Spolupráce s partnerským městem Pszów pokračuje

polsko foto

Jedná se o projekt polské strany (partnerského města Pszów), který je hrazen z rozpočtu EU v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (Překračujeme hranice 2014 – 2020).
V rámci tohoto projektu došlo a ještě dojde k několika společným setkáním a akcím.
Prvním společným programem dvanácti polských a šesti našich dětí bylo prázdninové setkání, kdy 27. – 28. 8. 2016 proběhl dvoudenní fotografický kurz, jehož hlavní náplní bylo získání základních dovednosti při práci s fotoaparátem. Uvedený kurz se uskutečnil v partnerském městě Pszówě u příležitosti tradičního srazu motocyklistů. Děti měly možnost fotografovat motocyklisty v terénu a zároveň navštívily motocyklový závod. Kromě fotografování absolvovaly děti i zábavný program ve škole v Pszówě. Pedagogický dozor našich dětí zabezpečily Mgr. Blažková a Mgr. Prchlíková.
V pořadí druhou společnou akcí byla třídenní výuka fotografování v terénu, která se konala v době od 10. do 12. 10. 2016. Jednalo se o turistický pobyt ve Slezských Beskydech ve městě Wisla a probíhala zde výuka práce s fotografií. Děti zde fotografovaly přírodu, absolvovaly odborné přednášky o fotografování a společně pak své foto-výtvory na workshopu posuzovaly. Kromě toho navštívily děti aquapark Tropikana Wisla, kde se jim ohromně líbilo. Jako pedagogický dozor doprovázeli naše žáky Mgr. Žanda a Mgr. Prchlíková.

A co máme ještě před sebou?

9. – 10. 12. Se bude konat vánoční jarmark v Pszówě, zde se předpokládá účast přibližně 26 dětí (hudební sbor Nic moc a účastníci fotokurzu). Děti ze sboru si připraví pásmo koled, kterými budou u polských přátel reprezentovatí naši školu.
Mimo účast dětí ze základní školy a hudebního sboru proběhla a do konce kalendářního roku ještě proběhnou setkání představitelů Města Horní Benešov a Města Pszów (mj. 18. 11. setkání zastupitelů a radních v Horním Benešově).
Dále je plánován společný projekt i pro rok 2017, který by měl mít kulinářské zaměření, nicméně nyní je ve fázi žádosti o dotaci.

Kateřina Monsportová a Jana Semerová

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz