Zaměstnanci školy

Ve školním roce 2017 - 2018

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

1. stupeň ZŠ

Jméno Aprobace Funkce Třídnictví E-mail
Mgr. Blažková Daniela 1. stupeň učitelka 4. tř. blazkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Janáková Dagmar 1. stupeň učitelka 1. A janakova.zshb@seznam.cz
Knapová Taťána vychovatelství asistent pedagoga knapova.zshb@seznam.cz
Mgr. Kozelková Ivona 1. stupeň učitelka 2. A kozelkova.zshb@seznam.cz
Mgr. Maňásková Veronika 1. stupeň učitelka 1. B manaskova.zshb@seznam.cz
Mgr. Melichárková Hana 1. stupeň učitelka 2. B cileckova.zshb@seznam.cz
Mgr. Polok Martin 1. st., spec. p. učitel 5. tř. polok.zshb@seznam.cz
Bc. Poloková Alena vychovatelství asistent pedagoga polokova.zshb@seznam.cz
Mgr. Prchlíková Petra 1. stupeň učitelka 3. tř. prchlikova.zshb@seznam.cz

2. stupeň ZŠ

Jméno Aprobace Funkce Třídnictví E-mail
Mgr. Dostálová Beata Ch - Př učitelka, prev. SPJ 8. tř. dostalova.zshb@seznam.cz
Mgr. Černá Jitka M - F učitelka cerna.zshb@seznam.cz
Mgr. Holušová Zuzana Tv učitelka holusova.zshb@seznam.cz
Chamrádová Martina Aj učitelka 6. B chamradova.zshb@seznam.cz
Mgr. Imrich Roman D - Z učitel 9. tř. imrich.zshb@seznam.cz
Mgr. Krsková Eva 1. stupeň zástupce ředitele krskova.zshb@seznam.cz
Mgr. Jelínková Eva Čj - Vv učitelka 7. tř. jelinkova.zshb@seznam.cz
Ing. Řepková Ingrid M, Pč učitelka, vých. poradce repkova.zshb@seznam.cz
PhDr. Semerová Jana Čj - Nj učitelka 6. A semerova.zshb@seznam.cz
Mgr. Žanda Zdeněk M - Z ředitel školy zanda.zshb@seznam.cz

Školní družina

Jméno Funkce E-mail
Knapová Taťána vychovatelka knapova.zshb@seznam.cz
Šidliaková Anna vychovatelka sidliakova.zshb@seznam.cz
Zahumenská Lenka vedoucí vychovatelka zahumenska.zshb@seznam.cz

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ

Jméno Funkce E-mail
Klichová Ludmila uklízečka
Duškevičová Jarmila kuchařka
Jančálková Zdeňka vedoucí školní jídelny jancalkova.zshb@seznam.cz
Kuchařová Lenka administrativní pracovníce kucharova.zshb@seznam.cz
Králová Jarmila kuchařka
Lichevníková Marie ekonomka, účetní lichevnikova.zshb@seznam.cz
Pečírková Svatava pracovnice provozu - odbytu školní jídelny
Semerád Karel školník - údržbář, topič
Šindlerová Andrea uklízečka
Teperová Daniela administrativní pracovnice teperova.zshb@seznam.cz

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ

Jméno Funkce E-mail
Buťáková Silvie učitelka, střední třída
Čabanová Věra učitelka, malá třída
Kremserová Veronika učitelka, střední třída
Bc. Kynclová Lenka vedoucí učitelka, velká třída kynclova.zshb@seznam.cz
Petřeková Dagmar chůva, malá třída
Skotnicová Hana učitelka, velká třída
Urbanová Zdeňka učitelka, malá třída

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI MŠ

Jméno Funkce E-mail
Semerádová Jarmila uklízečka
Jelínková Kateřina kuchařka, uklízečka
Klichová Ludmila vedoucí školní jídelny klichova.zshb@seznam.cz
Valentová Jana kuchařka

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz