Zaměstnanci školy

Ve školním roce 2016 - 2017

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

1. stupeň ZŠ

Jméno Aprobace Funkce Třídnictví E-mail
Mgr. Blažková Daniela 1. stupeň učitelka 3. tř. blazkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Janáková Dagmar 1. stupeň učitelka 2. A janakova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kozelková Ivona 1. stupeň učitelka 1. A kozelkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Maňásková Veronika 1. stupeň učitelka 1. B manaskova.zshb@seznam.cz
Mgr. Melichárková Hana 1. stupeň učitelka 4. tř. cileckova.zshb@seznam.cz
Mgr. Polok Martin 1. st., spec. p. učitel 5. B polok.zshb@seznam.cz
Bc. Poloková Alena vychovatelství asistent pedagoga polokova.zshb@seznam.cz
Mgr. Prchlíková Petra 1. stupeň učitelka 2. B prchlikova.zshb@seznam.cz
Mgr. Skyvová Růžena 1. stupeň učitelka skyvova.zshb@seznam.cz

2. stupeň ZŠ

Jméno Aprobace Funkce Třídnictví E-mail
Mgr. Dostálová Beata Ch - Př učitelka, prev. SPJ 7. tř. dostalova.zshb@seznam.cz
Mgr. Holušová Zuzana Tv učitelka holusova.zshb@seznam.cz
Chamrádová Martina Aj učitelka 9. tř. chamradova.zshb@seznam.cz
Mgr. Imrich Roman D - Z učitel 8. tř. imrich.zshb@seznam.cz
Mgr. Krsková Eva 1. stupeň zástupce ředitele krskova.zshb@seznam.cz
Mgr. Jelínková Eva Čj - Vv učitelka 6. tř. jelinkova.zshb@seznam.cz
Ing. Řepková Ingrid M učitelka, vých. poradce repkova.zshb@seznam.cz
PhDr. Semerová Jana Čj - Nj učitelka 5. A semerova.zshb@seznam.cz
Mgr. Žanda Zdeněk M - Z ředitel školy zanda.zshb@seznam.cz

Školní družina

Jméno Funkce E-mail
Knapová Taťána vychovatelka knapova.zshb@seznam.cz
Šidliaková Anna vychovatelka sidliakova.zshb@seznam.cz
Zahumenská Lenka vedoucí vychovatelka zahumenska.zshb@seznam.cz

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ

Jméno Funkce E-mail
Bělková Marie uklízečka
Duškevičová Jarmila kuchařka
Jančálková Zdeňka vedoucí školní jídelny jancalkova.zshb@seznam.cz
Kuchařová Lenka administrativní pracovníce kucharova.zshb@seznam.cz
Králová Jarmila kuchařka
Lichevníková Marie ekonomka, účetní lichevnikova.zshb@seznam.cz
Pečírková Svatava pracovnice provozu - odbytu školní jídelny
Semerád Karel školník - údržbář, topič
Šindlerová Andrea uklízečka
Teperová Daniela administrativní pracovnice teperova.zshb@seznam.cz

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ

Jméno Funkce E-mail
Bc. Ježová Lenka učitelka, velká třída
Lichevníková Blanka vedoucí učitelka, malá třída lichevnikovab.zshb@seznam.cz
Skotnicová Hana učitelka, velká třída
Urbanová Zdeňka učitelka, střední třída

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI MŠ

Jméno Funkce E-mail
Semerádová Jarmila uklízečka
Jelínková Kateřina kuchařka, uklízečka
Teperová Daniela vedoucí školní jídelny teperova.zshb@seznam.cz
Valentová Jana kuchařka

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz