online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy leden 2021

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 25. 1. do 29. 1. 2021

• • •

Webinář pro rodiče předškoláků

Dobrý den,
v rámci projektu MAP II. realizujeme webinář pro rodiče, zákonné zástupce a nerodiče s názvem "Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem!". Lektorkou je Mgr. Lenka Bínová. Webinář proběhne dne 2. 2. 2021 od 17 hod. Přihlášení obdrží emailem link pro přihlášení (google meet). Pro přihlášení využijte emailovou adresu v letáku, případně petra.elblova@mashj.cz.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Kliknutím na obrázek zvětšete.

leták mas

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 18. 1. do 22. 1. 2021 (oprava č. 2)

• • •

KONZULTAČNÍ HODINY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Všichni žáci naší školy mají možnost v případě potřeby zúčastnit se (nejlépe po předchozí domluvě) individuálních on-line (popř. telefonických) konzultací s jednotlivými vyučujícími. Stejně tak si mohou domluvit i osobní konzultace ve škole, samozřejmě za předpokladu dodržení všech hygienických opatření vztahujících se ke covid-19.
Totéž platí pro rodiče, pokud by potřebovali s vyučujícími vyřešit jakýkoliv problém týkající se výuky.
Každodenní konzultace jsou zaneseny v rozvrhu on-line hodin, který najdete na facebookových a webových stránkách školy.

• • •

ZDRAVÝ VZDUCH PRO KAŽDÉHO

Do mateřské školy byly zakoupeny čističky vzduchu Therapy Air iOn od firmy Zepter. Jedná se o čističky vzduchu, které odstraňují kapénky a viry přenášené kapénkovou nákazou uvnitř místností a mají certifikaci na covid-19.
Větší kolektivy dětí představují ideální prostředí pro přenos nejrůznějších onemocnění, a protože malé děti jsou často náchylné k nemocem a infekcím horních cest dýchacích, využili jsme zkušeností několika mateřských škol v České republice a zakoupili jsme čističky vzduchu Therapy Air iOn, jejichž působením bychom rádi snížili, popř. zcela eliminovali riziko opakovaného přenosu infekcí.
Čističky vzduchu obsahují antibakteriální a protiplísňový filtr, zbavují zápachů a prachu, obsahují filtr proti alergiím a ionizují vzduch.
V dnešní době chřipkových epidemií a zánětů dýchacích cest snižují čističky vzduchu obsah bakterií a virů uvnitř místností. K dezinfekčnímu účinku dochází již po několika minutách provozu.

Kliknutím na obrázek zvětšete.

čistička certifikát

• • •

ON-LINE VÝUKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Na naší škole, stejně jako na všech školách v České republice, probíhá momentálně již třetí kolo distanční výuky.
Během posledního období se distanční výuka střídala s tzv. rotační výukou, kdy pro některé třídy probíhala výuka ve škole a jiné třídy absolvovaly on-line hodiny. Následující týden se situace vyměnila.
Momentálně školu navštěvují prvňáci a druháci. Ti mají možnost po vyučování navštěvovat školní družinu.
Situace je složitá pro všechny, distanční výuka má svá úskalí především v technické vybavenosti jednotlivých domácností. Proto mají žáci bez kvalitního počítačového zázemí možnost vyzvedávat si úkoly a učivo v papírové podobě, vždy v pondělí a úterý si mohou děti či jejich rodiče vyžádat v budově 1. stupně naší školy práci na celý týden a v dalším týdnu vypracované úkoly odevzdat.
Kromě dopoledních on-line hodin probíhají na škole v odpoledních hodinách předměty speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. opět formou distanční výuky.
Všichni žáci mají také možnost konzultovat učivo s jednotlivými učiteli během on-line hodin, ale i během konzultačních hodin. Stejně tak i rodiče se mohou na vyučující obrátit s jakýmkoliv problémem týkajícím se výuky.
Konzultační hodiny jsou zaneseny v rozvrhu on-line hodin na facebookových a webových stránkách školy.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Uzavření malé a velké třídy v mateřské škole

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 11. 1. 2021 č. j. KHSMS 01037/2021/BR/EPID dochází, od chvíle doručení tj. od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 včetně, k uzavření těchto tříd: malá třída MŠ, velká třída MŠ z důvodu pozitivního nálezu na Covid - 19. Všechny děti a zaměstnanci z těchto tříd, kteří neprodělali onemocnění, jsou umístěni do karantény. Tyto osoby nebo jejich zákonní zástupci budou kontaktováni KHS z důvodu provedení testu na Covid - 19.
Děti a zaměstnanci, kteří onemocnění prodělali, nejsou umístěni do karantény.

Třídy budou otevřeny v pondělí 18. 1. 2021.

Obědy jsou automaticky odhlášené do 15. 1. 2021.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení khs v příloze

• • •

VÝUKA V TÝDNU OD 11. 1. do 15. 1. 2021

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády v týdnu od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 pokračuje prezenční výuka 1. a 2. tříd (1. A, 1. B, 2. třída) a zároveň bude dále probíhat online výuka všech ostatních ročníků (3. až 9. třída).

Rozvrh hodin pro online výuku ke stažení

• • •

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření vleků jsme nuceni přesunout LVZ pro mateřskou školu, který se měl uskutečnit od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021, na jiný termín. Předběžně dohodnutý termín je od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021. V případě odhlášení Vám bude vrácena celá částka, kterou jste zaplatili.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU 2021

lyžař 21

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření vleků a ubytovacích zařízení jsme nuceni přesunout LVZ, který se měl uskutečnit od 9. 1. 2021 do 16. 1. 2021, na jiný termín.
Předběžně dohodnutý termín je od 27. 2. 2021 do 6. 3. 2021. Pokud jste ještě nedoplatili celou částku, můžete tak učinit až ke konci února. Pokud chcete své dítě z LVZ odhlásit, učiňte tak prostřednictvím emailu: zanda.zshb@seznam.cz. V případě odhlášení Vám bude vrácena celá částka, kterou jste zaplatili.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

INFO - ŠKOLNÍ JÍDELNA OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
upozorňujeme, že s přechodem dětí na distanční výuku, je v případě zájmu nutné přihlásit děti k odběru obědů u vedoucí školní jídelny. Děti na prezenční výuce (1. A, 1. B, 2. třída), které chodí na obědy, jsou přihlášeny automaticky..

Zdeňka Jančálková
jancalkova.zshb@seznam.cz
Telefon: 554 748 017

• • •

ORGANIZACE VÝUKY OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády od 4. 1. 2021 mohou být prezenční formou vzdělávány pouze žáci 1. a 2. tříd. (1. A, 1. B, 2. třída). Docházka do školy je povinná. Omlouvání žáků probíhá standartní formou.

Pro všechny ostatní ročníky (3. - 9. třída) bude probíhat povinná online výuka. Rozvrh online výuky naleznete níže. Pokud se žáci nemohou zúčastnit online výuky, je nutné je omlouvat předem. Pro žáky, kteří budou využívat papírovou podobu online výuky platí stejná pravidla jako dříve. Materiály je možné si vyzvednout a odevzdat vždy v pondělí od 13:30 do 15:00 a v úterý od 8:00 do 10:00. Vyzvedávání papírové podoby je třeba nahlásit třídnímu učiteli.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Rozvrh hodin od 4. 1. pro online výuku ke stažení

Pokyny pro online výuku ke stažení

• • •

<< Zpět

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz