Aktuální zdravotní obtíže v mateřské škole

Dobrý den,

dostala se ke mně informace ohledně onemocnění ve školce způsobené špatnou stravou ve školce.
Toto je samozřejmě nepravdivá informace. Veškerá strava je pravidelně kontrolována Krajskou hygienickou stanicí Ostrava, územní pracoviště Bruntál.
Co se týká onemocnění, opravdu jsme během měsíce ledna a února v mateřské škole zaznamenali onemocnění, které se projevovalo zvracením, případně průjmem. Jedná se však o běžné virové onemocnění, které během několika dnů odezní. Děti, které jsou nemocné, si rodiče samozřejmě nechávají doma. Pokud je u dítěte zjištěno onemocnění během návštěvy školky, je toto oznámeno rodičům, kteří si pro něj po domluvě přicházejí. Pro přehled ještě uvádím tabulku s průměrnou docházkou za poslední 3 měsíce, ze které je zřejmé, že počet dětí nikterak nevybočuje z průměru (viz níže).
Jelikož se ale mohlo jednat o možnou nastupující chřipkovou epidemii, provedli jsme tato opatření:

  • děti byly poučeny o mytí rukou a hygieně
  • zvýšený příjem vitamínů v podobě ovoce a zeleniny
  • častější větrání
  • zvýšený pobyt na čerstvém vzduchu

Průměrná docházka dětí do mateřské školy za poslední 3 měsíce

zaokrouhleno

  Malá třída (25 dětí) Střední třída (27 dětí) Velká třída (25 dětí)
Listopad 2018 16 19 18
Prosinec 2018 16 19 18
Leden 2019 16 18 18

Na závěr bych chtěl upozornit občany, kteří tyto dezinformace a poplašné zprávy šíří a vyvolávají paniku mezi rodiči, že takové jednání je považováno za trestný čin.

S pozdravem, Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz