online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy září 2020

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020 NEBUDE VYHLÁŠEN VOLNÝ DEN (ředitelské volno). Provoz školy bude v běžném režimu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - NORMÁLNÍ VÝUKA od 21. 9. 2020

Od pondělí 21. 9. 2020 probíhá opět normální výuka ve všech třídách.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROUŠKY BĚHEM VYUČOVÁNÍ - 2. stupeň ZŠ

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí všichni žáci 2. stupně od pátku 18. 9. 2020 nosit roušky i během vyučování.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Ukončení karantény pro testované žáky

Dle rozhodnutí KHS Ostrava nemusí děti umístěné do karantény (1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B) podstoupit kontrolní testy na Covid-19.
O ukončení karantény však musí rozhodnout dětský lékař. Všechny děti tedy musí navštívit svého dětského lékaře. V případě příznaků onemocnění bude dítě odesláno na kontrolní testy přímo lékařem. Návštěva pro děti u MUDr. Michaely Knoppové je domluvena na čtvrtek 17. 9. 2020 mezi 9:30 až 12:00 bez předchozího objednání. Pokud je dítě u jiného lékaře, je nutné si domluvit návštěvu předem. V případě vyloučení onemocnění může dítě od pondělí 21. 9. 2020 nastoupit do školy. V opačném případě musíte počkat do doby, kdy budete mít výsledek kontrolního testu. Pokud jste již své dítě objednali na kontrolní testy, nemusíte navštívit dětského lékaře a čekáte na výsledek testu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Výsledky testování na Covid-19

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme Vám za vstřícnost, spolupráci a trpělivost (dětem za statečnost), kterou jste projevili při čtvrtečním testování na Covid – 19.
Chtěl bych Vás seznámit s výsledky testování: dle zprávy KHS Ostrava vyšel všem 31 testovaným zaměstnancům NEGATIVNÍ výsledek. Mezi 98 testovanými žáky byly prokázány 2 pozitivní nálezy. Rodiče těchto žáků byli informováni.
Tímto testováním však ochranná opatření nekončí.

Chtěl bych Vás upozornit na skutečnost, že všichni žáci i zaměstnanci ZŠ, kteří jsou od 9. 9. 2020 v karanténě, musí toto nařízení respektovat do 18. 9. 2020 (viz rozhodnutí KHS Ostrava). Toto se týká následujících tříd 1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B.

Pro žáky uzavřených tříd pokračuje distanční (online) výuka, a to do konce karantény tj. do 18. 9. 2020.
Pro žáky ostatních tříd bude probíhat standartní výuka ve škole. Pokud se jako zákonní zástupci nadále rozhodnete ponechat si své dítě doma do 18. 9. 2020, budou se Vaše děti vzdělávat pomocí online výuky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Testování žáků a zaměstnanců na Covid-19

Testování se týká žáků 1. A, 1. B, 4. třídy, 9. A, 9. B a přihlášených žáků.

  • testování začne zítra tj. ve čtvrtek 10. 9. 2020 mezi 8. a 9. hodinou mezi budovami 1. a 2. stupně ZŠ
  • jedná se o neinvazivní vyšetření, 1 hodinu před vyšetřením nejíst, nepít
  • žáci musí mít písemný souhlas zákonného zástupce (ke stažení níže), možno vyplnit na místě
  • žáci se dostaví s dospělou osobou (nemusí být zákonný zástupce)
  • všechny osoby musí mít nasazeny roušky
  • žáci budou děleni do skupin podle tříd, v případě příznaků nemoci dodržujte odstup od ostatních osob a informujte odběrový tým
  • v případě, že se testování nezúčastníte, budete kontaktováni KHS a navštívíte jiné testovací místo

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Důležité informace pro rodiče o testování

Souhlas s testováním

• • •

Zkrácení vyučování

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace dochází ve dnech 9. - 11. 9. 2020 ke zkrácení vyučování.
1. stupeň - konec vyučování 11:40
2. stupeň - konec vyučování 12:35

Provoz školní družiny:
ranní - 6:00 - 7:40
odpolední - 11:40 - 15:00

Školní jídelna je v provozu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Vernisáž zrušena

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace je dnešní vernisáž v ICaMK Horní Benešov zrušena.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE - COVID-19

Vážení rodiče,
Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 8. 9. 2020 č.j.KHSMS 47388/2020/BR/EPID dochází od chvíle doručení tj. od 8. 9. 2020, 15:43 do 18. 9. 2020 k uzavření těchto tříd: 1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B. Všechny děti z těchto tříd jsou umístěny do karantény po dobu 10 dní.

Všechny děti z těchto tříd budou testovány ve čtvrtek v dopoledních hodinách v mobilní testovací stanici v areálu školy. Pro přesnou hodinu testování budou kontaktováni zákonní zástupci dětí. S testem musí souhlasit zákonný zástupce a tuto skutečnost potvrdí vyplněním písemného souhlasu. Pokud některé z dětí z těchto tříd tento týden již testem na Covid – 19 prošlo nebo ho má již naplánovaný jinde, prosím o oznámení této skutečnosti na email: zanda.zshb@seznam.cz. Pokud Vaše dítě z jiné než vyjmenované třídy vykazuje příznaky nákazy Covid – 19 a chcete ho nechat otestovat, prosím o oznámení na výše uvedený email.

Dále, dle nařízení, proběhne testování pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy. Ti, kteří byli v přímém kontaktu s pozitivně testovanými osobami, jsou již umístěni do karantény.

Nákaza Covid – 19 byla v tuto chvíli prokázána u dvou pedagogických pracovníků a jednoho žáka.
Pro žáky uzavřených tříd (1. A, 1. B, 4. třída, 9. A, 9. B) začne od zítřka tj. středy 9. 9. 2020 probíhat distanční (online) výuka a to do konce karantény.
Pro žáky ostatních tříd bude probíhat standartní výuka ve škole. Pokud se jako zákonní zástupci rozhodnete ponechat si své dítě doma do doby, než budou oznámeny výsledky testů, budou se i tito žáci vzdělávat dálkově.
Výsledky testů budou známy v pátek 11. 9. 2020. Dle těchto výsledků rozhodne KHS Ostrava o dalším postupu.
Zákonnému zástupci dítěte umístěného do karantény vzniká nárok na ošetřovné. Potvrzení si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žanda, tel. 775318429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení KHS v příloze

• • •

DŮLEŽITÁ INFORMACE OHLEDNĚ SITUACE VE ŠKOLE - COVID-19

Vážení rodiče,
chtěl bych Vás informovat o pozitivních testech na nový typ koronaviru Covid-19 u dvou pedagogických pracovníků naší školy.

V tuto chvíli vedení školy velice úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a řídí se jejími doporučeními. Všechny kroky jsou také konzultovány se zřizovatelem.
V následujících dnech proběhne testování vybraných pracovníků a žáků školy na Covid-19 a základě výsledků testů pak Krajská hygienická stanice rozhodne o dalším postupu.
I když KHS doposud nenařídila karanténu žákům školy, přesto doporučuji rodičům, kteří mají možnost ponechat si své děti v domácí karanténě, aby tak učinili.
Z výše uvedených důvodů se ruší plavecký výcvik 1. - 3. třídy v úterý 8. 9. 2020.

Další aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách a facebookové stránce školy a města.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Zdeňka Žandu, tel. 775 318 429.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - roušky ve škole od 7. 9. 2020

rouška

Milí žáci, vážení rodiče,
vzhledem ke vzniklé epidemiologické situaci v našem městě a na doporučení KHS Ostrava, budou všichni žáci ve společných prostorách a při třídních a jiných skupinových aktivitách nosit ROUŠKY (např. ve třídě při samostatné práci rouška být nemusí, v jídelně mimo konzumaci jídla a ve školní družině musí být rouška nasazena).
Zaměstnanci školy budou roušky používat nepřetržitě.
Toto nařízení platí od pondělí 7. 9. 2020 do odvolání.

DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE ROUŠKY NOSIT NEMUSÍ.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí pro 1. září 2020 a zákazu shromažďování velkých skupin osob v uzavřených prostorách proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v jednotlivých třídách 1. a 2. stupně základní školy v 9 hodin. Slavnostní přivítání a šerpování prvňáčků proběhne v malé tělocvičně v budově 2. stupně ZŠ v 9 hodin.

Rozmístění tříd:

1. stupeň - 1. B (Mgr. Dagmar Janáková), 3. B (Mgr. Eva Žandová) - přízemí
1. stupeň - 1. A (Mgr. Ivona Kozelková), 2. třída (Mgr. Hana Melichárková), 3. A (Mgr. Daniela Blažková), 4. třída (Mgr. Veronika Maňásková) - 1.patro
2. stupeň - 5. A (Mgr. Petra Prchlíková), 5. B (Mgr. Martin Polok) - přízemí
2. stupeň - 6. B (Mgr. Beata Dostálová), 7. třída (Mgr. Kateřina Kupčíková) - 1.patro
2. stupeň - 6. A (Mgr. Markéta Ivanovová), 8. třída (Mgr. Roman Imrich), 9. A (PhDr. Jana Semerová), 9. B (Martina Chamrádová) - 2.patro

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

SEZNAMY POMŮCEK A SEŠITŮ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

(soubory pdf)

• • •

Informace o rozdělení 3. třídy ve školním roce 2020-2021

Z důvodu velkého počtu dětí ve třetím ročníku, dělíme tuto třídu na 3. A a 3. B. Rozdělení zůstává stejné jako bylo v první třídě.

• • •

Informace o rozdělení 6. třídy ve školním roce 2020-2021

Z důvodu velkého počtu dětí v šestém ročníku, dělíme tuto třídu na 6. A a 6. B.

Seznam žáků 6. A

Seznam žáků 6. B

• • •

Zahájení školního roku dne 1. září 2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. 9. 2020 na travnatém hřišti u školy
!!! v 9.00 hodin !!!.

provoz školní družiny bude od 9.30 do 12.00 hodin.
výdej obědů bude od 10.30 do 11.30 hodin.

• • •

Oznámení pro rodiče dětí v MŠ - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2020 dochází k navýšení cen stravného v MŠ
všechny třídy - 36 Kč/den
děti s odkladem povinné školní docházky - 38 Kč/den

Děkujeme za pochopení.

• • •

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020 - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

Od 1. září 2020 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ.

Ceny za 1 oběd:
cizí strávníci - 78 Kč
žáci do 10 let věku - 28 Kč
žáci od 10 do 14 let věku - 30 Kč
žáci 15 let a více - 32 Kč

Vybírání stravného:
ve čtvrtek, pátek a v pondělí 27. 8., 28. 8. a 31. 8. 2020
vždy od 8.00 - 12.00 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny (telefon: 554 748 017)

V těchto dnech je také možnost přihlašování nových strávníků a vyzvednutí variabilních symbolů pro platbu stravného na účet.

• • •

<< Zpět

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz