online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Dílničky pro předškoláky

V průběhu jarních měsíců proběhly dílničky pro malé žáčky, kteří se již chystají do školy. Jednalo se o tři setkání a to výtvarného, hudebního a tělovýchovného směru. Tyto aktivity na naší škole probíhají, protože se chceme s našimi budoucími prvňáčky seznámit a také proto, aby i oni měli možnost prohlédnout si prostředí, ve kterém budou již po prázdninách působit, a kde stráví dalších devět let života. Tyto dílničky jsou nachystány formou hry, aby si je děti užily. Letošními dílničkami, tak jako zápis, děti provázela zvířátka. Byla jimi motivována veškerá činnost.
Ve výtvarné dílničce si předškoláčci vytvořili pštrosa s óóóbrovskýma očima. Nejdříve obkreslovali, pak vystřihovali, pak zase obkreslovali a moc vybarvovali! Aby nebyl pštrosík nahatý, museli mu pomocí barviček obléknout peříčka. Paní učitelky daly dětem i malý kvíz. Děti se dozvěděly, že předškoláci znají ptáčků mnohem více. Což je při nejmenším potěšující :) Nakonec se všichni proletěli třídou a frnkli i s krásnými obrázky domů.
Následovala dílnička hudební. V té se proletěl drak Žofík, ale to jen na úvod. Děti se podívaly i za holkou modrookou k řece, která je jistě plná ryb, ale pozor na toho vodníka! :) Paní učitelky ale dětem nedaly vůbec oddechnout a následovala písnička o malém kotěti, které se zapomnělo někde v botě, ve které usnulo a vůbec jej nezajímalo, že tady na něj čeká plná třída dětí! Naši nejmladší měli možnost osahat si i hudební nástroje při rytmických hrách. Pracovali i s pomocí projektoru a nakonec si vybarvili houslový klíč s kočičkou, který si mohli odnést s sebou domů.
Poslední dílnička byla odcvičena v malé tělocvičně v budově druhého stupně. Žáčci se zahřáli krabí honičkou. No zkuste chvíli běhat jako krab. :) A víte vy vůbec, jak takový krab běhá? (viz. třeba nějaká odborná publikace či vševědoucí internet?) Následovalo lachtaní cvičení s barevnými overbally, při kterém děti prokázaly svou ohebnost. Opičí dráhu prolezli a proskákali všichni s úsměvem. Ale nebylo to nic jednoduchého! Museli překonat i bažinu! Poslední hru si maláčci zahráli s pomůckou jménem padák. Pod ten se zvířátka musela schovat před dravým orlem! Na dotaz, co se dětem líbilo nejvíce, odpovídaly, že pan učitel, když skákal přes kozu :) Během dílničky totiž proběhla i odborná ukázka přeskoku přes kozu roznožkou.
Touto dílničkou jsme se s nastávajícími prvňáky zatím rozloučili. Z tělocvičny si odnesli vysvědčení se samými jedničkami a do školy se již určitě všichni těší!

učitelky 1. stupně ZŠ

Fotografie ze všech dílniček naleznete zde >>

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz