Olympiáda v českém jazyce

41. ročník – 2014/2015
školní kolo

olympiada čj

V letošním školním roce vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání již 41. ročník Olympiády v českém jazyce.
Olympiáda v českém jazyce je každoročně organizována ve dvou kategoriích:

a) I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií
b) II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Naší školy se týkala I.kategorie. V letošním ročníku se do "olympiády" přihlásilo 14 žáků z 8. třídy a 15 žáků z 9. ročníku.
Po zahájení a organizačních pokynech byly rozdány testy a následujících 60 minut měli zúčastnění o zábavu postaráno. Žáci nejprve absolvovali gramatickou část, z níž následuje malá "ochutnávka":

Přiřaďte ke každému z uvedených přídavných jmen vhodné podstatné jméno tak, aby vzniklá spojení názorně ilustrovala významové rozdíly mezi těmito přídavnými jmény.

a) vodový - vodní - vodnatý

b) volební - voličský - volitelný

c) tištěný - tiskací - tiskový

Tak co Vy na to? Měli to soutěžící obtížné?

Maximálně mohli "olympionici" za celou gramatickou část získat 22 bodů.
Po hodině gramatické práce nastala přestávka.
Před soutěžícími byla druhá část olympiády. Čekal je sloh. Téma znělo:

Pohled z okna

Při zpracování tématu měli žáci použít především popisného slohového postupu. Mohli použít i prvky postupů dalších, například vyprávěcího nebo úvahového. Doporučená délka celé slohové práce 20 – 25 řádek.
Vymezený čas pro slohové tvoření byl stejný jako v první části. Sloh se také bodoval, a to v rozmezí 0 - 10 bodů.

A jak to dopadlo?
Nejvíce bodů ze všech získal žák 8. třídy Tomáš Krynský.
Na 2. místě se umístila Barbora Bártková z 9. třídy a na 3. místě skončil Joel Kalvach z 9. třídy. Všichni tři "olympionici" byli oceněni věcnou odměnou.
První dva budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Děkujeme všem za účast.

PhDr. Jana Semerová

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz