online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy leden 2016

Co to vlastně je ta "Etická výchova"??

etická výchova 2016

Etická výchova není předmět jako každý jiný. Je to něco úplně jiného než třeba matematika, český jazyk, zeměpis. Tento předmět se na naší škole vyučuje třetím rokem a to vždy v sedmém ročníku. Jsem ráda, že jej mohu vyučovat zrovna já. Když se řekne slovo ETIKA, vybaví se člověku třeba žebříček hodnot, morální zásady, slušné chování. Ano, ano, i toto všechno tam patří, ale nejenom. Základem je komunitní kruh, práce ve skupinkách, zamýšlení se nad různými tématy. Bavíme se o jedinečnosti člověka, o cílech v životě, fair play, o umění umět pochválit, naslouchat. Někdy jsou témata vážnější, někdy se i pořádně zasmějeme jako třeba před pár týdny. To jsme měli na pořadu hodiny reklamu. Žáci si ve skupinkách vymysleli název výrobku a také reklamu zahráli před celou třídou. Někteří měli vyrobené i rekvizity. Zhlédli jsme reklamy na prášky na spaní s opravdu krásným názvem: "Pojď si hajnout", energetický nápoj, školní potřeby a bonbóny. Zároveň jsme se bavili i o tom, jak reklamy mohou člověka pozitivně, ale i negativně ovlivnit.
Hodina etické výchovy vždy rychle uteče a žáci (jak sami říkají) se cítí odpočatí, v pohodě a na další úterý se těší, což je pro mě to nejlepší ocenění.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Zápis do 1.třídy měl název "Kočičí kouzlení"

zápis 2016

Děti, které půjdou od září 2016 do 1. třídy, prožily ve čtvrtek 28. 1. 2016 významnou událost. Zápis do školy.
Zápis proběhl od 13 do 18 hodin v prostorách 1. stupně základní školy. Aby byl zápis pro děti nejen "pracovní" ale i příjemný, připravily letos paní učitelky téma "Kočičí kouzlení". Na děti čekaly obrovské obrázky koček nejen na každém stanovišti, ale i celá třída byla tematicky vyzdobena pestrými, mnohdy až rozdováděnými obrázky koček.
Děti na daných stanovištích rozpoznávaly geometrické tvary, určovaly barvy a ukázaly do kolika umí počít. Budoucí prvňáčci nezapomněli předvést svoji výslovnost, pochlubit se s básničkou či písničkou. Grafomotorické dovednosti ukázaly děti při dokreslování obrázků, kde se projevilo, jak ovládají držení tužky a v neposlední řadě si prověřily svoji soustředěnost, pozornost, spolupráci a nebojácnost v komunikaci s paní učitelkami.
Děti jako každým rokem byly odměněny za svoji odvahu a šikovnost malými dárky. Dostaly kouzelnické klobouky s papírovými kočkami, které pro ně vytvořily paní vychovatelky z naší školní družiny. Odnesly si puzzle a sladkosti, na které finančně přispělo SRPDŠ.
Žáci z 9. třídy budoucím prvňáčkům zpestřovali volné chvilky. Vodili děti k jednotlivým stanovištím s úkoly. Hráli si s nimi v době, kdy rodiče vyplňovali písemnou dokumentaci a byli jim oporou.

Všem, kteří se do přípravy a klidného průběhu zápisu zapojili, patří poděkování.
V letošním roce se k zápisu dostavilo 43 dětí.

Mgr. Dagmar Janáková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

CO byste měli vědět o přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016

Informace o řijímacím řízení pro školní rok 2015/2016

• • •

Změna způsobů hrazení stravného a školného v MŠ

a) v hotovosti - 25. den předcházejícího měsíce u vedoucí školní jídelny MŠ v době od 6:00 do 11:00 hodin, výběr bude vždy oznámen

b) bankovním převodem - na účet školy (číslo účtu 181807224/0300, variabilní symbol je číslo strávníka, evidované u vedoucí ŠJ MŠ).
Platbu proveďte nejpozději do 25. předcházejícího měsíce.

V případě nezaplacení poplatků za školné a stravné v řádném termínu není možné přijmout dítě do školky k 1. dni neuhrazeného měsíce.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Stali se z nás lyžaři a snowboardisté

V letošním roce jsme opět vyrazili na "lyžák" do Karlova. Díky velkému přispění radních Horního Benešova mohlo 36 žáků Základní školy Horní Benešov po celý týden objevovat taje lyžařského umění. Naše škola zřejmě dostala štěstí do vínku, protože za termín "lyžáku" si vybrala ten nejskvělejší týden v lednu. Čerstvý prašan, rozumná teplota a dobré počasí stály za vynikajícími lyžařskými pokroky žáků. Novinkou v letošním roce byl snowboardový výcvik pro dvanáct statečných.
Celý týden byl po fyzické stránce velmi náročný. Každý den pět hodin na svahu a po večeři týdenní hra na téma Harryho Pottera, to vyčerpá každého včetně dospělých. Není divu, že po večerce všichni padli do svých postelí a ráno ztěžka rozhýbávali svaly, o kterých ani netušili, že je mají.
Vše jsme však s přehledem zvládli a své lyžařské a snowboardové dovednosti zúročili v závěrečném slalomu. Mohla bych vypsat vítěze jednotlivých kategorií, ale vyhráli vlastně všichni účastníci závodu svou pílí a odhodláním dojet do cíle.
Bohužel, všechno pěkné také musí někdy skončit. My se vrátili domů a už můžeme jenom vzpomínat na krásné chvíle na "lyžáku". Lyžařský kurz byl úspěšný i díky poctivé práci vyučujících Ivony Kozelkové, Evy Krskové, Martiny Chamrádové, Zdeňka Žandy a Zuzany Holušové.
Naše heslo pro příští rok zni: "Horám zdar a lyžování zvlášť!".

Mgr. Zuzana Holušová

lyžák 1 lyžák 2

Více fotografií naleznete zde >>

• • •

Dějepisná olympiáda

olympiáda děj 16

V letošním roce se uskutečnil 45. ročník dějepisné olympiády se zaměřením "Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou" u příležitosti 700 let od narození Karla IV. Školního kola se zúčastnilo 6 žáků z 8. a 9. třídy. Do okresního kola se probojovali 3 úspěšní řešitelé, Michal Krupa, Jana Karafiátová a Kamila Habartová.
Jana a Kamila 18. ledna změřily své síly v SVČ Méďa v Krnově s dalšími úspěšnými řešiteli, vyzkoušely si jaká je konkurence a jak proti ní obstojí. Zvládli to dobře, ale žáci gymnázií přeci jen byli lepší a okresním kolem putování po stopách Lucemburků pro Janu a Kamilu skončilo.
Všem řešitelům, zvláště Janě a Kamile, děkuji za účast a snahu.

Mgr. Roman Imrich

• • •

Uváděli jsme hosty na ples

ples 16

Loni jsme záviděli deváťákům, že se mohli zúčastnit školního plesu a ejhle, rok uplynul jako voda a už jsme se rozhodovali, co si na letošní školní ples oblečeme.
Taneční sál ve velké tělocvičně byl vyzdoben k tématu HAWAI, proto jsme se jako správní "hawajci" oblékli do veselého letního oblečení a během plesu jsme fungovali jako hostesky. Sedm žáků z naší třídy uvádělo přícházející plesové hosty ke stolům a zároveň jsme jim popřáli příjemnou zábavu. Osmý spolužák nám bohužel onemocněl, proto jsme nemohli uvádět v párech, přesto to bylo moc prima.

Veronika Štěpaníková, žákyně 9.třídy

• • •

Olympiáda v německém jazyce

olympiáda nj 16

Vždy se začátkem kalendářního roku začíná období vědomostních olympiád a soutěží, do kterých se zapojila i naše škola.
Jako první v pořadí se konalo v pátek 15. 1. 2016 okresní kolo v olympiádě z německého jazyka. Pořadatelé organizovali soutěž ve Středisku volného času Méďa v Krnově. Z našich žáků se uvedené soutěže zúčastnili dva žáci. Kateřina Škrášková z 9. třídy a Jan Jirásko z 8. třídy. Honza oslnil porotu svými znalostmi a konverzačními schopnostmi z němčiny natolik, že jej komise obdařila 1. místem a rovnou jej poslala do krajského kola, kde bude Honza naši školu reprezentovat.

PhDr. Jana Semerová

• • •

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

zápis 16

Blíží se Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Dne 27. 1. 2016 mohou děti, které se chystají k zápisu, navštívit výuku v prvních třídách a druhé třídě ZŠ a MŠ Horní Benešov. Pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče budou přichystány ukázkové hodiny.
Rodiče, kteří nemohou s dětmi přijít dopoledne, budou mít možnost prohlédnout si školu v den zápisu 28. 1. v odpoledních hodinách.

Program Dne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

10.00 - 11.30 - možnost návštěvy výuky v 1. A, 1. B, a ve 2. třídě

Kontakty:
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda – 775 318 429, 554 719 296
Zástupce ředitele Mgr. Eva Krsková – 739 206 429

Bližší informace k zápisu pro školní rok 2016/2017 naleznete zde

Informace o školní zralosti dítěte naleznete zde

• • •

Provozujeme čtenářské dílny

čtení 15

V letošním školním roce se naše základní škola připojila k projektu ministerstva školství "Výzva č. 56", který je zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Z 1. stupně ZŠ se do celoročního projektu zapojila 2. třída s p. uč. Kozelkovou, 3. třída pod vedením p. uč. Cilečkové, 4. třídu vede v projektu p. uč. Blažková a 5. třída rozvíjí čtenářství s p. uč. Skyvovou.
Na 2. stupni školy absolvují projekt žáci 7. třídy s p. uč. Jelínkovou a žáci 9. třídy s p. uč. Semerovou.

A oč vlastně jde?
Učitelé, kteří se do projektu zapojili, měli za úkol vybrat 50 knih pro svou třídu adekvátně věku a čtenářské úrovni svých žáků a na základě tohoto výběru měli zpracovat deset tematických dílen zcela netradičními metodami tak, aby byla výuka čtení a literatury pro žáky atraktivnější a zábavnější.
Zakoupené knihy v rámci Výzvy 56 jsou základem pro fond školní knihovny.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Řemeslo má zlaté dno

řemeslo 15

Tříčlenné družstvo složené ze žáků 9. třídy reprezentovalo naši školu na soutěži s názvem Řemeslo má zlaté dno, kterou uspořádala pro žáky základních škol Střední odborná škola v Bruntále. Klára Nekorancová, Natálie Premusová a Dalibor Salát museli rozeznat několik druhů dřevěných a kovových nástrojů, vyzkoušeli si skládání dřevěného hlavolamu, přibíjení hřebíčků, šroubování šroubků, prošli si celou školu, vypracovávali různé úkoly a odpovídali na všetečné otázky.
Po soutěži byli všichni účastníci pozvaní na oběd a pak následovalo vyhodnocení. Naše hornobenešovská trojka se umístila celkově na pěkném 5. místě z celkového počtu 11 družstev. Ale přece není důležité zvítězit, důležité je zúčastnit se!

Bc. Markéta Ivanovová

• • •

Olympiáda v českém jazyce

očj 15

Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo v letošním školním roce na naší základní škole tradičně v 8. a 9.třídě. Letos se jednalo již o 42. ročník, jehož obsah se tentokrát točil kolem jídla.
Všechny úkoly byly spojeny s chuťovými buňkami, přestože se jednalo o nelehké mluvnické a jazykové jevy v textu. Slohová část byla věnovaná úvaze na téma: "Nežijeme proto, abychom jedli, ale..."
Olympiády se účastnilo celkem 26 žáků, osmáků bojovalo 8 a deváťáků se zapojilo 18.
Nejúspěšnějším řešitelem se stala Kateřina Škrášková z 9. třídy.

PhDr. Jana Semerová

• • •

<< Zpět

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz