Zápis do první třídy pro školní rok 2015 - 2016

Poslední lednový školní den se na budově 1. stupně Základní školy Horní Benešov konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016. Letošní zápis se odehrával tématicky v duchu kresleného příběhu "Madagaskar". Děti se mohly setkat s lemury, hrochem, žirafou, tučňáky a ostatními zvířátky z animovaného filmu.
Dne 29. ledna od 13.00 do 18.00 hodin chodili rodiče s budoucími prvňáčky do školy, kde na děti čekaly ve vyzdobené třídě paní učitelky. Podle stanovených kritérií posuzovaly školní zralost jednotlivých dětí.
Na prvním stanovišti děti ukázaly své znalosti z matematických představ, poznávání barev a geometrických útvarů.
Jazykovou výchovu se správnou výslovností a zkouškou sluchu si předškoláci vyzkoušeli na dalším stanovišti.

zápis 01

Jak zvládají grafomotoriku se správným držením tužky a mnohdy nelehkým dokreslováním již započatých obrázků, předvedly děti na třetím stanovišti.
Poslední úkol na čtvrtém stanovišti bylo posouzení prostorového vnímání. Děti přikládaly obrázky podle zadaných pojmů a řadily je podle dějové posloupnosti.

Odměnou za všechny splněné úkoly dětem byly sladkosti, upomínkový list, puzzle, taška s drobnými dárečky a papírový lev, kterého pro děti vyrobily paní vychovatelky ze školní družiny.

zápis 02

 

Zatímco rodiče vyřizovali s výchovnou poradkyní administrativní dokumentaci, budoucí prvňáčky doprovázela na stanoviště děvčata z 8. třídy, která zdatně při zápise pomáhala.
K zápisu přišlo v letošním roce celkem 38 dětí.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu zápisu podíleli a zpříjemnili tak budoucím prvňáčkům jejich první den strávený ve škole.

Mgr. Dagmar Janáková, učitelka

 

Fotografie ze zápisu naleznete zde >>

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz