Jinakost, předsudky, tolerance

Uvedená slova jsou názvem pracovních seminářů, které absolvovali žáci 6. – 9.ročníku základní školy ve dnech 12. - 13.března 2013. Cílem a smyslem dvouhodinového semináře pro každou třídu bylo vést k porozumění, k dobrým mezilidským vztahům apod.
Mladší žáci se zúčastnili programu v úterý. Nejprve za úkol ve skupinkách dokreslit obrázek, z čehož se dalo usoudit na schopnosti spolupráce, umění domluvit se a respektovat názory svých spolužáků.
Druhá část semináře byla ve znamení "letu v balónu", kdy si děti měly vybrat, koho si vezmou s sebou na cestu do balonu a poté měly vysvětlit, proč někoho odmítají a jiného ne. Tato část akce byla o předsudcích, proč máme předsudky, proč někoho odsuzujeme, aniž bychom ho znali apod.

balon

Ve středu 13. 3. 2013 absolvovali žáci 8. a 9. třídy podobnou akci o chování, vzájemném naslouchání, respektování toleranci a lidských vztazích v třídním kolektivu.

Jak to viděla Aneta Košíková z 9. třídy?
"O tomto tématu nám přednášela příjemná lektorka, paní Mgr. Dana Forýtová a její syn. Seminář byl úžasný a poučný, i když jsme již věděli, co tato slova jako tolerance, respektování, chování, naslouchání a lidské vztahy znamenají, chtěli jsme se dozvědět zase něco nového. Během besedy jsme různě odpovídali a reagovali na dané otázky. Poté jsme ve skupinkách zpracovávali pracovní listy, které byly velmi zábavné.
Ve třídě vládla skvělá atmosféra a docela jsme se nasmáli. Hodně nás to bavilo."

Starší žáci se věnovali na rozdíl od těch menších empatii, jak se znají mezi sebou, zabrousili také na téma manipulace s druhými lidmi apod.
Po skončení pracovních seminářů v jednotlivých třídách následoval podrobný rozbor lektorů celé akce s učiteli 2. stupně.

PhDr. Jana Semerová

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz