. Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 20 minut. Žáci 1. stupně se testují 1x týdně (pondělí).

Žáci 2. stupně se budou testovat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Při příchodu vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) dokud nebudete vyzváni ke vstupu do školy. 7:20 - 7. třída, 7:40 - 9. A, 8:00 - 9. B. Po testování žáci budou odvedeni vyučujícími do své třídy přes šatny. Šatny budou v provozu.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti.
Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut. Žáci 2. stupně se testují 2x týdně (pondělí, čtvrtek).

V případě, že se žák neotestuje v řádném termínu (pondělí ráno, případně čtvrtek ráno) z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit před vstupem do budovy školy. Toto testování bude probíhat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Žák zazvoní na budovu školy, kde se ho ujme pracovník školy a provede testování.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

zápis mš

• • •

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, vyhlašuje termín zápisu do mateřské školy a to ve dnech 3. až 16. května 2021.
Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 10. 5. do 14. 5. 2021

• • •

Aktuální nařízení vlády - mateřská škola opět pro všechny děti

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády se od 10. května 2021 otevírá mateřská škola pro všechny děti bez povinnosti testování dětí.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Testování od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády je od 10. 5. 2021 umožněna přítomnost poloviny žáků 2. stupně, z tohoto důvodu je nutné změnit systém testování.

Testování pro žáky školní družiny bude probíhat od 6:00 v budově 2. stupně v malé tělocvičně.

Žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu se budou testovat ve svých třídách. 7:40 - 1.B, 7:50 - 4. třída, 8:00 - 2. třída. Prosíme děti a rodiče, aby vyčkali na příchod vyučujícího před vstupem do šaten do budovy 1. stupně. Šatny budou v provozu.
Žáci 5. B se budou testovat ve své třídě v budově 2. stupně v 7:40. Vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) na příchod třídního učitele.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti. Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut. Žáci 1. stupně se testují 1x týdně (pondělí).

Žáci 2. stupně se budou testovat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Při příchodu vyčkejte před budovou školy (2. stupeň, spodní vchod) dokud nebudete vyzváni ke vstupu do školy. 7:20 - 6. A, 7:40 - 8. třída, 8:00 - 6. B. Po testování žáci budou odvedeni vyučujícími do své třídy přes šatny. Šatny budou v provozu.
Pokud rodiče budou mít zájem podívat se na průběh testování, bude jim to umožněno za dodržení hygienických opatření, případně mohou asistovat svému dítěti.
Všichni musí mít při vstupu do budovy roušky nebo respirátory. Délka testování je přibližně 25 minut. Žáci 2. stupně se testují 2x týdně (pondělí, čtvrtek).

V případě, že se žák neotestuje v řádném termínu (pondělí ráno, případně čtvrtek ráno) z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit před vstupem do budovy školy. Toto testování bude probíhat v budově 2. stupně v malé tělocvičně. Žák zazvoní na budovu školy, kde se ho ujme pracovník školy a provede testování.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Výuka od 10. 5. 2021 v základní škole - 2. stupeň

1. skupina

Vážení rodiče,
od 10. 5. 2021 se otevírá škola pro třídy 6. A, 6. B, 8. třída. V následujícím týdnu od 17. 5. 2021 bude pro tyto třídy opět distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.

2. skupina

Vážení rodiče,
od 17. 5. 2021 se otevírá škola pro třídy 7. třída, 9. A, 9. B. V týdnu od 10. 5. 2021 bude pro tyto třídy probíhat distanční výuka a v dalších týdnech se to bude střídat.

Pro všechny žáky 2. stupně

V rámci prezenční výuky se bude vyučovat podle běžného rozvrhu, hodiny TV budou nahrazeny jinými předměty nebo vycházkami a v hodinách HV nebude vyučován zpěv.

V době prezenční výuky budou žákům přihlášeným ke stravování zajištěny automaticky obědy ve školní jídelně. V případě nezájmu o oběd, je nutné jej odhlásit telefonicky na čísle 554 748 017.

Svačiny dětí budou konzumovány pouze v průběhu velké přestávky podle přesně daných hygienických pravidel, podmínky pitného režimu stanoví vyučující.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit minimálně chirurgickou roušku. Vybavte je alespoň 2 kusy roušek a sáčkem na odložení použitých. Látkové roušky jsou zakázány.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Aktuální nařízení vlády - testování žáků

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády se budou děti mateřské školy a žáci 1. stupně testovat pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí. Pokud nebude dítě nebo žák přítomen na testování, bude otestován neprodleně při prvním příchodu do školy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Ve dnech 6. až 25. dubna 2021 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do 1. třídy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 3. 5. do 7. 5. 2021

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz