online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Mateřská škola

mateřská škola
Adresa:Nerudova 512
793 12 Horní Benešov
Telefon:554 748 019
Mobil pro distanční výuku605 819 406
Vedoucí MŠ:Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy
Mobil:775 318 429
E-mail:zanda.zshb@seznam.cz
Telefon - školní jídelna MŠ:734 204 994
Vedoucí školní jídelny MŠ:Klichová Ludmila
E-mail:klichova.zshb@seznam.cz
Provozní doba:pondělí až pátek od 5:30 do 16:00 hodin
Kapacita MŠ:84 dětí (tři třídy po 28)
Počet tříd:3
 Malá třída: děti ve věku 3 - 4 roky
 Střední třída: děti ve věku 4 - 5 let
 Velká třída: děti ve věku 5 - 6 let

Ceník

Paušální poplatek (školné):240,- Kč/měsíc

Stravné

změna od 1. 9. 2020

všechny třídy:36,- Kč/den
děti s odkladem pov. školní docházky:38,- Kč/den

Změna způsobů hrazení stravného a školného v MŠ

a) v hotovosti - 25. den předcházejícího měsíce u vedoucí školní jídelny MŠ v době od 6:00 do 11:00 hodin, výběr bude vždy oznámen

b) bankovním převodem - na účet školy (číslo účtu 275 717 502/0300, variabilní symbol je číslo strávníka, evidované u vedoucí ŠJ MŠ).
Platbu proveďte nejpozději do 25. předcházejícího měsíce.

V případě nezaplacení poplatků za školné a stravné v řádném termínu není možné přijmout dítě do školky k 1. dni neuhrazeného měsíce.

Jídelníček MŠ (změna vyhrazena)

ZMĚNA ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY V MŠ OD 1. 1. 2022

Žádáme rodiče, aby si své děti v MŠ odhlašovali nejpozději den předem do 10. hodiny, pouze v pondělí je možné odhlášení do 7 hodin ráno.
V případě onemocnění je možné stravu první den vyzvednout do jídlonosičů.
Nebude-li strava včas odhlášena, propadá a nebude odečtena v měsíčním vyúčtování.

Možnosti odhlašování
SMS: 734 204 994
osobně: u vedoucí jídelny, v době od 7:00 do 10:00 hodin
e-mail: klichova.zshb@seznam.cz

Výdej stravy do jídlonosičů je od 12.00 do 12.30 hodin.

Zápis dětí do MŠ

Oficiální termín není stanoven.

Máte-li zájem zapsat dítě do MŠ mimo termín zápisu, můžete tak učinit u vedoucí MŠ nebo u ředitele školy. Přineste sebou rodný list dítěte a očkovací průkaz.

Organizace dne

5:30 – 7:30scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dítěte
7:30 – 9:00didakticky cílené činnosti (zaměřené i spontánní), učení ve skupinách i individuálně
9:00 – 11:00pobyt venku se získáváním poznatků, hry na zahradě, volný pohyb
11:00 – 11:45hygiena, oběd, opakovací chvilky, shrnutí poznatků
11:45 – 16:00odpočinek, hra na hudební nástroj, pohádky, zábavné činnosti, svačina, hry, kroužky, rozcházení dětí

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz