online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy listopad 2017

Staré pověsti české

Příběhy ze starých českých dějin sice známe všichni docela dobře, ale divadelní představení na uvedené téma nikdy nezaškodí.
Žáci od 4. do 9. třídy v pondělí 17. 11. 2017 absolvovali program od agentury Pernštejni z Pardubic, ve které se setkali s Nezamyslem, Krokem, Libuší, Bivojem apod.
Téma bylo dětem známo, ale pořad byl vtipně zpracovaný, aktéři měli velmi sympatické kulisy a hlavně herci předvedli ukázku historického šermu, což ocenili především vyznavači bojového umění.
Takže se těšíme na příště!!!

• • •

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

olympiáda jč

Olympiáda byla stejně jako v každém roce určena žákům 8. a 9. tříd a my jsme šli opět do toho. Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se v učebně českého jazyka sešli dobrovolníci. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 14 žáků z 8. třídy a všichni žáci 9.třídy.
Po zahájení a organizačních pokynech byly rozdány testy a následujících 60 minut měli zúčastnění o zábavu postaráno. Žáci se tak trochu obávali, co je čeká, ale úplně jednoduché to neměli. Jejich úkolem sice bylo pouze 5 mluvnických oříšků, ale ty stály za to.Však posuďte sami. Byl tam například tento úkol:
Toto náměstí se stalo popravištěm revolucionářů. Vysvětlete dvojí význam tohoto sdělení

Tak co vy na to?

Maximálně mohli "olympionici" za celou gramatickou část získat 24 bodů. Poté následovala druhá část olympiády. Čekal je sloh.
Téma znělo: Stalo se to minulý týden
Úkolem bylo zpracovat dané téma formou prózy, jaký žáci zvolili slohový útvar, to už záleželo na nich. Doporučená délka slohové práce byla 20–25 řádků. Vymezený čas pro slohové tvoření byl stejný jako v první části. Sloh se také bodoval, a to v rozmezí 0-10 bodů. Hodnotilo se dodržení tématu a formy, nápaditost a originalita zpracování, vhodný výběr jazykových prostředků, přiměřená větná stavba a plynulost a návaznost textu.
A jak to dopadlo?
Nejvíce bodů získala Viktorie Brázdová, v pořadí druhá se umístila Vanesa Speváková a třetí skončila Leontýna Pohlová (všechny žákyně 8. třídy)

PhDr. Jana Semerová

• • •

Zažili jsme úspěch florbalistů v Krnově

florbal 17

V úterý 21. 11. 2017 jsme vyrazili do Krnova na turnaj ve florbalu pro žáky 1. stupně. Samotné soutěži předcházel poctivý trénink ve volném čase hráčů. Do Krnova jsme, po zkušenostech z loňska, nejeli s moc velkými ambicemi. Ovšem to co hoši předvedli, všem vyrazilo dech. V prvním zápase jsme narazili na ZŠ Jesenickou. Ze začátku hra vypadala vyrovnaně, ale pak se do toho hoši opřeli a skóre začalo rychle narůstat. Po 14 minutách byl vítězství naše. Stejná branková smršť se opakovala i v zápase s Lichnovem a my se stali vítězi skupiny. Díky tomu jsme ušetřili jeden zápas a rovnou postoupili do semifinále. Tam nás ovšem čekala odveta s Lichnovem, který si vybojoval postup do semifinále...

Celý článek

Mgr. Zuzana Holušová

• • •

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DEO) je soutěž organizovaná pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Tematické zaměření letošního 47. ročníku je "To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938".
V letošním školním roce se do této vědomostní soutěže zapojili i žáci 8. a 9. třídy naší základní školy pod vedením pana učitele Imricha.
Vítězkou školního kola se stala Vanesa Speváková a dalšími úspěšnými řešitelkami byly Viktorie Brázdová a Leontýna Pohlová.
Všechny tři žákyně 8. třídy budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Mgr. Roman Imrich, vyučující dějepisu

• • •

Navštívili jsme Artifex

Žáci Základní školy Horní Benešov navštívili ve čtvrtek 16. 11. 2017 veletrh řemesel a zaměstnanosti "Artifex" ve Společenském domě v Bruntále, který se zde konal již po sedmé.
V nabídce veletrhu byla propagace a prezentace středních škol a středních odborných učilišť z našeho okolí. Zástupci sedmnácti škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje představili účastníkům především technické obory, po kterých je v současné době velká poptávka na trhu práce.
Deváťáky oslovila např. Střední škola polygrafická z Olomouce, Soukromá střední odborná škola PRIMA Rýmařov či Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál.
Současné osmáky zase zaujaly např. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov nebo Střední umělecká škola varhanářská v Krnově.
Všichni ještě máme na konečné rozhodnutí ke studiu čas, ale návštěva akce, kterou organizoval Úřad práce, nám měla pomoct při výběru školy.

Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

Rozvíjení čtenářských dovedností - rodiče dětí z velké třídy MŠ předčítali dětem pohádky před spaním

V průběhu celého roku u dětí rozvíjíme předčtenářské dovednosti, lásku k četbě i slovu, schopnost soustředit se, vnímat čtené. Dbáme na každodenní předčítání, a to nejen při dopolední řízené činnosti, ale i v odpoledních hodinách. Zařazujeme aktivity, které podporují předčtenářské dovednosti a jednou z mnoha aktivit je návštěva knihovny v Horním Benešově. V rozvíjení předčtenářských dovedností spolupracujeme i s rodiči dětí. V rámci podtématu "i stromy umí mluvit – kniha" rodiče dětí z velké třídy předčítali pohádky z oblíbených knih svých dětí. Děti se každý den těšily na novou pohádku a rodiče, který je v ten den navštíví. Dětem i rodičům se předčítání pohádek líbilo a pro velký úspěch jsme tuto akci prodloužili i na další týden a to do 16. 11. 2017.
Děkujeme rodičům, kteří s námi ochotně spolupracovali: p. Flašarové, p. Jelínkové, p. Kašparové, p. Holubové, p. Maňáskové, p. Pečinkové a p. Komendové.

Bc. Lenka Kynclová, ved. učitelka v MŠ

• • •

Děti z mateřské školy na návštěvě v knihovně

Dne 8. 11. 2017 děti ze střední a velké třídy navštívily knihovnu v Horním Benešově. Při besedě v knihovně děti pozorně poslouchaly a seznamovaly se s různými knihami. Ochotné knihovnice se dětem věnovaly a snažily se jim předat maximální množství důležitých informací o knihovně a knihách. Děti se seznamovaly s tím, jak jsou knihy uložené, jak jsou označené, jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem, jak se ke knihám chováme atd. Děti z knihovny odcházely nadšené a plné příjemných zážitků. Tímto děkujeme ochotným knihovnicím a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Lenka Kynclová, ved. učitelka v MŠ

Fotografie naleznete zde (střední třída)>>

a také zde (velká třída)>>

• • •

Ukládání broučků k zimnímu spánku

"Můj malý broučku, jdi klidně spát, až přijde jaro, vrátíš se zas"
Je podzim a nastal čas, kdy se příroda začíná připravovat na příchod zimy. Listy stromů už zlátnou a opadávají. Zvířátka si shromažďují zásoby na zimu a broučci si hledají místečko k zimnímu spánku.
I děti z mateřské školy uspávaly své broučky, které si vyrobily na podzimním tvoření ve dnech 23. 10. – 25. 10. 2017. Uspávání broučků proběhlo ve středu, 8. 11. 2017, před mateřskou školou. Děti měly lampióny, kterými svítily broučkům na cestu. Od mateřské školy jsme šli lampiónovým průvodem přes náměstí, kolem základní školy a zpět k mateřské škole, kde jsme na zahradě za doprovodu krátkého programu, v podobě recitace básniček a mravenčí ukolébavky popřáli broučkům krásné sny a šťastné shledání opět na jaře. Pro rodiče a děti bylo připraveno menší občerstvení v podobě teplého čaje a něčeho sladkého na zub. Děkujeme rodičům za hojnou účast.

Bc. Lenka Kynclová, ved. učitelka v MŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Prezentace středních škol a středních odborných učilišť

Uvedená akce se koná každoročně a je tradičně určena žákům 8. a 9. ročníků a jejich rodičům.
Letos se ve středu 1.11. 2017 v 16.00 hodin sešlo asi 15 žáků a jejich rodičů v budově Informačního centra a knihovny Horním Benešově, která poskytla naší základní škole pro uvedenou akci své prostory.
Akce se zúčastnili zástupci středních škol z Opavy, Bruntálu a Krnova.
Žáci a jejich rodiče získali mnoho cenných informací ohledně přijímacího řízení a o možnostech dalšího studia. Zástupci středních škol přítomné podrobně seznámili s obory, které se na jejich školách vyučují, s vybavením škol, se stipendii, které školy svým studentům poskytují a s možnostmi uplatnění v budoucím zaměstnání. Všichni zástupci jednotlivých škol pozvali žáky a jejich rodiče na dny otevřených dveří, aby dotyčné školy viděli i "zevnitř" a "ochutnali" jejich atmosféru.
Děkujeme zástupcům středních škol za hezké prezentace, dárky a propagační materiály a přejeme našim deváťákům šťastnou ruku při výběru té správné školy a oboru pro další studium.

Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

Halloween 2017

halloween 17

Kdo by se byl nadál, že ten rok uteče tak neskutečně rychle. A přece utekl.
3. listopadu se otevřely znovu brány do světa "na druhé straně" a přesto, že školní Halloween nepřipadl na ten skutečný svátek, který je přesně 31. října, škola se hemžila záhrobními stvořeními všeho druhu.
Některé aktivity spjaté s podzimním keltským svátkem jsou již tradiční, jako například zápis do listiny návštěvníků, strašidelný průvod městem, hodnocení masek, plnění úkolů či stezka odvahy a sledování hororů. Objevila se i novinka v podobě soutěže o "Nejhalloweenštější lektvar", tedy lépe řečeno o jeho recept. Nevím, jak bychom některé ingredience sháněli a hlavně ani netušíme, jak by vše chutnalo! Recept doneslo pět tříd z šesti a vítěznou třídou se stali osmáci, kteří si tímto odnáší do celoroční soutěže Třída roku celých 50 bodů. Další třídy si odnesly 25 bodů. Děti ukázaly, že mají k básnění vlohy, a grafická úprava se všem moc povedla...

Celý článek

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

<< Zpět

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz