Přednáška "Nástrahy internetu"

nástrahy internetu

V rámci svých preventivních aktivit jsem se rozhodla uspořádat přednášku na téma Nástrahy internetu. Pro realizaci jsem vybrala prostory IC a městské knihovny v Horním Benešově, čímž děkuji za podporu Veronice Hudečkové. Cílovou skupinou byli rodiče žáků naší školy a dále dospělá veřejnost.
Mým záměrem bylo seznámit rodiče s riziky, která dětem při používání internetu hrozí. Některé nástrahy samozřejmě nečíhají jen na děti, ale i na dospělé. V úvodu jsme zhlédli část filmu "Seznam se bezpečně 1" a poté jsem se věnovala jednotlivým problémům. Osvětlila jsem pojmy KYBERŠIKANA, KYBERSTALKING, KYBERGROOMING.
V každé části jsme řešili i to, jak postupovat při zjištění, že už se něco takového děje. Neméně důležité je i to, aby děti vstupovaly do prostředí internetu spolu s rodiči. Vysvětlit dítěti, co mu může hrozit. Stanovit dítěti jednoduchá pravidla, jak dlouho na internetu být, a kde se mohou pohybovat.
Rozhodně je také velmi důležitá důvěra mezi rodičem a dítětem. Pokud nefunguje důvěra a vázne komunikace, může nastat problém. Budování důvěry a komunikace rozvíjíme u dětí od raného věku. Chtít například po třináctiletém teenagerovi, aby se nám začal svěřovat, je nesmysl. Je na to prostě pozdě.
V závěru přednášky došlo i na téma "děti a mobilní telefon", jak zvolit správné a dostatečně bezpečné heslo, jak dítě kontrolovat, blokace určitých stránek, zásady používání e-mailu, odhlašování z účtů, facebook, apod.
Toto téma je hodně široké a rozhodně se nedalo obsáhnout jednou přednáškou. Bylo to jen takové malé nahlédnutí, s čím vším se lze na síti setkat. Rodiče dostali letáčky s důležitými telefonními čísly na krizové linky, důležité e-mailové adresy a odkazy na užitečné webové stránky.

Děkuji všem, kteří měli zájem a na přednášku přišli. Přesto většina míst v Informačním centru zela prázdnotou.
Opravdu ví všichni o nástrahách internetu všechno??

Mgr. Beata Dostálová, školní metodik prevence

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz