Akce školy říjen 2019

Z nedávné čínnosti v MŠ

"KLOKANICE MAJDA"

V měsíci říjnu se naše mateřská škola zapojila do projektu MAS Hrubý Jeseník "Klokanice Majda". Do naší mateřské školy nám byly zapůjčeny hry pro děti předškolního věku. Děti střední třídy měly možnost si vyzkoušet hry zaměřené na orientaci v prostoru, v čase, dále hry rozvíjející řeč, sluchové vnímání, paměť a základní matematické představy. Tyto hry byly pro děti nejen naučné, vzdělávací, ale i zábavné. Děti hlavně zaujaly hry, které v naší školce nemáme. Celý týden byl pro děti zajímavý a především zábavný. Jsme rádi, že nám bylo umožněno se tohoto projektu zúčastnit a těšíme se na další spolupráci

BESEDA S LESNÍKEM LESY ČR

Ve dnech 23. a 25. 10. 2019 navštívil děti v mateřské škole lesník. Beseda byla organizovaná pro děti ze střední a velké třídy. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých poznatků o životě zvířat v našich lesích. Beseda probíhala formou zábavné hry, která děti velmi bavila. Všechny děti se do připravených činností zapojily s radostí a nadšením. Děkujeme panu Lubinovi, za dárky a jeho ochotu.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Jako každý rok, tak i letos, proběhlo v naší MŠ podzimní tvoření, do kterého se zapojily děti ze všech tříd spolu se svými rodiči. Děti vyráběly podzimáčky, ježky z papíru a přírodnin, které jim paní učitelky předem připravily na ukázku. Děti stříhaly, lepily, vybarvovaly a zdobily své podzimáčky dle své fantazie a tvořivosti. Práce na výrobě podzimáčka je velmi zaujala a bavila. Děti byly snaživé a šikovné, a tak si za svou snahu a píli mohly své výrobky vzít domů na výzdobu, jako dáreček. Společným tvořením jsme se tak rozloučili s podzimem. Děkujeme dětem a rodičům za velkou účast a výbornou atmosféru. Už teď se všichni těšíme na další společné tvoření.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

• • •

Slavnost Slabikáře v 1. třídách

25. říjen byl pro všechny děti z prvních tříd významným, protože se ve škole konala tzv. "Slavnost Slabikáře".
Děti již od září prošly předslabikářovým obdobím, naučily se poznávat několik prvních písmen, zvládly skládání i rozkládání slabik, a tak si mohly vyzkoušet, zda úspěšně projdou cestou ke Slabikáři.
Celá cesta představovala splnění úkolů v podobě čtyř pracovních listů. V prvních dvou pracovních listech si děti zopakovaly znalosti v poznávání naučených písmen z Živé abecedy.
Třetí pracovní list byl zaměřený na vyhledávání slabik a v posledním pracovním listu děti vyzkoušely hláskování jednoduchých slov. Výborně!
Všechny děti se svých úkolů zhostily velmi dobře a tak se ke Slabikáři dostali všichni.
Ze své první knížky měli prvňáci velkou radost.
Přejeme prvňáčkům hodně pěkných zážitků při čtení nejen příběhů, ale i básniček a hádanek v nově objeveném (pro ně) Slabikáři.

Mgr. Dagmar Janáková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

INFO PRO RODIČE - STÁVKA

Oznamujeme, že ve středu, dne 6. 11. 2019 NEBUDE PROVOZ základní školy ani mateřské školy PŘERUŠEN.
Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

• • •

Vánoční focení v MŠ

Ve středu 6. 11. 2019 proběhne v mateřské škole vánoční focení.
Děti z velké třídy se budou fotit již od 7.00 hodin ve velké třídě. Z tohoto důvodu, prosíme, přiveďte děti z velké třídy do školky do 7 hodin.
Focení malé třídy od 8.00 hodin, střední třídy od 9.00 hodin

Děkujeme za pochopení

Letáček s informacemi o focení zde

• • •

Sluneční soustava

V měsíci říjnu se žáci 5. třídy zapojili do třídního projektu v rámci výuky přírodovědy. Projekt se jmenoval Sluneční soustava. Každý žák dostal jedno téma, které se týkalo sluneční soustavy. Vypracoval si plakát na určené téma, který obsahoval nejdůležitější informace doplněné o obrázek. Své vytvořené plakáty pak každý žák prezentoval před celou třídou, aby předal zjištěné informace svým spolužákům. Tyto plakáty jsou vystavené v budově 2. stupně základní školy na chodbách, kde si je mohou ostatní žáci prohlédnout.

Mgr. Markéta Ivanovová

soustava 1 soustava 2

• • •

Turnaj ve 3. oddíle školní družiny - "Člověče, nezlob se!"

Ve druhém říjnovém týdnu jsme v našem oddíle družinky zahájili turnaj v deskové hře "Člověče, nezlob se!". Nejprve si děti rozlosovaly jednotlivé skupiny (celkový počet skupin byl 6), kdy v každé skupině byly 3 děti. Z každé skupiny postoupil do semifinále vždy ten, který se jako první se svými figurkami dostal do "domečku". Do dalšího kola postoupilo celkem 6 dětí, které pak soutěžily ve dvojicích v semifinále o postup do samotného finále. Finále tří nejlepších hráčů proběhlo v pondělí 14. 10., následně v úterý jsme celý turnaj v družince vyhodnotili, děti si odnesly upomínkový diplom a drobnou odměnu, všechny hráče jsem pochválila za účast a za sportovního ducha, kterého do turnaje vložili:)
Už teď se těšíme na další turnaje jiných her a další společně strávené chvíle v naší družince.

Krásný podzim přejí děti 3. oddílu ŠD a vychovatelka Taťána Knapová.

• • •

Pozvánka na HALLOWEEN 2019

Jako tradičně každý rok Vás zveme i letos na okouknutí halloweenské výzdoby naší školy.
Škola bude pro veřejnost otevřená 1. listopadu 2019 v čase 17:45 - 18:15. Budete mít možnost prohlédnout si přízemí včetně tělocvičny a první patro budovy druhého stupně ZŠ.

Mgr. Beata Dostálová

• • •

Přírodovědný klokan

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci pořádá soutěž, jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Žáci 1. a 2. ročníků středních škol a kvinty a sexty osmiletých gymnázií soutěží v kategorii Junior, žáci 8. a 9. tříd základních škol "bojují" v kategorii Kadet. V této kategorii se do vědomostní soutěže přihlásila i naše základní škola.
V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci.

A jak to u nás na škole dopadlo? Nejlepší řešitele v jednotlivých třídách uvádíme v následujících řádcích:
Martina Gajdáčová - 50 bodů (8. a)
Robin Kašík - 54 bodů (8. b)
Viktor Rapušák - 61 bodů (9. třída)

Celkový výsledek soutěže ve třídách 8. a, 8. b a 9. třída je:
1. Viktor Rapušák - 61 bodů (9. třída)
2. Robin Kašík - 54 bodů (8. b)
3. Jaroslav Kovář - 53 bodů (8. b)

Mgr. Beata Dostálová

• • •

UPOZORNĚNÍ - výstavba oválu pro odrážedla u MŠ

Oznamujeme, že na hřišti u mateřské školy probíhá výstavba oválu pro odrážedla. Hřiště je uzavřeno. Při případném vstupu dbejte na dodržování osobní bezpečnosti.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Změna konzultačních hodin výchovného poradce

Od 7. 10. 2019 budou konzultační hodiny výchovného poradce vždy ve středu od 14:00 do 15:00 hodin.

Děkuji za pochopení, Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

Pozvánka na podzimní tvoření v MŠ

V úterý 22. října 2019 od 15:00 hodin ve velké třídě v budově MŠ Horní Benešov

• • •

Planeta Země 3000

Každým rokem navštěvujeme s našimi žáky od 6. do 9. třídy filmovou projekci projektu "Planeta Země 3000", což je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně -- zeměpisným přesahem.
V letošním školním roce nám byl nabídnut pořad o jihoamerické Kolumbii s podtitulem "ráj neřesti a slasti", a proto jsme se vydali na dobrodružnou cestu na americký kontitent.
Kolumbie je prý zemí dobrodružných příběhů, přírodních krás a úžasných lidí. Vypínají se zde také mocné vrcholky And, svá tajemství ukrývá i nespoutaná džungle plná diamantových kolibříků, opic, jedovatých hadů, bazilišků a jiných živočichů. Na společné filmové cestě jsme se prostřednictvím dokumentu "posílili" výbornou kolumbijskou kávou, ale až poté, co jsme kávové boby spolu s cestovatelem Adamem Lelkem sesbírali a složitě zpracovali. Díky zhlédnutému pořadu jsme se např. dozvěděli, že ze 60 kg syrových bobů zůstane po zpracování pouhých 8 kg. Během naší filmové cesty jsme poznali duhovou řeku s názvem A Caňo Cristales i život kovbojů či nelehké životní podmínky vymírajícího kmene Nukak Makú.
Jak jsme viděli, nepřeberné je i podvodní bohatství Kolumbie. Našimi průvodci podmořským světem se stali na chvíli žraloci kladivouni i dravé murény.
A viděli jsme spoustu dalších zajímavostí, jako např. temperamentní tanečnice salsy, páté nejlidnatější město světa Bogotu, grafiti v ulicích Bogoty, trosky věznice na ostrově Gorgona.
Dobrodružná jízda rájem slasti a neřesti byla naprosto fantastická!

• • •

<< Archiv článků

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce budou od 9. 11. 2020 do odvolání probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě v obvyklých časech..

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2020 - 2021

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz