Mikuláš nosí plášť...

mikuláš

Letos chodil Mikuláš se svým týmem po škole zcela netradičně.
Nestačilo, že děti ve třídách navštívil jak v pátek 4. 12, ale některé i v pondělí 7. 12.
Proč? Protože na školách probíhá tzv. rotační výuka (kdy se třídy na 2. stupni ZŠ střídají ve škole po týdnu) a mnohé děti by tak o mikulášskou nadílku přišly.
Navíc se musel celý andělský spolek zahalit do zdravotních roušek, aby i "nadpozemské bytosti" dodržely pozemská hygienická nařízení kvůli pandemii koronaviru. Mikuláš roušku schoval pod vousy, ale andělé a čerti byli v maskách a pod rouškami opravdu k nepoznání.
Jako první byly nebeskou návštěvou poctěny děti v mateřské škole a za odrecitované básničky a říkanky dostaly sladké odměny.
Hned po nich se ze sladkostí radovali žáci 1. stupně základní školy, kde si Mikuláš se svými pomocníky pořádně prověřili, kdo byl hodný, kdo zlobil, ale mikulášské balíčky nakonec dostali všichni.
Na 2. stupni byli v pátek přítomni pouze šesťáci a deváťáci, proto měl mikulášský tým méně práce, zato je čekalo pokračování mikulášské mise v pondělí, kdy se pro změnu učili sedmáci a osmáci, kteří rozhodně nepřišli zkrátka. Mikuláš, čerti i andělé je poctili svou návštěvou, vyzpovídali je a nakonec nikoho do pekla ani do nebe neodnesli a balíčky plné sladkostí jim rozdali.
Bez finančního zabezpečení SRPDŠ by neměl Mikuláš co rozdávat, proto patří všem členům SRPDŠ od všech obdarovaných obrovský dík.

Fotografie naleznete zde >>

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz