Rej draků nad Benešovem

Nádherné počasí babího léta přilákalo spoustu dětí i rodičů na tradiční "Drakiádu", která proběhla v sobotu 22. 9. 2018.
Krátce po 13. hodině se začali na starém fotbalovém hřišti scházet první soutěžící se svými draky za doprovodu rodinných příslušníků. Příznivější počasí jsme si opravdu přát nemohli, sluníčko krásně hřálo a vítr byl přímo ukázkový. Krásné počasí se postaralo o letošní rekordní účast. Do Drakiády se celkem zapojilo 63 draků, z nichž vlastnoručně vyrobených bylo letos 14! A bylo určitě co obdivovat. Velikost, tvar, materiál i výtvarné ztvárnění draků.
Po registraci a zahájení závodu se všem naskytla úžasná podívaná na slunečnou oblohu, kde draci urputně zápasili o svá prvenství v letu. Děti, které si chtěly zkrátit čekání na výsledky v létání draků, se zapojily do výtvarné soutěže na téma "Namaluj si draka". Ve svých věkových kategoriích zvítězili tito malíři: Rapušáková Eliška, Kalužová Viktorka a Merta Daniel. Touto cestou chceme poděkovat za finanční podporu SRPDŠ, Školské a kulturní komisi při MěÚ, p. Bendovi st. a také za sponzorské dárky VZP Bruntál, České spořitelně Bruntál a Potravinám U Milušky p. Glovčíkové. Velký dík patří také p. starostovi Blažkovi za zajištění příznivých podmínek na hřišti, MěÚ (p. Kozelek) za rozhlasovou propagaci naši akce. Poděkování také patří obsluze ve stánku SRPDŠ (Zahumenský Lukáš) a p. uč. Kozelkové za pořízení fotografií z celého odpoledne.

 

A jak to nakonec dopadlo?

VZHLED DRAKA:LET DRAKA:
1. Macháček Tomáš1. Kozelková Adéla
2. Valentová Natálie2. sourozenci Knapovi
3. Brňáková Tereza3. Swaczyna Marek
4. Nassifová Jana4. Šindelář Alexandr
5. Sohr Ondřej5. Bradová Nela

Všichni výherci byli odměněni pěknými cenami a diplomem. Drobnou odměnu si díky sponzorským dárkům odnesly i letos všechny zúčastněné děti.

Děkujeme všem dětem i rodičům za příjemně strávené odpoledne a doufáme, že i příští rok se sejdeme v tak hojném počtu jako letos.

Zahumenská Lenka, Šidliáková Anna a Knapová Taťána, vychovatelky ŠD

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz