online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů

ovov

"Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV.
Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim."

To byl citát z webových stránek http://www.ovov.cz/o-projektu, kde se dočtete spoustu zajímavých informací o uvedené akci.
Také naše škola se přidala, i když letos zatím jenom "nanečisto".Ve čtvrtek 9. 5. 2013 od 8 do 12 hod tedy proběhlo v Horním Benešově školní sportovní dopoledne v duchu OVOV.

Žáci každé třídy společně absolvovali připravené disciplíny: hod medicimbalem, skok přes švihadlo, dribling, trojskok, sedy-lehy, běh na 60 m. Jejich třídní učitelé zapisovali dosažené výsledky, které pak žáci mezi sebou porovnávali a hodnotili. Žáci 2. stupně + 5. třída měli oproti dětem z 1. stupně navíc ještě disciplínu kliky po dobu 2 minut.
Děti z prvního stupně braly všechny disciplíny velmi vážně a důsledně si navzájem počítaly jednotlivé cviky. Zde se projevil správný smysl pro fair play. Pro žáky 2. stupně hornobenešovské základní školy nebyly soutěžní discipliny žádnou novinkou, protože v hodinách tělesné výchovy se s p. učitelem Krasulou na všechny patřičně připravili.
Počasí nám naštěstí přálo, děti strávily dopoledne plné pohybu a zjistily, že skutečný Odznak všestrannosti olympijských vítězů "načisto" by zvládly úplně v pohodě.

PhDr. Jana Semerová

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz