online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy únor 2016

Poprvé a vítězně

street hockey

Již několik let organizuje Moravskoslezský a Olomoucký kraj žákovský florbalový turnaj pod názvem STREET HOCKEY. Jedná se o turnaj určený žákům do 13 let s cílem nabídnout dětem aktivní způsob strávení volného času a preventivně tak působit v boji proti kriminalitě.
Poprvé jsme se letos zapojili i my. Výběr školního družstva byl omezen datem narození, kdy reprezentovat mohli pouze žáci narození po 1. 9. 2002. Ačkoliv jsme malou školou, podařilo se nám skvěle namixovat složení družstva: Pavel Černík, Jan Černík, Radek Premus, Adam Cileček, Tomáš Kret a Tomáš Kocourek. Soupeřem nám bylo družstvo ze ZŠ Velké Heraltice, které je pravidelným účastníkem tohoto turnaje...

Mgr. Zuzana Holušová, učitelka TV

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Okresní kolo anglické olympiády v Krnově

olympiáda aj

Dne 22. 2. 2016 se konalo okresní kolo anglické olympiády v Krnově. Naši školu zastupovali tři reprezentanti. Byli to Jakub Kramný ze 7. třídy, Jan Kamír z 8. třídy a Michal Pavliš z 9. třídy. Všichni museli absolvovat náročný písemný gramatický test, jehož součástí byla i poslechová část, která ověřovala oblast receptivně-produktivních dovedností žáků. Struktura testu byla rozdělena do dvou kategorií podle ročníků, tj. každá kategorie měla svůj specifický test odpovídající danému probíranému učivu v souladu se školním vzdělávacím plánem. Jednotlivé sekce testu prověřovaly šíři slovní zásoby a znalosti gramatiky. Poté následovala konverzační část, kde se každý z žáků představil krátkým vyprávěním zkušební komisi.
Pak soutěžící hovořili na zvolené téma a odpovídali komisi na otázky. Mezi 25 účastníky obsadili naši žáci velmi pěkná místa.
V náročnější kategorii se na 7. – 10. místě umístili Jan Kamír a Michal Pavliš. Jakub Kramný se umístil na 17. místě.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou přípravu a odvahu, s jakou reprezentovali naši školu v rámci okresu a také vedení školy, které tuto výuku ve všech směrech podporuje.

Martina Chamrádová, učitelka AJ

• • •

Máme rádi poezii

poezie 2016

Na 2. stupni naší základní školy jsme i v letošním školním roce uspořádali školní kolo recitační soutěže ve dvou kategoriích. Děti ze 6. - 7.třídy byly zahrnuty do 1. kategorie a žáci z 8.- 9. třídy zastupovali 2. kategorii.
Žáci ze 6. - 9. třídy měli za úkol vyhledat si sami báseň, která jim bude "sedět", naučit se ji zpaměti a poté přednést před svými spolužáky. Někteří původně přihlášeni to vzdali, ale ti odvážní předstoupili v pátek 19. 2. 2016 před porotu (p. Dostálová, p. Jelínková, p. Semerová) a ostatních 18 odvážlivců a recitovali básně Jiřího Žáčka, Josefa Bruknera, Jana Nerudy, Františka Hrubína, Vladimíra Vysockého či paní učitelky Dostálové. Někteří recitátoři se nechali ovlivnit trémou nebo jim vypadl text, ale většinu pohltil duch poezie natolik, že dokázali ostatním zprostředkovat pěkný kulturní zážitek.

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Olympiáda v anglickém jazyce

olympiáda v aj 2016

Protože se naše škola aktivně zapojuje do různých soutěží, které vyhlašuje ministerstvo školství, uspořádala p. uč. Chamrádová, vyučující anglického jazyka, školní kolo v Olympiádě v anglickém jazyce. Soutěž se konala v pátek 5. 2. 2016 od 8:00 do 11:00 hodin v prostorách učebny AJ.

Kdo byli ti odvážní, kteří se dali na Olympiádu v anglickém jazyce?

V kategorii I.A, což jsou žáci 7. třídy, soutěžili Robin Černoch a Jakub Kramný a v kategorii II. A, což jsou žáci 8. a 9.ročníku, změřili své "anglické" síly Jan Jirásko, Jan Kamír (8. tř) a Patrik Černoch, Tomáš Krynský, Michal Pavliš a Natálie Premusová (9.tř.)

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

<< Zpět

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz